Putinovi pohůnci za mřížemi!

Featured Image

Sestry, bratři, asexuálové, androgynové, bezpohlavní, trans muži, trans ženy, hermafrodité, intersexuálové, vícepohlavníci, fluidníci, nebinárové a pangendeři jménem naší svobody a demokracie mohu oznámit, že hlavní pomahači a kremelští agenti byli zatčeni a umístěni do vazby. Opět jsme zvítězili, svoboda slova je silnější více než kdy dříve! Dosáhli jsme dalšího vítězství v řadě nekonečných lidových vítězství a doslova stanuli na dosah prahu ráje.

Kremrole ve vazbě

Ha, to koukají kremrole, co? Spoléhali se na slabost našeho demokratického zřízení a na to, že naše zákony neznají trestný čin proruské propagandy, ale to neznají kreativitu práce našich státních zástupců. Precedenty tu máme, jistě si vzpomínáte na případ nálepkových teroristů. Poseděli si rok ve vazbě a už nálepky nelepí. Stali se z nich řádní občané, resocializačních cílů bylo dosaženo. Na tomhle příkladu vidíte, jak naše zřízení vždy zvítězí zaštítěno chrabrými rytíři s chladnou hlavou a horoucím srdcem.  Samotné zdůvodnění umístění do vazby představuje naprostý vrchol právní vědy a nádherný příklad vyspělého citu justice pro demokracii. Tito škůdci by totiž mohli natáčet další videa, což je naprostá noční můra pro každého pravověrného demokrata. Každé další video těchto putinských agentů zasazuje úder svobodě a tak soud pochopitelně neměl jinou možnost, než je nechat uvěznit, aby ochránil naši svobodu. Ani náznakem nepochybuji o tom, že zatýkání a umísťování lidí do vazby za videa, co nejsou ve shodě s oficiálním přesvědčením, je naprosto správné a vede ke svobodnější společnosti. Zásadně nesouhlasím s vrcholnou dezinformací, že se tento režim v pronásledování opozičních názorů naprosto shoduje s normalizačním socialismem. To je naprostý nesmysl, copak za nesvobodného režimu jste mohli změnit pohlaví nebo stávkovat za klima?

Profesionální a pravdivá novinařina nastupuje na scénu

Informátoři, jako opak dezinformátorů, Helena Barkmanová a Tomáš Matoušek vykonali kus fantastické investigativní práce, když značnou část článku věnovali odhalení kádrového profilu těchto zaprodanců a samozvanců. Je to zcela jistě něco jiného, než když komunisté skandalizovali Havla za jeho alkoholismus, dolarové příjmy ze zahraničí a poněkud uvolněný sexuální život. Ani ve snu by mne nenapadlo spekulovat, že by novinářům někdo tyhle správně vyznívající informace připravil a poskytl. To se nikdy nestává, to by byla konspirační teorie. Je nad slunce jasnější, že mladý invalidní důchodce v exekuci má takový nehezký morální profil a mluví z něj závist vůči úspěšným. Takže ať říká cokoliv, není nutné se tím ani trochu zabývat. Sice máme zaručenou svobodu slova, ale když ji zneužívají takoví lidé, tak to promiňte, to musí police zakročit, aby ji ochránila. Zejména odstaveček, že zločincům věnoval pozornost celostátní útvar Národní centrála proti organizovanému zločinu, je na zlatou medaili za vybroušenou novinařinu. Jak vtipně se ani nezeptali, proč protimafiánský útvar vyšetřuje nějakého dezinformátora páchajícího zločiny slovem místo organizovaného dovozu drog? Ne, že bych nějak naznačoval, že tento útvar bují jako rakovina a vykonává funkci politické policie, to by mne ani nenapadlo dát do nějaké souvislosti. Spíš bych řekl, že útvar roste jako krásný strom svobody, neboť je nám zcela nepochybně nejlepším přítelem. Jen škoda, že to informátoři nedotáhli do konce například tak, že by přiskočili k odsouzeným, ehm, vlastně obžalovaným, dramaticky by jim strhli botu z nohy a tam červené kopyto. To by bylo odhalení!

Děsuplné a odporné zločiny

Obdivuji se také tomu, jak obratně se novináři vyhnuli tomu napsat, co bylo vůbec obsahem jejich odporných příspěvků. Rozhodně se to nijak nepodobá situaci, když svého času Rudé Právo informovalo o Chartě 77, aniž se zmínilo, co se v ní lze dočíst. Zato v dezinformačním hnízdu Parlamentních listech se tak nějak opatrně zmínili, co v nich bylo. Naprosto mne mrazí, když vidím na jaké šikmé ploše se člověk může ocitnout. Jejich spředené pavučiny dezinformací jsou neuvěřitelně odporné, skoro se stydím to sem napsat, leč posuďte sami a děkujte policii, že nás před něčím tak příšerným dokáže ochránit. Ve svých příspěvcích kritizovali, že v ČR je moc ukrajinských uprchlíků, že nejsou peníze na české děti a chtěli organizovat protidemonstraci kde dni Ukrajiny. Navíc na těch videích používali sprostá slova, což je naprosto nemorální a nehodno našeho mediálního prostoru, jak jistě dosvědčí ryzí a kovaný demokrat Pavel Novotný z Řeporyjí. Málem jsem omdlel při čtení lží, kde ti spiklenci dokonce snad naznačovali, že Ukrajina provokovala Rusko. Naprosto nechutné a zcela bezpochyby nepravdivé, jinak by se o tom v našich svobodných novinách dávno psalo. Z popisu zločinů mne obchází zděšení a je mi naprosto zřejmé, že policie nemohla nejednat.  Přece jiné řešení než vazba je v svobodné zemi nemyslitelné, protože věznit politické odpůrce to dělají jen totalitní režimy. U nás se přece nic takového neděje. Tito lidé musí být potrestáni za lhaní, to dá rozum. To s politickým pronásledováním nemá nic společného. Prý české děti. Je to něco úplně jiného než, když se ctihodný bojovník s covidem Flégr vyjádřil, že s dětmi by se mělo zacházet jako s nebezpečným odpadem v CNN Prima News, 30. 10. 2020. To v žádném případě nebyla dezinformace nebo nějaká nenávist, ale láskyplná péče psychicky naprosto zdravého člověka o ohrožené zranitelné skupiny. Takže podnět k jeho trestnímu stíhání byl zcela v souladu s právem zamítnut, proto mne ani trochu nenapadlo tohle porovnávat nebo, chraň Havel, poukazovat na to, že dopad vyjádření Flégrova je mnohem vyšší než nějakých videí.

Proruská propaganda ohrožuje pilíře demokracie

Jejich advokát chabě argumentoval, že točit videa se svými názory snad zakázané není. Ale kdo by poslouchal takové odporné dezinformace a kdo by věřil chlapovi v rudé košili, že? Advokát zneužil jasného faktu, že nemůže být paragraf úplně na všechno, i když od toho kýženého cíle nejsme daleko. U nás ve svobodné společnosti víme, že důležité je demokratické právní vědomí, protože sám pojem viny je proruský oportunismus. Klíčovým zájmem je ochrana společnosti před takovými dezinformacemi, které by ji mohly naprosto rozvrátit. Ani trochu mne nenapadlo klást si otázky, odkdy je v ČR zrušeno shromažďovací právo a proč mají Ukrajinci přednostní právo na Václavské náměstí. A už vůbec mně na mysl nepřišlo tohle srovnávat s preventivním zatýkáním disidentů komunisty v časech různých výročí. Kdyby někoho takové dotazy napadly, pak se sám zařadil. Naprosto nezbytně ho pak jako správní občané musíme nahlásit policii, protože takové otázky jen nahrávají ruské propagandě. Arciďábel Putin útočí!  Jak jinak ho chcete jinak zastavit? Copak chcete, aby Putin zvítězil? Tak to už jste předem prohráli, neboť naše demokratická formace je neporazitelná, i když Evropou obchází strašidlo proruské propagandy. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti sjednocené Evropy i čeští policajti. Jen se podívejte jaké drtivé důsledky má situace, kdy se neomezuje proruská propaganda. Dokonce jí podlehli i jinak ideově pevní lidé v Amnesty International a pod jejím vlivem vydali ideologicky pomýlené komuniké. Chtěl bych k tomu také dodat, že si ani malinko nevzpomínám, co to byly Minské dohody, ale vím, že vino je bezpochyby Rusko. Jestli se ten příklad nezdá dost přesný, tak vězte, že ruský vliv v Itálii vedl k pádu vlády, což je naprostá a ryzí pravda. Copak chcete, aby Fialova vláda padla i u nás?

Absolutně ideově neochvějná pravověrná občanka Rtuťová v akci

Správně myslící a ideově dokonale vyladění občané v diskusi za článkem požadují, aby tito ztroskotanci byli deportováni do Ruska. Dezinformátoři na to odpovídají, že to je podobně jako v akci Asanace. Jenže to je samozřejmě dezinformace, protože tehdy byli nuceni emigrovat bojovníci za svobodu, kdežto dneska nutíme emigrovat bojovníky za nesvobodu. To je přece jasné, že to není vůbec ani trochu podobné.  Dále požadují, aby byli umístěni do psychiatrické léčebny a už nikdy nebyli propuštěni mezi lid. Což také není ani malinko podobné zneužívání psychiatrie za totalitního režimu. Protože tehdy za svobodu, dneska za nesvobodu. Navíc myšlenka, že svoboda slova je tu pro všechny, není hodna mysli pravověrného občana. Rozhodně popírám, že by diskuse pod článkem byla manipulovaná a zcela jistě se jedná o naprosto nezkreslený hlas obecného lidu, který je zločiny těchto odrodilců naprosto rozhořčen. Ani by mne nenapadlo pochybovat o ideové jednotě našich občanů v této otázce a rychlé zmizení ukrajinských vlajek z radnic před nastávajícími komunálními volbami ukazuje, že je tomu bezpochyby právě tak. Hlavní představitelkou ideové pevnosti je uvědomělá občanka Barborka Rtuťová, zcela na výši doby anglickým přepisem Mercury bez nějakého trapně zpátečnického přechylování, která doslova vrní blahem nad zatýkání občanů za jejich názor. Tak mne, Barborko, napadá, přece jenom šíříš ty jejich bludy na svém profilu a to taky není úplně dobře, protože jim nahráváš. Neboť naprosto pravověrný občan ani trochu nepochybuje, že svoboda slova se upevní jen tak, že ji omezíme. Logika je projev sexismu. S tím nemohu než souhlasit. Kam by dospělo naše křehké zřízení, kdyby se kdekdo vyjadřoval o kdečem? Nezbytně musíme přenechat informování profesionálům, kteří píší pravdu za peníze, a rozhodně nemůžeme nechat mluvit lidi, co šíří lži zadarmo a jen si tím přivolávají pozornost bezpečnostních složek. Vlastně je zachraňujeme před nimi samotnými – pomáháme a chráníme. Takže je nad slunce jasné, že to děláme pro jejich dobro. I přestože to nechápou, tak jim budeme muset pomoci. Takový je náš lid, úrodu sklidí sám, sám se svými. Jděte mu z cesty, staví chrám bratrské doby.

Sláva policii a svobodě!

Chtěl bych také závěrem říct, že se jako občan rozhodně cítím bezpečněji a šťastněji v takové společnosti, kde není můj klid na práci narušován odpornými dezinformacemi. Nesmírně si cením vyčerpávající práce drahých elfů na naší svobodě, kteří zcela nesobecky obětují svůj volný čas, aby nás chránili před záplavou proruských splašků. Článek jsem napsal zcela spontánně a ze srdce děkuji naší vládě za náš nový a šťastnější život! Ať žije a vzkvétá naše svoboda!


Související články:


12345 (321x známkováno, průměr: 1,44 z 5)
15 097x přečteno
D-FENS © 2017