Piráti už se za nás perou

Featured Image

Tento článek je speciálně věnován poměrně početné skupině čtenářů D-FENSe, kteří volili Piráty. Je jich dost, jak jsem zjistil, a bohužel jim musím sdělit, že šlápli do hovna a budou toho litovat.

Digitální bolševici naslibovali celou řadu věcí, které zněly sympaticky, nicméně poměrně početná skupina lidí věděla, že Piráti jsou něco jako uměle vytvořený honeypot, který má posbírat protestní hlasy mezi mladými a takzvaně vzdělanými voliči, ale jinak je zcela pro-establishment. Čekal jsem tedy, kdy mladí soudruzi napnou své komunistické plachty a přiloží ruku k dílu při budování nové totality, a musím konstatovat, že tak učinili již nyní a to pořádně.

Vaší pozornosti doporučuji pozměňovací návrh k novele daňového řádu, zejména pak pozměňovací návrhy k druhému čtení, které naleznete zde. Z dílny Pirátů pochází pozměňovací návrh, který brute force prolamuje mlčenlivost advokátů, daňových poradů a dalších osob, které dosud mlčenlivostí ve věcech svých klientů vybaveni jsou.

Jak to celé vzniklo? Evropská unie požadovala implementovat do právního řádu České republiky různá ustanovení týkající se mezinárodní výměny již získaných informací týkajících se praní špinavých peněz a peněz potenciálně určených k financování terorismu. Jak je dobrým zvykem, české úřednictvo se přiživilo na evropském úřednictvu a prostrčilo do zákona ustanovení zavádějící určitou oznamovací povinnost s tím, že to nikdo nebude zkoumat, Unie to požaduje a tak poslanci hezky zvedejte hnát.

Pro advokáta a jemu podobné by pak platilo tohle:

„Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při poskytnutí informací správci daně při plnění povinností stanovených daňovým řádem advokátovi jako povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“

ale platilo by to jen v zákonem vyjmenovaných případech, a to pouze ve směru k ústředním orgánům a za podmínky mezinárodní spolupráce.

Jistě, i tohle je významný zásah do práva advokátů. Pravděpodobně největší od dob fašistického Německa. Kromě toho není nikde zaručeno, že informace poskytnuté v rámci mezinárodní spolupráce nepoužijí tuzemské orgány a vůbec, je to naprosto skandální intruze finanční správy do sféry práv, která se v právním státě pokládá za nedotknutelnou. Nicméně mladým soudruhům Michálkovi a Ferjenčíkovi se to zdálo málo údernické a do návrhu zákona prostrčili pozměňovacím návrhem následující ustanovení:

„V bodě 3. (§ 57a odstavec 2 daňového řádu) se za slova „za účelem výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní“ se vkládají slova „nebo v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500 000 Kč“.“

Je to napsané trochu kostrbatě, asi si dali čoudíka, zatímco jim to fízlové z FAU připravovali, tak já vám to přeložím. Textovým výkladem.

Advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor nebo auditor by byl povinen vždy, nejen v případě mezinárodní spolupráce, mluvit a poskytnout podklady, pokud by zjistil skutečnosti nasvědčující tomu, že daňový plátce klidně i někdy v budoucnu nezaplatí daně v hodnotě vyšší něž půl miliónu a to bez ohledu na to, zda by to udělal úmyslně nebo omylem.

Celé ustanovení je napsané tak široce, že umožňuje v podstatě jakkoli extenzivní výklad ze strany státní správy, a současně poskytuje prakticky nulovou možnost obrany na straně advokáta a spol., případně daňového subjektu, který zastupuje. Ten by se pak musel spoléhat na přezkum správními soudy. Tedy například údaje nevydat a zaplatit pokutu, nebo informace o svém klientovi napřed vydat a někdy po roce dvou, kdy je klient již potrestán, možná skandalizován a sociálně popraven, se možná dozví, že požadavek úřadu byl protiprávní a informace vydat nemusel, což mu i jeho klientovi bude platné jako mrtvému zimník. Popsaná nerovnováha mezi právy státu a povinného subjektu vyvolává silné podezření, že návrh zákona je ideovým produktem centrálních orgánů a nikoli jednotlivců z prostředí politické strany.

Průběh projednávání toho svinstva můžete sledovat zde.

Teď udělám chvilku pauzu, aby si voliči Pirátů mohli nafackovat.

Hotovo?

Tak jedeme dál.

Důsledky takové změny zákona jsou v podstatě nepredikovatelné. Pokud jste advokát nebo někdo shora vyjmenovaných profesí, můžete reagovat v podstatě jediným způsobem. Umístíte na dveře kanceláře ceduli, kde bude napsáno, že vše nebo alespoň něco z toho, co klient za těmi dveřmi řekne, budete možná muset sdělit státní správě. Vzhledem k tomu, jak obecně je pirátský prasozákon formulován, advokát a spol. by tak měl informovat vládu v podstatě ve všech civilních věcech, kdy něco nasvědčuje tomu, že by klient v budoucnu nemusel zaplatit daně, tedy například v případech jako je rozvod (kdy často vznikají situace, které mohou mít snadno za následek nesplnění daňové povinnosti, zvláště pokud jde o dělení většího majetku), nemoc (zejména v případě, že v jejím důsledku daňový subjekt přehodnocuje svoje životní perspektivy a možná by chtěl něco někomu darovat), koupě firmy nebo její prodej a další. To samozřejmě nějakým způsobem naruší vaše vztahy s klienty a zkomplikuje jejich obhajobu, takže uděláte asi nejlépe, když nebudete provozovat advokátní praxi podle zákona o advokacii a přejdete do ilegality. Pak budete moci zastupovat lidi svobodně a nebudete je povinen pirátsky udávat, výměnou za mnohá jiná omezení.

Proti pirátskému pozměňovacímu návrhu se veřejně ozval známý advokát a předseda Unie obhájců Tomáš Sokol, který na stránkách Unie poměrně věcným a přesvědčivým způsobem popsal dopady takové změny zákona do právní sféry advokátů a zejména jejich klientů (zde). Digitální svazák Michálek na to reagoval velice emotivně rozsáhlým textem Šest lží Tomáše Sokola k novele daňového řádu (zde). Správně se text měl jmenovat Dvacet lží piráta Michálka o domnělých šesti lžích advokáta Sokola. Michálek při psaní textu zjevně spoléhal na to, že buď bude typický čtenář jeho textu líný nebo neschopný si text pozměňovacího návrhu najít, nebo že ho nepochopí, anebo ho naopak nepochopil on sám a prostě předložil to, co mu vtiskl do ruky jeho řídící orgán. Michálek tak například uvádí směrem k Sokolovi:

Chybně uvádíte, že náš návrh má za cíl zrušení mlčenlivosti advokátů v soudních řízeních a poradenství. To by bylo pochopitelně nepřijatelné. Náš návrh k tomuto ani zdaleka nesměřuje. Naopak, cílem je umožnit řešit daňové úniky velkých korporací, které se skrývají za advokáty a nelegálně z Česka vyvádějí miliardy korun, což hodně lidí štve.

Nic takového v tom pozměňovacím návrhu není, jak jste si mohli shora přečíst. Rozhodně se nedá říci, že by návrh zákona cílil na nějaké korporace, nic takového v textu pozměňovacího návrhu není, čemuž nasvědčuje i ta půlmiliónová hranice, což je částka absolutně nezajímavá pro „velké korporace“, které zjevně leží digitálním komunistům v žaludku. Michálek má pravdu, když píše, že návrh nesměřuje k zrušení prolomení mlčenlivosti advokátů, protože k ní skutečně nesměřuje, on ji jednoznačně a explicitně v některých věcech ruší. Michálek dále přesvědčuje Sokola, že pokud budou informace žádány nezákonně, advokát je poskytovat nemusí a může se proti uloženým pokutám bránit u správního soudu. Což je vážně skvělé doporučení. Dále tvrdí, že do návrhu zákona „dali celou řadu kontrolních mechanismů“ – jaké to jsou, se můžete opět přesvědčit sami, žádné tam nejsou, protože ten pozměňovací návrh je v podstatě jedno souvětí. A tak dále, co věta, to lež, pololež, polopravda, prostě sračky. Michálkův text na mně působí dojmem, že se jedná o dva různé texty. Začátek a konec, který si pirát napsal sám, a to mezi nimi, to mu nejspíš dodal jeho řídící orgán.

Michálek předvádí to, co zákonodárci dělají s občany pořád kolem dokola. Prohlasují nějaký drakonické a velmi široce formulované ustanovení zákona, přičemž ubezpečují, že slušných lidí se to netkne. To dopadne jen na piráty silnic. To dopadne jen na ty, co pálí v kotli PET flašky naplněné olejem. To dopadne jen na ty, co zaměstnávají lidi nelegálně. To se bude týkat jen velkých korporací. Pak se rok s rokem sejde a čteme články o tom, jak úředníci a silové složky nově nabytou pravomoc beze zbytku využili všemi možnými způsoby, ovšem jen ne proti těm, proti kterým měla mířit. Pak se všichni diví, že úřady popotahují nějakou tetku, co si odběhla na hajzlík a nechala v obchodě hlídat svoji kamarádku, aby pakáž nerozkradla zboží. Divím se, že tohle ještě někdo žere.

Zejména impresivní je závěrečný proslov pirátského soudruha svazáka, který mi přijde jako projev nějakého svazáka z 50. let:

Pravda je taková, že je v rozporu se zájmy České republiky chránit německé a rakouské daňové příjmy a přitom se vykašlat na ochranu daňových příjmů českého státního rozpočtu. Vyhovuje to zejména těm, kdo perou špinavé peníze, dělají daňové úniky a těm, kteří jim to právně pokrývají. Daňové úniky velkých korporací, které typicky využívají služeb advokátů pro nelegální a agresivní daňové plánování, se v Česku odhadují na 50 miliard ročně. Pokud umeteme cestičku daňovým podvodníkům, kteří krátí české daně, budou muset výpadek příjmu dorovnat všichni občané!

Zvýraznění jsem provedl sám. Prostě lidé používají trik s advokátem a s tím je třeba skoncovat. Aby to bylo dokonalé, chtělo by tam dopsat něco o kulacích a šmelinářích.

Šílené.

Proč jsem na začátku tvrdil, že si voliči pirátů nasrali do bot? To je jednoduché. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat služby advokáta, bez ohledu na to, kdo jste a jak moc si myslíte, že jste nevinen. V současném překriminalizovaném prostředí neexistují nevinní, jen nedostatečně vyšetřovaní. Včetně voličů pirátů a jejich poslanců, v takové pozici budou advokáta potřebovat o to víc. A díky zákonodárné iniciativně pirátní pseudostrany také nikdy nebudete vědět, co advokát o vás a vašich příjmech nabonzuje státu.

Ono je tak nějak dlouhodobě jasný, že Piráti jsou alternativa ANO pro postpubescenty a úderka digitálních komunistů, ale nečekal jsem, že začnou tak brzy. Myslel jsem, že budou alespoň natolik zdrženliví a pár měsíců budou dělat to, co svým debilním voličům naslibovali. Tohle je v podstatě jejich první významnější zákonodárný akt. S obavami lze pak pohlížet na to, jaké asi budou ty další.

Když se vrátím ještě více na začátek, ohledně Pirátů ve sněmovně mám jednu docela osobní vzpomínku. Někdy dávno před volbami, zhruba v květnu 2017, jsem se sešel s jedním politikem. Funguje na politické scéně už nějakou dobu, víme o sobě, a občas se na přátelské bázi sejdeme. Nějak jsme se mezi řečí dostali na to, co je příčinou toho, že předseda pirátů Bartoš je každodenně v médiích. Byla to masáž jak prase – Bartoš sem, Bartoš sem, jak Bartoše kontrolovali fízlové, jak Bartoš někam poslal dopis, co řekl Bartoš, chyběl snad už jen vzorek Bartošovy stolice. Jedno moudro pro každý den – v mainstream médiích se nic neobjeví bezdůvodně jen tak jen proto, že někdo dostal nápad a sepsal bezva článek. Dotyčný povídá: Piráti budou od podzimu ve sněmovně, to je hotová věc. Byl jsem překvapený, volby byly za pět měsíců. A politik pokračoval: Lidé chtějí změnu, tak ji dostanou, je to zcela regulérní projekt, budeš vidět. Namítal jsem, že deep state nemá vůbec nic z toho, když si vyrobí projekt z nesystémové a anti-establishment strany. To vyvolalo upřímný – ne snad záchvat smíchu, ale upřímné hořké pousmání. Takže je tady máme. Zase to vyšlo. Zase vás nachytali a teď tu máme pirátskou policejně-úřednickou úderku. Prima.

Říkali, že se nás poperou. Tak už to začalo. Už se perou. S námi a za větší práva státu.


18.03.2018 D-FENS


Související články:


12345 (632x známkováno, průměr: 1,33 z 5)
46 279x přečteno
Updatováno: 18.3.2018 — 0:28

Reklama

D-FENS © 2017