Statistika o ženách v ČR

Featured Image

Statistika krutá je. Nad slušnou a oddanou ženou by se v ČR i kámen ustrnul.

Předmluva

Sestavil jsem statistiku aktuálního stavu žen v České republice v základních parametrech vztahu, sexu a rodiny.

Autor stanovil své závěry na základě výzkumu statistického vzorku 300 000 žen. Jde tedy o relevantní statistický vzorek, ze kterého lze dělat konečné závěry na celou ženskou populaci ČR s minimální statistickou chybou.

V určitých jevech neexistovala měřitelná odchylka, skoro všechny vzorky byly shodné resp. poslední roky už absolutně (cca do roku 2006 existovala v odchylkách menšina, do roku 2013 výjimky).

Jak autor k tolika interakcím přišel, nebudeme řešit, ale známější lidé mají trochu jiné možnosti. Samozřejmě to neznamená, že se všemi prováděl vertikálně-horizontální jogging. Na druhou stranu se mu většina z nich svěřila i s tím, co nikdy neřekly svým nejbližším. Statistiku jsem sestavil i kvůli opakujícím se dotazům na dané roviny.

Oficiální státní statistiky jsou zpravidla lživé a neověřitelné skoro vždy. Tyto vychází z velké životní praxe autorovy i mnoha dalších mužů z různých sociálních okruhů. Dodávám, že stav žen je horší než kdy předtím, zvláště těch ve věku 18-29. Od roku 2013 došlo v dopadu působení militantního feminismu, digitalizace a sociálních sítí na ženy ke katastrofálnímu zhoršení stavu a k extrémně negativnímu vývoji, který stále pokračuje.

Muži pod 30 by neměli dál číst, ostatní jen na vlastní nebezpečí.

Statistika situace žen v ČR

– každá třetí žena a každá druhá vš žena v ČR má zkušenost se sexem za peníze (porno, priváty, focení, natáčení, kluby, volné vztahy, zahraničí)

– 70+% žen má do věku 20 let 10+ sex. zkušeností s různými muži a 30+ do 30. roku věku

– 30% žen má 100+ a 10% 1000+ sex. zkušeností s různými muži

– každá třetí až pátá žena má sexuální zkušenost s cizincem

– rozpadá se 90+% rodin párů pod 45 let věku ženy

– třetina dětí nikdy nepozná vlastního otce nebo ho vídá sporadicky

– jen třetina až pětina dětí vyrůstá v úplné rodině do 10 let věku a desetina po celé dětství

– 70% ženatých mužů nemá po 1. roce od narození potomka od své ženy sex nebo jen sporadicky

– 90% samoživitelek poštvává děti proti otci a brání jim v přístupu k tátovi

– třetina dětí biologicky není otců zapsaných v rodném listu

– 30+% aktivně se seznamujících žen na seznamovacích webech tvoří vdané a 90+% zadané ženy

– 90+% žen se dopouští nevěry

– 7 z 10 submisivních žen z Moravy má zkušenost se zneužíváním v dětství nebo s nekonsensuálním sex. stykem.

– každá třetí až pátá žena zažila nějakou formu znásilnění (skutečného, ne hraného)

– 70% matek psychicky nebo fyzicky týralo své děti jednorázově, 30% dlouhodobě

– 70+% žen má nějakou formu závislosti na alkoholu, drogách, cigaretách, marihuaně

– 30% dívek ve věku 13-25 let se v nějaké formě sebepoškozuje

– 50+% dívek ve věku 13-25 let trpí nadváhou, anorexií nebo bulimií

– 70+% žen ve věku 18-29 let má nějaké tetování

– Procento celoživotních vztahů se pohybuje pod 1% jen díky párům 65+ a stále klesá

– závěry vycházejí z praxe a ze statistického vzorku 300k žen a z veřejně dostupných faktů v celé společnosti

– autorovy závěry bývají oproti realitě spíše podhodnoceny a skutečnost bývá podstatně horší

– procentuální poměry mají opakující se čísla, protože takto fungují sociální a statistické zákonitosti společnosti

– příště se radši nikdo neptejte a v zájmu nás všech a našich synů s tím něco začněme dělat

Závěr

Ženy nejsou přímými viníky tohoto katastrofálního stavu, tím jsou muži.

Ženy jsou ženy, nejsou ze své přírodní podstaty hodné ani zlé, dobré ani špatné, promiskuitní ani věrné.

Jsou přesně takové, jaké si je muži a Systém vychovají. Chovají se tak, jak je pro ně v jejich mysli výhodné (jak určují aktuální společenské normy) a to i v případě, že je to nevýhodné (ženská logika).

Jejich stav je tedy vždy výsledkem chování mužů a působení jejich společenského Systému a propagandy životních hodnot. Je jen na nás mužích, abychom stav žen změnou Systému a obsahu propagandy škol, médií, kultury na Tradiční hodnoty napravili.

Epilog: Kde není gentlemanů, není dam. Kde není dam, není gentlemanů.

 


07.08.2022 Alien


Související články:


12345 (225x známkováno, průměr: 3,59 z 5)
23 330x přečteno
Updatováno: 7.8.2022 — 22:37

Reklama

D-FENS © 2017