Schöne Grüße aus Deutschland! Eh, Multikultiland! Vol. 3

Featured Image

Přístí rok se konají v Nĕmecku volby. Vzhledem k síle této zemĕ je vidím jako klíčové pro vývoj celé Evropy. A já doufám, že soudružka Angela vyhraje (plesk, plesk – právĕ jsem si za ta slova nafackoval), protože všechny alternativy jsou zrychlením cesty do pekla. Od soudružky Angely nečekám zlepšení, ale její vítĕzství nám poskytne trochu času.

Budoucí generace uvĕdomĕlých neomarxistických mládežníků budou nosit soudružku Angelu na triku stejnĕ jako Che Guevaru. Bude jejich velkou hrdinkou, která dokázala vybudovat multikultisocialismus, budou po ní pro její lidskost pojmenovány ulice, námĕstí a sochy. Protože historii píší vítĕzové a k tĕm mají momentálnĕ mnohem blíž neomarxisté.

Soudružka Angela jako správná uvĕdomĕlá svazačka nezapomnĕla, z jakého myšlenkového podhoubí vzešla. Minulé volby v Nĕmecku vyhrála zcela drtivým způsobem – k absolutní vĕtšinĕ jí chybĕl jeden jediný mandát. K zajištĕní vĕtšiny si k sobĕ vybrala druhou nejsilnĕjší stranu – sociální demokracii, neboť dosavadní liberální partner (FDP) se nedostal do Bundestagu. V Multikultireichu tak vládne Velká koala.

Soudružka Angela se vidí a je také označována jako „matka“ – die Mutti – protože sama dĕti nemá, vznikla jakási projekce, že je matkou svého lidu. Na rozdíl od tatíčka Masaryka, který byl nacionalista, v hlavĕ soudružky Angely nastal názorový veletoč po provalení amerických odposlechů (závĕr nechť si kazdý udĕlá sám) a z autorky vĕty ‚multikulti selhalo‘ se stala zavilá multikulturalistka. Ačkoli dvanáctiletí migráčci sestrojují bomby, ti starší rozjíždĕjí civilisty kamiónem nebo je střílí, její podpora mezi lidem klesá pomaleji, než by človĕk očekával. Tĕm hloupĕjším se daří stále ještĕ příliš dobře a na tĕch chytřejších leží stín viny za svůj materiální dostatek a činy svých dĕdů. A zcela vymyti neomarxistickou mantrou o vinĕ bílých a rovnosti všech kultur (neboť my sice máme antibiotika, ale naši bratři z Afriky zase ženskou obřízku) drží pusu a krok. Mezi námi musím přiznat, že průmĕrný nĕmecký chlap je vykastrovaný sráč bez testosteronu – ubohý, hyperkorektní, slabý.

Příští rok dle mého názoru mohou nastat následující varianty:

  1. Soudružka se udrží – pokračování Velké koaly
  2. Soudružka ztratí málo – pokračování Velké koaly s tím, že kancléřem se stane předseda sociální demokracie Siegmar Gabriel. Človĕk tak hloupý, že jako anekdotu vypráví příhodu ze svého dĕtství, kdy ho učitelka chtĕla kvůli nedostatečnému intelektu přeřadit do zvláštní třídy.
  3. Soudružka ztratí hodnĕ – a tady se otevírají brány pekla, neboť přichází “rot-rot-grün” neboli sociální demokracie s kancléřem, Die Linke (levice, de facto jen přejmenovaní koumouši, které táhne Gregor Gysi – výborný charismatický řečník, pro zajímavost – není předsedou) a progresivní neomarxistická strana Zelených.

Při možnosti tři je třeba začít se zakopáváním zbraní na zahrádce, neboť sousedit s Islámskoafrickou Bordelpublikou Nĕmecko nebude žádný med. Doufá-li nĕkdo, že se situace sama vyřeší a EU/Nĕmecko zastaví kurs své politiky, je velice naivní. AfD jako protiuprchlická a relativnĕ xenofobní strana má preference kolem maximálnĕ 15% a nulový koaliční potenciál. Vítĕzství Angely Merkel v mých očích znamená nejpomalejší postup a tudíž čas na agitaci (myslím, že za ústup tradiční pravice může i neschopnost učit se úspĕšné postupy od levice. O Saulovi Alinskem ale až příštĕ, slibuji) a vysvĕtlování. Ještĕ je čas se probudit.

 


28.12.2016 Freethinker


Související články:


12345 (145x známkováno, průměr: 1,27 z 5)
14 063x přečteno
Updatováno: 28.12.2016 — 23:13
D-FENS © 2017