přestupky

Pojištění proti pokutám 2016 status report

wodin38x

V tomto článku se budu věnovat tomu, co je předmětem poměrně častých dotazů přicházejících do redakční schránky. Pojištění proti pokutám a zastupováním ve správním řízení obecně. V této oblasti došlo v minulých týdnech a měsících k poměrně výrazným posunům, které se budou klientů některých smluvních typů dotýkat.


Máte už načtené dveře?

wodin38x

Kdybyste někdy měli tu pochybnou čest a zavítali na pracoviště odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy na Vyšehradě, ulice Na Pankráci, v budově kongresového centra, 2. patro, číslo dveří 2.027, dostane se vám svérázného právního poučení, které vypadá takto:


D-FENS © 2016