svoboda slova

Lež není názor

Omezení jiných názorů je naprosto v pořádku, projevuje se tím ideová pevnost, která je naprosto nezbytná k upevnění naší zranitelné lidovlády. V souladu s principem dvojitého myšlení svobodu slova ochráníme tím, že ji omezíme a pluralitu názorů zachráníme tím, že je sjednotíme. Z obrazovek vyskakují čiperní orátoři vysvětlujíce situaci s hlasem plným neodbytné naléhavosti, ale lhaní přece není svoboda slova a tak nejde o žádnou cenzuru.


Síťová neutralita

Téma síťové neutrality poslední dobou rezonuje (nejen) Internetem. Zajímavé je na něm mimo jiné to, že na první pohled se jeví býti zastánci svobody právě její omezovači a naopak. Ale začněme od začátku; o co se jedná? Poskytovatelé Internetu mají (především v USA, kde je to velké téma; ale v ČR také) zákonem zakázáno přizpůsobovat cenu za data či rychlost připojení jejich obsahu; nemohou tedy například zpoplatnit porno nějakým extra poplatkem, nesmějí snížit přenosovou rychlost tomu, kdo moc sleduje videa a podobně. Klíčová otázka zní: Je to dobře, nebo špatně?


Svoboda slova?

Naše děti se ve státních školách učí (ačkoliv přesnější výraz by byl „jsou indoktrinovány“), že žijeme ve společnosti, kde máme svobodu slova; totéž se lze dozvědět z médií, od politiků a skoro je to už jedna z těch věcí patřících do kategorie „to přece ví každé malé dítě“. Na adresu režimu, který v této zemi existoval před rokem 1989, se často můžeme doslechnout, že tehdy svoboda projevu nebyla, lidé mohli být za projevení svých názorů perzekuování, což je otřesné, zatímco dnes… …jak je tomu dnes? V současnosti svobodu slova přece máme, tedy až na pár naprosto pochopitelných výjimek, protože určité […]


Být či nebýt Charlie; to je, oč tu běží!

Složité problémy, ke kterým je možné zaujmout stovky a tisíce různých stanovisek, bývají typicky přesně ty, které rozdělí společnost na právě dva tábory; Charlie pak představuje naprosto typický příklad: buď jím jste, nebo nejste, už z definice si nelze vybrat nic jiného, takže není ani třeba upozorňovat, že kdo není s námi, je proti nám, neboť to plyne ze samotné sémantiky jazyka, což považuji za lehce otravné. Kdo by měl náhodou potřebu se ptát, zda jsem Charlie, pak normální odpověď patrně zní, že nikoliv, protože s časopisem Charlie Hebdo nemám nic společného a jeho obsah, který se ke mně dostal, […]


D-FENS © 2017