Máte doma malého génia?

Featured Image

Být schopný je v naší společnosti danajský dar. Dítě nezapadne do kolektivu. Úspěchy ve studiu ho nepřipraví na realitu dospělosti.

Tématem dne je snižování nerovnosti. Je alarmující, jak jsou otevřeny nůžky mezi bohatými a chudými. Stále se zvyšují daně a vymýšlejí nové, aby se vybralo na konání dobra pro ty chudší či „chudší“ z nás. Pokud to chceme pojmenovat správně, je to podplácení průměrných (ekonomicky i inteligenčně) a hlavně podprůměrných voličů politickými stranami. Daně jsou trestem za úspěch/pracovitost.

Chcete příklady? Namátkou uzákonění 5týdenní dovolené, zrušení karence, milionářská daň. To, co je v dálce, v budoucnosti, je zrušení dědění, popř. dědická daň v úrovni 50-90 procent. Je to trest. Trest za schopnosti a pracovitost. Každý vidí jen ty prachy, co mají připadnout Vašim dětem.

Mám ale dobrou zprávu. Podobně jako šilhavost je i talent a nadání léčitelné. Ve školách by bylo dobré zavést podobná pravidla, s jakými se budou děti později potkávat v životě:

Navrhuji některá z nich:

* Jedničkáři přijdou v každém předmětu o pět nejlepších a nejdůležitějších známek

* Horší polovině třídy budou umazány tři nejhorší známky a bude jim zaručena maximálně čtyřka na vysvědčení

* Všem, kteří mají průměrnou známku 1,0 na vysvědčení, bude automaticky snížena známka z chování, neboť není možné dosáhnout tohoto výsledku bez soustavného podvádění

* Pokud bude obviněn žák z lepší poloviny třídy z podvádění a opisování, budou mu zabaveny všechny učební pomůcky, a to včetně učebnic, sešitů a žákovské knížky, dokud neprokáže, že k podvodu nedošlo. Pokud nebude schopen svoji nevinu prokázat v průběhu školního roku, bude nucen zabavené učební pomůcky uhradit a ročník bude opakovat

* Horší polovina třídy má automaticky nárok na pomoc od nejlepších studentů. Samozřejmě nejde o doučování. Jde především o vypracování domácích úkolů, písemek a jakékoliv jiné pomoci

* Jedničkáři naproti tomu nemají nárok/právo/možnost požádat o pomoc v předmětech ve kterých nevynikají (tělocvik, dílny, pracovní vyučování, zpěv…)

* V rámci kontroly těchto ustanovení je kterýkoliv pracovník/zaměstnanec/učitel školy oprávněn provést jedničkářům kontrolu a zabavit jakýkoliv předmět, o kterém se domnívá, že brání férové soutěži mezi studenty (mobil, notepad, kniha …) Tento bude vydán až po ukončení docházky na institutu

*Pravidla jsou platná na všech úrovních školní docházky, včetně uměleckých škol. Tyto pravidla spadají do gesce ministerstva školství a mohou být měněna, a to i se zpětnou platností.

 


31.07.2022

@StařecNaChmelu

12345 (191x známkováno, průměr: 2,52 z 5)
14 493x přečteno
Updatováno: 31.7.2022 — 22:01
D-FENS © 2017