Soumrak nad covidovou církví

Featured Image

Zločinný nátlak státu na neočkované graduje. Neoprávněné zvýhodňování očkovanců, vyhrožování povinnou vakcinací, vyděračství, vyvolávání falešného soucitu, mazání profilů, atd. Spousta lidí byla přinucena se naočkovat proti své vůli. Díky vyloučení veřejné diskuse, tak většina občanů podlehla tzv. syndromu skupinového myšlení.

Z těchto lidí se pak v lepším případě staly ovce, v horším aktivní konfidenti režimu. Zákon času však postupně rozbíjí všechna dogmata, na kterých je řádění Covidové církve postaveno.

„Je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni.“ Mark Twain

Vláda opět nezklamala. Od minulé Covidové vlny nic starého nezapomněla a nic nového se nenaučila. Tedy kromě většího vyvolávání strachu mezi lidmi.

S potěšením jsem kvitoval, že se začínají aktivizovat nejen obyčejní občané, právníci, ale řada skvělých odborníků z různých profesí, kteří mají ke Covidové hysterii co říct, jako např. Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, na jejichž odborné články a přednášky se budu převážně odvolávat.

Dogma č. 1 – Jsem očkovaný, jsem bezinfekční a nemohu tedy nikoho nakazit

Tato teze byla spolehlivě vyvrácena už tím, že nám někteří očkovanci leží s Covidem v nemocnici nebo dokonce na JIP. Nemocný člověk, jak známo, trousí viry 2 dny před vypuknutím příznaků a zpravidla 7 dní potom. Tečka!

Dogma č. 2 – Jsem očkovaný, tudíž mám proti viru ty protilátke, takže jsem méně nakažlivý než ti neočkovaní sobci!

Používané vakcíny jsou koncipovány tak, aby chránily před závažným průběhem nemoci COVID-19, ale ne pro ochranu před šířením infekce. Očkovanec, který neprošel infekcí, nemá slizniční imunitu. U nakažených očkovanců je více procent bezpříznakových jedinců, byla u nich dokonce zjištěna větší virová nálož než u neočkovaných. Pravděpodobně nejucelenější vědecká publikace ukazuje na datech z 68 zemí světa a z 2947 okresů USA, že neexistuje žádná souvislost mezi procentem plně očkovaných obyvatel a počtem nových případů.

Sobci jsou tudíž ti očkovanci, kteří se solidárně netestují s neočkovanými. Tečka!

Dogma č. 3 – Kdybychom byli všichni 100% proočkováni, včetně dětí, tak máme tu kolektivní imunitu a nemusíme nic řešit!

Toto dogma bylo již vyvráceno viz. výše. Další velký problém jsou mutace viru. Navíc je potřeba vzít v úvahu, že se virus může také přenášet mezi zvířaty a lidmi. Řada odborníků je přesvědčena, že SARS-CoV-2 v populaci už zůstane a musíme se tudíž s ním naučit žít. Tečka!

Dogma č. 4 – Očkovat by se měli i ti, kteří Covid prodělali.

Bez ohledu na očkování, věk a cokoliv jiného, za celé období od září (ale i před ním) do 21.11., počet aktuálně hospitalizovaných na JIP po reinfekci zůstává celorepublikově zanedbatelný a kolísá mezi nulou a hodnotou 7. Očkovaní a neočkovaní se zde dlouhodobě vyskytují přibližně půl na půl. Přitom „reinfekce“ znamená „někdy v minulosti PCR pozitivní“ bez ohledu na nekončící debaty o „protektivní hladině protilátek“. Tečka!

Dogma č. 5 – Očkování je jediná cesta z krize. Statistiky hospitalizovaných hovoří jasně v neprospěch neočkovaných. Mám smysl pro zodpovědnost, tak jsem se nechal naočkovat, abych byl chráněn před závažným průběhem nemoci COVID-19 a neucpával místa v nemocnicích a na JIP.

Tak toto považuji za nejpodlejší argument, proti kterému se sociálně smýšlející občan zpočátku jen těžko brání.

a) „Kvůli vám jsem se obětoval“ je myšlení v pozici oběti. Sebevědomý člověk zváží všechna rizika a pak se rozhodne zejména podle toho, co je pro něj výhodné. Např. pokud Covid už v minulosti prodělal, ohrožuje očkováním experimentální vakcínou svoje zdraví více než bez ní.

b) Je pravdou, že statisticky jsou očkovanci vůči neočkovaným, kteří Covid neprodělali, několikanásobně lépe chráněni proti těžkému průběhu Covidu. Tento poměr se však časem může změnit vyvanutím imunity po očkování. Zahlcení nemocnic Covidovými pacienty má primárně na svědomí naše slavné ministerstvo pro šíření Covidu. Hospitalizovaní neočkovaní (i očkovanci) jsou jen v roli obětí systému, nikoli viníci. Očkování totiž není jediná cesta z krize. Kromě nesmyslných lockdownů chybí jakákoliv systematická prevence vůči viru. Léčba empiricky dávno osvědčenými léky je dosud rovněž tabu. Zoufale chybí přednemocniční péče. Z praktického lékaře se stal jakýsi obskurní přítel po telefonu, jenž pro vaši léčbu smrtelného Covidu doporučí maximálně Aspirin nebo Paralen. Nemocnice pak v lepším případě zahlcují vystrašení jedinci, kterým je prd, v horším případě zoufalci, kteří už bojují o život.

c) „Ti neočkovaní na JIPkách si za to můžou sami. Ať se léčí doma nebo ať si léčbu zaplatí.“ Ano, ale totéž můžeme říct o kuřácích, alkoholicích, feťácích, obézních lidech, … V podstatě o každém, kdo se do nemocnice dostal, včetně obětí dopravních nehod, protože se určitě jedná o řidiče-piráty silnic nebo bezohledné spolucestující, kteří mluví za jízdy s řidičem. Tečka!

Dogma č. 6 – Experimentální vakcíne jsou bezpečné. Jejich benefity výrazně převyšují jejich nežádoucí vedlejší účinky.

Oficiálně se nic tragického neděje, přehodnocení nežádoucích účinků myokarditidy a perikarditidy (zánětlivá onemocnění srdce) nadále pokračuje.

Začněme klinickými zkouškami třeba u firmy Pfizer. Některé výsledky jsou jednoznačně cinknuté, např. studie důsledků očkování během těhotenství.

A co takhle zvýšená úmrtnost po první dávce vakcíny? Jak je možné, že umřelo tolik lidí po první dávce s Covidem (nejen u nás)? Kolik lidí umřelo po první dávce bez Covidu? Nejsou potom statistiky o ochraně očkovanců proti těžkému průběhu Covidu zkresleny tím, že vakcína „vyřadí ty nejslabší kusy“, kteří se pak do statistik nepočítají?

V říjnu 2021 vyšla v renomovaném odborném časopisu Viruses studie o nebezpečných účincích S-proteinu SARS-CoV-2. Překlad do laického jazyka viz toto video, překlad do ČJ zde. Zjednodušeně řečeno, S-protein vypíná některé geny zodpovědné za ochranu proti rakovině. Problém je umocněn tím, že stejné zvěrstvo může páchat S1-protein, který produkuje naše tělo po mRNA vakcíně. Partikule vakcíny se za „příznivých“ okolností mohou dostat v množství sice malém, ale ne nevýznamném, do různých orgánů v těle, např. jater, ledvin, slinivky, vaječníků, varlat, …

Už jsem začínal být trudomyslný, ale naštěstí se podařilo vyvrátit konspirační teorie o tom, že vakcíny obsahují grafen. Prý je to jen nerezová ocel.

Nějací němečtí patologové a lékaři provedli krevní rozbor očkovaných a jistě tak zavdali vzniku dalších konspiračních teorií. Rozbor krve očkovaných však prováděli i čeští lékaři a prý viděli totéž.

Z přednášky prof. RNDr. Jaroslava Turánka, CSc.,DSc. (farmakolog, imunolog a vakcinolog, který se již přes dvacet let zabývá mimo jiné vývojem vakcín a je renomovaným odborníkem na systémy a technologie distribuce léků v organismu):

„Očkování je barbarská praxe a jeden z nejnebezpečnějších ze všech bludů, které se v naší době vyskytují. Odpůrci očkování, by měli stát z důvodu svědomí, pokud je to nutné, sami proti celému světu na obranu svého přesvědčení.“ Mahátma Gándí

„Původně jsem si myslel, že i velcí muži mohou dělat velké chyby. Dnes už o tom nejsem úplně tak přesvědčen.“ ukončil Prof. Jaroslav Turánek svoje vystoupení. Tak to byla poslední Tečka!

 


V Kocourkově 28.11.2021 Terbo


Související články:


12345 (238x známkováno, průměr: 1,51 z 5)
19 413x přečteno
D-FENS © 2017