Elektronické zdravotnictví: nová cesta k zářným zítřkům

Featured Image

Zatímco davy bolševických vohnoutů z elektorátu zaměstnávají nelegální migranti, na pozadí vzrušené debaty sluníčkářů a nácků pracuje naše demokraticky zvolená vláda potichoučku a pro vaše dobro na nové vylepšené fičuře, která konečně přivede bolševický čekoprasečák k zářným zítřkům.

Je jím nový „národní“ zdravotní registr, který jako přílepek k novele zákona o zdravotních službách podalo do parlamentu Ministerstvo zdravotnictví. Registr má být rozsáhle propojen s dalšími registry orgánů státní správy notabilně s registrem ČSSZ, daty zdravotních pojišťoven, daty ze soudů a dalších úřadů. Zda toto propojení bude taky s registry výběru daní, obchodním rejstříkem a Finančně analytickým útvarem MF zdroje nezmiňují, ale je to pravděpodobné a pokud ne, lze ho v budoucnosti pohodlně zřídit. Úředníci a policie budou mít pochopitelně full access, protože je to, vy holoto, pro vaše dobro.

Co všechno tedy o vás bude vědět bolševický fízl, co falšuje důkazy, aby si mohl u svých nadřízených zapsat čárku, až vás příště bude buzerovat pro podezření z nějakého bagatelního přestupku?

Bude vědět všechny vaše nemoci, bude vědět, zda vy nebo někdo z vaší rodiny se léčí na alkoholismus, bude vědět vaše povolání, jaké máte sociální problémy, pokud o nich bude záznam na sociálce, bude vědět i to, zda jste nebo nejste v rozvodovém řízení, kolik měla Vaše žena potratů a jakou nyní užívá antikoncepci. Budou mu známy vaše poslední laboratorní výsledky a výsledek poslední histologie. České ženy jistě ocení, že dříve, než je fízl na fízlárně nezákonně vyzve k vysvlečení donaha a osobní prohlídce, bude mít přehled o jejich mikrobiálním obrazu poševním. Tu stejnou informaci bude mít i úřednice ČSSZ, ke které budou žádat o sociální dávky a samozřejmě i úřednice OSPODu, která toho využije při rozhodování o přidělení dětí do výhradní péče. Samozřejmě také veškeré informace o vašich dětech. Pokud bude registr napojen i na ministerstvo financí, bude se také vědět o vaší finanční situaci, kolik jste bral minulý rok a od kterého zaměstnavatele. Kolik máte firem a jejich finanční toky. Vše direct do několika sekund, bez jasných pravidel a pochopitelně taky bez souhlasu soudu. Vše dostává teprve správný šmak v momentě, když přijde na uvalení vazby kvůli tomu, abyste jim „dozrál“ v případě, že vás chtějí bez řádných důkazů z něčeho obvinit.

Jako občan se nedozvíte, jakými onemocněními trpí váš příbuzný, jako člen rodiny se nedozvíte o alkoholismu nebo drogové závislosti jiného člena, pokud si to onen člen nebude přát. Lékař totiž musí zachovávat mlčenlivost. Bohužel jen co se týče vás, nikoli co se týče státních úřadů, tam musí vyklopit všechno a hned. Takže budete žít v blažené nevědomosti, dokud vás neupozorní policie, ke které přijdete oznámit nějakou majetkovou trestnou činnost. Pokud Vám lékař zatají letální diagnózu karcinomu pankreatu v posledním stadiu, pojedete z nemocnice a fízl, co vás bude buzerovat, o ní bude vědět. Bude o ní vědět už dřív, než vůbec dojedete do špitálu, takže když vás zastaví předem, nemusíte k doktorovi ani jezdit.

Lokální celebrity jistě také ocení výhody tohoto nového uspořádání. Je známo, že fízlové zcela běžně a beztrestně obchodují s novináři s obsahem nejrůznějších policejních spisů, především spisů trestních. Nyní k těmto obchodům přibude ještě zdravotnická dokumentace. Je to oboustranně výhodný byznys. Novinářské onuce z bulvárů, obvykle lidé těch nejhorších morálních kvalit, baží po těchto informacích, aby mohli svým zamindrákovaným a frustrovaným vohnoutím čtenářům, kteří jsou morálně profilovaní vcelku podobě, krom informací, že mají nakupovat v Penamu Babišovo gumové pečivo a půjčovat si u Providenta, nabídnout také kousek toho nefalšovaného cizího neštěstí, nejlépe veřejně známé osobnosti. Fízlové, kteří si sem tam vyrobí nějakého toho pachatele jako v případě Nečesaný, v případě sociální popravy prim. Havránka, v případě nynější eurokomisařky Jourové nebo v případě zdravotní sestry Rumburské nemocnice Marešové a stovek možná tisíců dalších případů, o kterých jen nevíme, zase někdy potřebují PR v lokálním tisku, když nějaká jejich policejní lumpárna vyjde najevo. To jim ke všemu ochotné vonuce vždy rády za pár solokaprů zajistí.

Předkladatelé zákona – soudruh Němeček a jeho velký podporovatel soudruh Sobotka – tvrdí, že databáze je důležitá, protože – a to cituji – „Národní zdravotnický informační systém zajistí skutečnou transparentnost financování zdravotnictví a dá úřadům přesný přehled o finančních tocích.“ To teda dá. Nejen o finančních tocích. Nyní prý bolševický soudruh prý ani neví, jaké jsou základní statistické a demografické údaje a údaje o zdraví obyvatelstva.

Řekněte mi teda, kolik máte na kontě. Jaké máte vedlejší kšeftíky. Zda máte doma zbraně a seznam vašich osobních cenných věcí a kde jsou. Jak často souložíte s vaší manželkou, kolikrát si ho vyhoníte, kolik chlastu spořádáte za týden, kolik toho vyhulíte, popřípadě komu. Řekněte mi, jestli se díváte na dětské porno, kolik utrácíte v místním bordelu a s kým. Řekněte mi všechno, co chci vědět. Proč? Protože jsem sociálně-demokratický úředník a informace potřebuju. Přece pro statistiku.

Už samotné zdůvodnění soudruhů, kteří zákon předkládají, je velmi vágní a logicky zcela nekonzistentní se skutečným obsahem zákona. Soudruzi z ministerstva argumentují především prováděním přehledů a anonymizovaných statistik, v zákoně je ovšem zcela jasně deklarováno ztotožnění údajů s vaším RČ jako unikátním identifikátorem a propojení s širokým přístupem úředníků. V zákoně nejsou žádné pojistky, není tam například údaj, jakým způsobem se bude přístup logovat, jaké jsou povinnosti a odpovědnost správců databáze, jak bude přístup regulován a jaké musejí být splněny podmínky, aby byla data poskytnuta, jak bude zabráněno zneužití dat ani další v jiných případech zcela samozřejmé náležitosti.

Zákon prošel parlamentem do druhého čtení a nezdá se, že by byla nějaká významná síla, která by jej dokázala zvrátit. Menšina poslanců využívá zákona k vlastnímu zviditelnění a soudruzi z ÚOOÚ se zmohli na nevýrazný a formální protest, asi proto, aby je neprohlásili za úplně zbytečné. To ovšem legislativní proces, který je veden neskutečně překotně a s velkou razancí, nezastaví. Máme přece odpovědné úředníky a skvělé policisty a ti by informací proti běžnému občanu nikdy nezneužili. Vše bude navíc pod kontrolou soudruhů z ministerstva a soudruhů z ÚZIS. Ti už sami rozhodnou, co je a není pro vás dobré.

Bolševičtí soudruzi si předávání dat z lékařských ordinací a nemocnic opravdu pojistili z čehož lze usuzovat i na míru jejich bažení po informacích. Non-compliance se zákonem bude mít za důsledek spáchání správního deliktu s pokutou v řádech deseti až statisíců.

Podobný zákon kodifikující seznam židů z řad odporného dochtorstva již jednou shodil Ústavní soud (jednalo se o část zákona o zdravotních službách), tehdy ovšem v jiném složení, kdy tam ještě nebylo tolik bývalých komunistů a kariérních prospěchářů s minimem morální integrity. Dnes je šance na něco podobného signifikantně nižší. Jediná šance na zopakování podobného úspěchu v boji za zachování občanských svobod a nedotknutelnosti soukromí snad bude v případě, bude-li soudce zpravodaj zároveň i léčený alkoholik. Špetka naděje tedy ještě zbývá.

Tož spěte dál, vohnouti. Dejte si buřta s cibulí, k tomu pivo a nezapomeňte si večer pustit fotbal a pak si přečtěte Blesk s článkem o Ivetě Bartošové a jejím alkoholismu. Napříště bude jistě obohacen o spoustu odborných detailů. Na ksichtoknize pak podebatujte s frustrovaným broukologem o uprchlících. Postěžujte si, že dělají bordel a jdou na vás s mačetou, protože nevěříte v Alláha. Postěžujte si, že vám pak seberou práci skladníka v Amazonu, protože dělají za polovic. Postěžujte si, že poté, co se přistěhovali do vašeho sousedství, klesla hodnota vaší nemovitosti na nulu. Postěžujte si, že vám berou vaše sociální dávky a že musíte platit vyšší daně, aby na ně bylo. Stěžujte si, že lezou vaší staré na nádraží pod kalhotky, když slaví Silvestra, ona to přece chce, jinak by nebyla oblečená vyzývavě a nepoužívala by parfém, no ne? Naše vláda je tady chce, i kdyby stokrát populisticky tvrdila opak, teda pardon, Evropská unie, ta jim to nařídí, voni jakože nic. Bojovali za vás a nevyšlo to. Because it is necessary to keep you busy. Uprchlíci navíc páchají různé zločiny některé i teroristické a těmi pak lze argumentovat v případě, že vás budou fízlovat a utahovat vám šrouby. Je třeba vás přece ochránit. Nejdřív ale o vás musejí vědět všechno, abyste se jim nemohli vzepřít, kdyby se vám náhodou ta nezištná ochrana v budoucnu nelíbila. Přeji příjemné a ničím nerušené zářné zítřky.


30. 1. 2016 Challenger


Související články:


12345 (168x známkováno, průměr: 1,54 z 5)
8 592x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017