Apartheid CZ

Featured Image

Léta páně 2020-2021 byl poprvé v českých, moravských a slezských zemích zaveden Apartheid. To je historická katastrofa, kterou si část lidí neuvědomila. Obávám se, že její význam a dopad dosahuje tragédií Bílé hory a nacistické okupace.

„V České republice je apartheid trestným činem podle § 402 trestního zákoníku.“

Možná si někdo řekne, ale vždyť to přece není tak hrozné, jaký Apartheid? To je přece v obecné definici jen o rasách. Jenže princip segregace občanů podle jiných kritérií je úplně stejný.

Jaký je rozdíl mezi „pouze pro bílé“, „zákaz vstupu barevným/židům“ a „zákaz vstupu bez roušek, respirátorů, testů, vakcín“? Samozřejmě vůbec žádný.

Tak si to pro pořádek shrneme. Apartheid a segregace občanů principielně nastává, pokud jsou ve společnosti občané podle nějakého diskriminačního kritéria rozdělení na více kategorií s různou mírou občanských práv a možností. Tedy, přestává platit základní princip daný Listinou základních občanských práv i českou Ústavou ohledně rovnosti práv občanů před zákonem a praxí. A jaká je naše dlouhodobá situace?

Pokud na sobě nemáte roušku/respirátor nebo je máte nasazeny nesprávným způsobem, tak vás co? Nepustí do práce, do školy, do obchodu, na poštu, do banky, na úřad. Svého času také na ulici.

Hrozí vám za neuposlechnutí této diskriminační podmínky vysoké pokuty, agrese policie, lynčování lidmi na ulici. To je přímo ukázkový Apartheid. Co víc, on je ve skutečnosti ohledně práv nižších kast občanů nejhorší, jaký tady kdy byl. Vždy v historii měli občané nižších kast více práv, než mají dnes ti, kteří nebudou mít zakryté dýchací cesty a odmítnou se podvolit teroru koronafašismu. Dodejme, že podmínka je navíc stále protiústavní a k tomu extrémně poškozuje vaše zdraví a imunitu. Právě pravidelné, dlouhodobé zakrývání dýchacího ústrojí, spojené s inhalací CO2 a s nedostatkem kyslíku, je přímo zodpovědné za zvýšené počty nemocných a zemřelých občanů.

Pozor, není pravdou, že mají občané na výběr. NEMAJÍ. Pokud nesplníte podmínky, tak vám budou veřejné služby upřeny a občanská práva odebrána. Máte na výběr jen a pouze se podvolit nebo odejít, což není výběr, ale diktát apartheidu a fašismu. Co se týče diskriminace a kastování občanů a jejich práv, tak je úplně jedno, jestli se tak děje na základě rasy, víry, společenského postavení nebo vzhledu, oděvu či roušek, respirátorů, vakcín, vakcinačních pasů. A jak už je zřejmé, na žádné povinné testy, vakcíny, vakcinační pasy nemusíme čekat. Apartheid už tady skrz roušky a respirátory dávno máme. Už se jen naroubuje na další podmínky.

Zde bych připomněl některá historická srovnání, protože ta dají vždy současnost do správných souvislostí.

Jako největší strašák novodobé historie je holocaust a perzekuce židů.

Dokud byli židé umístěni v původních bydlištích a později v ghettech, tak stále měli právo si nakoupit a měli k dispozici většinu základních služeb. Na gilotinový led, jak to vypadalo s poskytováním služeb v koncentračních táborech, se samozřejmě pouštět nebudu, o tom je zákonem zakázané i pochybovat.

Pustíme se do druhého příkladu a tím jsou černoši v USA v dobách segregace. Ti na tom byli samozřejmě řádově lépe než židé a nebyli vpuštěni jen do části prostor, ke kterým měli k dispozici obdobné paralelní.

A jak jsme na tom dnes my v České republice?

Tak, jak jsem konstatoval v úvodu. Když nemáte zakryté dýchací cesty, tak vás oficiálně nevpustí nikam a odmítnou vám poskytnout veřejné služby nebo vám odeberou vaše občanská práva. To vše probíhá naprosto nedůstojným, protiústavním způsobem. Ano, všichni víme, že má naštěstí část lidí ve službách rozum, zatím.

Ale reálně tím porušují nařízení vlády a riskují, že přijdou o práci nebo dostanou oni nebo jejich firma pokutu. To je opět nepřípustná stiuace, kdy vláda staví občany zrůdným způsobem proti sobě do extrémně konfliktní situace. Jedněm hrozí pokutami, ztrátou práce, zrátou bydlení, rodiny, exekucemi. Druhým hrozí pokutami, odebráním práv, veřejných služeb, důstojnosti, likvidací zdraví. Vláda se snaží všemi prostředky mezi občany vyvolávat konflikty, stres, nesnášenlivost, nenávist a narušovat jejich soudržnost, aby se nepostavili proti jejímu teroru.

Politiky a občany, kteří volají po opatřeních proti covid-19, zkusíme požádat, aby se nad celou situací více zamysleli. Virus je jedna věc, my odpůrci opatření to chápeme a nikomu v ochraně před ním nijak nebráníme.

S virem zcela nesouvisející jiná rovina je, že dochází k extrémní diskriminaci velké části občanů České republiky i jejich dětí a k narušování a odebírání jejich základních ústavních práv zakotvených v Listině základních občanských práv i v české Ústavě. Tito občané jsou diskriminováni na základě části oděvu či nuance vzhledu, což je v právním, demokratickém státě zcela nepřípustné. Na základě této diskriminace nejsou vpouštěni do objektů veřejných služeb, do zaměstnání, do škol. To je v historií naší země a našeho národa zcela ojedinělá situace, která nastala poprvé. Uvědomme si to, je to bezprecedentní akt čistě fyzického násilí vlády vůči občanům.

Vláda zasahuje občanům do jejich fyzické, zdravotní, osobnostní integrity zcela brutálním způsobem.

Vláda diskriminuje občany na základě oděvu a vzhledu. Vláda nutí k diskriminaci občanů zaměstnavatele, ředitele škol, obchody, pošty, banky, hospody, divadla, všechny. Tato vláda se provinila takovým způsobem proti zdraví a právům českých občanů, že patří na doživotí do vězení, se zabavením veškerého majetku všech jejích členů i poradců, který si během umělého utváření a udržování pandemie nakradli.

Dále si jako občané máme právo uvědomit jednu zásadní věc. Tímto aktem Apartheidu je zcela zrušen nejen právní, demokratický stát, ale je tím zrušena česká Ústava a je tím zrušena společenská úmluva mezi státem a občany. Tato úmluva zní, že stát zajistí svým občanům základní služby i občanská práva a občané budou dodržovat zákony a platit daně. Okamžikem, kdy stát a jeho instituce odmítají svým občanům zajistit základní služby a respektovat jejich práva, tak mají občané právo odmítnout státu dodržovat jeho zákony, poslouchat policii i soudy a platit všechny přímé a nepřímé daně. Tímto aktem nastolení Apartheidu a nedemokratickým rozdělením občanů na více kategorií s různou mírou občanských práv, se stát pustil na tenký led svého konce. Od této chvíle má právo každý občan nižší kategorie odmítnout státu a jeho instuticím poslušnost a nemá žádnou ústavní, zákonnou ani morální povinnost dále dodržovat společenskou úmluvu.

Závěrem vás opět všechny požádám – neustupujte, nepodvolujte se, postavte se na odpor.

Když ne my, tak kdo? Když ne dnes, tak kdy? Když to neuděláme, tak to dopadne na naše děti.

Situace dospěla do stavu, kdy už žijeme v Apartheidu a ustavuje se skrz pandemický zákon jako trvalý stav.

Je jen na nás, abychom to zastavili.

 


28.02.2021 Alien


Související články:


12345 (289x známkováno, průměr: 1,95 z 5)
17 321x přečteno
D-FENS © 2017