Německo

Schöne Grüße aus Deutschland! Eh, Multikultiland! Vol. 3

Přístí rok se konají v Nĕmecku volby. Vzhledem k síle této zemĕ je vidím jako klíčové pro vývoj celé Evropy. A já doufám, že soudružka Angela vyhraje (plesk, plesk – právĕ jsem si za ta slova nafackoval), protože všechny alternativy jsou zrychlením cesty do pekla. Od soudružky Angely nečekám zlepšení, ale její vítĕzství nám poskytne trochu času.


D-FENS © 2017