Zamyšlení o zbraních a o tom, o co skutečně jde.

Featured Image

Dnes jsem zaznamenal vznik petice, která se mně, jako zástupce střelecké veřejnosti přímo dotýká a která mně velice znepokojuje. Zaznívá v ní spousta polopravd, informací vytržených záměrně z kontextu, či přímo vyložených lží. A naopak tam nezaznívají informace, které jsou podstatné. Je to zkrátka typická manipulace s veřejností.

Petenti se v této zemi najednou necítí bezpečně. Kvůli komu? Kvůli pravděpodobně nejdisciplinovanější, nejslušnější a nejzodpovědnější částí populace naší malé země. Ano mám na mysli střelce. A troufnu si tvrdit, že málokdo nese na svých ramenou tolik zodpovědnosti jako běžný držitel zbrojního průkazu. Držení zbraně je totiž v první řadě o zodpovědnosti. Ve druhé řadě o zodpovědnosti. A ve třetí zbraně rovněž o zodpovědnosti. Zodpovídá totiž jednak za sebe. Za druhé zodpovídá za všechny, kteří se pohybují kolem něj. A za třetí zodpovídá za celou střeleckou komunitu. Troufnu si tvrdit, že drtivá většina z více než tří set tisíc držitelů střelných zbraní uvažuje přesně takto. To je důvod, proč je násilných činů s legálně drženými střelnými zbraněmi tak málo.

Autoři a petenti této petice požadují:

  1. Legislativně zásadně ztížit dostupnost zbraní a rovněž zajistit snížení stávajícího počtu zbraní ve volném držení, například po vzoru Velké Británie (Firearms Amendment Act 1997) a Austrálie (1996 National Firearms Agreement).
  2. Výrazně snížit hranici pro možnost trvalého odebrání zbraní a zbrojního průkazu (například v souvislosti se zvýšenou konzumací alkoholu, léků a drog, přestupky proti veřejnému pořádku, nenávistným chováním na sociálních sítích apod.).

K bodu jedna. Autoři buď neví, anebo záměrně zamlčují fakt, že v obou zemích po naprostém zákazu zbraní vystřelila násilná kriminalita o desítky procent. Zejména Velká Británie je toho smutným důkazem. Ohánějí se nějakými „virtuálními“ a „četnými“ studiemi, které údajně dokazují, že existuje korelace mezi držením střelných zbraní a násilnou kriminalitou, aniž by uvedli jediný zdroj. Ano, ty zdroje existují. Jenže dle nich by měla kriminalita páchaná střelnými zbraněmi klesnout na nulu. Kupodivu se to nikde nestalo.

Inu dobrá. Já uvedu také jeden zdroj (hledání mi zabralo asi 10 sekund):

https://www.publicsafety.gc.ca/lbrr/archives/cnmcs-plcng/cn32226-eng.pdf

V krátkosti. Sebrat zbraně zákonadbalým občanům je experiment, který v každém bodu SELHAL!

Existuje korelace mezi násilnou trestnou činností páchanou střelnými zbraněmi a množstvím zbraní mezi ozbrojenou veřejností?

Ano, ta korelace existuje, ale je přesně opačná, viz. Příloha 1.

K bodu 2: současná právní úprava má v sobě tolik bezpečnostních mechanismů, že žádné další úpravy není potřeba. Stačí jen její vymáhání. Body, které jsou zde totiž vyjmenovány jsou zákonem o střelných zbraních jasně definovány a vymezeny.

My střelci, přijímáme zodpovědnost za právo, které jsme se rozhodli využít. Bereme na sebe rovněž zodpovědnost za ochranu zdraví a života lidí, kteří jsou kolem nás.

Autoři petice a petenti jsou lidé, kteří se snad cítí vyděšení. V dobré víře možná opravdu věří, že společnost, kde zbraně drží pouze ozbrojené složky a SKUTEČNÍ zločinci, je bezpečnější.

Požadují, aby k podobnému incidentu již nikdy nedošlo. Dojde. Bez ohledu na stav zákonů této země, bez ohledu na odzbrojení obyvatelstva. Vždy se najde nějaký psychopat, který bude vraždit. V minulých letech to byly nejen střelné zbraně. Byly to automobily, benzín, plyn. Ctirad Vitásek zabil 7 lidí zbraní, kterou držel NELEGÁLNĚ. Student, jehož jméno si nechci ani pamatovat NEZABIL nikoho samonabíjecí (nikoli útočnou a nikoli vojenskou) puškou.

Anebo je to jinak? Co autoři požadují?

Požadují snížit, omezit, zakazovat a zabavovat. Dokonce požadují, aby držení střelných zbraní bylo postaveno mimo zákon.

Takoví lidé zde byli již v minulosti a velice rád uvedu několik příkladů:

Jeden člověk s puškou je schopen kontrolovat sto neozbrojených. Provádějte plošné prohlídky a za nalezené zbraně popravujte.

V.I.Lenin

Tento rok se zapíše do historie. Vůbec poprvé zavedl civilizovaný národ úplnou registraci zbraní. Naše ulice budou bezpečnější, naše policie efektivnější a celý svět nás bude následovat vstříc budoucnosti!

Adolf Hitler, 1935

Němci, kteří chtějí používat zbraně, by měli vstoupit do SA nebo SS – obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou.“

Heinrich Himmler

Myšlenky jsou mocnější než zbraně. Nedovolili jsme našim nepřátelům mít zbraně, proč bychom jim měli nechat myšlenky.

Josef Stalin

Veškerá politická moc pochází z hlavně pušky. Veškerými zbraněmi musí vládnout komunistická strana, aby takto žádné zbraně nemohly nikdy být použity proti vládnoucí straně.

Mao C´Tung

„Nejhloupější chyba, kterou bychom mohli udělat, je dovolit podrobeným rasám držet zbraně. Historie ukazuje, že všichni dobyvatelé, kteří dovolili podrobeným rasám držení zbraní, si tím připravovali vlastní pád.“

Adolf Hitler, 1933

„Židům jest zakázáno nabývati, držeti a nositi střelné zbraně a střelivo, jakož i obušky a bodné zbraně. Současní držitelé zbraní mají je okamžitě odevzdati místním policejním úřadům.“

Z říšského zákona, 1938

Nechci nás střelce situovat do role Židů. Ten národ si vytrpěl příliš, příliš mnoho, aby byl brán do úst. Jenže za sebe se obávám, abych nakonec neskončil jako jeho příslušníci.

A musím se, ač nerad, zeptat. Jak dlouho potrvá, než se od snižování, omezování, zakazování a stavění mimo zákon přejde k věznění, mučení a popravám?

A upřímně? Děsím se toho, že za tím vším je možná někdo, kdo chce jen zneužít této obrovské tragédie, která zasáhla každého z nás. Někdo, komu nezáleží ani na těch studentech, ani na občanech této země. Je to ale někdo, kdo se námi snaží manipulovat. Nejen námi, ale i zákony naší země, její Ústavou a našimi právy, které skutečně, ač se to již dnes nezdá, nebyly získány zadarmo.

Novodobí a budoucí diktátoři se nám budou snažit vždy vše z výše uvedeného upřít. Nyní je to jen právo na to držet a nosit zbraň. Jenže pak budou nevyhnutelně následovat práva další. Ne pro naše dobro. Ne pro bezpečnost občanů, na kterých jim pramálo záleží, ale pro sledování vlastních pochybných cílů a těmi cíli jsou kontrola a moc. Absolutní. Nejen nad našimi právy, ale i nad našimi životy.

Co dodat závěrem?

Česká republika se soustavně po mnoho let udržuje mezi osmi až dvanácti nejbezpečnějšími zeměmi světa. Nejbezpečnějšími, nikoli nejnebezpečnějšími. A já věřím, že je to i díky našim zbraňovým zákonům.

Každý zločinec má totiž největší strach z toho, že by se jeho oběť mohla bránit. Prakticky všechny případy masových střeleb proběhly v místech, kde je nošení zbraně zakázáno. Jmenovitě právě zejména školy a v našem případě i nemocnice.

Přečtěte si níže Přílohu 1. Přečtěte si ji velice, velice pozorně.

 

Příloha 1

Článek: USA: statistiky civilního držení zbraní a vražednosti

Počet vražd na 100 000 obyvatel. EU průměr je 1,02 ČR 0,62

EU průměr je 1,02. ČR 0,62 (Ve Francii, kde prakticky není možné držet a nosit zbraň legálně, je toto číslo více než dvojnásobné 1,31, o nějakou setinku jsme na tom dokonce lépe než Švýcarsko, kde má držení zbraní v rukou civilních občanů obrovskou tradici a kde má každý dospělý muž absolvující vojenskou službu doma samočinnou útočnou pušku).

Pro ilustraci uvádím srovnání deseti nejvíce a nejméně ozbrojených společností světa:

Zde je krásně vidět, nakolik je množství vražd v zemích, kde je držení zbraní zakázáno vyšší, než v zemích, kde je povoleno. Mezi množstvím zbraní a vražd NEEXISTUJE přímá negativní úměrnost!

Statistiky úmyslných a neúmyslných usmrcení v USA

Zajímavý je relativně nízký počet usmrcení v důsledku legálního užití zbraně civilistou. Ten si na rozdíl od pachatele místo, čas a způsob sebeobrany dopředu připravovat nemůže. Legální zbraň je tedy pro většinu obětí trestných činů nenahraditeným prostředkem sebeobrany. Odhady počtu legálního užití zbraně k sebeobraně v USA se pohybují od 50.000 do 2,5 mil ročně, přičemž přibližně 1 milion je považován za nejpravděpodobnější hodnotu. Oněch 331 usmrcení v nutné obraně je potřeba vnímat v rámci následujícího kontextu:

Naprostá většina obranných užití zbraně nezahrnuje výstřel (až 95% případů). Pachatel si vybírá nejen místo, čas, nástroj a způsob spáchání, ale také oběť. Selhání při výběru oběti související s jejím ozbrojením většinou končí okamžitou ztrátou odhodlání pachatele a ukončením útoku.

V přibližně 2-4% případů dojde k výstřelu, avšak pachatel není zasažen. Opět, k ukončení útoku dochází ztrátou odhodlání pachatele ve chvíli, kdy se přesvědčí o svém selhání při procesu výběru oběti, nikoliv ve ztrátě fyzické schopnosti zločin provést.

Zbývá tedy velmi malé procento případů, kdy k zastavení útoku dojde až po zasažení pachatele střelou. Přibližně 60% zasažených v USA střelná zranění i tak přežije (pokud by se odhlédlo od sebevražd, pak by procento přeživších bylo ještě vyšší).

Spousta lidí ráda poukazuje na kriminalitu spojenou se střelnými zbraněmi v souvislosti se Spojenými státy. Je důležité podotknout, že to není tak jednoznačné, jak se nám média snaží prezentovat.

Ano, počet vražd v přepočtu na 100 000 obyvatel je v USA mnohem větší. Jedná se o 4,9 až 5,4 dle statistiky a roku.

Je zde ale jedno velké ALE. Spojené státy americké mají téměř 330 milionů obyvatel. Pouhý stát New York má přes 8,5 milionu obyvatel a zahrneme-li do tohoto počtu metropolitní oblast, tak téměř 24 milionů obyvatel. Téměř dvaapůlkrát tolik, co naše země. Ve státě New York je kriminalita poměrně vysoká, ovšem právo držet a nosit zbraň výrazně omezeno. Tento trend kopíruje všechny státy USA. Zjednodušeně řečeno všude, kde je legislativa vůči držení a nošení zbraní civilistou nejpřísnější, je kriminalita nejvyšší. Naopak v zemích, kde je držení zbraní v rukou občanů nejbenevolentnější, kriminalita výrazně klesá.

Zajímavý je rovněž graf, který ukazuje vývoj počtu vražd a počtu zbraní.

Je z něj jasně patrné, že v průběhu let se vrůstajícím počtem střelných zbraní mezi lidmi klesá množství vražd spáchaných střelnými zbraněmi. Množství zbraní vzrůstá násobně, množství vražd kolísá od roku 2008 v rozsahu od 5,7 do 4,4.

Jak je to možné? Ve skutečnosti je to jednoduché. Odpovídá na to následující graf, kde je ukázána vražednost v souvislosti s vydáváním povolení ke skrytému nošení zbraně.

 

Z grafu je patrné, že zatímco povolení k civilnímu držení několikanásobně vzrostlo, stejně jako roste i počet legálně nabytých zbraní. Kriminalita od roku 2014 do roku 2016 mírně vzrostla, ale následně začala od roku 2016 klesat!

Pro vražednost v USA je navíc typické její soustředění do velmi úzkého prostoru velkoměst, kde se většina vražd dále odehrává na velmi úzce vymezeném území několika městských částí. Zatímco většina USA je tedy na úrovni bezpečnosti obdobné či lepší než jsme zvyklí v Evropě, tak na několika málo místech v USA je zločinnost extrémně vysoká.

Zatímco 54% amerických okrsků v roce 2014 nezaznamenalo žádnou vraždu, 54% vražd se stalo ve 2% okrsků. Nejhorších 5% okrsků má 47% populace, ale stane se v nich celkem 68% vražd.

Crime Prevention Research Center

Je logické, že okrsky s větším počtem obyvatel budou mít větší počet vražd (i disproporčně). Ale i v těchto samotných okrscích se většina spáchaných vražd stane na velmi úzce vymezeném prostoru. Detaily, mapy a statistiky k tomu naleznete v článku Crime Prevention Research Centra.

Dalším zajímavým článkem ze serveru zbrojnice.com je např.:

USA: Ozbrojení civilisté úspěšní v 94% zásahů proti aktivním střelcům

Další řádky jsou výňatkem z článku Lawrence W. Reeda:

Guns Prevent Thousands of Crimes Every Day, Research Shows

 


28.01.2024 L.C.

12345 (470x známkováno, průměr: 1,07 z 5)
17 775x přečteno
Updatováno: 30.1.2024 — 22:22
D-FENS © 2017