Vrtěti Lacinou 6: Majitelé pravdy

Featured Image

Pokud mi to časové možnosti dovolí, probírám se podklady ke kauze „silničního piráta“ Laciny, kterou jsme se zabývali asi nejdetailněji z internetových médií. Oproti mým očekáváním téma je stále živé, což je také zajímavé.

Občas se ohlásí lidé, kteří něco zajímavého viděli, slyšeli, jsou pobouřeni průběhem celého procesu, kvalitou posudků a dokonce morálními kvalitami zúčastněných znalců a státních zástupců, případně sděluji svoje vlastní zkušenosti s nimi, a ty jsou většinou v intencích toho, co jsme popsali. Sem tam se také někdo pohorší nad tím, že si dovoluji pochybovat o rozhodnutích nezávislých soudů a slovutných dopravních expertů.

Víte například, že existují různé kategorie znalců? Teoreticky by to vypadalo, že je znalec jako znalec, je nadán certfikátem, že může posuzovat například dopravní nehody. Pro hodně lidí je znalec majitelem pravdy. Když ale požádáte znalce A o oponentní posudek na posudek znalce B, sdělí vám znalec A, že to nebude dělat, protože znalec B je považovaný za vůdčí osobnost v oboru, dělal na mediálně známých případech, policie ho má ráda, protože podpořil závěry jejich šetření a znalec A tudíž nebude riskovat svoje kulatý razítko za 200k a více, protože by to mohlo negativně ovlivnit budoucí zakázky od policie. Toť zkušenost jednoho z čtenářů DF, dost šílená, skandální a neprokazatelná věc, ovlivňující každý den výsledky probíhajících trestních řízení.

Jiný znalec se cítí články na DF potrefen. Myslím že právem potrefen a budu si za tím, co ho potrefilo, za všech okolností stát, klidně i u soudu. Ten znalec se mi ozve a svoje znalecké závěry obhajuje tím, že když četli oponentní posudek k tomu jeho u soudu, že se novináři usmívali. Expert tedy legitimizuje svoji práci rozborem neverbální komunikace novinářů.

OK tedy nyní k tématu. Pro hodně lidí je znalec nejen majitelem pravdy, ale také jejím zdrojem. Očekávají, že je zcela „na jisté straně“, všechno, co je sporné, prozkoumá a potvrdí nebo vyloučí. Popíšu maličkost, ale docela zábavnou maličkost, která ukazuje na to, jak kvalitní práce znalců také může být. Jak se hledá hůl, kterou se chce pes bít a kde se ta hůl všude může najít. Když několik hodin po nehodě policie fotografovala Lacinův pirátský černý superb, zachytila na pravém boku zadního nárazníku stopy po kolizi s Mazdou řidičky Urbancové. V podstatě se jednalo o dva druhy stop. Horizontálně vedené jakoby škrábance (1) a pak jeden svisle vedený šmouhanec (2).

 
Můžeme se na něj podívat zblízka, protože máme cool policejní fotku ve slušném rozlišení.
 

Vypadá to zvláštně. Vypadá to, jako by to k nehodě nepatřilo. Vypadá to, jako by se po nárazníku shora dolů svezlo něco vroubkovaného. Vzhledem k charakteru otisku a jeho proměnné šířce musel být ten předmět alespoň zčásti elastický. Co to asi tak může být? Zeptáme se znalců, ne?

Znalecký posudek C1320 v trestní věci obviněného Luboše Laciny připravili, mohou stvrdit a podat k němu vysvětlení pánové Doc. Ing. Aleš Vémola. Ph.D., Ing. Tomáš Rochla, Ing. Pavel Krejčíř, podepsal také Prof. Ing. Albert Bradáč DrSc., ředitel ústavu, Ústavu soudního inženýrství v Brně, aby bylo jasno. Posudek konstatuje na straně 19:

„V uvedené oblasti (pravá oblina zadního nárazníku – DF) se nacházely podélné dřecí stopy se zřetelnými červenými otěry a svislá stopa otěru typická pro kontakt s rotujícím kolem (…). Ze zakřivení této stopy lze dovodit, že byla patrně zanechána zadní částí vnější bočnice levé pneumatiky“.

Je to jasné?

Ne, není to jasné.

Až nyní, se značným odstupem času, se ohlásila osoba blízká (blízká celému případu a jeho vyšetřování) a ve svém krátkém sdělení s jistou dávkou ironie popsala, co nebo spíše kdo je autorem té stopy, která je typická pro kontakt s rotujícím kolem a byla patrně zanechána pneumatikou mazdy. Autorem šmouhy byl nejspíše pirát Lacina, který zřel poškození nárazníku a chtěje se ve své manažerské lstivosti ujistit o integritě zadní části vozu, trochu do něj kopnul. Ano, díváte se na otisk pirátovy boty.

Zdá se to být věrohodné. Svědek Donauschachtl, který řídil Ford Mondeo a který zastavil bezprostředně za Lacinou, u soudu potvrdil, že na Superbu po nehodě tato stopa vůbec nebyla. Musel ji tam tedy někdo udělat v čase mezi nehodou a pořízením policejních fotografií. Pokud mají experti z ústavu mít pravdu, pak tam asi někdo přivalil kolo z Mazdy, roztočil ho a omlátil ho o karosérii.

Musel bych mít z kinematiky kouli, abych uvěřil tomu, že takový otisk je typický pro rotující kolo. Kouli z kinematiky jsem nikdy neměl. Už vůbec bych ale neměl tu drzost tvrdit, že taková stopa je pro otisk rotující pneumatiky typická a patrně že ji zanechala bočnice pneumatiky (když se nezamýšlím nad významem slova „patrně“, které lze v češtině vyložit jako „zjevně“ a které si asi autoři z ústavu oblíbili, protože je v posudku k vidění víckrát).

Ještě zábavnější je, že u soudu pan znalec na tomto závěru trval. Když obhajoba namítala, že pozice otisku neodpovídá výškově kolu Mazdy (Mazda měla podstatně menší kola než Superb a otisk je výše než střed kola Superbu), argumentoval pan znalec, že se jednalo o dynamický děj, ve kterém hrálo roli „propérování“ Superbu.  Soud se přes tento pokračující rozpor přenesl.

Jakou roli tato informace v posudku měla hrát? To ví jen jeho autoři. Podle mě bylo záměrem bylo konstruovat větší překrytí obou vozidel a tím podpořit teorii o úmyslném útoku na posádku Mazdy. Více v minulém dílu.

Když to tedy rekapituluji, v tomto případě znalci z renomované instituce posuzovali artefakt, který byl pravděpodobně otiskem boty a vznikl podle svědka až po nehodě. Vyhodnotili ho bezpochyby jako stopu typickou pro otisk rotující pneumatiky, kterou patrně zanechala bočnice pneumatiky. Je to udivující spekulace. Amatérství? Zaujatost? Hledání hole na bití psa? Na výsledek soudního přelíčení to nejspíš nemělo vliv, protože rozhodnuto bylo už dopředu. Tentokrát. Na základě takových spekulací ale příště mohou někoho zavřít.

Na závěr ještě jedna perlička. Vyslovil jsem teorii, že celý Lacinův případ byl pouze nástrojem k vyvolávání společenské poptávky po zpřísňování dopravní legislativy a prohlubování státního dohledu. Zda to tak bylo nebo ne se nikdy nezjistí, každopádně obojí nastalo. Od dob laciniády došlo k dvěma novelizacím zákona 361/2000 Sb. zavádějící např. změny v bodovém systému, nové skutkové podstaty přestupků, objektivní odpovědnost provozovatele a další novinky, jejichž autorství lze přičíst straně Věci veřejné, zejména poslanci Humlovi a exministru Bártovi. Od té doby se mnoho věcí změnilo, včetně Věcí veřejných, které se rozpadly a v podstatě už neexistují jako politická strana (pro štouraly, ony jí ani nikdy nebyly). Věci veřejné i jejich představitelé začali mít úplně jiné starosti, například s orgány činnými v trestním řízení nebo fízlováním se navzájem. Dalších exemplárních případů silničních pirátů už nebylo zapotřebí. Přísedící u krajského soudu v Lacinově kauze se jmenoval Šimon Stejkoza. Je to podle všeho stejný Šimon Stejkoza, drobný politický hochštapler, který jako asistent poslance za VV a čaroděje Babáka ohlašoval domnělou korupci (v době, kdy jí ohlašoval, o ní policie podle všeho ale už věděla). To je ale náhoda, co?

Nedávno jsem četl, že Darinka Rolincová, pardon, Dara Rolins, hustoholka a pop-blbka, má problém. Policie prý musela opět začít vyšetřovat její autonehodu, protože rodina poškozeného nechala zpracovat další, v pořadí již třetí posudek kdesi v Brně a tento posudek vyšel „správně“. Tak si to Darino užij a hlavně do ničeho nekopej, aby to nebylo vyhodnoceno jako stopa typická pro letící patrně moped.


06.10.2011 D-FENS
 
 


Související články:


12345 (11x známkováno, průměr: 1,18 z 5)
1 732x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017