Janoušek vs. Lacina

Featured Image

V tomto článku porovnáme přístup policie a médií k dvěma aktérům mediálně známých dopravních nehod, totiž ing. Luboše Laciny a Romana Janouška.

Ing. Luboš Lacina
Roman Janoušek
Kontext doby
Strana Věci veřejné neskrývala záměr změnit dopravní legislativu, samozřejmě ve smyslu větší restrikce, a hledala veřejnou podporu pro tyto záměry. Patrně to bylo spojeno s nějakým komerčním záměrem směřujícím dovnitř strany-agentury ABL (nyní již m2c). Jedním těchto z opatření měly být pokuty udělované podle výše příjmu. Podle argumentace předkladatelů je to tak spravedlivé a zvýší to bezpečnost na silnicích, protože bohatí lidé nízké pokuty (tzn. pokuty v ČR, které jsou v přepočtu na průměrnou mzdu 3-6x vyšší než v okolních zemích) málo pociťují. V témže týdnu, jako se stala nehoda, „se na veřejnost dostaly“ (byly uvolněny pravděpodobně ABL) informace o korupci a klientelismu na pražském magistrátu, v nichž figurovali pánové Janoušek a Bém. Možná to ovlivnilo Janouškovo chování.
C.V.
42 let. Bývalý střední manažer prodeje v pivovaru, nyní již jeden rok ve výkonu trestu. Předtím pracoval na jiných obdobných pozicích v jiných firmách. Informace médií o tom, že se jedná o „bohatého a mocného manažera“, se nepotvrdily. Lacina i jeho rodina disponuje pouze průměrným majetkem, rodinný dům byl postaven na hypotéku. Lacina žil úplně normálním ničím nezajímavým životem. Neměl žádné vazby na politiky, mafii apod. 42 let. Podnikatel a miliardář. Podstatou jeho podnikatelských úspěchů jsou podle informací médií pochybné obchody s pražským magistrátem a rozsáhlé kontakty s politiky, především s ODS. Jeho životopis začíná v roce 1993, kdy začal vydělávat peníze na protidrogové prevenci, kterou financoval stát. O podnikatelské síti p. Janouška si můžete udělat představu zde, v podstatě z toho plyne, že Janoušek už desítky let dojí český stát a lokální autority. Jak daleko sahal jeho vliv, je každopádně také sporné.
Řidič
p. Lacina měl měl v době nehody najeto více než půl miliónu kilometrů bez nehody. Jednou dostal pokutu za nezapnutá světla. Jeho žena uvedla v rozhovoru pro Týden, že když bylo třeba jet rychle, nechával řídit ji. Nejsou k dispozici žádné informace o tom, jakým řidičem je p. Janoušek. Vzhledem k nadstandardním vztahům s pražským magistrátem a korupci spojené s bodovým systémem nelze předpokládat, že by mu byly v minulosti např. uděleny nějaké sankce za dopravní přestupky.
Skutek
Celý skutek je zaznamenán na videu z dálniční přehledové kamery, přičemž video bylo veřejnosti předloženo upravené. Podle verze předložené soudu vytlačil firemním vozem Škoda Superb z dálnice vozidlo Mazda 323 řidičky Urbancové. Soudy různých instancí neměly jasno, co mělo být pohnutkou pro toto jednání, buď se chtěl pomstít za to, že mu Urbancová vjela s pomalejším vozidlem do cesty a donutila jej brzdit, nebo to, že na něj spolujezdec Urbancové Sankot ukazoval vulgární gesta. Sám Lacina svoji odpovědnost za nehodu nepopírá, ale tvrdí, že se jednalo o nepovedený manévr přejíždění z pruhu do pruhu. Vozidlo Mazda následně vyjelo z dálnice a převrátilo se.Rozborem časových a prostorových poměrů se snadno ukáže, že se nehoda neodehrála tak, jak je veřejnosti předkládáno. Vozidla např. nejela souběžně dost dlouho na to, aby mezi Lacinou a posádkou Mazdy mohlo dojít k dostatečně účinné neverbální komunikaci apod. Podle informací z médií nejprve zezadu narazil svým vozem Porsche Cayenne do vozu Volvo řízeného 51-letou řidičkou. Poté, co řidička vystoupila a chtěla  s ním nehodu projednat, ji přejel autem. Podle policie tak učinil pod vlivem alkoholu, kdy mu bylo zjištěno 2,2 promile, přičemž je ale sporné, jak byl vlastně test na alkohol proveden a zda budou jeho výsledky použitelné jako důkaz. Janoušek svoje chování toho dne dosud nijak konkrétně nekomentoval ani se nevyjadřoval k tomu, proč tu ženu přejel a zda o tom vůbec věděl.Popis celé události v médiích je diskutabilní a téměř jistě se nestal tak, jak je popisován.
Následky
Nikdo z posádky vozidla Mazda neutrpěl zranění. Nevelká hmotná škoda na vozidle a přepravovaných věcech byla viníkem nehody uhrazena. Řidička Urbancová u soudu argumentovala psychickými následky a tím, že se od té doby bojí řídit. Zraněná Vietnamka byla převezena do nemocnice s těžkým otřesem mozku, zlomenými žebry a zlomenými bérci. Na automobilu Volvo vznikla nevelká hmotná škoda.
Po nehodě
Zastavil a přivolal pomoc.Později kontaktoval právní pomoc pojišťovny DAS, se kterou projednával postup při řešení dopravní nehody. Tato skutečnost mu byla přičtena k tíži ve vyjádření znalce Dr. Kořána. Dále volal z místa nehody své ženě. Vzdálil se i s poškozeným vozidlem z místa nehody, ujel zhruba dva kilometry, údajně odstavil vozidlo a utekl do parku. Policie popisuje tyto události dodnes značně rozporuplně. Faktem tak zůstává, že ujel z místa nehody a nepřivolal pomoc.Janoušek po zadržení policií, nebo jak tento akt nazvat, někomu dlouze telefonoval. Janouškův „přítel na telefonu“ byl neobyčejně zběhlý. Janoušek např. efektivně zabránil zadržení ŘP tím, že prohlásil, že ho nemá.
Policie
Policie původně celou událost vyšetřovala jako běžnou dopravní nehodu.Později začala policie celý incident vyšetřovat jako trestný čin. Lacina byl obviněn k pokusu o zločin těžkého ublížení na zdraví. Ještě předtím, než bylo toto obvinění sděleno a dokonce ještě předtím, než bylo zahájeno vyšetřování trestnho činu, vystupovali vysoce postavení policisté v médicích s vyjádřeními, které předpokládaly pouze jedinou verzi, totiž úmyslný trestný čin. Samy výpovědi domnělých obětí nehody Urbancové a Sankota se mezitím změnily tak, aby zapadaly do tohoto schématu.

Lacina s policií spolupracoval a vypovídal. Podle dostupných úředních zápisů byly jeho výpovědi (i dále u soudu) konstantní. Přihlásili se další svědkové nehody, kteří vypovídali policii i u soudu.

Sporný byl již postup policie na místě. Janoušek policisty chválil, že mu pomohli a jejich postup byl neformální. Podle informací z médií byla chaoticky provedena i zkouška na alkohol. Svůj postup při vyšetřování dopravní nehody policie dosud neobhájila, ale podle všeho byl zcela špatný.Janoušek na policii údajně odmítl vypovídat.

Původně byl p. Janoušek policií obviněn z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a následně byl čin překvalifikován na úmyslný trestný čin. Nejnověji vyslechla policie řidičku, protože to její zdravotní stav umožnil, a vyvstaly spekulace, zda řidička svou výpovědí Janouškovi nestraní.  Probíhající policejní vyšetřovování budí také rozpaky.

Dopravní experti
Dopravní „experti“ prováděli velmi rozsáhlé výstupy do médií na téma rostoucí agresivity řidičů zejména silných aut a nutnosti další represe a dalšího zpřísňování legislativy.Někteří z mediálně citovaných „expertů“ se následně sami zapojili do soudního projednávání kauzy jako autoři posudků (konstatovali jsme pravděpodobnou podjatost znalce – dopravního psychologa Kořána).  Samy znalecké posudky byly účelové a rozporuplné.

Dále kauzy využili někteří politici (Huml, Bárta…) k předkládání svých „řešení“ veřejnosti a přesvědčování veřejnosti, že auto je zbraň a používání „zbraně“ musí být předmětem důslednejší regulace.

Dalším výrazným rysem Lacinovy kauzy bylo, že se představitelé nejen policie, ale také jiných orgánů činných v trestním řízení exhibovali v médiích (státní zástupce Milec).

Dopravní experti se do Janouškovy kauzy nezapojili. Nedozvěděli jsme se, co o tom smýšlí Huml, Patera, Vémola ani Kořán.Politici dali od kauzy ruce tak pryč. I další strany jsou ohledně mediální komunikace Janouškova deliktu pasivní a většinou se omezují na sdělení „nechme orgány činné v trestním řízení konat“.
Média
Případ byl široce medializován. Své místo ve vysílacím čase nachází prakticky dodnes. Přístup médií by se dal charakterizovat jako hon na čarodějnice a stimulace veřejné poptávky. V souvislosti s Janouškem se hovoří prakticky jen o jeho dopravní nehodě, zatímco šmelina s magistrátem a nestandardní vztahy s jeho úředníky ustoupily zcela do pozadí. Zájem médií o celou záležitost postupně opadá.
Další vývoj kauzy
p. Lacina byl odsouzen za to, z čeho byl obviněn. Odvolal se a v poněkud nekonzistentním rozhodnutí odvolací soud rozhodl v jeho neprospěch. Dále se neúspěšně dovolal k Nejvyššímu soudu.U soudu znalci řešili právní otázky a docházelo k účelovému výkladu některých faktů. Právníci, kteří měli možnost odůvodnění rozsudků číst, je označují za chatrná, argumentačně slabá a napsaná podle hesla „když se chce pes bít, hůl se vždycky najde“. Tomuto hodnocení dávám za pravdu. Základní opory rozsudku jsou účelová výpověď spolujezdce Sankota, posudek podjatého Kořána a chaotický posudek znalce Vémoly.

Ve společnosti panuje shoda, že se jedná o tzv. exemplární trest udělený na základě společenské objednávky.

Není pravděpodobné, že by p. Janoušek byl shledán vinným z úmyslného trestného činu. Osobně pokládám za možné, že nebude shledán vinným z vůbec nějakého (i nedbalostního) trestního činu (všechny jeho dosavadní kroky k tomu směřují a počíná si obratně).Podle mého názoru z toho bude z maximálně obvinění z přestupku s velkou šancí na prekluzi.
Zůstalo nevysvětleno
– jak to ve skutečnosti bylo (což je poměrně zásadní problém)
– proč ŘSD mlžilo o práci se záznamy z kamer a jejich technických možnostech
– kdo celou záležitost „režíroval“ a „naprogramoval“ dvojici Sankot-Urbancová, protože celá obsahuje prvky svědčící o tom, že od určitého okamžiku byla celá akce koordinovaná
– kdo poskytoval právní pomoc a podporu dvojici Sankot-Urbancová
– kdo byl Janouškův přítel na telefonu (pravděpodobně policista se znalostí dopravní problematiky nebo úředník)
– jaká dohoda byla nabídnuta řidičce Volva, pokud nějaká
– postup policie a co všechno zpackali (pravděpodobně všechno)
– proč musel odejít zmr. Husák
– existence dalších svědků nehody (kterých muselo být vzhledem k frekventovanému místu několik)


Jsem si jistý, že Janoušek dopadne lépe než Lacina, přestože

– Lacina nikomu neublížil
– Lacina od nehody neujel
– Lacina zavolal pomoc
– Lacina ochotně a téměř až naivně spolupracoval, dokonce mírně podcenil soud první instance, protože byl nejspíš přesvědčený, že se mu nemůže nic stát, když nic neudělal

(lze formulovat i z druhé strany za pomoci páně Janouška, výsledek je stejný).

V dalším dílu tohoto článku porovnáme, jak oba pánové dopadli u soudu. Jistě nechceme předbíhat rozhodnutí naší nezávislé justice, ale myslím, že vzkaz, který občanům pošle, bude jednoznačný a bude znít takto: Buďte spíše „Janoušky“, než „Laciny“.

 


12.05.2012 D-FENS


Související články:


12345 (7x známkováno, průměr: 1,43 z 5)
1 490x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017