Test: resenipokut.cz

Featured Image

Nedávno jsme přinesli čtenářům rozhovor s manažerem projektu resenipokut.cz panem Voženílkem. V závěru rozhovoru jsme se dohodli na pokusu, který by se dal nazvat jako reality show. Já „předhodím“ resenipokut.cz kauzu podle mého výběru a resenipokut ji zadarmo vyřeší. Celý postup řešení budu moci sledovat a zhodnotit, a to na stránkách D-F, přičemž nebudu brát ohled na to, zda resenipokut.cz uspěje nebo ne.

Zástupce firmy souhlasil bez váhání. Tady je výsledek.

Ohledně výběru kauzy, nastavil jsem tyto podmínky:

a) do prekluze musí zbývat dostatek času (nač to dělat resenipokut.cz snadné). Pro pořádek, přestupek nelze projednat, pokud od jeho spáchání uplynulo více než jeden rok.
b) kauza musí být reálná, řízení musí být vedeno proti konkrétnímu člověku podezřelému z konkrétního skutku
c) kauzu bude možné vyhrát na základě právní argumentace bez použití obstruktivních praktik a dovedení případu k promlčení

Proč právě takto? Jak částečně i v rozhovoru zaznělo, mám osobně výhradu ke službám tohoto typu, totiž že obchodní model teoreticky umožňuje naprostou inaktivitu. Ročně dostane pokutu asi půl milionu řidičů z celkového počtu pěti milionů, takže zhruba každý desátý. Průměrná výše pokuty je asi 1000 Kč, tedy asi stovku na hlavu. Kdyby se všichni pojistili, tak těm 10% může firma prostě pokutu refundovat i vyplatit kompenzaci za udělené body, a nebude muset dělat vůbec nic.

Dále si nemyslím, že by pouhé obstrukce umožňovaly většinu kauz vyhrát. To je mediální obraz, který je budován za tím účelem, aby se řidičům omezilo nebo odebralo právo odmítnout platit pokutu na místě, ale s realitou to nemá nic společného. Pokud se to někomu povede, gratuluji, ale pochybuji, že je to jistý a široce praktikovatelný postup, protože i obstruovat se musí umět. Jak s oblibou říkám, je třeba stát k tomu čelem, tedy argumentovat a navrhovat důkazy ve svůj prospěch, hledat procesní chyby a využívat jich. Vím jen o několika případech, kdy přestupce zvítězil pouhou inaktivitou, ale o desítkách takových, kdy to právě kvůli inaktivitě nebo špatně prováděné obhajobě projel. Pokud tedy chce někdo řidiče kvalifikovaně zastupovat a významné procento kauz vyhrát, musí mít „v zádech“ právní oddělení vybavené znalostí správního práva, a ke zjištění téhož mi posloužila právě kauza, která má potenciál být vyhrána „konzervativně“.

Domnívám se dále, aniž bych to chtěl a mohl doložit, že se na trhu s „přestupkovým byznysem“ pohybují firmy, které nemají zázemí na to, aby mohly zastupovat klienta kvalifikovaně.

Kauza se našla poměrně brzy. Pan P. uháněl se svou ženou na sedadle spolujezdce do nemocnice, protože manželka byla v pokročilém stádiu těhotenství a měla zdravotní problémy. Jel z místa se špatnou dopravní obslužností. Pan P. byl změřen bdělou hlídkou MP, a to asi 20-50m od značky „obec“, která tam prováděla zabukaření. Pan P. odmítl zaplatit pokutu na místě. Pan P. se na mně obrátil s prosbou o pomoc a souhlasil se zapojením do mého testovacího programu.

Zde musím dodat, že pan P. je mimořádně zodpovědný člověk, neboť za podobné situace bych osobně jel rychleji než 75 km/h a nějakým obecním kašparům bych ani nezastavil. Jsou důležitější věci než strážníci a jejich každodenní úsilí o splnění plánu ve výběru pokut do obecní kasy. Strážníci se naopak nevyznamenali vůbec, místo aby se pokusili řidiči v nesnázích pomoci, prohlásili, že je to nezajímá! Na co je nám taková policie?

Jako klíčový bod obhajoby se nabízela krajní nouze, protože přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak. Zbývala „maličkost“, tedy taková argumentace, která dostatečným způsobem podpoří naplnění všech tří podmínek ze strany řidiče (odvrací nebezpečí, nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek, nebezpečí nebylo možné odvrátit jinak).

Jak to bylo dál? Správní orgán pokračoval zasláním příkazu, proti kterému pan P. podal odpor. I nad tím se musím pozastavit. Hyenismus úředníků narozdíl od žumpy nemá dno. Stejně jako já a později zmocněnec z řad resenipokut.cz, i úředníci mohli a dokonce museli vidět, že je tam přítomno něco, co nasvědčuje krajní nouzi, ale neobtěžovali se to zkoumat, jak jim ostatně zákon ukládá, a prostě to na pana P. zkusili příkazem. Třeba mu to nedojde. Třeba zacvaká. Měli to prostě zahodit nebo hodit někam do šuplíku na dno. Ať se škvaří v pekle, když mají žaludek na to, stíhat za přestupek řidiče, který vezl svoji ženu do nemocnice. Tohle je pravá tvář českého silničního fašismu.

A já zase odbočím. Nedá mi to. Denně čteme o hrdinných skutkách strážníků. Zachránili srnku, zachránili zajíčka před liškou, ale četli jste někdy titulek „Strážníci buzerovali řidiče vezoucího těhotnou ženu do nemocnice?“ Ne? Čím si to vysvětlujete?

Zpátky k tématu.

V tomto okamžiku byl případ předán resenipokut.cz. Pan P. zmocnil konkrétního pracovníka firmy svým zastupováním v té věci a ten se ujal dalšího styku se správním orgánem.

V komunikaci zmocněnce a řidiče, kterou jsem po dohodě s oběma dostával v kopii, jsem neshledal závad, vše proběhlo dostatečně rychle a srozumitelně.
 
Obhajoba: resenipokut.cz odvedla každopádně nadstandardní výkon. Dostala se mi do rukou mnohá odvolání vypracovaná jak laiky, tak advokáty, proto mám možnost srovnání. Zmocněnec nejen že uchopil problematiku krajní nouze, ale velmi kriticky přezkoumal i další „důkazy“, spíše bych řekl „papíry“ ve spisu, přičemž odhalil hned několik nesrovnalostí. Nejzávažnější byla, že strážníci ve svém zápisu účelově posunuli místo měření jinam, dále směrem do centra obce, aby řidiči ztížili argumentaci absencí škodlivosti skutku, protože skutečné místo měření leželo 20-50m od značky oznamující začátek obce prakticky mimo obydlenou zástavbu. To zmocněnec odhalil buď na místě, nebo za pomoci Google Street View a je to důležitý poznatek, neb pokud je spor o místo, kde obecní zabukaření probíhalo, je také sporné o to, zda to místo vůbec leželo před či za značkou „obec“, s veškerým respektem k nedávno široce diskutovaným výsledkům rozhodovací činnosti NSS.

Obhajobě bych vytkl jen jednu věc – ne zrovna šikovně cituje v jednom místě z tohoto článku.

Celá obhajoba, kterou zmocněnec zformuloval do dokumentu o délce šesti stran, byla odeslána správnímu orgánu.

Výsledek: Správní orgán řízení zastavil. V rozhodutí akceptoval argumentaci krajní nouzí, skutek tedy nebyl přestupkem. Další skutečnosti s ohledem na to nezkoumal.

Projekt resenipokut.cz tedy testem prošel nad očekávání dobře. Kauzu nevyhráli obstrukcemi, ale reálnou obhajobou. Někdo může namítat, že to měli lehké, protože se argumentace krajní nouzí přímo nabízela. Myslím, že jsem dostatečně popsal, proč jsem takový případ zvolil. Podívejme se na to z jiného úhlu. Také se mohlo stát, že by pan P. na místě zaplatil, nikdo by mu nepomohl, rozšířil by řady těch zhruba 60% motoristů, kteří dostali pokutu v rozporu se zákonem, ani pes by neštěkl a krajní nouze nekrajní nouze, pan P. by zaplatil pokutu za něco, co není přestupek.

Současně se musím omluvit, že nepřináším originál rozhodnutí ani obhajoby ke studiu. Ačkoli by to bylo jistě zajímavé a inspirativní, zkomplikovalo by to život jak panu P., tak zmocněnci, neboť úřední hydra je pomstychtivá a určitě by nepřešla bez povšimnutí, že se její zkaženost propírá na webu se čteností regionálního deníku.

Abych nebyl nařčen z neobjektivity, jsem ochoten za stejných podmínek testnout i jiné podobné služby, protože kauz je v zásobníku pořád ještě dost.
 


 24.4.2013 D-FENS

12345 (6x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
1 366x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:53
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!