Elektronická evidence domácího násilí (EEDN)

Featured Image

EEDN je zaváděna z důvodu ochrany před domácím násilím. Provozovatelem se rozumí osoby, žijící v dané domácnosti (majitel domu/bytu, nájemník apod.) Provozovatel je povinen nahlásit všechny své domácnosti a vyžádat si certifikát pro svůj kamerový systém osobně či datovou schránkou.

Každá domácnost bude vybavena třemi kamerami (obývací pokoj, kuchyně a volitelně koupelna/ložnice). Kamery budou připojeny on-line na servery ministerstva zdravotnictví, kam se budou data ukládat. Při podezření na domácí násilí bude vyslána kontrola.

V případě výpadku spojení je povinností provozovatele obnovit spojení do pěti dnů. Off-line provoz je zaznamenáván na záznamové zařízení v místě a je povinností provozovatele odeslat všechna data po obnovení spojení. Náklady na zřízení kamerového systému a jeho provoz (připojení, údržba, elektřina) nese provozovatel.

Ministerstvo zdravotnictví refunduje jednorázově oprávněné náklady spojené s pořízením a instalací systému do 5.000,- Kč

Při porušení kterékoli povinnosti bude uložena pokuta do výše 500.000,- Kč (dle libovůle úředníka).

V případě nejasností můžete požádat o vysvětlení ministerstvo zdravotnictví, každá žádost je zpoplatněna 1.000,- Kč, odpověď obdržíte do 3 měsíců.

V dalších fázích bude zajištěna instalace kamerových systémů do automobilů, přívěsů, chat a jiných prostor.

Obvyklé argumenty reakcionářů proti systému (a odpovědi ministerstva):

Já ženu nemlátím.

To je ale jedno, pokud nic špastného neděláte, nemůže vám to vadit, je to přece na ty grázly

Já nemám peníze na pořízení, instalaci a provoz (internet), sotva vyjdu.

Nemáte právo žít ve vlastním, vykašlete se na to, postará se o vás ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministertvem práce a poskytne ubytovnu s již nainstalovaným kamerovým systémem. Volný byt pak automaticky přechází na Agrobyt, a.s.

Jak budou chráněna data?

Servery jsou zabezpečeny, obsluha pečlivě vybrána (s psychotesty), prostě nemůže dojít k úniku a zneužití dat, hlavně nám věřte.

Co když mi ženu zmlátí švagr na návštěvě?

Odpovídá provozovatel, zaplatí podle libovůle úředníka nějakou částku do 500.000,- Kč a po švagrovi můžete chtít náhradu do výše jeho tří platů (jako za zaměstnance, který úmyslně či chybou nezaeviduje)

Technický koutek

Formát datového toku bude definován později, zatím pro inspiraci uvádíme obdobný v současnosti platný formát obdobného projektu (za správnost zodpovídá provozovatel, opět do 500.000,-Kč)

Datový tok musí vyhovět těmto kontrolám:

– kontrola kódování XML v UTF-8, kontrola konkrétního XML schéma (*.xsd), kontrola SOAP obálky dle standardu WS-Security, kontrola CRL, kontrola příslušnosti BKP k PKP

– UUID zprávy (uuid_zpravy) je atributem XML elementu <Hlavicka>. UUID (Universaly Unique Identifier) datové zprávy evidované tržby je generováno zařízením poplatníka. UUID bude mít formát dle RFC 4122: xxxxxxxx-xxxx-Mxxx-Nxxx-xxxxxxxxxxxx, kde „x“,„M“ a „N“ značí hexadecimální číslici.

– Číslice „M“ značí verzi UUID a má povolené hodnoty 1 až 5. Hodnota dvou nejvyšších bitů číslice N je povinně 1 0 (označuje variantu UUID), tj. tato číslice má povolené hexadecimální hodnoty: 8, 9, A, B.

– V XML elementu <SOAP envelope Header> bude uložen XML signature a certifikát, k němuž příslušný privátní klíč byl použit k vytvoření XML signature. V situaci, kdy certifikát klíče použitý v době vydání účtenky (tj. vytvoření PKP a BKP) již není platný v okamžiku odeslání datové zprávy evidované tržby, použije poplatník pro XML signature aktuálně platný certifikát

Pokud tomu nerozumíte a musíte si na to někoho zavolat, stejně zodpovídáte za správnost a úplnost pod pokutou 0,5 Mio, i když netušíte o čem je řeč a nemáte ani jak to zkontrolovat.

 


23.10.2016 Domácí Nasliník


Související články:


12345 (204x známkováno, průměr: 1,19 z 5)
9 845x přečteno
Updatováno: 23.10.2016 — 21:37

Reklama

D-FENS © 2017