Je možné vést konstruktivní dialog s Českou televizí?

Featured Image

Alena Müllerová z České televize odpověděla na můj otevřený dopis; v něm jsem kritizoval zcela konkrétní nepravdy odvysílané v dílu „Daně“ pořadu „Bankovkovi“ a vznesl návrh na možné řešení situace. Ačkoliv jsem nevěděl, jakou reakci mohu od ČT očekávat, musím uznat, že mě trochu překvapila. Dozvěděl jsem se totiž celou řadu věcí; bohužel mezi nimi však není ani jediná odpověď na žádnou z mých výhrad.

Tisková mluvčí ČT Karolína Blinková nejprve prohlásila, že ČT na dopis reagovat nebude, protože je směřován Radě České televize, nikoliv České televizi. Po mém vyjasnění, že dopis je určen i ČT, jelikož to plyne z oslovení, a navíc jsem ho poslal na adresu ČT, mi dala obratem vědět, že v tom případě určitě odpoví. Odpověď skutečně přišla od výkonného ředitele ČT :D Petra Kolihy; poděkoval mi za dopis s tím, že jej předá dramaturgii. Po nějakém čase napsala dramaturgyně Alena Müllerová text, který si můžeme přečíst na webu ČT.

V prvním odstavci paní Müllerová chválí kritizovaný pořad. V druhém pak představuje, kdo jsem a co jsem ČT napsal. Následuje sedm odstavců o tom, že se k mé kritice přidal i Luboš Zálom, jehož označuje za ideologicky kovaného politika, který „ještě militantněji“ rozebírá ČT na svém blogu. Následně se zaobírá argumenty pana Záloma ohledně zestátnění či privatizace ČT; a tím text končí.

Přestože Alena Müllerová ve svém textu zcela ignoruje prakticky všechny mé výtky a argumenty, jsou přeci jen dvě věci, kterých se dotkla a které bych rád uvedl na pravou míru už proto, že podobně na dopis reagovala řada lidí:

Zaprvé jsem v dopise rozhodně nežádal Českou televizi, aby pokaždé, když odvysílá většinový názor, doplňovala i veškerou polemiku a menšinové pohledy na věc. Něco takového by samozřejmě mohl chtít každý a ČT pochopitelně nemůže vyhovět všem požadavkům; tohle naprosto chápu a respektuji. Já však nekritizuji, že byl odvysílán jiný názor; vytýkám pořadu konkrétní faktické nepravdy, které v něm zazněly. Kdyby se jednalo pouze o většinový pohled na fakta, jeho odvysílání bych akceptoval. Problém však tkví v tom, že v pořadu zazněly prokazatelně nepravdivé a fakticky nesprávné informace, což dokládám ve svém dopise. Proto mi přijde žádost o zjednání nápravy zcela na místě.

Zadruhé se jedná o zdůrazňování faktu, že kritizuji pořad pro děti. V případě zpravodajských a publicistických pořadů prý diskuse o vyváženosti a nezávislosti České televize paní Müllerovou nepřekvapují; a řadu jiných zjevně také ne. Já osobně však vidím situaci z přesně opačného úhlu pohledu: Nevyváženost v pořadu pro dospělé považuji za mnohem menší problém, jelikož dospělí už mají své názory na svět často do značné míry zformované; zato děti, které si své postoje teprve budují, jsou nepravdivými informacemi a mystifikacemi (byť odvysílanými v dobré víře) daleko zranitelnější. Zatímco dospělý se na zpravodajský či publicistický pořad může snadno dívat kriticky, dítě sledující „pohádku“ se skrytým poselstvím, jež bez vědomé analýzy přijme za své, má tuto možnost do značné míry omezenou. Na vyváženost a nezávislost ČT by se tedy dle mého názoru měl být v dětských pořadech kladen daleko větší důraz než kdekoliv jinde.

Je mi upřímně líto, že ČT na můj pokus vést otevřenou a kultivovanou diskusi, kterou jsem zahájil věcným a slušným dopisem, reaguje tím, že vybere blog někoho, kdo s mou kritikou souhlasí (ač já s tím, co dotyčný napsal, souhlasím jen částečně), a hodí nás do jednoho pytle. Paradoxní na tom je mimo jiné to, že pana Záloma jsem v minulosti opakovaně kritizoval právě za konfrontační formu jeho vystupování. Když tedy paní Müllerová píše, že Luboš Zálom rozebírá ČT „ještě militantněji“ než já, znamená to, že i já tak činím „militantně“? Nenapadá mě nic, co by v mém dopisu mohlo takto vyznít; a kdyby přeci jen ano, omlouvám se, nebylo to cílem.

Tímto tedy žádám Českou televizi, aby se vyjádřila ke konkrétním výhradám k dílu „Daně“ seriálu „Bankovkovi“ obsaženým v mém otevřeném dopisu. Nevolám po nápravě proto, že se mi nelíbí způsob, jakým ČT prezentovala fakta; volám po prostoru pro odlišný pohled na věc proto, že ČT odvysílala prokazatelně nepravdivé informace, kterými mystifikovala dětské diváky. Věřím, že se tak nestalo záměrně; přesto k tomu došlo. Mým cílem není napadat ČT či dramaturgy, nechci být „militantní“; rád bych na toto téma vedl slušný a konstruktivní dialog, abychom situaci vyjasnili a k něčemu se dobrali. Je to možné?


Související články:


12345 (168x známkováno, průměr: 1,44 z 5)
12 596x přečteno
D-FENS © 2017