Očista veřejného prostoru od dezinformačního narativu

Featured Image

Vědom si hlavních výzev naší doby, rozhodl jsem se přispět svou trochou do mlýna a napsat článek, který je prost dezinformací. Po dlouhém sebezpytování mi vyšel prázdný list, což bezpochyby splňuje nároky na to, aby byl článek bez dezinformací. Ale to by mohlo nahrávat dezinformátorům ve lžích, že tento spravedlivý boj za svobodu slova je vlastně cenzura, což by bylo naprosto špatně. Je pouze nutné myslet politicky a zasadit informace do správného kontextu kritického pohledu.

S novým prezidentem proti vlivům

Vojska postupují vítězně vpřed uplatňujíce pružnou úhybnou taktiku, která láká nepřátelská vojska do pasti železných čelistí obklíčení. Nový prezident generál Pavel však varoval, že ne vše může dopadnout, jak si přejeme. V mezinárodní politice a diplomacii je naprostou předností říkat vše bez obalu a napřímo. Jaký to nový svěží vítr vanoucí z Prahy! Konference v Mnichově se připravovala dlouho dopředu, proběhla řada jednání v pozadí a došlo k dohodám, co na ní zazní, odsouhlasovaly se texty prohlášení, kdo na ní smí vystoupit a s čím. Ale když organizátoři viděli, jak skvělého prezidenta jsme si zvolili, nezaváhali ani na okamžik, celý program jednání překopali, aby mohl přijet posel lepšího světa z Prahy a mezinárodní scéna se nechala překvapit, co jim nečekaného sdělí. Projev to byl spontánní a všichni byli ohromeni jeho hloubkou, proto k tomu skoro nikdo nic nedodával, byť znění projevu nikdo naprosto nečekal. Už jenom na tomto příkladu můžeme s naprostou jasností vidět, jak se posílila naše mezinárodní pozice a autorita ve světě. Ani náhodou takovouto událost nejde interpretovat tak, že přijel nanicovatý panák, co odříkal předem odsouhlasený a dohodnutý text stejně jako herec v divadle.

Taky je potřeba poznamenat, že se úspěšně odpojujeme od ruského vlivu. Zejména po ruském zničení plynovodu Severní Proud, expert to pomocí teorie her jasně potvrzoval, se ukázalo, že náš dojem byla naprostá pravda, jen s nepatrnou nepřesností, že ten Rus byl Ukrajinec. Holt se moc navečeřel, měl ošklivé sny, pálila ho žáha a tak se rozhodl odpálit nějaký ten plynovod. Netvařte se, milí čtenáři, jako by se vám to nikdy nestalo. Kdo to popírá, ten to chce udělat. Nemusíte se stydět, nutkání vyhodit do vzduchu plynovod mají různí lidé nečekaně často. Že takové nutkání není běžné, tak to je mýtus, což prokázali experti. Plynovody vedoucí přes Ukrajinu byly moc náročný cíl, tak si ve své zlosti vybral něco méně střeženého a snáze dostupného. Prostě má rád výzvy a tak se stalo politováníhodné nedopatření. Ale když viděl, že nějaký novinářský šmudlil, co je v branži nějakých směšných padesát let a cituje pouze jen jeden zdroj, to chce hodit na Bidena, tak se rozhodl chlapsky přiznat. Je to sice pruďas, ale jinak charakter.

Po tomto velkém úspěchu jsme zabojovali na další frontě a to u čínského vlivu. Jsme díky své pravdě a morální převaze natolik silní, že můžeme vyzvat k souboji dvě jaderné mocnosti najednou. Až tak úžasní jsme! Naprosto nechápu zbabělost proruských dezolátů, kteří blábolí něco o nepoměru sil. Je to prostě verbež nevděčná, jak zcela neotřelým a osvěžujícím způsobem sdělil morální maják s trošičku kontroverzním slovníkem starostisimus nejvýznamnější pražské části. To je prototyp nového člověk nemajícího s udáváním nic společného a krásného zevnitř, ale i zvenku. Již brzy očekáváme jeho odjezd na východní frontu, kde s kolegy z Fora 24 jistě povzbudí bojového ducha v agitbrigádě. Nemá vojenské zkušenosti? Nevadí, za to je zásadový a nechybí mu politický rozhled. Jeho slova to je jenom taková provokativní metafora, která je v živoucí společnosti naprosto v pořádku. Vše je naprosto dokonale normální, zvláště v porovnání s odpornou trestně postiženou nenávistí, kterou předvádí dezoláti na sociálních sítích. Či jaký to rozdíl od mírových štváčů! Přece každý ví, že vyhlásit válku Rusku je namístě.

Jsme samý úspěch, jen to nevidíme

Za socialismu byl naprostý nedostatek masa způsobený neschopností komunistického hospodářství vykrývat poptávku. Totalitní režim nebyl schopen zajistit potřeby svých obyvatel. Proto náš lid povstal a vydobyl si změnu režimu sametovou revolucí. Po letech budování svobodné společnosti jsme dosáhli značných úspěchů na tomto poli. Alarmující ale je, že ve spotřebě masa na hlavu téměř doháníme rok 1989, což způsobuje změnu klimatu. Protože planetu je potřeba chránit, musíme proti spotřebě masa bojovat, aby došlo k jejímu snížení. Což se nám skvěle daří, jen potřebujeme zlepšit komunikaci, aby si občané uvědomili, že konzumace masa zvyšuje jejich uhlíkovou stopu a způsobuje změnu klimatu. Zvyšování uhlíkové stopy je špatně, protože změna klimatu způsobuje změnu klimatu, což vede ke změně klimatu a má své klimatické důsledky na změně klimatu, které se klimaticky projevují v celém spektru různých změn klimatu, což je naprosto nepopiratelně viditelné na změně klimatu a grafy o změně klimatu to dokazují. Vědecký konsensus na změně klimatu nelze popírat, stejně jako výše uvedené přesvědčivé argumenty. Nevíme, co se změní, ale určitě to nebude nic dobrého. Můžeme také zdůraznit, že jsme na dobré cestě, neboť jsme stáli nad propastí a od té doby jsme udělali krok vpřed. Proto, abychom spasili planetu, budeme jíst tuřín a hmyz. Tak zní novinka z progresivní Británie a EU nezůstává pozadu. Taková skladba jídelníčku byla dřív považována za obvyklou v dobách hladomoru, ale tak to rozhodně nyní není. Máme se nejlépe v historii, kdo o tom pochybuje, je nepřítel svobody, a proto máme zodpovědnou povinnost se trochu uskromnit, abychom zachránili naše klima před změnou. V Británii se tyto věci dějí jako potíže, protože vystoupili ze Svazu, kdežto ve Svazu je to výdobytek pro záchranu našich hodnot jako morální imperativ ctnostného odříkání. Je to naprosto pochopitelné a nic absurdního na tom nelze shledat.

Vítězíme i na poli spravedlnosti

Dominik Feri je pochopitelně vinen, byť to je otázka soudu. Zatím je v naprostém pořádku, že ho vláčíme v médiích. Navíc hraje odpornou špinavou hru, když prozradil jméno své oběti. Sice by se dalo namítnout, že pokud je případ odložen, tak se zřejmě nebude jednat o oběť, ale to je typický produkt myšlení patriarchální společnosti, a proto navrhuji, aby se případy znásilnění nikdy neodkládaly. Proto je potřeba psát více článků na téma, jaký je Feri zvrhlík a publikovat jeho choulostivá videa.

Dále pokrokově navrhuji, aby každý sexuální kontakt byl chápán jako znásilnění, pokud by nebyl zaznamenán jako souhlasný před komisí. Absence souhlasu bude jasný důkaz viny. Samozřejmě souhlas bude moci být odvolán, protože mohl být vymožen pod nátlakem. Navíc, aby se netraumatizovaly oběti, bude důkazní břemeno přesunuto na násilníka, který bude muset dokázat, že styk proběhl za souhlasu obou stran. O rozsahu traumatizace obětí výše zmíněného násilníka zcela jasně svědčí, že po znásilnění se s násilníkem znova a znova sexuálně stýkaly, což jasně ukazuje na Stockholmský syndrom. O to přísnější by měl být trest. Dále bych si dovolil navrhnout trestní postih za šíření nenávistného výroku, že zhrzená žena je horší než třídní nepřítel. Podobné případy budou soudit výhradně soudkyně ženy nebo transženy, či fluidní gendeři a další vhodně se definující pohlaví.

A tím budujeme právní stát

My všichni přece dobře víme, jak to s Ferim bylo. Stejně dobře jako jsme to věděli v případě Rittig, Babiš, Jourová, Parkanová, kde však přílišná měkkost našich zákonů nedovolila odsouzení. Proto je nutné personálně posílit státní zastupitelství, aby obstálo v souboji s advokáty ve značkových oblecích. Úvaha o tom, že obžalovaný proti této mašinérii může obstát jen za předpokladu značných investic do právní obrany, je od počátku naprosto mylná. Nesmyslnost této úvahy je vidět na výši náhrad a odškodnění v případu Hala, který měl takový žertovný dovětek, když putinovští agenti chtějíce rozvrátit důvěru v naši justici podstrčili policistům do spisu pedofilní snímečky na disketách. Ty diskety jsou jasný důkaz o ruské stopě, protože jen v zaostalém Rusku se ještě v té době mohly používat diskety. Nebo třeba utajený svědek v kauze OpenCard, který to jako správný pištec napískal. Pak se změnil vyšetřovatel a bylo mu sděleno obvinění. Ten rozhovor stojí za přečtení už jen pro nahlédnutí do duše spravedlivých jako na příběh opravdového člověka. Který Boris nám to teď sepíše? Už jen z tohoto případu je vidět, že je nutné mít lepší zákony na ochranu pištců. Inu pištec nedocenil význam starého přísloví „nechoď Vašku s pány na led“, odnesl si podmíněný trest a ani cena od Fondu proti korupci mu nepomohla. Jak vidíte, jsou zde drobné zádrhele, ale Evropská komise bdí i nad naší zemí, a proto se můžeme těšit na větší ochranu takovýchto pištců. Generální linie je zde naprosto správná, potřebná a včasně řešená.

Povedené bylo i pokračování kauzy OpenCard, kde soud nejdřív obžalované dvakrát shledal vinnými. Pak se tak trochu provalilo, že soudce pozměnil protokolaci a státní zástupkyně byla v jiné kauze stíhána za zneužití pravomoci. Na tomto příkladu je jasně vidět, jak systém skvěle funguje a rozhodně nejde o systémový problém, jak potvrzuje nynější ministr Blažek. Teda on to netvrdí, ale tvrdí to vlastně negativně tím, že používá ústavně nepatřičné jednání, dřívějším slovem kritika, čímž se dokazuje, že systém funguje, jelikož je vůči takovému neústavnímu jednání naprosto imunní. Jeho snaha je motivována asi tím, že by mohl být zapleten do nějakých nekalostí. Jinak si to neumím vysvětlit, kdo by chtěl nějak napadat naprosto bezchybnou práci státních zástupců, kteří nasazují svou bílou hruď proti chobotnici polosvěta hrozící zachvátit naši zahrádku. Nejsme sice na tom tak dobře jako v USA, které jsou na pěkném druhém místě v počtu vězňů na počet obyvatel, ale i tak si nevedeme špatně. A to je především díky skvělé práci státních zástupců, potažmo soudů, a kdo o tom pochybuje, nahrává ruské propagandě.  Jako třeba tenhle dezolát, co víc věří Putinovi, a najednou se domáhá veřejné funkce. Jsem v šoku, stejně jako pravověrní diskutéři. Demokracie prostě musí mít své meze.

Na prahu duhového úsvitu

Nemám vůbec žádné obavy z budoucnosti a nemám ani náznak strachu říct svůj názor, který vždy plně podporoval generální linii, protože je jediná správná a pravdivá. Osobně děkuji vládě za náš nový a lepší život, zejména po té babišovské hrůze, která se projevila naprosto šíleným deficitem státního rozpočtu. Současná vláda díky zodpovědnému přístupu k energetické krizi zachránila státní rozpočet, když za únor dosáhla výsledku státního rozpočtu jen mínus 119,7 miliardy korun. Nebýt prozíravých kroků vlády, tak by se deficit vyšplhal určitě výš. Takhle to není ani 120 miliard. Ale všichni víme, že to je v únoru u státního rozpočtu naprosto normální a není nutné si dělat nějaké starosti. Jsme v rukou profesionálů a netřeba se obávat ani malinko. Stejně tak si v náš prospěch vláda posvítí na marže obchodníků i výrobců, protože v minulosti se takové řešení naprosto osvědčilo a vůbec nikdy nevedlo k nějakém ještě většímu zdražování nebo nedostatku. Takže vše je na dobré cestě ke skvělé budoucnosti, kdy lidé budou vše sdílet, a nebude potřeba si dělat vrásky s majetkem. Taková budoucnost je prostě nádherná a nelze dělat nic lepšího, než svěřit naše životy a řízení osudu do rukou těchto dobrosrdečných filantropů, neboť se jedná o nejušlechtilejší duše tohoto světa. Jen tak se všichni zachráníme před všemi krizemi, které nám hrozí.

Se zeleným pozdravem přeji krásnou cestu do naší duhové budoucnosti a příspěvek na nezávislou žurnalistiku zašlete na účet D-FENSU.


Související články:


12345 (208x známkováno, průměr: 1,56 z 5)
10 473x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017