Balada o tužce Frixion (a sčítání lidu)

Featured Image

„Nebudete ty zkurvený tužky používat,“ křičel tehdy velící důstojník nadřízeného stupně na oněmělý velitelský sbor útvaru na poradě. „Rozumíte mi, kurva?!“ Proč pan plukovník generálního štábu považoval za důležité zvýšit na důstojníky a praporčíky hlas a jak to souvisí se sčítáním lidu? Objasníme krátkou historkou, jejíž kořeny sahají rok před zmiňovanou poradu.

Stalo se léta Páně roku dvoutisícího-něco u nejmenovaného útvaru Aktivních záloh Armády České republiky (AZ AČR). Vyrazil tehdy některý celek onoho útvaru v rámci vojenského cvičení na ostré střelby. Řádně absolvoval poučení i přezkoušení a strávil celkem příjemný den na střelnici plněním úkolů některého z cvičení ostrých střeleb ze samopalu vzor 58, univerzálního kulometu lehkého vzor 59 a z pistole ráže 9mm Makarov vzor 82 + zaměstnáními na doplňkových pracovištích. Nevím již, jaká byla naplněnost jednotky, ale munice bylo tehdy docela dost a byla všechna spotřebována.

Když den skončil a munice byla spotřebována, odebrala se jednotka do ubytovacího prostoru k čištění zbraní a ošetření materiálu a výkonný praporčík se skladníky zasedl ke kontrole výkazu vzor 16 o spotřebě munice, aby jej mohl uzavřít a odevzdat pracovníkům logistiky oddělení podpory příslušného krajského vojenského velitelství. Výkaz vzor šestnáct je naprosto nesmyslný výkaz, jehož vyplnění má teoreticky zabráni tomu, aby si vojáci nakradli munici (ale reálně je jen pro zlost) a vyžaduje, aby každý střílející podepsal obdržené (a vystřílené náboje). Výkaz obsahuje na každé straně podpisy na vícero místech a různé kontrolní součty. Jelikož v Armádě je sčítání „Verbotten! Sakasano! F cele Nemetsko!“ rozhodli se vojáci výkaz zpracovávající použít kouzelnou tužku Frixion.

Hlavní featurou tužky Frixion je možnost „inkoustem“ napsaný text pomocí kuličky na uzávěru zase vygumovat. Tato featura umožnila výkonnému praporčíkovi výkaz během večera zpracovat a v požadovaném termínu jej vojákům z nadřízeného stupně odevzdat, protože i když udělali nějakou aritmetickou chybu, či opomenuli někde nějaký podpis, byli s to svou chybu opravit, aniž by museli přepisovat celý výkaz (listy jsou číslované). Tak byl výkaz odevzdán a na celou věc se zapomnělo.

Přihodila se však následujícího roku kontrola z některého kontrolního pracoviště AČR, která si vytkla za cíl dle stanoveného plánu zkontrolovat metodickou i věcnou správnost vyplnění výkazu vzor 16 o spotřebě munice jednotky. Kontrolní orgán, chtěl ušetřit originál zásahů svými přepočty a zachovat jej pro případnou budoucí referenci, vzal všechny listy výkazu a vložil je do podavače kopírky, aby si tak vytvořil vlastní kopie, kam si bude moci čmárat podle libosti. Jaké bylo jeho překvapení, když z kopírky vyjely jen (více méně) nevyplněné listy. Jaká byla jeho hrůza, když sebral originály, a i ony se najednou staly nevyplněnými. Totiž, stejně jako kulička na uzávěru tužky, vygumuje „inkoust“ frixion jakékoliv tření, respektive teplo. Při průjezdu archů válci, tak došlo přesně k tomu. Originální výkazy byly zničeny a kontrola byla zcela znemožněna, za což byl kontrolním orgánem „vymrdán“ velitel KVV a jelikož gravitační zákon platí univerzálně, tedy i v AČR, byl jím posléze „vymrdán“ i velitelský sbor daného záložního útvaru, jak o tom shora.

Co to znamená pro naši účast ve sčítání lidu? Prosím, nepoužívejte pro vyplnění sčítacích archů tužku Frixion, protože archy budou jistě vkládány do skeneru hromadně přes podavač a zapsané údaje by nemusely průjezd válci přežít. A to by byla přece obrovská škoda, ne?

 


28.03.2021 Honza


Související články:


12345 (199x známkováno, průměr: 1,12 z 5)
12 057x přečteno
D-FENS © 2017