scitani_lidu_2021

Balada o tužce Frixion (a sčítání lidu)

„Nebudete ty zkurvený tužky používat,“ křičel tehdy velící důstojník nadřízeného stupně na oněmělý velitelský sbor útvaru na poradě. „Rozumíte mi, kurva?!“ Proč pan plukovník generálního štábu považoval za důležité zvýšit na důstojníky a praporčíky hlas a jak to souvisí se sčítáním lidu? Objasníme krátkou historkou, jejíž kořeny sahají rok před zmiňovanou poradu.


D-FENS © 2017