Dlouholetý mladík měl nekoherentní pohyby

Featured Image

Držitelé zbrojního průkazu by si měli přečíst tuto story na progresivních Novinkách pana Lukačoviče, aby zjistili, co je čeká a na co se mají připravit.

Copak se stalo? Když vynecháme všechny informace, které jsou sporné, zbude nám toto. Muž neurčeného věku se 27. 1. t.r. dostavil na den otevřených dveří Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jeho chování se z neurčených důvodů nelíbilo zaměstnancům školy. Děkanka školy soudružka Koryčánková zavolala městskou policii, která občana vyvedla. Den otevřených dveří tak pro něj skončil dveřmi zavřenými zvenku.

Obezřetná děkanka Koryčánková doslova uvedla:

„Identifikovala jsem osobu, která se chovala nestandardně. Byly tam nekoherentní pohyby, neklidné pohyby, rychlé pohyby rukama. Celou situaci jsem vyhodnotila tak, že ten člověk není úplně v pořádku…“

Pokud nevíte, co je to nekoherentní pohyb, tak já to taky nevím. Jazyková vědkyně Koryčánková, která se specializuje na slavistiku, má kruciálně horibilní wording.

Městská policie srozumitelněji uvedla, že „působil velmi roztěkaným a neklidným dojmem, během přednášky o fakultě vykřikoval a vypadal nervózně“. Dále viz článek na serveru brněnského městapa. Doporučuji věnovat pozornost formátování textu.

Vyvedený občan, poté co zakusil pohostinnosti PF MU, se nechal strážníky odvést. Strážnicí následně zjistili, že občan s sebou měl legálně drženou zbraň v režimu skrytého nošení. Šetřením přivolané státní policie se ukázalo, že dotyčný je dlouholetým držitelem zbrojního průkazu sk. E. Policisté všechny jeho zbraně zadrželi z důvodu podezření na změnu zdravotního stavu jejich držitele. Podle ředitele brněnské policie Martina Kotlana čeká nyní muže specializované lékařské vyšetření. „Abychom si byli jisti, že se jedná o držitele střelných zbraní, který nepředstavuje žádné riziko.“

V článku je rovněž video, ze kterého plyne, že dotyčný nekladl městské policii odpor, spolupracoval s ní, předložil potřebné doklady a alkohol u nej nebyl zjištěn. Žádné rychlé pohyby nebo neklidné chování, pokud to video umožňuje, na něm nelze vysledovat.

Celkově bych to shrnul asi takto: Legálně ozbrojený, ve skrytém nošení. Zbrojní průkaz OK, průkaz zbraně OK. Alkohol negativní. Drogy nevíme. Agresivita nulová. Spolupráce vzorná. Bezúhonný občan. Zadržení všech zbraní. Lékařské prověřování.

Nyní ty rozporné věci. Dotyčný občan je nazýván mladíkem, na druhé straně prý byl dlouholetým držitelem ZP sk. E, to nějak nesedí. Dál není jasné, proč na dni otevřených dveří dlouholetý mladík byl a co tam vlastně dělal tak hrozného, že na něj bylo nutné zavolat městskou policii. Každopádně nemohlo to jeho excesivní chování být tak zásadní, protože přednáška proběhla, jak je konečně v textu uvedeno. Do třetice mě zaujalo, že dotyčná obezřetná pedagogická pracovnice zavolala městapo, aniž by se pokusila zjistit, co má dotyčný za problém a zda třeba nepotřebuje pomoc, nebo ho nějak jinak ukáznit. Na takové škole bych vysloveně chtěl být. Poslední, co mě zaujalo, je až přílišná kooperace dlouholetého mladíka s městskou policií. Představte si, že jdete na přednášku na dni otevřených dveří Masarykovy univerzity, abyste se dozvěděli něco o tom, jak to tam za vaše peníze vypadá nebo zda tam máte nechat studovat vaše děti. Nějaké hysterce se zdá, že děláte nekoherentní pohyby nebo působíte zmateným dojmem, a zavolá městapáky, kteří vás z prostor školy vyvedou. To by v mém případě postačovalo k tomu, abych na zákonnou výzvu prokázal svoji totožnost, spustil nahrávání a sdělil strážníkům, že nebudu odpovídat na otázky a zeptal se, zda mohu odejít, nebo jsem zadržený, a to opakoval tak dlouho, až by nastalo jedno z toho.

Celé to působí podivným dojmem.

Dále co v článku chybí. Ačkoli z textu vyplývá, že se dotyčný účastnil přednášky, na které s ním bylo vice lidí, nenašel se a v článku není citován žádný svědek, který by popsal to jeho podezřelé chování. Za běžných okolností zvláště na Seznam médiích bych očekával, že bude následovat barvité líčení, jak se všichni cítili ohroženi a báli se o své životy, až dorazili policejní hrdinové a osvobodili je od toho psychopata. Ale nikdo nic.

Původně jsem si myslel, že je to ve skutečnosti jednoduché a všechny ty kecy o nekoherentních pohybech si lze odpustit. Nějaká frustrovaná pedagogická pracovnice zavnímala u dotyčného návštěvníka bouli na oblečení, pod kterou vytušila jeho masivní, k akci připravenou zbraň. Jako správný státní zaměstnanec to ihned nahlásila nadřízenému orgánu. Nebo se už znali předtím, protože ho třeba ze školy vyhodili. To jsou jednoduchá a snadno představitelná vysvětlení.

Nicméně také je třeba mít na paměti způsob, jakým Fialova vláda testuje veřejné mínění ohledně zamýšlených změn. Jejich taktika je postavena na vypouštění testovacích balónků. Vyšlou nějakou zprávu a analyzují, jak na ni bude veřejnost reagovat. Jde o to otestovat, jak veřejnost přijme, aby člověk, který léta legálně nosí zbraň a nevyvolává žádné problémy, toto právo najednou jen na základě něčích dojmů a nálad ztratil. Jinými slovy, testuje se, jak moc bude hon na čarodějnice se zbrojním průkazem průchozí. Chápu to tedy jako false flag operaci prováděnou jakoby naopak.

To podtrhuje i v poslední době populární mediální motiv „sedmi zbraní“. Je to něco podobného jako sedm trpaslíků, sedm much jednou ranou, za sedmero horami a podobně. To bude pravděpodobně sekundární cíl, nějak omezit počet zbraní na hlavu. Nevidím nic špatného na tom, mít sedm zbraní, vzhledem k velké rozmanitosti různých typů, provedení a způsobu určení. Sedm zbraní mi připadá jako základní výbava pro bezpečnou domácnost. Též nevidím ani nic špatného na tom, koupit si jich sedm najednou. Můžete například dostat slevu a nemusíte chodit na fízlárnu opakovaně.

Je hloupý nápad chodit na univerzitu se zbraní drženou za účelem sebeobrany? Není, hlavně ve světle posledních událostí. DOD není veřejné shromáždění a nějakou samolepkou na dveřích nelze omezit právo nosit zbraň zaručené právním titulem podstatně větší síly, takže právně nevidím problém. Statisticky je pravděpodobnější, že sejdete násilnou smrtí na vysoké škole než třeba v supermarketu. Vyskytují se tam frustrovaní asociální kriplové jako David Kozák. Není žádné tajemství, že studentům čím dál více a častěji straší ve věži, což vnímám jako důsledek soustavné indoktrinace a psychického tlaku na to, aby se jí jednotlivci podvolili. Nám to sice připadá jako velká legrace a perverzní rozmar našich libtardů, ale když jim někdo každý den několikrát vykládá, že v důsledku „změny klimatu“ umřou oni i všichni jejich blízcí nebo že správná máma má péro, snadno někomu hrábne a udělá něco šíleného. Školy si sice za naše peníze zřídily bezpečnostní odbory, kde se poflakují bývalí fízlové za nadprůměrné platy, ale reálně se o bezpečnost svěřených institucí nestarají, takže se stane, že si tam nějaký kripl nanosí a uloží náboje a zbraně, aniž by někdo zareagoval a když vlítne hovno do větráku, nikdo neví, co má dělat. K tomu se přidává zjevná snaha koncipovat školy jako gun free zóny, což má v praxi stejný efekt, jako by vedle dveří umístili cedule „blázni, pojďte si k nám zablbnout, nic vám nehrozí“.

Blíží ze zkouškové období, takže vážení členáři, pokud studujete, pozor na nekoherentní pohyby a projevy nervozity, jinak na vás soudružka děkanka Koryčánková indentifikuje a zavolá na vás městapo.

 


04.02.2024 D-FENS


Související články:


12345 (374x známkováno, průměr: 1,16 z 5)
17 167x přečteno
D-FENS © 2017