Ano, v naší společnosti řádí virus, smrtící virus, ale Covid to není.

Featured Image

S čím dál tím větším nepochopením a znepokojením sleduji, co se kolem celé této pandemie děje. Přiznám se, že na začátku jsem se nechal vystrašit do jisté míry také. Ostatně kdo by se nenechal, když nám zde byl prezentován virus se smrtností kolem 10%, který měl vybít značnou část světové populace a ze zbytku nadělat mrzáky. Po téměř roce co tento virus po této planetě koluje je více než patrné, že se jedná o blamáž. Apokalypsa se nekoná.

Nechci se pouštět do diskuze o tom, co Covid vlastně je, odkud se vzal, jestli nám pomáhají roušky atd. Pokusím se spíše zaměřit na to, co se děje kolem něho.

Ještě než začneme, bylo by dobré si ujasnit pár základních věcí.

Žádné vládě nebo mocenským elitám nezáleží na našem blahobytu nebo prosperitě. Je to pro ně naprosto podružná věc. Prosperita pouze dodává legitimitu mocenskému systému. Pokud panuje prosperita, lidé se tolik nebouří, není třeba zavádět příliš represivní a drakonická opatření. Tam kde prosperita mizí, nastupuje represe.

Žádné vládě nebo mocenským elitám taky nikdy nešlo a nikdy nepůjde o naše zdraví. Je jim naprosto ukradené. My lidé, jsme pro ně jenom lidské zdroje.

Celou dobu si kladu otázku, proč se kolem celého Covidu děje to co se děje. Ať už na globální nebo regionální úrovni. V první řadě bych chtěl napsat, že Covid v současné době stále nepovažuji za tak závažný problém, jak se nám ho mediální PR snaží předkládat. Nepopírám a ani nerozporuji to, že Covid existuje a představuje nepochybně výzvu převážně pro systém zdravotní péče. Nerozporuji ani základní hygienická opatření a jistou obezřetnost. Nemoci jako takové k životu patří, pouze naše změkčilá společnost si možná vsugerovala falešnou představu, že se nic podobného už stát nikdy nemůže. Možná kdyby Covid přišel před 25 lety, kdy neexistovaly sociální sítě a jeho mediální pokrytí by bylo minimální, nikdo by si ničeho nevšiml. Zemřelo by více lidí než obvykle a život by pokračoval dál. Je pravděpodobné, že Covid zde byl už od začátku roku, přesto se až do března, dubna nekonala žádná hysterie, dokud se to nezačalo celé řešit v mediálním prostoru a nezačal hon na prvního pozitivního. Ptám se sám sebe, nakolik je dnešní panika a údajný kolaps zdravotnictví způsoben všeobecnou hysterií a nalomenou psychikou lidí, kteří i při běžných respiračních obtížích vsugerují sami sobě, že zemřou? Nevím. Věřím tomu, že kdyby jakákoliv nemoc dostala mediální pokrytí a PR jako Covid, máme zde apokalypsu prakticky nepřetržitě. To je důvod, proč kategoricky odmítám posilování moci státu, v zájmu ochrany veřejného zdraví, větší fízlování a prolamování našich občanských práv a svobod. Neboť tím otevíráme Pandořinu skříňku, kterou nebude tak lehké znovu zavřít. Už dnes je patrné, že směřujeme do dalšího lockdownu. A zbytek Evropy nás bude pomalu následovat. Skoro jako kdyby se hrálo podle stejného scénáře.

Ideální příklad je dnešní Izrael, který po 4 týdnech totálního lockdownu hlásí snížení počtu nakažených. Ale za jakou cenu? A kde je jistota, že se jim tam vlna nákazy nerozjede po rozvolnění znovu? Žádná taková jistota totiž neexistuje. Naopak by se dalo selským rozumem předpokládat, že virus žádné plošné a sebevíc restriktivní opatření nezastaví. Svoji cestu si najde. To co nám média o Izraeli ale už nenapíší je skutečnost, že se tam poměrně výrazně zvýšil počet lidí bez práce a spousta lidí tam je dnes bez prostředků.

Zajímavý je názor lékaře z Tel Avivu:

Ředitel koronavirového oddělení v telavivské nemocnici Avi Mizrachi:

„Pokud dáme číslo jedna tomu, že jde o rýmu, a číslo deset kolosální katastrofě, tak jsme mezi hodnotami dvě a tři,“

Ať už Covid vznikl nebo se objevil kdekoliv, nelze nevidět, že jde o vytouženou krizi, na kterou se čekalo. Nechci se ale moc pouštět do konspiračních teorií o vzniku tohoto viru.

Průmysl 4.0, Green deal, Great reset

To o čem se v našich mediích moc nemluví nebo je to přehlíženo, je čtvrtá průmyslová revoluce, aneb tzv. průmysl 4.0, poprvé představený na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Lepší vhled do této problematiky můžou vnést knihy od Klause Schwaba, ke kterému se později vrátím.

Někdo může v této čtvrté průmyslové revoluci spatřovat úžasný nástroj pokroku a přerod v lepší svět, ale další pohled je ten, že tato průmyslová revoluce je také o implantování nano čipů lidem, umělé inteligenci, transhumanismu, autech co se řídí sama, zrušení fyzických peněz, dálkově monitorovaných spotřebičích, kamerách na ulici, co vás rozpoznají podle tváře a mnoho dalšího. Zní to jako z nějakého sci-fi filmu ale málokdo si uvědomuje, že tyto technologie jsou dnes už skutečností.

Často vedu debatu se svými přáteli na toto téma. Mnohdy jsem překvapen, kolik z nich, vzdělaných, chytrých lidí, by bylo ochotno předat absolutní kontrolu do rukou současnému státu nebo globálním korporacím či institucím. Nejčastější argument který od nich slyším v souvislosti například se zrušením hotovosti je ten, že oni už dnes stejně platí jenom kartou a pokud nedělají nic špatného, nemají se důvod obávat ze zneužití dat. Načež jim oponuji, že současný stav se může kdykoliv změnit a k moci se mohou dostat lidé, kteří tak získají absolutní kontrolu nad jejich ekonomickým životem. Nebude existovat alternativa v podobě hotovosti, která vám dává velkou míru anonymity a svobody. Tato skutečnost je kupodivu neznepokojuje. Naivně věří, že se to nestane.

U té hotovosti ještě zůstaňme. Také často platím kartou, ale nedokáži si představit, že by hotovost zmizela. Byl by to praktický zánik naší svobody, tak jak ji známe. Jenom si představte systém, kde neexistuje hotovost. Ulice jsou prošpikované kamerami nové generace, které snímají vaše biometrické údaje. V Pekingu byl udělán pokus, kdy byl do ulic vypuštěn „hledaný“ člověk, reportér BBC, za jak dlouho bude odhalen. Za 7 minut.

A teď si představte stát, diktaturu, která má pod palcem všechny nástroje vaší kontroly. Diktaturu, která kontroluje váš ekonomický život, život na internetu, co děláte venku. Představte si systém sociálního kreditu. Představte si, že na internetu budete kritizovat vládu či podporovat cokoliv co je v opozici proti vládnoucímu systému. A ten vám obstaví účty, karty, znemožní vám cestovat, nakupovat (tohle už nadnárodní korporace částečně „nepohodlným“ lidem dělají, byť zatím ve velmi omezené míře, ale děje se to). Představte si dnešní Čínu, která k tomuto modelu směřuje. A představte si, že tohle bude v nějaké soft verzi zavedené i na Západě či u nás. Že je to přehnané? Před Covidem bych řekl to samé. Dnes už si to nemyslím.

V souvislosti s Covidem, tu také máme agendu tzv. „Velkého ekonomického resetu“. A kdo jiný mimo jiné tento ekonomický reset propaguje. Ano, již zmíněný Klaus Schwab, který je předsedou světového ekonomického fóra. Ostatně agenda „velkého resetu“ bude na pořadu ekonomického fóra v Davosu začátkem roku 2021, kam se slétnou globální elity, plánovat naši budoucnost.

Nejde o nic moc nového. Třeba takový Financial Times, ještě před propuknutím pandemie na konci roku 2019 hovořil o potřebě resetu kapitalismu. Zde video s názvem „Why capitalism needs to be reset in 2020“.

Jak příznačné. Skoro jakoby někdo krizi v roce 2020 očekával či toužebně vyhlížel.

Nesmíme zapomínat, že toto vše jde ruku v ruce snad s největším podvodem v novodobých dějinách.

A to je agenda globálního oteplování. Nechci se pouštět do podrobnějších polemik, osobně si jsem vědom, že ke změně klimatu dochází, jako k ní ostatně docházelo a bude docházet po celou dobu existence této planety. Žádná opatření nebo změna našeho chování to nezastaví.

Dokonce zde máme jako z dob sovětského svazu pětiletky na úrovni EU ohledně jejich agendy Green deal. Celý Green deal je tak další nástroj jak přerozdělit bohatství od spodních vrstev k těm horním a jak lidem sebrat další jejich práva a svobody. Nehledě, že společně se čtvrtou průmyslovou revolucí jde o skrytou agendu depopulace planety. K tomu se ale dostanu později.

Každému kdo nad tím trochu uvažuje, musí být jasné, že celý ten nesmysl kolem obnovitelných zdrojů je jeden velký byznys, který nemá s ochranou přírody absolutně nic společného. Výroba solárních panelů nebo větrných turbín je, co se týče dopadů na životní prostředí daleko nákladnější a ničivější než jejich následný přínos.

Ochrana planety a přírody zní skvěle, že ano. Kdo by se proti tomu bouřil nebo snad chtěl stavět?

Problém je v tom, že lepší a spravedlivější svět nám tak nabízejí lidé, kteří současný ekonomický systém prakticky vytvořili, ovládli v něm většinu planetárních zdrojů, nashromáždili takové bohatství, že ani desítky generací jejich rodin to nejsou schopné utratit a dnes nám vlastně říkají, že jsme to my, kdo se máme uskromnit, v zájmu planety. Proč jim jenom tyto bohulibé snahy nevěřím. Možná proto, že tito lidé i dnes, zatímco zbytek rapidně chudne, oni o to víc bohatnou. Na ochraně životního prostředí by nebylo nic špatného. Jenže celá ta agenda kolem toho, vlastně není nic jiného než snaha o větší kontrolu nad lidmi a o žádné životní prostředí zase tolik nejde. Čiší z toho snaha o vytvoření jakési obdoby čínského systému řízení společnosti, pouze s tím rozdílem, že na Západě to bude mít nálepku „Eko“, aby to bylo pro veřejnost více stravitelné. Taková „sexy“ totalita v zelené.

A zde se opět vracíme k průmyslu 4.0, který tuto totalitu umožní na technologické úrovni. Už dnes můžeme střípky tohoto světa a řízení společnosti sledovat v Číně, kde k zavádění kontroly populace pomocí těchto technologií dochází.

Jenže jak toto uskutečnit v západních společnostech, kde jsou lidé naučení na jisté svobody a svá práva? Bez pořádné krize a kataklyzmatu to nepůjde. Dříve se svět měnil pomocí velkých válek. To v době zbraní hromadného ničení již nelze. Mohla by být onou požadovanou krizí světová pandemie?

Tady bych se ještě rád vrátil k oné depopulaci. Není to nic, o čem by globální elity nemluvily již delší dobu. S nástupem průmyslu 4.0, digitalizace a automatizace výroby, bude velká část lidí naprosto nepotřebná. Tak to prostě je. Vsadím se klidně o své boty, že v rámci kolapsu nebo výrazného poklesu světové ekonomiky, ke kterému dojde, pokud budeme pokračovat v současné autodestrukci kvůli Covidu, zemře mnohonásobně více lidí než by se kdy Covidu podařilo. Už dnes jsou narušeny některé distribuční kanály a v některých částech světa mohou brzy vypuknout hladomory, nepokoje, rapidně stopnout kriminalita. Nehledě na to, kolik lidí reálně zemře v důsledku nedostatku základní zdravotní péče, protože na to nebudou peníze, snížení životní úrovně atd. Tito mrtví samozřejmě mediální mainstream zajímat nebudou. Tito lidé budou umírat v následující dekádě bez zájmu světového tisku. Vůbec bych se nebál tvrdit, že v následujících letech to budou desítky, možná stovky milionů lidí, kteří v důsledku současné pandemie a zavedených opatření zemřou nebo bude výrazně snížena kvalita jejich života což bude mít automaticky za následek nižší věk jejich dožití. Tohle všechno ale současní mravokárci a pachatelé Dobra s obavou o naše zdraví, kteří by nás rádi zavřeli na několik let doma, samozřejmě nevnímají. Nechtějí vnímat.

Covid a vše co se kolem něho děje má mnoho úrovní jak na globální tak i regionální úrovni. Mediální mainstream jede na plno, aby tento narativ udržel v chodu. Takže každý kdo si dovolí zapochybovat, je označen jako „popírač“ a veřejný nepřítel, kterého je potřeba umlčet, ideálně i zesměšnit. Ze všech stran slyšíme, že máme sledovat jenom „prověřená a důvěryhodná“ media z mediálního mainstreamu, jako kdyby byl snad mediální mainstream, plný najatých dělníků, nikoliv skutečných novinářů, kteří akorát kopírují a přebírají zprávy z několika centrálních zdrojů, něčím důvěryhodný. Vše ostatní jsou konspirační teorie, hoaxy a dezinformace, proti těm musíme bojovat a jejich šiřitele potírat, mazat jim účty na sociálních sítích a někde už i trestně stíhat za šíření „nenávisti“. Ministr zdravotnictví Prymula veřejně prohlašuje, že by se všichni s opačným názorem měli zdržet komentářů. Máme tu pandemii a tu si rozvracet nenecháme. Jeho kolega z vlády Hamáček, kterého dnes považuji za člověka, který z vlády nejvíce propaguje totalitní názory a praktiky, dokonce připravuje novelu zákona, aby občanům stát nemusel v době „krize“ poskytovat informace. Lidé nesmějí znát pravdu, ještě by se mohli proti jejich agendě bouřit.

Naprosto dokonale si zde v rámci boje o veřejné zdraví vytváříme nástroj konformity, jakési nové náboženství, které svým dogmatismem a neochotou diskutovat připomíná všechna ta předchozí. Přitom na diskuzi, konkurenci jednotlivých myšlenek, idejí a názorů dokázala západní civilizace vyrůst a civilizačně porazit třeba silně dogmatický islámský svět nebo tehdy byrokraticky nepružnou Čínu.

Je škoda, že veškerá debata v našem prostoru se zvrhla v nesmyslný boj proti/pro rouškám a základním hygienickým opatřením ať už si každý z nás myslí o těchto mnohdy nesmyslných opatřeních cokoliv. Zcela tak zaniká to podstatné. A to je debata o tom, jaká opatření jsou ještě přijatelná, debata o tom, jakým stylem se stát ze své pozice chová k nám občanům a o tom, co jsme ochotni státu ještě dovolit a mlčky přehlížet. A v neposlední řadě o tom, jaké reálné dopady budou tato všechna opatření na nás všechny mít.

V této části bych se rád věnoval i té regionální úrovni.

Jak jsem zmínil na začátku, mocenským elitám, tudíž i politikům nikdy nešlo o naše blaho nebo nedej bože o naše zdraví. Těmto lidem jde primárně o moc a kontrolu. Proč šel například jeden z nejbohatších lidí v ČR do politiky? Aby zlepšil náš život? Vydělal ještě víc peněz? Nikoliv. Šel tam, aby získal moc. Doporučuji přečíst výbornou knihu od pana Koukolíka „Mocenská posedlost“.

Tudíž se politikům naskytla skvělá příležitost jak tuto moc uplatňovat a co víc, možnost jak získat ještě více moci. Moc je droga a opium lidstva. Politik miluje zákazy, nařízení, regulace. Tudíž není takové překvapení, že politici po celém světě s takovou radostí tuto moc v době pandemie uplatňují. Tam kde politici odmítli hru na pandemii hrát, dnes máme řízenou revoluci. Viz. Bělorusko. Lukašensko je sice zmrd, ale skoro čtvrt stolení nikomu nevadil. Teď najednou je z něj obrovský problém, nádor, který je potřeba vyříznout. V Bělorusku prakticky žádná opatření nebyla, přesto odtamtud nemáme zprávy o nějakém kolapsu. A to věřím, že pokud by k němu došlo, tak bychom o tom věděli. Bělorusko není KLDR. Ale to už trochu konspiruji.

Politici také dostali možnost, jak přerozdělovat obrovské množství veřejných financí, v době nouzového stavu prakticky bez kontroly. Kdo by si dovolil v době pandemie kdy „umírají“ lidé snad pochybovat o jejich bohulibých úmyslech?

Nezapomínejme taky na výnosný byznys, kdy například jenom testování v ČR stojí cca 1 miliardu korun měsíčně. Nehledě na byznys se zdravotnickým materiálem atd. Nemusím zde asi psát, že do svěřeneckého fondu premiéra Babiše spadají i laboratoře, které testy na Covid provádějí. Je zajímavé, že když Soňa Peková toto testování nabízela podstatně levněji, byla ze strany státu šikanována, být levný a narušovat ziskovost kartelu je „zločin“.

Od svých přátel z asijských a nejen asijských zemí, převážně se jedná o chudší země, jsem dostal zprávy, že tamní vlády vyplácejí nemocnicím více peněz, pokud uvedou jako úmrtí Covid. Mělo by jít o peníze, které dostávají od světové banky v rámci různých podpůrných programů. Nemám možnost tyto zprávy jak ověřit ale vzhledem k tomu, že se mi to doneslo z několika nezávislých zdrojů, možná bych tomu i věřil. Ale abych byl férový, nutno tuto informaci brát jako čirou spekulaci.

Přesto zůstává faktem, že světová banka cíleně poskytuje finance chudším státům v době pandemie. Zadarmo to ale bankéři asi nedělají. Jaká je skutečná cena můžeme jenom spekulovat.

Tímto vším jsem chtěl naznačit, že Covid je a bude zneužit jak na globální tak i na regionální úrovni bez ohledu na to, jaký je jeho původ a jeho skutečná závažnost. Je jenom na nás co politikům a mocenským elitám dovolíme.

Očkování

Kapitola sama pro sebe je očkování. A to prosím píši, jako někdo kdo nemá s očkováním jako takovým problém. Ale osobně si vakcínu proti Covidu píchnout nenechám. Už dnes je totiž zcela nepochybné, že půjde o obrovský byznys. A přitom dnes nikdo vlastně neví, jak dlouho vás taková vakcína bude chránit. Hlavně, že nám je v tisku neustále opakováno, že imunita po prodělání Covidu je krátkodobá a tudíž jediným řešením bude všechny proočkovat. Jaká bude ale imunita u vakcíny je zatím ve hvězdách. Můžu vás ale zcela jistě ubezpečit, že bez očkování se už za hranice nepodíváte. A tady si dovolím predikovat to, co se stane v příštím roce. Nikdo si nedovolí toto očkování oficiálně nařídit jako povinné. Tedy alespoň ne u nás. Ale bude to postavené tak, že se bez něj nepodíváte do zahraničí a může to být postavené i tak, že bez něj nebudete moci například na koncerty a všude tam, kde bude větší množství lidí. Dokáži si představit i ten tlak ze strany zaměstnavatelů, kteří budou své zaměstnance k očkování nutit. Už dnes plukovník Prymula prohlašuje toto: „když se nenecháte očkovat, epidemie nezmizí“:

A ještě jednou plukovník Prymula, který nám říká, že kdo se nechá očkovat, nebude muset nosit roušku a bude mít další bonusy. Dokonalá ukázka vydírání a zastrašování. Jak to budou chtít kontrolovat? Budeme u sebe všichni muset nosit jakýsi očkovací pas? Nebo je něco pravdy na konspiračních teoriích, že budou zavedeny jakési digitální očkovací pasy či digitální identita a při vstupu třeba do obchodu budete oskenováni, aby se vědělo, zda-li je člověk očkován? Shodou okolností ona už to vlastně není ani konspirační teorie ale začíná to být realita. Zde článek z Guardianu ohledně digitálního zdravotního pasu. Co je zajímavé, že je to znovu navázané a podporované světovým ekonomickým fórem a k tomu Rockefellerovou nadací.

Abych plukovníka citoval:

„Teď má řada lidí problém, ale až uvidí, že vakcína je bezpečná a že naočkovaní lidé nebudou muset nosit roušky a budou mít řadu jiných bonusů, tak si myslím, že zájem bude poměrně velký.“ Odkaz na článek

Další „odborník“, vládní epidemiolog Chlíbek nám říká, že masové očkování bude nutné. Jak jinak že. Odkaz na článek

Samozřejmě proběhne v mediích i masivní kampaň, která bude postavená na podobném narativu jako například v případě nošení roušek. Ten kdo se nechce očkovat, bude vykreslen jako sobec, popírač, nezodpovědný člověk a veřejný nepřítel. Nakonec to dopadne tak, že unavená společnost si nechá do žíly klidně píchnout i Savo aby měla už klid. A bude k tomu represí a silou nutit i ty, kteří to nechtějí.

Za zmínku stojí i aktivita nevládní organizace Id2020.

Id2020 je veřejně-soukromé konsorcium sloužící cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů do roku 2030, spočívajícímu v poskytování právní identity všem lidem, včetně nejzranitelnějších populací na světě. Znovu pod bohulibým záměrem ochrany nejzranitelnějších, můžeme vidět možnou snahu o větší kontrolu a dohled aneb zavedení digitální identity pro všechny.

Roman Prymula

Zde se zastavím i nad tím, jaký člověk nám dnes všem řídí životy a je vidět víc než samotný premiér.

Přes 1 mld. korun. Tolik zaplatila Fakultní nemocnice v Hradci Králové společnostem, se kterými obchodovala firma, v níž figuroval bývalý ředitel hradecké nemocnice a současný ministr zdravotnictví Roman Prymula společně s jeho dcerou ve společnosti Biovomed. Kauza ohledně možného střetu zájmů tehdejšího ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové Romana Prymuly se rozběhla na jaře 2016.

Nemluvě o jeho podivném napojení na Čínu a farmaceutické společnosti. Není asi náhoda, že dnes si Prymula notuje s Milošem Zemanem, který řízení čínské společnosti obdivuje. Děkuji, ale já o tuto technokratickou totalitu nemám zájem pane prezidente.

Takže toto je prosím člověk, který nám dnes vyhrožuje tím, že nás všechny zavře doma.

Ptám se sám sebe, jaký morální kredit tento člověk vlastně má a jaká je jeho úloha? Od začátku je patrné, že ho u kormidla drží silné zájmy bůhví koho a vlastně se čekalo jenom na to, než to frustrovaný Vojtěch sám položí, aby ho mohl tento v záloze připravený kádr nahradit.

Jaká je jeho mise můžeme znovu jenom spekulovat. Osobně Prymulovi nevěřím ani pozdrav.

Znechucení a obava

Více než Covid mě děsí a znepokojuje to, co bude v jeho jménu zaváděno nebo se o to budou mocenské elity a politici pokoušet. Stejně tak se obávám jisté části české populace, pro kterou je současná pandemie požehnáním. Znovu zde mají vládu tvrdé ruky, represe vůči ostatním, mohou udávat, šikanovat, hlídat druhé. Mají až dětinskou radost, když jsou likvidovány celé segmenty ekonomiky, v naivní představě, že jich se to nedotkne. Mnohdy jde o jedince s tak nudným a fádním životem, bez jakýchkoliv ambicí, že s potěšením sledují to, jak je druhým život destruován. Aneb když nemám kozu já, tak ať sousedovi chcípne ta koza taky. Ideální materiál pro jakoukoliv totalitu nebo tyranii.

Děsí mne, že i u nás se začíná vytrácet schopnost diskutovat. Hovořit o problémech. Sledujeme stále silnější eskalaci a snahu o jakousi konformitu. Což se v případě pandemie Covidu ještě více umocnilo. Ještě víc mě děsí, kolik i vzdělaných lidí je ochotno prodat svoji svobodu za falešný pocit bezpečí. Kolik lidí tleská fízlovacím praktikám a sledování. Prý v zájmu veřejného zdraví.

Kouzelné je i emoční vydírání. Dle korona fanatiků musíme zabránit tomu, aby nikdo na Covid nezemřel. I za cenu totální destrukce všeho. Prostě úkol zněl jasně, nikdo už nikdy nesmí zemřít. Protože to může být tvoje babička, dědeček, manželka, děti, manžel a bůhví kdo ještě. Škoda, že tito lidé tak nějak přehlížejí fakt, že zde každý den umírá cca 300 lidí z různých příčin. Ale ti nejsou pro ně důležití.

Jakmile přijde na diskuzi ohledně Covidu, tak každá ta diskuze končí tím stejným. Objeví se emoční terorista, který celou debatu utne tím, že ten kdo slepě nenásleduje současnou paniku, může za smrt nevinných lidí a co víc, ještě vám tito lidé popřejí smrt někoho vašeho blízkého. Prý nejste dost solidární. Co je to ale být solidární? Zničit sám sebe a své blízké? To už není solidarita, to je idiocie.

Pokud bych jejich nesmyslnou logiku převzal, museli bychom zakázat auta v celé zemi. Každý by musel jezdit na kole, nebo nejlépe chodit pěšky, to je nejvíce bezpečné. Ale pro jistotu s helmou, aby na někoho náhodou nespadla větev. Proč? Protože při silničních nehodách zemřou ročně stovky nevinných lidí. Lidí, kteří by zde mohli ještě být desítky let. Korona fanatik by potom měl oprávněně zvolat, na každém životu záleží a požadovat zákaz silničního provozu. To, že to zlikviduje ekonomicky zemi a uvrhne lidi do bídy je jedno. Mise je splněna. Už nikdy nikdo nezemře při silniční nehodě. Třikrát hurá, jsme solidární. Stejně tito lidé uvažují ohledně Covidu. Jenže jim nedochází, že v důsledku přehnaných opatření, zemře globálně mnohonásobně více lidí, než se kdy může Covidu podařit. Jenže to už je samozřejmě absolutně nezajímá.

Zároveň jsem znechucen tím, kde se najednou vzalo tolik pokrytců s falešnou morálkou, ze kterých se jakoby na povel stali morálně pevní a vzorní občané, s obrovským zájmem o veřejné zdraví a blaho nás všech. Kde tihle pokrytci kteří nám dnes kážou každý den o morálce a solidaritě byli celé ty roky, kdy zde umírali tisíce lidí na chřipku? Kde byli jejich roušky a sociální distanc, fízlování, represe? Kde byla jejich starost o jejich babičky a dědečky kteří celé roky umírali v LDNkách nebo domovech důchodců na civilizační choroby bez jejich většího zájmu? Najednou všichni ve své rodině našli svého dědečka nebo babičku, kterého budou chránit i za cenu vlastního sebezničení, protože je to dneska cool. Dělá si mi zle z těchto novodobých mravokárců, jak emočně vydírají na každém kroku. A jako fanatický klér inkvizice mají potřebu na pomyslné hranici upálit každého, kdo nejde v jednom šiku s nimi. Přitom každý z těchto pokrytců má nespočet možností jak chránit sebe i své blízké. Přesto se tato novodobá sekta rozhodla svoji zodpovědnost delegovat na druhé a pomocí síly a represe to po nich vyžadovat. Nejde tak ani už o ochranu zdraví, jako spíš o projev státní zvůle a nástroj jak lidi rozdělit a poštvat proti sobě.

To se zatím daří skvěle.

Pro případné kritiky, jak jsem již psal na začátku. Covid nepodceňuji, nepochybně představuje jistou výzvu, hlavně pro zdravotnictví. Z mého pohledu ale nikoliv problém, aby byla v jeho jménu zaváděna současná, mnohdy přehnaná a drakonická opatření a omezování našich práv. Základní hygiena a obezřetnost jsou na místě, ostatně je to zodpovědnost každého z nás jak se bude chránit. Nikdo jiný to za vás dělat nebude a ani nemůže.

Ale na pozadí Covidu běží něco jiného, co může naše životy v následujících letech významně ovlivnit. Je škoda, že přes závoj strachu z pandemie to spousta lidí nechce vnímat. Což je taky možná účel celého současného cirkusu.

Z mého pohledu jde o to vnutit lidem větší dohled a kontrolu a udělat to ideálně tak, aby si to lidé sami vyžádali. Nebo je minimálně přinutit k tomu, aby to začali akceptovat jako normalitu. V zájmu ochrany veřejného zdraví jak jinak. Ostatně neexistuje větší strašák a nástroj manipulace s lidmi, než je jejich zdraví. Kdo by případná opatření a omezení na ochranu veřejného zdraví odmítal, že ano? Kdo by byl tak nezodpovědný a sobecký? Uvidíte sami, že tohle je jenom začátek. Lidé dříve umírali ve velké za svoji svobodu. My se ji dnes vzdáváme kousek po kousku zcela dobrovolně za frenetického potlesku vystrašeného davu.

Vzhledem k tomu, že tyto řádky píši v době, kdy u nás probíhá druhé kolo paniky a veřejné mínění je znovu silně nakloněno represím a fízlování, stává se má obava o budoucnost našich občanských práv a svobod o to silnější. Zde parazitolog Flégr s jeho prohlášením, že je potřeba aby se výrazně omezila občanská práva a lidé byli sledováni pomocí mobilu a platebních karet. Mrazivé čtení.

Velká část společnosti pod hutnou mediální propagandou ze všech stran už není ochotna přijmat argumenty, diskutovat, hledat rozumné, společensky přijatelné řešení. Na jedné straně máme příznivce tzv. tvrdé linie, kteří volají po lockdownech, zákazech vycházení a tvrdém trestání lidí bez roušky, na straně druhé lidi, kteří tvrdí, že žádný Covid neexistuje. Obojí je extrém. Bohužel, z velké části vystrašené a mediálně zhuntované populace se stalo splašené stádo, které není schopno nezávisle myslet, argumentovat a třídit informace. A tento současný trend a nálada ve společnosti mne znepokojují daleko víc než samotný Covid.

 


25.10.2020 Ctihodný občan

 

Zdroje:

https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab

https://techcrunch.com/2017/12/13/china-cctv-bbc-reporter

https://www.thenational.ae/business/banking/china-takes-steps-to-become-first-cashless-society-after-covid-19-1.1011042

https://www.weforum.org/great-reset/

https://www.youtube.com/watch?v=3MKvVcQuD4E

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/19/world-bank-group-100-countries-get-support-in-response-to-covid-19-coronavirus

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kdyz-se-nenechate-ockovat-epidemie-nezmizi-vzkazuje-prymula-40338130

https://id2020.org/

https://amp.theguardian.com/world/2020/oct/17/digital-health-passport-trials-commonpass-travel-covid-19?fbclid=IwAR08Us_60d8MpVLNDNLTy-1Gqfp0KiL21LDiDE1frsGiBTzTj3CmDjxziiY

https://echo24.cz/a/SqrCd/jako-v-asii-biolog-flegr-zada-sledovani-lidi-i-jejich-plateb


Související články:


12345 (303x známkováno, průměr: 1,30 z 5)
23 963x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017