Pojištění proti pokutám 2016 status report

Featured Image

V tomto článku se budu věnovat tomu, co je předmětem poměrně častých dotazů přicházejících do redakční schránky. Pojištění proti pokutám a zastupováním ve správním řízení obecně. V této oblasti došlo v minulých týdnech a měsících k poměrně výrazným posunům, které se budou klientů některých smluvních typů dotýkat.

Pro začátek krátká rekapitulace toho, kdo všechno vás může v řízení o dopravním přestupku zastupovat. Protože správní orgán neklade žádné požadavky na vzdělání zástupce zmocněného podle § 33, může řidiče podezřelého z přestupku zastupovat každý, kdo je svéprávný a má plnou moc. Problematice zastupování ve správním řízení se věnujeme v novém dílu FSM 10, který najdete na webu roaD-FENS.cz. V praxi se uplatňují následující případy:

1. Zastupování advokátem nebo právníkem, které je z principu věci vždy ad hoc, tedy vztahuje se ke konkrétnímu případu. Předpokladem je najít si právníka, který obhajobu v přestupkových věcech nabízí a dovede ji realizovat, což nemusí být zrovna snadné. Platba za služby probíhá podle sazebníku nebo smluvně, přičemž se dá očekávat, že náklady na obhajobu budou, podle druhu a počtu opravných prostředků použitých v řízení, v řádu tísíců ale i desetitisíců Kč. Má to proto význam v případě, že se například hraje o papíry nebo pokud jde o dopravní nehodu.

2. Jiné formy zastupování ad hoc. Typickým problémem při zastupování právníkem je, že jeho právní erudice je skutečně potřeba například po 10% řízení a v případech, kdy podání skrze advokáta požaduje zákon, zatímco zbylé úkony může provést administrativní síla nebo informovaný laik. To vedlo ke vzniku různých služeb nabízejících zastupování v řízení, majících zázemí uzpůsobené výše uvedenému faktu. Platba může probíhat buď za službu ad hoc, nebo za paušál, který vlastně znamená, že si někde předplatíte kapacitu na řešení problému a nebudete muset nikoho shánět, až na to přijde. Náklady na tento způsob obhajoby jsou podstatně nižší, účinnost je rozdílná podle toho, jak fundovaně je která služba vedena.

3. Pojištění proti pokutám. Toto „pojištění“ funguje tak, že klient platí ročně nějakou částku, za kterou mu subjekt nabídne, že jeho přestupky v různém stádiu zprovodí ze světa. Jedná se o roční paušál a ten je placen bez ohledu na úspěch nebo neúspěch obhajoby, pokud tedy dotyčný subjekt explicitně nedefinuje, že klienta za neúspěšnou obhajobu nějak odškodní. Někdy se praktikuje malus pro notorické pachatele. V minulosti bylo pojištění proti pokutám několikrát předmětem našeho zájmu a ze začátku fungovalo uspokojivě, jak jsme ověřili na případu jednoho našeho čtenáře. Výhodou je, že tento systém je velice komfortní v tom smyslu, že se nemusíte o nic starat a nákladově je to také příznivé. Tento způsob zastupování přináší i několik dalších výhod, jako například tlak na správní orgány a vytváření judikatury, protože tyto „pojišťovny“ dají občas něco k soudu a vyhrají to.

Hlavní nevýhodou je ovšem limitovaná, minimální až žádná kontrola nad tím, jak celé zastupování v řízení probíhá. Nazval bych to letem naslepo. Riziko, které z takové situace plyne, je enormní zejména v případě, kdy hrozí zákaz činnosti. Ale i pravomocná pokuta dovede způsobit problémy.

Druhou příčinou problémů je masovost, které zastupování na paušál dosáhlo. Klientů těchto firem je určitě přes deset tisíc. S masovým rozšířením se dostavilo zlatokopectví a na trhu existovaly či existují firmy, které žádnou smysluplnou činnost ve prospěch řidičů neprováděly nebo neprovádějí. Vybíraly pojistné od nových klientů a hradily z něj odškodné, pokuty a náklady řízení za ty zoufalce, kteří dostali pokutu. Vlastní „zastupování“ se odehávalo formou používání šablon, které byly napasovány na nejčastější případy. Poskytovatelé služeb si v určitém okamžiku mohli vybrat, zda budou budovat struktury k tomu, aby v rámci pojištění klienty skutečně zastupovali, nebo zda to budou nějak pytlíkovat za pomoci poměrně triviálních triků. Jak to v Banánově bývá, vybrali si často tu druhou možnost.

Dalším faktorem jsou nekritická očekávání některých klientů „pojišťoven“ a způsob, jak se oni sami k celému problému staví. Je třeba mít neustále na paměti, že pokud jsem podezřelým z přestupku, pak řízení je vedeno proti mě a to platí i přesto, že „mám na to lidi“. Některé přestupky se navíc obhajují prostě těžko bez ohledu na to, jak správně a odhodlaně to děláte. Taky doporučují číst ty smlouvy. Na trhu třeba existují firmy, které nabízejí podporu v přestupkovém řízení, ale nikde není napsáno, že vás přitom budou hájit. To, co „v základu“ nabízejí, je prostě jen to, že to za vás vyřídí bez ohledu na výsledek, takže sice máte pokutu, body a všechny tyhle věci, co český silniční fašismus nabízí, ale nemáte s tím práci.

Postupně jsem se stával také součástí tohoto problému, podle mě neopodstatněně. Obraceli se na mě a poslední dobou stále častěji obracejí nespokojení klienti různých služeb, kteří se mě snaží involvovat do jejich problému, protože se o té které firmě dozvěděli z D-F. Stal se z toho decentní shitstorm a co horšího, podle zpráv, které kje mně dolehly, zhruba za půl roku to bude explodovat. Z principu věci s tím nemohu pomoci, protože s žádnou z uvedených služeb pravidelně nespolupracuji, nikoho jsem nenutil s nimi uzavírat smlouvy a nepobírám od nich žádné provize. V jejich struktuře došlo za poslední zhruba 3 roky k nemalým změnám (viz pro mě ne zcela pochopitelná síť vztahů mezi subjekty resenipokut.cz, Fleetcontrol, Motoristická vzájemná pojišťovna apod.) a především, rozhodující fíčurou každého právního sporu je, že ho lze vyhrát a ovšem i prohrát.

Svoji roli sehrál také tzv. Lex Kocourek. Tento sami používali předkladatelé návrhu zákona, který se prodlužovala prekluzivní lhůta u přestupků na 2 roky. Kocourek je zakladatel firmy Fleetcontrol, která je předním poskytovatelem služeb za paušál a tak se pan Kocourek dočkal té sporné pocty, že byl po něm neformálně  pojmenován zákon, který si prosadilo ministerstvo vnitra a dopravy. Vydržet 2 roky s pouhými obstrukcemi je přece jen složitější a tak se stala část používaných metod neefektivními. Zhruba před rokem, přesně 18.4. jsem v Berouně na setkání expertů fóra 30kmh.cz nosil dříví do lesa a říkal, že obstrukce nemají budoucnost a je třeba naučit se reálně hájit, což všichni tam přítomní anticipovali jako hotovou věc, ale některým jiným subjektům za ten rok prostě ujel vlak.

Osobně si myslím, že zastupování za paušál nemá velkou budoucnost. Navíc sleduji celou řadu případů, kde si firmy zajišťující zastupování prostě neporadily, ale současně neinformovaly své klienty o právních důsledcích, které jim vyplynuly. Například:

– zmocněnec v řízení neuspěl, protože postupoval formou různých navíc nepříliš promyšlených obstrukcí, ačkoli kauzu bylo možné vyhrát „klasicky“, jen by to dalo více práce. Ve finále se sám zmocněnec stal předmětem zájmu úřadu, protože podvrhl razítko na jedné písemnosti. To by mi snad nevadilo tolik jako to, že to udělal zcela diletantsky.
– v jiném řízení zmocněnec přidělený „pojišťovnou“ neuspěl, řidič byl potrestán bodovou sankcí, ale zmocněnec ho to o tom neinformoval. Do dnešního dne mu nebyla ani vyplacena náhrada.
– dtto, ale řidič byl potrestán sankcí zákazu řízení. Protože se jednalo o osobu zdržující se po větší část roku mimo ČR a jeho volba „zástupce“ pro přestupková řízení nebyla pouze procesní taktikou, ale realizací práva nechat se zastupovat před úřady v době své nepřítomnosti, žil v domění, že je vše vyřešeno a to až do okamžiku, kdy jej policejní hlídka zastavila kvůli podezření z jiného přestupku a přitom vyšlo najevo, že měl už dávno odevzdat řidičák, protože jeho zmocněnec v řízení neuspěl a rozhodnutí se doručovalo opět zmocněnci, který ovšem nic neudělal a tak nyní klient čelí obvinění za „mařenku“
– viz výše, opět se zákazem činnosti, zmocněnec reagoval ve snaze odvrátit vykonatelnost sankce zákazu řízení podáním blanketní žaloby a zažádal o odklad. Žalobu však  v termínu nedoplnil
– poté, co zmocněnec z firmy nabízející „ochranu“ za paušál v řízení dělal chyby (probíhaly mu lhůty, aniž by reagoval) jsme řidiče instruovali, aby plnou moc zrušil a současně zažádal o prominutí zmeškání lhůty. Nemělo to velkou naději na úspěch, ale je to lepší než nedělat nic. Nicméně úřad nevyhověl (poprávu, řidič měl přece zástupce) a řidič neuspěl. V následném sporu s firmou byl naopak řidič obviňován z toho, že si za neúspěch v řízení může sám, protože zrušil plnou moc a tím se připravil o možnost „profesionální“, jinak ovšem nečinné obhajoby.

V neposlední řadě zajímavé věci hlásí také úředníci správních orgánů. S některými „je řeč“ a nechovají se ke mně nijak kategoricky, spíše mají zájem o výměnu informací než o nějaké ideové spory. I oni poslední dobou otevřeně hovoří o tom, že obhajoba některými subjekty v „přestupkovém podnikání“ je zcela formální záležitost postavená na postupech jako používání mailových adres s nečitelnými ale validními znaky či nepodepsaných plných mocí.

Je mi jasné, že neúspěšné obhajoby jsou prostě více vidět než ty úspěšné a je docela dobře možné, že těch pár případů je zcela zastíněno tisíci jiných, úspěšných a profesionálních obhajob (což si nemyslím), ale poslední dobou je toho a) nějak moc b) jsou to selhání takového typu, které nasvědčují tomu, že sama základní myšlenka dost značně degradovala a zmocněnci přidělení firmami vystavují své klienty neúměrně velkému riziku. Ještě bych to nějak strávil, kdyby se jednalo pouze o peníze, ale pokud jde o větší bodový trest nebo dokonce zákaz činnosti, volil bych ad hoc obhajobu nebo rovnou advokáta.

Doporučuji proto každému velmi pečlivě zvážit, kým se nechá zastupovat. Jako obligatorní bych viděl splnění následujících kritérií:

– subjekt dopředu jasně definuje, jaká porušení zákona je schopen obhajovat a jaká naopak nejsou předmětem jeho služeb. V případě, že natrefíte na někoho, kdo tvrdí, že obhájí všechno, máte zcela s jistotou co dělat se šarlatánem.
– zástupce dovede dopředu např. formou poradenství vysvětlit ve variantách, co přichází v dané záležitosti v úvahu za právní kroky
– jste informovaný o důležitých skutečnostech v řízení (typicky rozhodnutí nebo jiné akty správního řízení, ve kterých je ukládána nějaká povinnost)
– stav projednávání vaší věci musí být on demand zjistitelný v libovolném okamžiku (ideálně např. v klientském rozhraní webu), na nějaké hotline apod.
– k veškerým podkladům v řízení zaručí zmocněnec přístup, např. za účelem získání second opinion.

Měřítkem kvality služby rozhodně není agresívní marketing, naopak, jak zkušenost ukázala, low profile operace jsou účinnější.

Pokud už nějakou takovou službu máte a máte podezření, že vaše obhajoba neprobíhá lege artis, doporučuji následující postupy:

– získejte výpis z bodového konta, podle kterého nepřímo poznáte, zda něco nenabylo právní moci. Pokud byly v době, kdy jste měli uzavřenou smlouvu na „pojištění“ došlo k připsání bodů, je jisté, že někde někdo musí zaplatit pokutu nebo odevzdat řidičák, pokud je to při dané skutkové podstatě relevantní
– pokud řízení běží, získejte kopii správního spisu a nechte na to podívat někoho, kdo ví, co dělá

Předpokládám, že se v návaznosti na tento článek někteří provozovatelé přestupkových služeb ozvou a já jsem připraven dát jim přiměřený prostor k tomu, aby tento ponejvíce subjektivně pojatý článek uvedli na správnou (nebo alespoň jinou) míru.


 07.05.2016 D-FENS


Související články:


12345 (124x hodnoceno, průměr: 1,15 z 5)
15 169x přečteno
Updatováno: 8.5.2016 — 21:40
D-FENS © 2017