Tajné očkování dětí proti vůli rodičů

Featured Image

Představte si následující situaci – žijete si ve Washingtonu DC a vaše dítě přijde domů ze školy. Zeptáte se, co bylo ve škole a místo obvyklého „nic“ z něj vypadne, že se třída byla očkovat! V tom lepším případě, jinak se o očkování vůbec nedozvíte. To není sci-fi, to je běžná realita dnešních USA.

Od 16. března 2021 platí ve Washingtonu DC zákon [1], který umožňuje očkovat děti od 11 let věku nejen bez souhlasu rodičů, ale i způsobem, aby se o tom rodiče nedozvěděli. Zákon umožňuje očkovat děti, pokud očkování doporučí státní (a jistě nestranná) Komise poradců pro imunizaci – Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) – a pokud je dítě schopné vyslovit informovaný souhlas. Schopností vyslovit informovaný souhlas se rozumí, pokud je dítě schopné porozumět, proč se lékařský zákrok provádí, co je jeho podstata a jaké jsou s ním obvykle spojena rizika.

Odhlédněme teď od skutečnosti, že je možné mít výhrady např. z náboženských důvodů. Nebo nechcete, aby na vašem dítěti byl prováděn výzkum a bylo očkováno experimentální a dosud neschválenou vakcínou (všechny vakcíny na covid-19 mají pouze dočasné povolení k nouzovému použití).

Vzhledem ke skutečnosti, že rodiče nedávají souhlas a nejsou předem informováni, není možné ani zjistit předchozí průběh očkování dítěte – zda mělo v minulosti reakce na očkování, jak bouřlivé reakce to byly, zda nemá známou alergii na součást očkovací látky, nebo zda nemá dočasný nebo trvalý zdravotní problém, který by očkování znemožňoval. Je to možnost přirozeně pouze teoretická, protože všichni víme, že tyto informace si jedenáctileté děti běžně pamatují a lékař, provádějící cca půlminutové vyšetření před očkováním, je schopen tyto informace spolehlivě odhalit.

Jistě nemůže dojít ani k očkování školou v nepřiměřeně krátké době po očkování rodiči proti jiné nemoci. A i kdyby, dětský organismus se s tím nějak vypořádá, děláme to přeci pro vyšší dobro. Někdy se přeci vyplatí obětovat pár dětí kvůli zdraví starých a nemocných.

Také nejsem na pochybách, že jedenáctileté dítě již má svůj rozum a indoktrinací ve škole ho nelze ovlivnit. Jistě nikdo nepodezírá dospělé, že by na dítě tlačili způsobem „budeš ve třídě jediný, nestydíš se?“, „chceš, aby kvůli tobě všichni museli nosit roušky?“, „ty se bojíš, to jsi chlap?“, „co když nakazíš babičku, chceš, aby umřela?“. K podobným špinavým trikům by se jistě nikdo nesnížil.

Protože rodiče by mohli, celkem oprávněně, protestovat, zákonodárci za Demokratickou stranu (levice v USA) zvolili elegantní řešení – rodičům prostě vše zamlčet.

Poskytovatel zdravotní péče by měl nechat příslušné pole v záznamech o očkování prázdné. Zákon požaduje po poskytovateli zdravotní péče zaslat zprávu o očkování přímo škole dítěte (nikoliv rodičům) a škola má uchovat tuto informaci v tajnosti. Dále má zdravotní zařízení žádat proplacení péče přímo po zdravotní pojišťovně bez souhlasu rodičů (tedy pojistníka) a pojišťovna nemá informovat pojistníka o poskytnutých „benefitech“.

Tento způsob provedení bude mít, mimo jiné, velmi pozitivní dopad na hlášení komplikací očkování. Jako rodič nemůžete hlásit reakci na něco, o čem nevíte. Prostě jen budete řešit případný zdravotní problém dítěte, jehož původ bude Vám, a i praktickému lékaři, neznámý.

Stát přirozeně zákonné možnosti ihned využil a již začal očkovat proti covid-19 [2]. V současné době probíhá soudní spor 4 rodin proti Washingtonu DC. Rodiny chtějí zákon zrušit, aby mohli posílat své děti do školy bez obav, že do nich stát zase něco píchne. Zákon umožňuje očkování proti jakékoliv nemoci, kde to stát uzná za vhodné. Ani vítězství jim ale přirozeně nepomůže s případnými komplikacemi – očkování jejich dětí již bylo provedeno.

Není se ovšem čeho obávat, CDC uvádí, že vakcíny jsou bezpečné a spolehlivé. V poslední době sice CDC uvedla, že spojitost očkování a zánětů srdce (perikarditida a myokarditida) u dětí a mladých lidí je pravděpodobná, ale v první polovině roku evidovala CDC v USA „pouze“ 1226 těchto případů po podání vakcíny Pfizers a Moderna, převážně v odstupu několika dní po druhé dávce. [3] Samotná ACIP (tj. ten, kdo doporučuje očkování v rámci tohoto programu) uvádí, že očkovaní by měli být informováni o těchto rizicích, aby bylo možné včasně diagnostikovat a léčit případné problémy. [4] Jak se podobné doporučení slučuje s rodičům utajeným očkováním zůstává záhadou, nepochybuji však, že dětem bude předložen leták s informacemi o autorizaci pro nouzové užití, který ACIP doporučuje doplnit.

Situace není nijak vážná, což jednoznačně demonstrovala CDC odložením jednání k tomuto tématu, protože připadalo na nově vyhlášený státní svátek. Záněty srdce prostě musely ustoupit uctění svátku vážícímu se ke konci otroctví v Texasu. Ale jinak, když zrovna není svátek, CDC situaci pečlivě prověřuje – doufejme.

Mezitím Evropská léková agentura (EMA) doplňuje Guillain-Barré syndrom do možných vedlejších účinků Johnson & Johnson’s Janssen covid-19 vakcíny. Guillain-Barré syndrom je nervové autoimunitní onemocnění, projevující se mimo jiné svalovou slabostí, ztrátou pohybové koordinace až paralýzou (včetně paralýzy svalů zajišťujících polykání a dýchání – v tom případě postižený končí na JIP a onemocnění může končit smrtí). Přestože se jedná se o relativně vzácné onemocnění, je jednou z hlavních příčin netraumatických paralýz na světě. Postižený se při rychlém zahájení léčby obvykle vyléčí, mohou ale přetrvávat doživotní následky a bylo již zaznamenáno i úmrtí v souvislosti s touto nemocí a očkováním. [5] Ale klid, jedná se přeci o vzácné onemocnění a dítě dostane k prostudování příbalový leták. Nic mu nebrání posoudit případná rizika.

Nepochybuji, že žádné další komplikace se již nevyskytnou a zůstane pouze u těchto dvou – a více než třiceti dalších komplikací, které jsou momentálně na seznamu.

Ostatně farmaceutické společnosti dělají vše pro to, aby na trh dodávaly pouze bezpečné produkty, jak nás Johnson & Johnson již přesvědčil v případě dětského pudru způsobujícího rakovinu vaječníků. [6] Vědci společnosti J&J na toto nebezpeční upozornili vedení společnosti již v roce 1973 a už po 47 letech (v roce 2020) společnost skutečně v produktu nahradila mastek za bezpečnější, ale bohužel dražší, kukuřičný škrob. V současné době Nejvyšší soud USA zamítl odvolání J&J proti náhradě škody obětem ve výši 2,1 miliardy dolarů (společnost čelila cca 21 800 žalobám obětí). V případě vakcín však toto nebezpeční nehrozí – nebezpeční, že by farmaceutické společnosti musely hradit škody obětem. Státy udělili farmaceutickým společnostem záruky, že nebudou nést žádnou odpovědnost za případné poškození zdraví osob díky covid-19 vakcínám. To ale samozřejmě nebude mít vliv na kvalitu výsledného produktu a navíc, jedenáctileté dítě jistě umí všechny tyto informace zohlednit ve svém rozhodnutí.

Mimo zdravotní stránku věci je zvláštní, že 11leté dítě vykazuje dostatek rozumu na rozhodnutí o očkování, ale není schopno posoudit škodlivost cigaret. Dokáže vyhodnotit rizika a přínosy očkování, ale naprosto selhává při rozhodování o konzumaci alkoholu. Bez zaváhání posoudí povahu lékařského zákroku, ale ještě 4 roky nebude schopné pochopit, že se nemá krást a nebude odpovědné za své chování – všude, mimo ordinaci lékaře. V této magické místnosti se stává plně odpovědným občanem.

My naštěstí nežijeme v zemi neomezených možností, přesto nejsme podobných kratochvílí ušetřeni. Premiér Babiš se již nechal slyšet, že povinné očkování za této vlády nebude. Což je jasná informace, že v té příští, hned po volbách, ho zavede obratem. Právně mu v tom nic nebrání. [7] Ovšem ani kdyby se agent Bureš nedostal do premiérského křesla, Piráti, Spolu a STAN se jistě nebudou štítit vyrazit v jeho šlépějích.

Ministerstvo zdravotnictví zatím rozhodlo, že očkovat, bez souhlasu rodiče, se mohou děti od 16 let věku. [8] Dokonce není nutný ani písemný souhlas, dítě prostě jen kývne a už to jede. Nepochybuji, že si, v případě potřeby, lékař i sestra na výslovný souhlas živě vzpomenou.

Ve světě jsou ale dál! Zdá se, že současná Corono-hujerská koalice (ANO, Piráti, Spolu, ČSSD, STAN) [9][10] má ještě co napravovat a pandemický zákon bude třeba co nejdříve novelizovat.

Mimochodem, jste si jistí, že právě teď nejde vaše dítě do očkovacího centra „vyhrát“ nový mobil nebo počítačovou hru? [11]

 


08.08.2021 Anderson

 

 

[1] https://code.dccouncil.us/dc/council/laws/23-193.html Odkazovaná část 600.9 https://legiscan.com/DC/text/B23-0171/id/2213344

[2] https://www.theepochtimes.com/parents-sue-dc-over-allowing-kids-to-be-vaccinated-without-parents-consent_3903710.html

[3] https://www.theepochtimes.com/mkt_app/cdc-finds-more-cases-of-heart-inflammation-than-expected-connected-to-covid-19-vaccines_3870915.html

[4] https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html

[5] https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-guillain-barre-syndrome-listed-very-rare-side-effect

[6] https://www.cnbc.com/2021/06/01/supreme-court-rejects-johnson-johnsons-appeal-of-2-billion-baby-powder-penalty.html

[7] https://stavbeznouze.cz/blog/proc-vojtech-zase-lze-o-ockovani/

[8] https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Informace-o-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-nezletil%C3%BDch-16.pdf

[9] Hlasování o zrušení nouzového stavu – https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=75413&l=cz

[10] Hlasování o pandemickém zákoně – https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=75392&l=cz

[11] https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/6335-boty-nebo-mobil-za-ockovani-na-nadrazi-se-prvni-den-nechalo-ockovat-240-lidi-na-chodove-600.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


Související články:


12345 (186x známkováno, průměr: 1,35 z 5)
14 599x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017