Tlačení dobra prostřednictvím TAČR

Featured Image

Zběžně jsem prošel zadávací dokumentace k 1. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (Technologická agentura ČR) a asi mě to fakt nadzvedlo, když jsem se rozhodl podat zprávu veřejně. Bude to nuda a ještě riskujete, že na konci budete nasraní.

Idea dotace je, že se má z veřejných zdrojů podporovat spolupráce akademické sféry a podniků se zapojením studentů a akademických pracovníků do 35 let…

A podle jakých kritérií se budou rozdělovat peníze? Pár citací pro představu:

„Oponenti budou hodnotit věcnou část projektu.“

„Rada programu bude návrhy projektů dále hodnotit ve třech kritériích: řešení genderové diverzity výzkumného týmu, personální politika hlavního uchazeče a aplikační a tržní potenciál předpokládaných výsledků…“

První dvě bodovaná kritéria hodnocená Radou programu vážně stojí za to:

● Řešení genderové diverzity týmu

„V oblasti řešení genderové diverzity týmu bude Rada programu hodnotit genderovou diverzitu řešitelského týmu. V ideálním případě budou v řešitelském týmu zastoupeni muži i ženy vyváženě a jeho vedoucím bude žena. Za vyvážený řešitelský tým je považován takový tým, ve kterém jsou obě pohlaví zastoupena z alespoň 35 %. Návrhy projektů v dalších možných kombinacích budou hodnoceny podle klíče v níže uvedené tabulce.“

● Personální politika

„V oblasti řešení personální politiky bude Rada programu hodnotit navržená hodnotící kritéria a opatření, která vychází z dobré praxe řízení lidských zdrojů. Cílem je připravit organizace realizující výzkum v celém evropském výzkumném prostoru na budoucí požadavky personální politiky v rámci evropských dotačních programů.“

Tenhle bod má přes čtyři stránky tak jen jeden úsek, posuzuje se například, jestli zaměstnavatel provozuje:

„3. disponuje pracovním úvazkem u osoby, která je odpovědná za genderovou rovnost/diverzitu na pracovišti, a to alespoň rok před podáním návrhu projektu,

4. sběr a vyhodnocování genderové statistiky např. v oblasti hodnotících grémií, řídících orgánů, zaměstnanců a zaměstnankyň, genderové platové nerovnosti (Gender Pay Gap, GPG) apod. a její zvěřejňování,

5. International staff office (oddělení, které se zabývá mezinárodní výměnou zaměstnanců), probíhající mapování a plánování genderového akčního plánu (Gender Action Plan, GAP) nebo obdobných projektů zaměřených na kulturní změnu organizace (i v rámci podpory např. z národních programů nebo H2020 příp. 7. Rámcového programu)“

A co má větší váhu? Tržní potenciál nebo genderová diverzita?

“Po hodnocení Rady programu budou všechny návrhy projektů, které byly doporučeny k podpoře, seřazeny do 4 pořadníků podle jednotlivých kritérií“

První pořadník bude sestaven podle bodů obdržených za řešení genderové diverzity výzkumného týmu (respektive diverzity výzkumného týmu). Podle tohoto pořadníku bude rozděleno 40 % finančních prostředků, které bude mít poskytovatel k dispozici v 1. veřejné soutěži programu ZÉTA.

„Druhý pořadník bude sestaven podle bodů obdržených v kritériu aplikovatelnost výsledků a tržní potenciál. Podle tohoto pořadníku bude rozděleno 10 % finančních prostředků.“

„Třetí pořadník bude sestaven podle bodů obdržených za personální politiku hlavního uchazeče. Podle tohoto pořadníku bude rozděleno 10 % finančních prostředků.“

„Čtvrtý pořadník bude sestaven podle bodů, které návrhy projektů dostanou od oponentů, resp. od Rady programu za hodnocení věcné části návrhu projektu40 % z finančních prostředků.“

A kolik za to utratíme?

„V této veřejné soutěži bude pro první dva roky řešení, tj. 2017 a 2018, rozděleno mezi příjemce 119 mil. Kč.“

Hlavně zlepšit výběr daní, nezapomeňte si vzít účtenku od pytlíků na blití.


02.04.2017 OS


Související články:


12345 (173x známkováno, průměr: 1,06 z 5)
8 548x přečteno
Updatováno: 2.4.2017 — 21:30

Reklama

D-FENS © 2017