Jak se měří v Dobříši

Featured Image

Vážení čtenáři řidiči, na následujících řádcích vám přiblížím jednu rychlostní past, kterou nově oplývá městečko Dobříš nacházející se přibližně 40km jihozápadně od Prahy.

Myšlenku na tento článek nosím v hlavě od chvíle, kdy jsem se v místním plátku dočetl, že vedení města schválilo realizaci úsekového měření rychlosti v místech, která patří na první pohled zřejmě mezi nejméně riziková, co se bezpečnosti silniční dopravy týče. Zato jde o úsek poměrně frekventovaný, přímý, naprosto přehledný a navíc ve směru od Prahy mírně se svažující, což jsou výborné předpoklady pro efektivní výběr dodatečné daně. Začal jsem se šťourat v dostupných faktech, která moji výše uvedenou domněnku potvrzují. Se zveřejněním článku přicházím až nyní, kdy byly sloupy s kamerami erektovány (což mělo původně nastat už v listopadu 2015). Zda je měření již zprovozněno nevím, ale raději vás varuji dříve, než později.

Podstatná část mediální masáže proběhla v plátku zvaném Dobříšské listy, poprvé v jejich listopadovém čísle, kde je na druhé straně krátký článek o chystaném měření, z něhož cituji jeho závěr (stojí ovšem za pozornost celý):

Cílem instalace úsekového měření je zklidnění dopravy a hlavně zajištění větší bezpečnosti v tomto úseku. Další úsekové měření je do budoucna připravováno i v ulici Plk. B. Petroviče a mohou následovat i další lokality.“

Rozeberme si nyní kurzívou zvýrazněný text:

Pražská ulice, na jejímž severním konci se měření nachází, je páteřní komunikací vedoucí městem velmi zhruba severojižním směrem. Ve výše odkazovaném článku je uvedeno, že při kontrolním měření na jaře loňského roku měřeným úsekem projelo cca 5.000 vozidel denně, přičemž polovina z nich překročila rychlostní limit 50km/h (ovšem drtivá většina z těch řidičů, co povolenou rychlost překročila, ji nepřekročila nijak výrazně). Těmto údajům nemám důvod nevěřit, místem sám občas projíždím a ani jedno z tvrzení nejspíš nebude úplně mimo realitu. Jednotná dopravní vektorová mapa zde uvádí intenzitu provozu v rozmezí 5.001-7.500 vozidel za den. Co se zklidnění dopravy týče, nevidím důvod, proč by měla být v předmětném úseku zklidněna – okolní zástavba je nesouvislá, není hned těsně vedle silnice a tvoří ji především průmyslové a komerční objekty, i když v blízkosti je i několik obytných domů, jejichž obyvatelé nyní budou bohužel dýchat vzduch s větším obsahem jemného metalického prachu z brzd než dosud. Snad alespoň jejich plíce pánům radním hezky poděkují.

Mohl by zde teoreticky uspět argument se snížením hlukové zátěže, leč obávám se, že v tomto místě je hlavním zdrojem hluku (zejména v noci) strakonická silnice R4 vedoucí asi 400 metrů východním směrem. Sama silnice 11628 má v místě měření dobrý asfaltový povrch a nárůst hlučnosti vozidel, jež jedou o něco rychleji, než je v místě povoleno, bude nepatrný a pouhým uchem nepostřehnutelný, jak ostatně prokázalo třeba orientační měření v Praze na Strakonické ulici, kde byl mezi úseky s povolenou rychlostí 50 a 80km/h naměřen rozdíl úrovně hluku právě na hranici rozlišitelnosti lidským sluchem. Navíc v předmětném úseku jede drtivá většina z oné polovina „pirátů“ rychlostí jen o málo vyšší, než je rychlost povolená.

Tolik z mé strany ke zklidnění dopravy. Tučně zvýrazněná věta mne ale opravdu rozesmála, protože v blízkém okolí patrně neexistuje bezpečnější úsek, což potvrzuje i přehled dopravních nehod, které se zde udály od roku 2007:

identifikační číslo datum hlavní příčína usmrceno osob těžce zraněno osob lehce zraněno osob stav povrchu vozovky povětrnostní

podmínky

11106070374

28.3.2007

předjíždění vlevo vozidla odbočujícího vlevo

0

0

0

povrch suchý, neznečistěný neztížené

11106071906

31.12.2007

nepř. rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.)

0

0

0

souvislá sněhová vrstva,

rozbředlý sníh

tvoří se námraza,

náledí

11106110770

30.11.2011

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla

0

0

0

povrch suchý, neznečistěný neztížené

11106130470

18.6.2013

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem

0

0

0

povrch suchý, neznečistěný neztížené

11106130536

7.7.2013

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla

0

0

1

povrch suchý, neznečistěný neztížené

11106140814

4.9.2014

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem

0

0

0

povrch suchý, neznečistěný neztížené

11106141114

19.11.2014

jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru

0

0

0

povrch mokrý neztížené

11106150231

24.3.2015

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla

0

0

0

povrch suchý, neznečistěný neztížené

zdroj: http://www.jdvm.cz/pcr

Za předpokladu intenzity 5.000 aut denně zde tedy od roku 2007 projelo asi 16 miliónů vozidel a stalo se celkem 8 nehod s jediným lehkým zraněním, z čehož pouze nehoda 11106071906 nějak souvisí s rychlostí jízdy a jako její hlavní příčina je udáno „nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky“ – to ale automaticky neznamená překročení maximální povolené rychlosti. Ostatně kdo by také na náledí jel padesátkou nebo rychleji, že. Počet sloupců tabulky je ořezán na to podstatné, kdo chce, si může najít zbývající údaje, jako třeba fakt, že při žádné z těchto nehod nedošlo ani k úniku provozních kapalin vozidel, což jistě potěší ekologicky smýšlející jedince.

Na začátku měřeného úseku směrem od Prahy (a těsně za ním ve směru opačném) se nachází přechod pro chodce, což by mohl být argument, proč měření bylo umístěno právě zde. Ale silnice 11628 je v těchto místech úplně přímá a naprosto přehledná, na přechod je vidět velmi dobře z dálky i za snížené viditelnosti – je dobře osvětlen, řádně označen a dokonce doplněn blikajícími oranžovými světly. Pro představu fotka směrem na Prahu zde a v opačném směru je přechod též více než dobře viditelný a označený (případně použijte Google Street View a přesvědčte se sami). Díky tomu zde chodce může přehlédnout snad jen slabozraký za velmi špatných světelných podmínek. Navíc je přechod rozdělen na dvě poloviny betonovým ostrůvkem, který si zahrál jednu z hlavních rolí v dopravní nehodě číslo 011106130536, kdy cizinec v nočních hodinách poměřoval pevnost svého Mercedesu právě s tímto ostrůvkem. Betonový blok zvítězil a řidič auta je tak jediným zraněným účastníkem provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s tímto přechodem a zároveň jediným zraněným (navíc pouze lehce) v celém měřeném úseku, viz tabulka výše. Přechod navíc není příliš frekventovaný, využívají jej jen někteří zaměstnanci několika průmyslových objektů v okolí. Rozhodně jsou v Dobříši (podobně jako v Rosicích) přechody i jiná místa mnohem frekventovanější a pro všechny účastníky provozu rizikovější, tam ale žádné měření rychlosti nenajdete, protože by si na sebe nevydělalo. Namátkou třeba křížení silnic 11628 a 114 o pár set metrů dále od měřeného úseku směrem k návsi a našla by se i další. Zájemcům doporučuji výše odkazovanou jednotnou dopravní vektorovou mapu, práce s ní sice není zrovna user-friendly, ale lze z ní získat zajímavá data.

Tvrzení ve výše odkazovaném článku, že úsekové měření bylo instalováno kvůli zajištění větší bezpečnosti, je tedy čirá demagogie. Nebo se snad při pohledu na hlavní příčiny výše uvedených nehod někdo domnívá, že řidiči, kteří se plně nevěnují řízení vozidla či nedodržují bezpečnou vzdálenost, budou s očima upřenýma na tachometr (jestli náhodou nejedou třeba 54 místo 50km/h) pro své okolí i sebe méně nebezpeční, než kdyby na rychlost dlabali a raději sledovali provoz okolní provoz? Tak to kurva ani omylem. Hovno o zklidnění dopravy nebo vaši bezpečnost, nám na radnici jde, vážení občané a návštěvníci města, o jediné – jak vám z kapes po trochách vytahat co nejvíce peněz. Toto stručné poselství je skutečným vyzněním článku místního periodika a zároveň tím dobříšští radní dávají najevo, co si myslí o svých poddaných. Ale bacha, ne všichni občané jsou ovce a už vůbec ne hlupáci. Připomínat zde rčení o božích mlýnech, a že na každou svini se někde vaří voda, je ovšem možná házením hrachu na zeď

V měřeném úseku se tedy minimálně za uplynulých 9 let nestala jediná vážnější nehoda. Bohužel taková se přihodila jen pár desítek metrů dál ve směru na Prahu a jejím spouštěčem bylo…

…měření rychlosti. Zavilý silniční pirát projížděl místem vskutku vražednou rychlostí 63km/h, což neuniklo bdělému oku vyškoleného policejního profesionála za volantem VW Passat (drahé hračky pro velké kluky, koupené za vaše peníze), který se jal domnělého přestupce stíhat. Co čert nechtěl, pirát se pohyboval opačným směrem než vůz chrabrého policisty a tento se rozhodl otočit vůz snad pod vlivem debilního německého seriálu prudkým manévrem přes křižovatku tvaru T, kde kvůli své nepozornosti vjel přímo do cesty dvaadvacetiletému motocyklistovi projíždějícího po hlavní silnici. Ten bohužel neměl nejmenší šanci zareagovat, narazil do prassete z boku a na místě zemřel.

Této velmi smutné události se asi nejpodrobněji věnoval server autoforum.cz, za což jeho redaktorům patří můj velký dík. V posledním ze série článku na toto téma jeho autor vyjadřuje naději, že dotyčný policista si za volant jen tak nesedne. Ten bohužel během loňska ještě stihl – a to opět za volantem Passatu – srazit chodce. Podrobnosti neznám, zprávu jsem sice nijak neověřoval, ale mám ji z důvěryhodného zdroje. Ještě kousek dále směrem na Prahu se 16.11.2009 vytřískali dva policisté ve služební Octavii (a to pravděpodobně kvůli nepřiměřené rychlosti na mokrém povrchu) při návratu z dopravně-buzerační akce. Tehdy naštěstí nepřišel z nás, běžných civilních občanů druhé kategorie, nikdo k úhoně a policisté se zrakvili sami – jeden nehodu nepřežil, druhý skončil s těžkým zraněním. Tolik vsuvka k výsledkům honění silničního piráta a schopnostem policejních profesionálům za volantem v Dobříši a okolí. Mějte předchozí odstavec na paměti, kdykoliv uvidíte policejní auto – jsou skutečně velmi nebezpeční!

Bohužel pro nás ne vždy jen sobě.

Komu by výše uvedené nestačilo, tak ještě detail: v technickém zadání na webu města  se skví bod „h. Stabilní zařízení nesmí být detekovatelné antiradarem“.

Pokud je dle pánů radních vyšší rychlost v místě skutečně nebezpečná, jak nám podsouvají, tak naopak by bylo na místě kameru na začátku měřeného úseku dovybavit falešným zdrojem radarového signálu s kmitočtem 34GHz, aby zlotřilí silniční piráti v autech vybavených antiradarem byli včas varováni a sundali nohu z plynu pro větší bezpečí všech . Ale to by zas snižovalo vejvar do městské pokladničky, takže nic, protože o peníze tu jde až v první řadě.

Po zprovoznění měření lze zejména na začátcích měřených úseků čekat nárůst nepříjemných situací kvůli dobržďování před kamerami a nezbývá jen doufat, že zůstane jen u „skoronehod“ a pokud ne, tak že to odnesou jen zmuchlané plechy. Chodci na přechodu je fakt, že to auto s řidičem upřeně sledujícím tachometr, co ho sejmulo, jelo předpisových třeba 48km/h, tak nějak pendrek platný, že. Nezbývá než pevně doufat, že se tu nic podobného nestane.

A nyní nějaké obrázky hardwaru, tedy kamer, které vás svým chladným okem vyfotografují při každém průjezdu (a vaše snímky pak budou archivovány po dobu 30 dnů):

Úsekové měření začíná ve směru od Prahy u autobusové zastávky za firmou Bobcat, končí před křižovatkou ulic Pražská – Javorová – Březová (tj. před pumpou Pai Oil):

dobris_1

V opačném směru pak začíná kousek nad výše zmíněnou křižovatkou a končí opět u autobusové zastávky ve směru od Prahy (před přechodem pro chodce):

dobris_2

Tedy řidiči – při průjezdu Dobříší buďte ve střehu, ať nemáte zbytečné starosti a nedej bože výdaje. Ideální by byl stav, kdy provoz měření bude pro město ekonomicky negativní, pak ty krámy ze sloupů sami rádi sundají. Ještě, aby bylo jasno – nijak neobhajuji prasácké řidiče ohrožující či výrazně omezující ostatní, to v žádném případě, ale automatizované vybírání dodatečné daně za v drtivé většině bagatelní a reálně nikoho neohrožující překročení rychlosti je mi prostě proti srsti a hodlám proti tomu něco dělat.

Ještě jedno upozornění: MP Dobříš vlastní a příležitostně používá i přenosný měřič rychlosti (nevím, zda jde o laserovou pistolku či o měřič využívající signálu 34,3GHz). Městapáky s tímto verkem lze občas spatřit u přechodu pro chodce před dobříšským zámkem, kde platí rychlostní limit 30km/h.

Jinde jsem je měřit neviděl, ale nejsem tak úplně místní, takže možná operují i jinde.

Na závěr vzkaz pro obyvatele Dobříše: jistě sami víte, za co by se ve prospěch vás občanů dalo lépe utratit 1.633.500,- Kč, což jsou dle údajů vedení města náklady na zřízení tohoto úsekového měření. Dejte to vašim zastupitelům patřičně najevo a při dalších volbách vypráskejte veškeré vši z radničního kožichu.

Děkuji za pozornost, a kdyby napsání tohoto článku mělo zachránit před pokutou byť jediného slušného řidiče, tak to má smysl

 


23.01.2016 z477


Související články:


12345 (275x známkováno, průměr: 1,12 z 5)
17 736x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017