Otevřený dopis řediteli MP Ostrava

Featured Image

Pane Mgr. Zdeňku Harazime, tento dopis (email) zveřejňuji zároveň na svém FB profilu a posílám do redakce měsíčníku Ostravská radnice. Vaši odpověď, na svém profilu zveřejním také.

Včera jsem si ve volné chvíli najel na stránky Městské policie Ostrava.

Dočetl jsem se například:

„Pokud jste se dopustili přestupku, který s Vámi projednává strážník městské policie, existuje několik způsobů jeho řešení. Než je ale sankce uložena, přihlíží strážník k různým faktorům.“

A dále:

 „Domluva
Pokud strážník shledá po zvážení všech okolností, že stačí k nápravě pouze slovní upozornění, udělí tzv. Domluvu.“

Dnes 18.11.2016 jsem byl okolo 10:00 u nádraží Ostrava Svinov. Na místě označeném jako Parkoviště s parkovacími hodinami zastavila a chvíli stála s autem paní. Po celou dobu od příjezdu setrvala v autě. Hlídka Městské policie Ostrava, ve složení žena a muž, prováděla na místě kontrolu.

Když zjistili tento zaparkovaný automobil. Uvážili, že jde o asi velmi závažný přestupek a paní s autem vehementně fotili a zřejmě i pokutovali.

Já myslím, že nebylo-li to v tomto případě řešeno domluvou, je to špatně!

Další citát z www.mpostrava.cz:

„Represe se strany městské policie situaci s nedostatkem parkovacích míst bohužel nevyřeší a nelze než konstatovat, že v této oblasti se účastníci silničního provozu musí vyzbrojit velkou dávkou trpělivosti a ohleduplnosti.“

Tak si říkám, bylo-li jednání Městské policie opravdu v souladu s jejím posláním.

Dále, jak jsem již uváděl na svém FB profilu, v srpnu tohoto roku (2016) jsem byl pokutovám za překročení maximální povolené rychlosti Městskou policií Ostrava.

Bylo to v neděli asi v 9:30 ráno na ulici Fričově v Ostravě.

Ptám se, jak to komunikuje s na www.mpostrava.cz deklarovaným:

„Jsou nasazovány zejména v místech, kde hrozí největší ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v blízkosti školských zařízení, v místech, kde jsou ohroženi chodci s ohledem na hustotu silničního provozu apod. Podkladem pro nasazení laserových radarů je rovněž informativní měření prováděné preventivním radarem. Laserové radary jsou využívány v součinnosti s Policií ČR, aby nedocházelo k duplicitnímu měření a aby bylo zaručeno, že budou instalovány v místech, kde je to skutečně zapotřebí.

Snahou strážníků při jejich používání není se schovávat a být „neviditelní“, právě naopak. Nejde nám přece o to, nachytat co nejvíce hříšníků a vybrat co nejvíce pokut, ale zajistit, aby se rizikové úseky staly bezpečnými pro všechny účastníky silničního provozu.“

Prosím o vysvětlení, čím a koho jsem v této poměrně opuštěné lokalitě ohrozil. Vlevo po směru jízdy jsou nějaké stavební dvory a vpravo pak jsou sice soukromé domy, nicméně od vozovky je dělí chodník. Nehledě k tomu, že v prázdninový čas, v neděli ráno …

Případně s na stránkách uvedeným:

Obecní policie je za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie při měření rychlosti postupuje v součinnosti s Policií ČR a měří výhradně v úsecích, určených Policií ČR. Počátek a konec měřeného úseku je vždy ve směru jízdy označen příslušnou přenosnou dopravní značkou.

(pokud nejde o Váš závazek, pak někdo pozapomněl aktualizovat stránky. To se stává. Nicméně bych to nyní viděl jako veřejně inzerovanou skutečnost, v obchodech za to dostávají poměrně vysoké pokuty, když inzerovanou věc nedodrží a zákazníka ošálí.)

Tak se Vás Mgr. Zdeňku Harazime chci zeptat, jako svého zaměstnance, kde je chyba.

Informace na stránkách jsou nepřesné, zastaralé a zavádějící.

Lidé, kteří „šlapou chodník“ evidentně buď neznají své poslání a nebo, ještě hůř, jsou špatně poučováni, informováni a je jim přikazováno jednání proti inzerovaným záměrům.

Namísto deklarované systémové složky výchovné a preventivní jsou složkou represivní.

Je to tak správně?

Zamyslete se!

Někde je chyba!

Co s ní budete dělat?

Asi upravíte text stránek, že?

Žádám o veřejnou odpověď na stránkách www.mpostrava.cz

případně o vysvětlení v časopise Ostravská radnice, ovšem s plným zněním textu mého dopisu.

Hodně zdraví! Ostrava 18.11.2016

Ivo Krupař

P.S.: Tento dopis (email) zveřejňuji zároveň na svém FB profilu a posílám do redakce Ostravské radnice. Vaši odpověď zveřejním také.

 


Související články:


12345 (97x známkováno, průměr: 1,65 z 5)
10 207x přečteno
Updatováno: 28.11.2016 — 23:38

Reklama

D-FENS © 2017