Sčítání lidu – malé zamyšlení jak se nesečíst

Featured Image

Motto: jakoukoli informaci nebo pravomoc stát dostane, vždy ji zneužije.

Na přelomu března a dubna má v našem Kocourkově dojít opět ke sčítání lidu. Sice soudruzi většinu dat mají, ale zajímají je další podrobnosti. S kým žijete, kde všude bydlíte a podobně. Obávám se, že v dohledné době se chystá spousta nehezkých akcí, při kterých mohou být tyto údaje nepříjemně zneužity, obzvlášť až se Piráti a podobná ultralevice dostane k moci. Mnozí namítnou, že spoustu dat sdílíme s Google a Apple a neřešíme to. Ale na rozdíl od státu, tyto společnosti nedisponují (zatím) silovými složkami, takže data zneužívají primárně za obchodními účely, což je přesný opak konání státu.

V textu jsem nastínil dvě varianty, jak se se sčítáním popasovat s minimálním rizikem.

Zvláštností letošního sčítání je několik formulářů. Základ je sčítací list osoby, a pak sčítací list domu (pro rodinné domy) nebo sčítací list bytu.

  1. Varianta – omezené informace

Vyplňte všechny povinné údaje, nepovinné samozřejmě nevyplňovat. Sice může být zajímavá hra vyplňovat pastafariánství jako náboženství, ale primárně nám jde o sdělení co nejméně informací s co nejmenším rizikem upozornění na sebe.

Nejprve sčítací list osoby:

1-4. Základní údaje (jméno apod.) – vyplnit tak jak je, není co vymyslet

5. a 6. Bydliště a bydliště rok před sčítáním– vyplnit pouze to co máte zapsané jako trvalé bydliště, nevyplňovat kde jste reálně bydlel. Stát opět dostane údaj, který už má.

7. Bydliště matky v době narození – pozor není to místo narození. Nejlépe je zapsat „nevím“. Nejste povinen si tuto informaci nikde zjišťovat, toto není jak postihnout.

8-9. Rodinný stav, reg partnerství – není co vymýšlet, stát tyto údaje má

10. mateřský jazyk – napsat český, nic dalšího

11, 12. Národnost a náboženství – není povinné, takže nevyplňovat

13. Vzdělání – zapsat pouze to co máte v občance

14. Obor vzdělání – napsat nic neříkající obecnou věc, třeba „technické, humanitní“ apod.

15, 16. Děti – vyplňují ženy, není co vymyslet stát údaje má

17. Ekonomická aktivita – zapsat obecné minimum, nejlépe student, nebo zaměstnanec

18. Zaměstnání – obecně nic neříkající údaj, např „referent, technický pracovník, obchodník“. Nesdělovat žádné podrobnější údaje jako třeba instalatér, nebo ředitel apod.

19. Postavení v zaměstnání – vždy vyplňte zaměstnanec, maximálně jako OSVČ

20. Odvětví ekonomické činnosti – zase obecné fráze „technická, obchodní apod.“

21. Místo pracoviště – adresu zaměstnavatele dle smlouvy, nebo místo zapsané s OSVČ. Nepiště skutečnou adresu kam jezdíte (pokud se to liší).

22. Dopravní prostředek – vyplníme jiný, není důvod sdělovat způsob dopravy

23. Doba trvání – cokoli

24. Frekvence dojížďky – vyplníme „jinak“, není důvod poskytovat podrobnější údaje

Bytový list a domovní list

– vyplnit minimum co už v podstatě stát ví, tzn plochy a místnosti podle kolaudace. Pokud jste něco přistavěli a nemáte to zkolaudované, nepište to tam. Je možné, že si to budou porovnávat.

– seznam osob. Tohle je důležité!! Domluvte se s osobami, se kterými žijete, aby také vyplnili pouze adresu trvalého bydliště, nikoli tu, kde skutečně žijí. A v tomto seznamu vyplňte pouze osoby, které tam mají trvalé bydliště. Pokud na některou „zapomenete“ je to lepší než jich napsat víc… Ke vztahu k osobám napsat vždy „jiné“. I když je to třeba manželka.

Veškeré údaje vyplňte nikoli online, ale na formuláři. Při online vyplnění dostane stát ještě hromadu dalších údajů, které není potřeba sdělovat. Zkuste použít krasopis apod., aby s rozpoznáním měl OCR potíže. Ideálně ještě vodou rozpustný inkoust, při troše štěstí to někde navlhne a rozpije se.

Při odevzdání formuláře sčítacímu komisaři, žádejte potvrzení o odevzdání. Je třeba mít jistotu, že nedostanete žádnou pokutu.

  1. Varianta null

Zákon o sčítání lidu 2021 neuvažuje přímo o možnosti zasílání formulářů poštou, pouze online nebo sčítacímu komisaři. Nicméně podle § 18 odst 4. se připouští varianta doručení na kontaktní místo, což je i ČSÚ.

Pokud tedy odešlu formuláře doporučeně poštou na český statistický úřad s dodejkou, těžko mohu být pokutován podle § 11, protože svou povinnost splnil. Samozřejmostí je mít k dispozici ověřenou dodejku. Co do obálky dáte, je na vás, ale nezapomeňte, že se obálky při odeslání váží….

Tahle varianta se mi líbí nejvíce a doporučil bych ji i ctěným čtenářům, a to i v případě že formuláře opravdu vyplníte (sčítací komisař si nebude číst vaše údaje).

Tímto článkem nechci nikoho nabádat k protiprávnímu jednání, ale spíše k zamyšlení. Z historie víme, že situace ve státě se může změnit kdykoli a zneužití dat pro úplně jiné účely je celkem snadné.

Pravdivým vyplněním formulářů nemůžete nic získat ani nikomu pomoci, ale můžete ublížit sami sobě.


14.03.2021 M.


Související články:


12345 (334x známkováno, průměr: 1,43 z 5)
75 574x přečteno
D-FENS © 2017