Nečekané variace pravdy aneb vláda skvěle řeší výzvy naší doby

Featured Image

Každý dezolát postižený různými ideologickými úchylkami se dychtí poučit o pravdě. Aby mu někdo láskyplně položil ruku na rameno a vše mu vysvětlil, jak pravil nejlepší z lepších lidí Pavel Novotný. A proto jsem na výzvu tohoto titána myšlení a morálního giganta přispěchal na pomoc s objasněním, jak vláda vyřešila skoro všechny výzvy naší doby, jak efektivně a věcně si poradila se všemi překážkami, abych všem nebohým tápajícím švábům ze zapadlých vísek naší země přinesl světlo opravdové a nefalšované pravdy.

Vítězný boj s klimatickou změnou

Tuhle jedno mrazivé jarní ráno, když jsem škrábal led ze skla na autě poháněném hořícími fosiliemi, jsem si řekl, jak dobře to Unie vede. CO2 způsobuje globální oteplení a díky skvělým opatřením jsme svoji uhlíkovou stopu snížili tak, že na konci dubna ráno mrzne. Což je takový rekord proti pondělku z předminulého měsíce předchozího pololetí. Takže je krásně vidět, jak opatření dobře fungují. Zase na druhou stranu mráz v pozdním jaru předznamenává globální ochlazení. Země zamrzne a nastane doba ledová, což povede ke katastrofám a tak dále, jak prokazuje nezpochybnitelná datová věda. Takže bych si dovolil navrhnout, abychom naopak začali vypouštět více skleníkových plynů, abychom zabránili globálnímu ochlazení. Majitelé elektromobilů budou muset platit speciální elektronové povolenky, aby se podpořil dotacemi dovoz uhlíkových paliv, jejichž spalováním by vznikal blahodárný CO2. Nebo si budou muset, za dotace pochopitelně, povinně namontovat zařízení pro produkci CO2. Norma Euro 8 bude nařizovat ztrojnásobení produkce CO2 u osobních aut s tím, že do roku 2045 zakážeme elektrokoloběžky a elektromobily. Jen tak zachráníme svět před zmrznutím. Cože? Že to je nesmysl? Ale jděte, přece nechcete popírat vědu. Takže globální oteplování si můžeme odškrtnout jako vyřešené.

Konec deště znamená počínající sucho

Když potom globální oteplování nebude, tak vznikne globální ochlazení, které vyrovnáme na globální oteplení a pak zase na ochlazení a tak dále. Proto se už moc nemluví o globálním oteplování, ale o klimatické změně, neboť to oteplení jsme již za pomoci účinných nástrojů vyřešili. Ale v důsledku klimatických změn dochází v krajině ke vzniku sucha. Sucho není důsledkem nějakého přirozeného cyklu, kdepak. Je to čistý a nefalšovaný důsledek klimatické změny a vůbec ohavné lidské činnosti jako je třeba pěstování potravin na poli, což se samozřejmě netýká rostlin pro bionaftu. Do loňského roku bylo stále více a více sucho. Byl to zásadní problém, ale zasedla Ústřední komise pro sucho, provedla se dostatečná osvěta, voda se začala zadržovat v krajině, budovat lesy odolné ke klimatické změně a otevřel se tok dotací na environmentální vzdělávání. Nu a výsledek se zákonitě dostavil. Celé jaro jenom leje a leje.  Venku bylo stále katastrofální sucho, naprosté a hrozné, ale jen díky včasným opatřením jsme přivolali déšť. Jak nás velice hodnotně informují soudruzi z Intersucha, tak aktuální stav sucha je takový, že pršelo v úterý a poté v pátek a v sobotu, což znamená počínající sucho. Jenom mne na celé situaci trošku zarazilo, že sucho bylo poraženo kapánek dříve, než ty dotace mohly doputovat na správná místa. Ale to je taková drobnůstka, prostě potíže růstu. Sucho prostě vidělo, že bude poraženo a rovnou to vzdalo. Stejně jako virus Covid-19 dobře věděl, že smí škodit jen v noci. No není všechno super? Sucho už je taky vyřešený problém.

Pozitivní test na covid? Nevadí, marš na šichtu, holoto!

Když už jsem si vzpomněl na ten Covid-19, tak tahle zprávička o epochálním vítězství trochu zapadla, což si osobně myslím, že je škoda. Asi chyba ve vládní komunikaci. Je to velký úspěch pokrokové vědy a vynikající výsledek boje s nejnebezpečnější chorobou světa. S pozitivním testem na covid můžeme do práce, protože jsme jej porazili očkováním, opatřeními a rouškováním. Třikrát sláva naší milované vládě! Ale asi to chápu nějak špatně. Když jsem před lety jako řešení psal, že se to má nechat na lékařích a lidech, tak jak se to dělalo vždy, tak jsem byl za nezodpovědného vraha zranitelných. Ale teď je to přesně tak. Asi jsem svým nezodpovědným psaním způsobil vyhynutí zranitelných a tak už to je vlastně jedno, co se bude dít. Nebo mne napadá taková trochu divná myšlenka, zda u gigantů myšlení a nositelů pravdy, není třeba trochu problém v tom, že jako tráva ve větru podléhají intenzivní propagandě? Ne, určitě ne, že ne? Mají přece kritické myšlení a to je chrání. Jen by neškodilo ho občas zkusit použít. Myslel jsem samozřejmě k poučování dezolátů. S radostí nad dalšími úspěchy si můžeme v seznamu škrtnout nejhroznější chorobu světa jako vyřešený problém. No vida, tři věci, které nás tolik trápily a už jsou vyřešené. Ne! Rovnou říkám ne. Ať vás, milí čtenáři, ani nenapadne myšlenka o nějakém umělém vytváření problémů, které nikdy neexistovaly a díky tomu se o dost lépe řeší. To je myšlenka veskrze špatná a mohla by vést na ideologické scestí.

Pokroková věda radí a informuje

Aby čtenáře náhodou nenapadaly divné myšlenky o nesmyslnosti celého boje s počasím a čínskou rýmou, tak tu máme skutečný problém, na jehož vyřešení se pracovalo a stále ještě trochu pracuje. V Itálii podobně jako ve Francii prý vznikají takové zvláštní sociální jevy, kterým se říká no-go zóny. Tyto zóny dříve neexistovaly, byl to výmysl pravicových extrémistů a všechna města ve vyspělých zemích na západ od nás byla ukázkou kvetoucí živoucí společnosti s plejádou příkladů dobré praxe v integraci. Ale protože si pravicový vyznavači bílé nadřazenosti nedali pokoj, tak zmíněné zóny nějak záhadně vznikly. Jak lze vidět v úvodu článku z ledna 2022, který je pro jistotu prémiový, tak tam naprosto samovolně vznikl problém s kriminalitou, která však s ničím ani maličko nesouvisí, není tam žádná souvztažnost s nikým. Ale přece jenom máme demokracii a lid požadoval radikální řešení problému. Moudré hlavy zasedly, poradily se, navrhly generální linii a ejhle – problém byl do roka a skoro do dne vyřešen. Migrace nijak, ale vůbec nijak nesouvisí s nárůstem kriminality, kdepak. Migrace je krásná a nesmírně prospěšná, protože vede k takové vesele živoucí společnosti, kde nic s ničím nesouvisí, zdraví se sousedi, jen tu a tam nůž bodne do lidí, drogy se prodávají na ulici, splaší se auta a najedou do davu nebo se občas objeví jedinci s duševními problémy. Nic, co by nespravil nějaký ten deradikalizační kurz. Kdyby náhodou nezabral ten, tak nasadíme cirkusáky, alegorické vozy, pouliční divadlo a možná i dobročinné koncerty. A pokud to bude málo, lituji, ale přijde čas triček: „Radikalizace? Ne, děkuji“. Jak je to krásné, pokud problém nejsme schopni vyřešit, prostě se přejmenuje, vyrobíme studii, která nám ukáže, že problém vlastně nikdy neexistoval a je to. Věc je uzavřena. Takže další problém, co je vyřešen.

Pácháme dobro pro dobré věci dobrým způsobem proti zlým lidem

Jak jsem naznačil v předchozím odstavci, tak pravicoví extrémisté způsobili už nejeden problém, který se pak musel náročně řešit. Prostě třídní nepřítel je velice zákeřný, zlý a vůbec špatný člověk, a proto je potřeba s ním bojovat o to víc. Jenže jak poznat zlého člověka? Jaký je typický znak novodobého kulaka? Ano, správně – je to vlastnictví vozu typu SUV. Docela nedávno taková ultrazlá žena přejela ve svém SUV holčičku, protože ze svého obřího vozu ji neviděla. Nu, co počít? Dobrodinci stojící na správné straně dali hlavy dohromady a našli vhodné nástroje. Všem majitelům těchto odporných monster vypouštěli pneumatiky. I kdyby to mělo jeden život zachránit! Jejich obětavost mne dojala až k slzám. Každý přece ví, že lidi si sedají do aut především proto, aby jezdili bezcílně po městě sem tam a škodili z pouhého potěšení. Kdybych vlastnil SUV, tak hned jak bych viděl na parkovišti vypuštěné gumy, tak bych se hned chytil za hlavu a řekl si, proč jenom vypouštím tolik toho sodovkového plynu a ohrožuji malé dívenky? Proč jsem jen tak prohnile špatný? Ani maličko bych neměl v hlavě myšlenky, ve kterých by figurovaly ruce dobrotivých aktivistů, bourací kladivo a přesně mířené údery. Kdepak, to by mne ani nenapadlo, raději bych sáhnul do peněženky a přispěl na nějaký ten cykloproužek. Málokdo je však tak uvědomělý, aby ocenil čin takových dobrodějů. Když nějaký zpátečnicky myslící dezolát na tyhle dobrosrdečné karatele vezme vidle, je to předsudečná nenávist, terorismus nebo jenom obyčejné násilí rozdělující společnost? Budou pak média stojící na straně dobra klást odvážně provokativní otázky jako třeba, kdepak se jen v lidech bere ta agresivita vůči pokojným aktivistům? Navíc každý přece pozná, že byl jenom motivován použít bezpečnou a moderní MHD se všemi jejími benefity jako nečekaně intenzivní pachové počitky s osobami sociálně vyloučenými nebo nějaké to multikulturní obohacení, či téměř dobrovolné darování svých drahých hodinek nějaké té potřebné osobě v nouzi. Takže vypuštěním pneumatik byl vyřešen další problém, tedy neochota lidu přes všechnu osvětu užívat výdobytků moderní společnosti jako je hromadná doprava, koňská spřežení s bluetoothem nebo parní tramvaj s Wi-Fi.

Pročpak jen ti lidi nechtějí chodit k volbám?

Zodpovědní voliči masově hlasovali pro demokratické strany, které přinášely řešení namísto chaosu babišovského vládnutí. Jasně a naprosto zřetelně národu sdělily, jaké mají cíle. Hlavní věcí v ní byly sliby, že daně se zvyšovat nebudou a takovou absurditu jako je zvyšování daně z nemovitosti rozhodně nikdo nemůže připustit. A taky nepřipustil. U právě ohlášené změny se nejedná o zvýšení daní, ale o konsolidační balíček. To je přece něco úplně jiného. Dneska už také vím, že zvýšení sazeb daní o dva stupně znamená, že daně nezvyšujeme. Zvýšení daně z nemovitosti také znamená, že netrestáme lidi za to, že něco vlastní nebo vybudovali. Kdepak, to je jen taková metaforicky pružná úpravička. A ten prudce rostoucí dluh? Prkotina, za to přece může Putin a Babiš. Jak skvěle a efektivně budeme šetřit, to lze vidět například na hospodaření Sněmovny pod vedením Pekarovic děvčete. Tuhle nějaký dobrák ohledně demonstrací proti bídě, co se konaly v Praze, se smíchem dezolátům poradil, ať jdou víc pracovat a místo demonstrování si vydělávají. Přesně tak, mohli více pracovat a zaplatit balíček. Na co si lidi stěžujete? Zvolíte si někoho a on dělá pravý opak, než to co říkal? No a co? To je přece demokracie, ne? Vidíte, že tu prostě žádný problém není a vůbec nevzniká krize důvěry ve stát a jeho zřízení. Jak by mohla? Rozhodně nevisí ve vzduchu otázka, k čemu jsou pak volby, když ať volíte, jak volíte, tak se jede podle not diktovaných bůhví kým. Prostě to vyřešíme nějakou pěknou dotací. Jdeš k volbám, tak dostaneš třeba nějakou tu korunku nebo chléb a vstupenku na hry. Takže další problém krásně vyřešen.

Zatočíme s dezinformátory

Osobně jsem velice znepokojen ohrožením vnitřní bezpečnosti naší křehké demokracie neuvěřitelně zpupnými dezinformátory, kteří znevažují naše výdobytky na poli demokracie. Zvlášť znepokojivě na mne působí, když dezinformace způsobuje nedůvěru vůči médiím, vůči politickému systému, či samotné demokracii. Pak to, pokračuje poučný článek, vzbuzuje apatii, že věřit se nedá ničemu. Tak nevím, soudruzi, když politická strana představí před volbami svůj program, který hlásá jednu věc, a po zvolení udělají naprostý opak, nešíří to tak trochu přesvědčení, že se nedá věřit ničemu? Nežene mne to potom k fundamentalistické ideologii a následně hledat východisko v teroristickém útoku, jak moudře pravíte? Rozhodně ani malinko, že ne? Zcela určitě na mne nijak nepůsobí naše vláda jako naprosto apaticky bezmocné loutky v rukou šedých eminencí. Jak by mohla, že? Ještě, že soudy včas vytyčily generální linii a zlosyn Vrábel byl jako opovrženíhodný příklad dezinformátora odsouzen. Jeho zločin spočíval v tom, že drze a lživě tvrdil, že hodláme zaútočit na Rusko jadernými zbraněmi. On se sice maskoval tím, že to takto přímo neřekl, ale to nevadí, soud to dovodil. Když tak vezmu do úvahy, že předseda vlády už rok mluví o tom, že jsme ve válce s Ruskem, tak ho čeká teda hodně tvrdý trest. Jeho chabá obhajoba, že jde o metaforu, nemůže projít, když Vrábelovi neprošla obhajoba, že něco takového ani neřekl. Protože u nás je justice naprosto nezávislá, tak nelze očekávat, že by měřila každému jinak. Takže zatočíme s dezinformátory a jistě se již brzy dočteme o zatčení celé vlády. Jinak to být nemůže, protože by to otřáslo důvěrou veřejnosti v naši justici a mohlo by to vyvolat dojem preferenčního zacházení. Další problém vyřešen.

Sbratření komunistů a odbojářů

Nakonec takový nekonečný problém s rozdělením společnosti na komunisty a odbojáře. Ten ve své dokonalosti dokázal překlenout generalissimus Pavel. Soudruh generál státní prezident se sešel s paní Mašínovou. Jde o sestru bratří Mašínových, kterou komunisté pronásledovali. Jde o tutéž paní Mašínovou, která se aktivně zúčastňovala protestů proti komunistům ve veřejných funkcích, odmítala převzít vyznamenání od prezidenta Zemana. Nicméně trochu nechápu, proč má zapotřebí se nechat fotit s někým jako je Pavel. Marně se má mysl zaobírá tím, copak si tak mohli spolu sdělit. Třeba něco jako – nebudete tomu věřit, paninko, ale já byl cvičenej na to likvidovat lidi, co se aktivně postavili komunismu se zbraní v ruce jako vaši bratři. Vidíte a dneska jsem vopravdickej prezident. Po takovém rozhovoru jistě musela následovat jejich společná fotografie plná úsměvů. Pavlovo vyjádření ocenění jejího statečného postoje v odboji proti komunistickému režimu jen podtrhuje absurditu tohoto okamžiku. Ale tímto se vyřešil vlastně další problém, a to rozdělení společnosti způsobené komunistickým režimem. Padouch nebo hrdina, teď jsme jedna rodina.

Takže vlastně podle souhrnu vidím, že vládě se daří skvěle řešit jeden problém za druhým, operativně a rychle. To jen lidé s černou duší vidí všude samé potíže a nevidí, jak fantasticky se nám daří, jak naše země vzkvétá. Vidíte, milí dezoláti, ani to nebolí, stačí si přečíst pravdivá média a svět je hned dokonalý.


Související články:


12345 (233x známkováno, průměr: 1,39 z 5)
10 491x přečteno
D-FENS © 2017