Právní stát? Hoďte to do koše.

Featured Image

Mám několik zpráv. Jsou vesměs o tom, že se můžete začít loučit s právním státem, pokud už jste nezačali. Nakupte svíčky a vzpomínejte dojatě na doby, kdy nešlo občanu odebrat řidičák bez správního řízení.

1. Odvolávat se nebudete, protože my máme vždy pravdu

Úředníci se pochlubili médiím, jak si představují správní řízení. Navrhují celou řadu věcí, které mají jedno společné. Potlačit práva obviněného a posílit práva úředníků.

Nejzajímavejší nápad je, sebrat řidičům obviněným z přestupku možnost odvolání. Odvolání je opravný prostředek, který se uplatní, pokud se obviněný domnívá, že správní orgán prvního stupně nerozhodl správně. Obvinění se odvolávají, což autor článku Koděra vykládá jako obstrukci. Tohle už odněkud známe. Nejprve se ústavní právo nevypovídat proti sobě nebo osobám blízkým prohlásilo za „trik s osobou blízkou“, nyní se právo na dvoustupňové řízení prohlásí za obstrukci. Takhle končí vaše občanská práva, jsme opět u „triku s advokátem“. Prý by se to použilo jen v případech, kdy existují „jasné důkazy“, což je podle úředníků měření radarem a alkohol. Nějak nechápu, co jsou to ty „jasné důkazy“. Podle mých zkušeností zhruba 30% všech radarových záznamů trpí nějakou vadou a jako důkaz jsou nepoužitelné, detektor pralinek Dräger a jeho „měření“ zmiňovat nebudu. I kdyby toho nebylo a důkazy byly nepochybné, pořád zbývá celá řada nepodstatných detailů k prokázání. Namátkou kdo byl pachatelem, zda existuje zavinění, zda došlo k naplnění materiální stránky přestupku, zda nenastaly nějaké okolnosti vylučující protiprávnost a takové ty buržoazní sračky. Ale s tím my zatočíme, protože my máme prostě pravdu a pakáž řidičská musí pochopit, že obhajoba je součástí obžaloby.

Odvolání je prý zbytečné. Ano, pro úředníky nepochybně. Jen pro zajímavost, ve více než 60% případů se odvolávám úspěšně.

Jiná komunita úředníků navrhuje správní řízení a odvolání řádně zpoplatnit. Něco jako preventivní pokuta nebo kauce, že se nechcete nechat podojit a oškubat jen tak na základě pseudodůkazů a pochybných procesních korků. Už tedy neplatí, že náhrada nákladů řízení je náhrada nákladů řízení, ale plní ještě další účel, totiž odradit obviněné od toho, aby se domáhali svých práv. Pro zajímavost, sám s. zmr. SNB Huml v roce 2009 spočítal, že reálné náklady na jedno správní řízení jsou asi 200 Kč.

Takhle tedy uvažují lidé, teří mají dbát na zákonnost rozhodnutí v denní praxi. Ono je to vlastně všechno naopak. Ti, kdo mají dohlížet na zákonnost správních řízení, fér proces a spravedlivé výroky ve správním řízení, si veřejně vytírají prdele základními principy práva. Ústava? Nasrat, do koše s tím bordelem, teď jsme tady my, ANOkracie. Přesto jsem za tento článek, který je svým obsahem samozřejmě zcela skandální, nakonec rád. Uložil jsem si ho a rád ho využiji k namítání podjatosti těch správních orgánů, jejichž pracovníci se tam vyslovili, protože z jejich veřejně demonstrovaných postojů je zcela zjevné, že pohrdají právem na spravedlivý proces a tudíž ho nemohou ani zaručit.

Úředníky irituje, že se občané ve správním řízení brání a že s tím mají práci, takže nestíhají plnit plán ve výběru pokut. Zdá se, že nic nepomáhá. Už jednou znásilnili právní řád zavedením objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, která to má beztak už sečtené, a těšili se, jak se teď budou vybírat pokuty jak na běžícím pásu. Ani to se nepovedlo, protože se řidiči nechávají v jednání s úřady zastupovat a úředníci najednou narazili na zástupce, kteří mají alespoň občas právní povědomí, s čímž se nepočítalo. Prosadili si dvouletou prekluzivní lhůtu, což je opět účelové opatření. Prý se tomu říká „lex Kocourek“ podle zakladatele jedné z firem zastupujících řidiče. To nejspíš taky nepomůže. Teď útočí na procesní práva. Nabízím krátkou filozofickou úvahu, proč to tak je. Je to plošnou neakceptací těch pravidel, která úředníci zkoušejí vymahat. Ta pravidla jsou zastaralá, bezúčelná nebo naopak zjevně účelová a jejich vymáhání je jen chatrně zakrývanou snahou o co největší výběr pokut a propracované šikanování slušných lidí schované za demagogické žvásty o bezpečnosti dopravy. To je ta padesátka na magistrále, omezení rychlosti na silnici kolem letiště kvůli hluku, 30 km/h  na dvouproudové komunikaci, osmdesátka na dálnici, kde se už nic neopravuje a tak dále, jistě si vzpomenete sami. Neustále narůstá počet občanů, kteří tuto šikanu a systém drobných úřednických naschválů odmítli a řekli si, že už prostě nehrají.

2. Příslušník policie má mozkové myšlení

Tak tohle vás rozbije. Policajt měřil hloubku dezénu pneumatiky nasliněným prstem. Řidiči se to nepozdávalo, takže odmítl zaplatit. Doputovalo to na úřad, kde vydali příkaz. Zde připomínám, že příkaz lze vydat jen když skutek je prokázán a není o něm pochybností, v první fázi tedy úřad použití „policejního měřidla“ akceptoval.

Proti tomu podal řidič odpor a následné řízení vyhrál. Zde ještě dodávám, že ohledně dezénu pneumatik může při řízení obstát pouze měření vhodným měřidlem a nějaké značky v dezénu nehrají vůbec žádnou roli, protože měřidlem nejsou. Kromě toho zákon také říká, kde má být hloubka vzorku dodržena, to policista také ignoroval.

Při výslechu uvedl jeden z policistů uvedl:. „Když jsem přes to přejel prstem a podíval jsem se na to zrakem, tak jsem zjistil, že těch 1,6 tam není. Tím pádem jsem mozkovým myšlením zjistil, že ta hranice tam není. To je ten selský rozum.“  Zhrozil jsem se hrůzou, zaplakal jsem pláčem. Skutečně chcete s takovými „muži zákona“ řešit přestupek na místě? Jaké obvinění si asi tento příslušník vycucá z prstu příště? Bude měřit rychlost sluchem jako v tom vtipu? Bžžžžžží je moc rychle, brm-brm-brm je v pořádku?

Tak tohle jsou ty jejich „jasné důkazy“. Odvolání proti takovým sračkám je taky tamta obstrukce?

Kdo ovšem také nemálo zaperlil, je jakýsi Budský z tzv. Týmu silniční bezpečnosti, což je komická nepotřebná organizace několika vyřazených dopravních demagogů. Budský je bývalý řidič autobusu a jeho právní vědomí je na nule, nehledě na to mozkové myšlení, které se nevyvinulo o mnoho více. Budský prohlásil: „Tato kauza se bude glorifikovat, že vlastně ten člověk z toho takto vyklouzl. A to rozhodně nepřispívá ke zvyšování autority zákonů.“ Tady je zase něco opačně. Policie získává důkazy v rozporu se zákonem, v rozporu se svými vlastními předpisy, navíc metodou, která je zjevně pro tento účel nevhodná a ve smyslu § 51 správního řádu v řízení nepoužitelná, a o řidiči bude autobusák říkat, že z toho vyklouzl? Vyklouzl nebo se obhájil? Snad ten policista z toho vyklouzl, měl dostat padáka pro neschopnost a mentální zaostalost a je to policie, kdo zde destruuje autoritu zákonů. Ten Team silniční omezenosti nebo jak se to jmenuje prý provádí dopravní výchovu dětí na školách. No sbohem.

Policie si za postupem svého příslušníka s mozkovým myšlením stojí a  prý se hodlá proti rozhodnutí úřadu odvolat. Není mi jasné, jak to chce udělat, když není účastníkem řízení. Možná by fakt neškodilo, kdyby si policisté ty zákony přečetli, když se jimi ohánějí.

Zmocněncem řidiče byl v tomto případě Stanislav Šíp z Bruna Agency, kterému se před časem stala taková nepříjemnost s policií. Samozřejmě pouze náhodou.

3. Lerch chce zpříšňovat

Víte, jaký je hlavní znak diktatur a banánových republik? Že si policie a armáda sama vytváří zákony, podle kterých pak funguje. V demokratických zemích je naopak výkonná a zákonodárná moc oddělena, ale to se nás netýká a tak se tím nenechte rušit. Každopádně většině občanů vůbec nepřipadá divné, když vysoký představitel silové složky zasahuje do legislativního procesu. Připomíná mi to postupy Islámského státu.

Ředitel dopravní služby Policie ČR Lerch je velmi aktivní na ministerstvu dopravy, kde prosazuje změny zákonů za účelem posílení pravomocí policie. Občas ho vidíme, jak horuje v médiích za zpřísnění bodového systému, přičemž dovedně využívá nedávnou tragédii ve Studénce, kdy polský řidič vjel na přejezd a srazil se s vlakem. Lerch tvrdí, že takové nebezpečné přestupky, jako je vjíždění na přejezd, požaduje přísnější bodové tresty. Samozřejmě mu to tak docela nevěříme. Ono totiž vůbec není jasné, jak chce Lerch zpřísnit trest za vjíždění na přejezd, když je za to již nyní 7 bodů. Prakticky to znamená, že něco takového můžete spáchat pouze jednou, pak vám seberou řidičák. Tento postih se již jednou zvyšoval, a to tuším v roce 2011, a jak se zdá, tak to moc nepomohlo. Tohle je klasický vzorec českého společenského prostředí. Když nepomohla represe, tak pomůže ještě větší represe.

Doneslo se mi však něco jiného, což Lerch svým televizním vystoupením pravděpodobně k velké radosti úředníků potvrdil. Lerch směřuje k tomu, aby body mohla udělovat policie bez správního řízení („bodový systém nepotřebuje správní řízení“), jen na základě podezření nebo jejich pseudodůkazů, například meření nasliněným prstem. Bez pravomocného rozhodnutí, bez možnosti odvolání. Lerch se přitom opírá o jedno starší rozhodnutí soudu, podle kterého body nejsou sankce ve smyslu zákona, ale pouze administrativní opatření. Je to něco jako trest bez soudu. Z rohovoru je dále patrné, že se vrcholový představitel policie Lerch v zákonech neorientuje, uvádí protichůdné skutečnosti a zjevně si je nejistý, pokud dojde na problematiku správního právo trestního. Nepředkládá naprosto žádná fakta, jen dohady a spekulace. Lerch také během rozhovoru není ochoten připustit, že bodový systém selhal a v podstatě neustále vyvolává otázku, proč vlastně chce bodový systém měnit, když byl tak až doteď tak správný, účinný a úplně prima.

Veškerá jednání o těchto změnách zákonů se dějí na ministerstvu dopravy za zavřenými dveřmi, není známo, kdo do těchto jednání vstupuje a co tam jménem koho navrhuje.

Myslím si, že policie a příznivci dopravní buzerace, jako například výše citovaný autobusák, prostě uchopili situaci, kdy se k moci dostalo hnutí ANO, jehož členové, kulantně řečeno, mají pozitivní vztah k silovým složkám a v sobě zlovolnou tendenci potrestat a zavřít za cokoli úplně všechny. Čím drakoničtější postupy, tím větší aplaus.

Toť váš svobodný právní stát. Jelikož proti tomu nikdo nic významného nedělá a devótní novináři radostně hýkají, tak to asi je správně. Přeju hodně štěstí.


06.10.2015 D-FENS
 


Související články:


12345 (16x známkováno, průměr: 1,25 z 5)
5 385x přečteno
D-FENS © 2017