Normies versus narcističtí extremisti (aneb jak zdiskreditovat opozici a udělat z ní Tabu)

Featured Image

V podoboru sociologie pro ovlivňováním veřejného mínění existuje slangový výraz „Normies“, označující většinu průměrných, běžných lidí. Normies se instinktivně staví proti tomu, o čem byli vychováni že je to špatné, takže jakékoli PR, které je má ovlivnit, jim nemůže natvrdo vnucovat své cíle – musí je přesvědčovat polehoučku v rámci toho, co je pro Normies přijatelné, a krůček po krůčku pomaličku posouvat hranice.

To má ale i odvrácenou stránku. Pokud někdo hlasitě vykřikuje extrém mimo meze tolerance Normies, totálně tím u nich zdiskredituje a napořád zablokuje všechny myšlenky či názorové pozice jakkoli s tím spojené.

To dělají policejní provokatéři a autoritářští politici v rámci tzv. „řízené opozice“… A také „užiteční idioti“ z řad extremistů, kterým ve skutečnosti nejde o to kohokoli účinně přesvědčit, nýbrž polechtat si své ego.

Určitě jste někdy viděli záběry z demonstrací, na kterých se vyskytli policejní provokatéři. Ať se jednalo o Belfast nebo Prahu, na doposud normální demonstraci se náhle zjeví někdo, kdo začne vykřikovat extremistická hesla, vyzývat k násilí nebo házet dlažební kostky – a podivuhodnou shodou okolností právě před televizními kamerami!

Účelem takových provokací není ovlivnit účastníky demonstrace, protože ti vědí své a s s jejich názory nic nehne. Účelem je ovlivnit Normies, kteří sedí doma a sledují demonstraci na svých televizních obrazovkách. Účelem je, aby si Normies řekli „aha, to jsou nějaká násilnická hovada/náckové/genocidální maniaci“ a pro zbytek života hodili všechny požadavky dané demonstrace do jednoho pytle „nepřijatelné“ společně s islámskými teroristy, nácky, fašisty, žháři apod. a již se nad tím nezamysleli.

Podle sociologické teorie jsou Normies nevyhranění lidé, kteří se příliš nezajímají o politiku, historii, ekonomii ani ideologii a prostě si žijí své normální životy.

Protože se věnují své rodině a svým koníčkům a „nemají čas na blbosti“ (což je do nějaké míry chvályhodné), nemají ani čas aktivně vyhledávat informace o politických ideologiích, hnutích, programech a kauzalitě myšlenek. Nedostatek konkrétních informací, skrze jejichž prizma by hodnotili politické směry (např. ekonomické teorie keynesiánů versus nové rakouské školy; nebo progresivci vs. konzervativci) tak nahrazují vyhodnocováním, jak se která politika a strana jeví být v obecné shodě s nekonkrétním morálním přesvědčením, jaké jim bylo vštípeno v rodině a na škole. S heslovitými morálně-hodnotovými imperativy jako:

  • Násilí je špatné, lidé se mají domluvit.
  • Škodit přírodě je špatné.
  • Krást je špatné a korupce je zlo.
  • Volby jsou občanská povinnost.
  • Zákony se musí poslouchat.
  • Náckové jsou špatní a lidská práva dobrá.
  • Bezpečí je hlavní.
  • Zločiny a porušování zákonů se musí trestat.
  • Politikům a korporacím se nedá věřit, protože jsou zkorumpovaní a jde jim jen o peníze.
  • Věci, které jakkoli ohrožují můj rytmus a styl života (např. rodina, fotbálek, autem na chatu, pívo po obědě) jsou nežádoucí.

Tyto imperativy nejsou promyšlené, ale nejsou ani nějakými neodstranitelnými dogmaty. Jsou jakýmsi provizorním, podvědomým „prvním filtrem“. Dají se sice posunout, ale pouze velmi jemně a citlivě, brnkajíc na existující imperativy a přesvědčení Normies a hlavně postupně jako když se vaří žába.

Kdokoli tedy chce jakkoli ovlivnit názory Normies, musí brát v potaz na tyto heslovité imperativy a argumentovat přinejmenším zdánlivě v rámci jejich mezí, nikoli mimo ně, protože tím by spáchal PR sebevraždu. První a nejdůležitější podvědomé heslo Normies totiž zní:

JÁ JSEM SLUŠNÝ, DOBRÝ ČLOVĚK (a chci, aby mne všichni ostatní považovali za slušného, dobrého člověka), a SLUŠNÝ ČLOVĚK NEDĚLÁ XYZ (neporušuje Imperativy).“

Kdežto kdo imperativy porušuje, to je zlý, neslušný člověk a od takového se Normies kategoricky a totálně odřízne.

Nikdo to Normies nemůže mít za zlé: je to první pravidlo pro přežití v jakékoli komunitě. Nevybočovat z řady, ostentativně vyznávat Společné Hodnoty, manifestovat že jsem dobrý soused, důvěryhodný a předvídatelný člen komunity, na kterého je spoleh, který pomůže ostatním a ostatní mají tedy pomáhat jemu.

Ze všeho, co odporuje jejich heslovitým morálním imperativům, se však Normies ježí chlupy na zádech a jímá je hrůza. Ne nutně proto, že by s tím osobně tak strašně nesouhlasili na racionální úrovni – ale kdyby snad sousedé viděli, že Normie s něčím takovým souhlasí, ztratil by dotyčný status Dobrého Člověka a stal se parájou: „tím divným extremistou“ se kterým nikdo nemluví, nepomáhá mu a sousedé si o něm šuškají za zády.

Pud sebezáchovy tedy velí jasně: kdekoli se vyskytne jakýkoli Extrém, který zjevně překračuje podvědomé heslovité morální imperativy Normies – takový extrém musí být co nejkategoričtěji, nejdůsledněji, nejhlasitěji a nejostentativněji odmítnut, zavržen a nemilosrdně označen jako Tabu. Nesmí mu být dopřána ani vteřina pozornosti, ani ždibeček zamyšlení. Biblickými slovy: „zavržen jako klatý“.

Jenže právě Normies jsou zároveň jediná skupina, kterou stojí za to ovlivňovat – protože vyhraněného či přesvědčeného téměř nikdy nepřesvědčíte, aby změnil názor. Ti jediní, kteří se dají se ovlivnit, jsou právě nepřesvědčení a nevyhranění Normies, které jde snadno postrkovat sem a tam chytrým brnkáním na ty správné struny s dostatkem trpělivosti a empatie.

Normies však nejsou směrem řekněme doleva posouváni jen manipulátory, kteří vystudovali sociologii a psychologii s cílem cynicky manipulovat lidi aniž by si všimli že jsou manipulováni – ale i kontraproduktivními nešťastníky, kteří si nemohou pomoct a Normies neúmyslně posouvají směrem, kterým se jim samotným nelíbí. Jenže oni prostě nemohou odolat pokušení sami sebe střelit do nohy.

Raději mlčet než být po boku extremistů

Ukažme si to na empirickém historickém případu. Na začátku 90. let bylo na severu a západě Čech úplně normální veřejně mluvit o násilí ze strany některých romů vůči majoritní společnosti, o kriminalitě apod. Pamatuji se na normální, mainstreamové novinové zprávy z Berouna nebo snad Plzně, kde se soustavně psalo o takových problémech (snad mlácení občanů a trhovců na městských trzích) a proč kvůli tomu město pro udržení veřejného pořádku najalo nejprve soukromou bezpečnostní agenturu a posléze si zřídilo městskou policii, jakmile to šlo.

Jenže pak se zjevili skinové a neonacisti a začali nejen kritizovat romskou kriminalitu a násilí, nejen držet nějaké „občanské hlídky“ – ale navíc náhodně mlátit romy a co hůř, k tomu vykřikovat genocidální hesla výslovně propagující nacistické metody s vražděním plynem apod. Jenže jak zní morální imperativy Normies?
Mimo jiné „Násilí je špatné“ a „musíme chránit lidská práva aby se neopakovaly nacistické zločiny“.

Tím došlo k radikálnímu posunu: veškerá kritika problémů soužití s romským etnikem se šmahem přesunula z kategorie „normální“ (navíc dráždící Normie imperativ „násilí je špatné“ ze strany agresivních příslušníků menšin) do kategorie „to dělají násilničtí extremisti a nacisti, s tím nebudeme mít nic společného“. Stalo se z ní Tabu, ve společnosti Slušných Lidí nepřijatelné.

Nikoli proto, že by průměrní občané nějak otočili ve svých názorech – v soukromí klidně i problémy se soužitím zkritizují. Ale nikdy to neřeknou veřejně, před neprověřenými Cizími – protože říct takové Tabu by znamenalo zařadit se po bok nácků a násilnických extremistů a to by dotyčný přestal být Dobrým, Slušným Člověkem a stal se namísto toho vyvrhelem neakceptovaným ve společnosti Slušných lidí.

Chápete? Mezi svými si říkají něco jako:

„Já taky nesouhlasím s tím, že nepřizpůsobiví dělají brajgl a nemělo by jim to procházet, ALE nechci nikoho posílat do koncentráku jako ti náckové a nejsem žádný rasista!“

Důležitost toho, nepodobat se a nebýt spojován s nějakou extrémní skupinou, jejíž postoje jsou pro Normie nesnesitelné, je vyšší, než důležitost osobního názoru na nějakou problematiku.

(Ostatně otestujte se sami: kdyby ty samé názory, jaké léta zastáváte, začal najednou vehementně šířit a propagovat Timmermans, Putin, Bush, Obama, Urza nebo Soros – podle toho koho vy a vaše okolí nesnášíte, jak byste se cítili a co byste dělali?)

V krajních případech to vede až k tomu, že lidé se třeba v Německu (kde je stádnost a sociální tlak o řád intenzivnější než u nás) neodváží ani volit stranu, kterou by volit chtěli ale která je pošpiněna podobností s nesnesitelnými extremisty – byť by to byla sprostá pomluva. Protože kdyby taková strana „pošpiněná asociací se zavrženíhodnými“ v jejich volebním okrsku uspěla, vypukl by hon na čarodějnice.

Extremistům „řešícím problémy“ nikdy nejde o vyřešení problémů, nýbrž o vlastní uspokojení a narcismus

Příběhem o tom, kterak se kritika soužití s některými příslušníky některých etnik z kategorie „pro Normie je normální o tom mluvit“ přesunula do kategorie „pro Normie je to totálně zdiskreditované Tabu“, se zároveň dostáváme ke druhému opakujícímu se vzorci: jakou motivaci mají extremisté, kteří tak strašně pobouří Normies a vyprovokují je, aby otočili o 180° a na doživotí zavrhli nějakou myšlenku jako nepřijatelné Tabu?

Policejní provokatéři jsou jasní. Řízená opozice také. Ale většinu skinheadského a neonáckovského násilí v 90. letech, které tak brutálně zdiskreditovalo a tabuizovalo problematiku soužití s etniky, opravdu neměli na svědomí policejní provokatéři, nýbrž reální skinové a nácci. Co je k tomu vedlo?

Znám příběh pár kluků, kteří se v 90kách přidali k náckům – zpravidla proto, že jim etnikum bezdůvodně v přesile namlátilo když šli do sámošky pro rohlíky nebo po ulici ze školy a oni chtěli získat pocit bezpečí ve skupině a pomstít se. Ne že by to bylo lidsky nepochopitelné, ostatně kdo v 90kách nezažil nevyprovokovanou agresi etnika a nepamatuje si jaké emoce to v něm vyvolalo? Ale taková reakce byla jednoznačně přes čáru a problém se soužitím, který údajně řešili, tím nevyřešili. Naopak. Všechno jen radikálně zhoršili.

Politická debata o problému se soužitím a nevyprovokovanou agresí etnika a jeho systémovém řešení se stala tabu. Co více, díky náckovskému násilnickému chování se prohodily role obětí a útočníků – zatímco v 90. letech bylo pro Normie normální, že většinová společnost je terčem nepochopitelných nevyprovokovaných útoků některých agresivních příslušníků etnika a „ty útoky by se měly nějak řešit“, nově se role prohodily a soustavným informováním o útocích nácků se stalo normativem, že naopak etnikum je obětí nevyprovokovaného náhodného násilí nácků a „ten rasismus by se měl nějak řešit“.

A nedosti tomu – náckové navíc požadovali i totální vyvraždění a vyhlazení celých menšinových etnik – což je cíl, který etnikum s většinovou společnosti nikdy nemělo a který je zároveň pro Normies totální tabu (bohudík, protože kdykoli to tabu být přestane, nastává Jugoška/Sýrie). Díky „asociaci s nácky“ se tak řešení nebo i samotné diskutování o problémech se soužitím stalo totálním Tabu a namísto vyřešení se problém zhoršil a na některých místech zhoršuje až dodnes, desetiletí po době kdy staří skini de facto vymizeli z existence generační obměnou a zfotrovatěním.

Protože skinům a náckům nikdy nešlo o řešení problému – to byla jen záminka. Šlo jim jen o léčení svých komplexů pořváváním nacistických hesel, sobeckou pomstu na komkoli si mohli zchladit žáhu, a narcistické vytvoření image „tvrďáka a rváče“ zbabělým mlácením náhodně vybraných slabších = bezpečných obětí z pozice přesily (nikdo nikdo neviděl skina, který by šel na férovku 1:1 proti boxerovi nebo karatistovi). A stejné je to se všemi extremisty.

Například islámští extremisté se vybičovávají do emocí a získávají přívržence na základě narativu, že je zlá západní společnost údajně islamofobní, vede válku proto muslimům a oni se musí bránit a učinit tomu přítrž – načež tento problém „řeší“ tím, že páchají sebevražedné teroristické útoky a podřezávají Brity a Francouze za vykřikování „alláhu akhbar“. Jako vážně? Copak nevidí, že tím jen vyvolají větší nenávist proti muslimům a tu válku, které se údajně chtějí bránit, si sami vykoledují? Copak nevidí, jak je taková „taktika“ naprosto extrémně kontraproduktivní?

Ale vidí a vědí. Jenže jim ve skutečnosti nejde o žádné deklarované „zabránění západní válce proti muslimům“, ale naopak o její vyvolání. Řada francouzských sociologů a psychologů (kteří oproti britským a německým netrpí multikulti ani PC) analyzovala „své“ francouzské muslimské teroristy a došli k závěru, že neexistuje ekonomické nebo náboženské pojítko a že nejde ani o žádné „oběti společnosti“.

Nýbrž že většinou jde o pouliční rváče, playboye a „krále párty“ nebo kriminálníčky, kteří vedli zkažený, soběstředný a agresivní život, záviděli úspěšnějším a boháčům, a s přibývajícími léty chtěli stále více bohatství, moci, agrese – a objevila se jim psychologická potřeba najít si záminku pro svou zkaženost. Chytli se tedy wahabitského islámu jako perfektní záminky vraždit všechny všude včetně nedostatečně radikálních muslimů, které prohlásí za odpadlíky (tzv. „takfiri džihadismus“) a přitom se považovat „za ty správné“. A své útoky páchají vysloveně s cílem maximálně naštvat většinovou společnost a rozdmýchat občanskou válku ze sobeckých důvodů.

V občanské válce by totiž nebylo možné stát bokem, ale si každý by si musel vybrat jednu ze dvou vyhraněných stran nepřátelských na život a na smrt… Kde by zakomplexovaní kriminálníčci a pouliční póvl samozřejmě byli veliteli té muslimské strany a ukázali úspěšnějším, bohatším a do té doby umírněným muslimským obchodníkům a podnikatelům, kdo je tu skutečný boss. Kde by tekly vytoužené potoky krve aniž by z toho byly problémy. A kde by si mohli jako „válečnou kořist“ beztrestně nakrást auta, domy a ženy dle libosti.

Prostě – údajný problém, kterým agitují ale reálně jdou kontraproduktivně přesně proti jeho řešení, to je jen trapná záminka pro egoistické uspokojení nejsobečtějších patologických osobních potřeb agrese, závisti, neukojených ambicí, sadismu, krvežíznivosti a zakomplexovanosti, že o takový budižkničemu póvl nestojí úspěšné a hezké holky (nemuslimky stejně jako muslimky z dobrých rodin, které se označí za „takfiri“ a pomstí se jim za „nafrněnost“).

Mám pokračovat? Třeba v turbulentním dění na Donbase se ve Slavjansku na místo „lidového starosty“ vyšvihl Vjačeslav Ponomarjov, který se proslavil tím, že jako úplně první opatření zavolal místní bankéře a pohrozil jim, že on je teď Velký Boss za vládnoucí separatisty a že je postřílí pokud mu nenavalí prachy. Jako druhou věc začal unášet, mučit a vraždit všechny, se kterými měl nevyřízené osobní účty. A jako třetí sexuálně napadat místní ženy. Všechny svoje zločiny sice páchal pro ukojení svých osobních sadistických, finančních a egoistických choutek – ale zaštiťoval se přitom příslušností k „Opolčencům“ a jejich autoritou, čímž pochopitelně separatistické hnutí totálně diskreditoval coby bandu lupičů, sadistů a úchylů.

K jeho smůle ovšem skutečný vůdce separatistů, inteligentní Igor Girkin alias Strelkov, dobře chápal co Ponomarjov způsobuje z PR hlediska a nehodlal si nechat svou organizaci takto diskreditovat – takže po dvou dlouhých měsících svého řádění byl Ponormajov na povel rozmrzelého Girkina zatčen samotnými separatisty a „zmizen“.

Proč je potřeba vždy „vylepšit“ pravdu, snesitelnou pro Normies, bombastickými extrémními smyšlenkami?

Pokud se přesuneme do světa internetu, médií a informací, stejný vzorec „kritiku nežádoucího jevu diskredituje extremistická skupinka, které jde jen o ego a narcismus“ platí pro různé hlasatele „necenzurované pravdy“ a extrémních teorií. Ti také vždycky údajně řeší problém – nelegální chování vlády a vládní spiknutí; nebezpečné lékařské preparáty; korupci, klientelismus a mafiánské mocenské praktiky politiků. A častokrát základ problému reálně existuje.

Jenže určitá sorta lidí trpí neodolatelnou potřebou se nespokojit s nudnou pravdou, protože není dost cool – potřebují ji „vylepšit“ něčím fakt bombastickým, potřebují rozvést pravdivý základ až do absurdních teorií a domněnek.

Jenže tím se z pravdy, která by ještě mohla být skousnutelná pro Normies pokud se správně podá a mohla by vyústit v exposé zločinů vlád či korporací a nápravu stavu, stane doočíbijící opravdu trapný extrém a pitomá báchorka, která v očích Normies naopak vylije vaničku i s dítětem a zdiskredituje celou pravdu včetně pravdivého objektivního základu.

Například Edward Snowden vynesl na světlo pravdu o vládních špiclovacích a šmírovacích programech, včetně překvapivě přesné triangulace pohybů osob BTS věžmi, plošných odposlechů a programů, které způsobí že telefon je zdánlivě vypnutý ačkoli ve skutečnosti nahrává. Pro Normies by bylo skousnutelné tvrzení že se jedná o porušování lidského práva na soukromí a lidského práva na spravedlivý proces, protože plošné odposlechy probíhají a zjištěné údaje se různě algoritmicky vyhodnocují v rámci zpravodajského vytěžování a policejního zneužívání.

Jenže pro konspirační teoretiky to nebylo dost cool – a tak si přisadili, že „vláda umí odposlouchávat i vypnutý telefon s vyndanou baterkou protože mu dodá energii mikrovlnou“ apod. A informace o plošných odposleších zase „vylepšili“ o tvrzení, že se ukládají pro zaslání lidí s nesprávnými názory do koncentráků v rámci „celoplanetární totality“ – což je sice parádně bombastický pojem, jenže právě proto je tak extrémní, že mluvčího i téma před jakýmikoli Normies totálně, ale totálně zdiskredituje.

Jistěže kdyby někdy vznikla „celoplanetární totalita“, uměla by takové informace zneužít – ale to není na pořadu dne a policejní oddělení pro „Operativní a podpůrnou techniku“ opravdu nejsou spiklenci nějakých „Temných Globálních Sil“, nýbrž prostě dělají to, co každý fízl – zneužívají svou pravomoc a možnosti v maximální možné míře, aby preventivně věděli všechno na všechny, protože to je ideál všech fízlů na zeměkouli již po staletí a s žádným globálním spiknutím to nemá nic společného.

Dále třeba sítě 5G. Odvrácenou stránkou 5G sítí je, že v sobě zahrnují i sítě mMTC a NB-IoT určené výslovně pro Internet of Things, což v praxi znamená digitální šmírovátka úplně všude. Jedině díky mMTC bude možný „pokrok“ v podobě nezávislých autonomních senzorů na baterie snímajících emise včetně CO2, vlhkost, dopravu – prostě „chytrý svět“ kde si nemůžete ani zatopit, nabrat vodu ze studny nebo zajít do lesa, aniž by to nějaký nenápadně přilepený „smart“ senzor nenapráskal na internet. Tyto „šmírácké příhody ze života normálních lidí“ by pro Normies byly pochopitelné, akceptovatelné a mohly vést užitečnou kontrarevoluční debatu, zda o takovou prošmírovanou IoT budoucnost stojí a proč by se kvůli ní měli vzdát svých analogových televizí a rádií.

Jenže extrémním konspirátorům prostě nestačilo vést racionální debatu na téma soukromí versus všudypřítomné senzory. Namísto toho si museli navymýšlet, že 5G bude ovládat mozky, zabíjet lidi na dálku a podobné bombastické pitomosti.

To jsou ovšem maličkosti oproti vysloveným sabotážím. Istanbulská úmluva skutečně prokazatelně chce zavést gender jako státní ideologii a uzákonit, že „násilí na ženách“ je i jakýkoli výrok, který se nelíbí radikálním feministkám. Opravdu nařizuje převýchovu chlapců ve školách i prolomení advokátní mlčenlivosti, za což normu tvrdě kritizovala Česká Advokátní Komora. Kdyby se kritika omezila na tato fakta a vypíchla, že nám tu norma chce položit rovnítko mezi „slovní kritiku“ a „násilí na ženách“, že požaduje převýchovu chlapečků ve školách aby si hráli jako holčičky, že požaduje státní uzákonění jedné menšinové ideologie coby Státní Pravdy, a že to všechno dosvědčují renomovaní právníci ČAK kteří odmítají takový právní paskvil a indoktrinaci – to by na Normies platilo.

Normies jsou sexuálně normální a rozhodně nechtějí, aby jim ve škole dělali z chlapců děvčata a naopak.

Jenže žádné odebírání dětí na převýchovu ani koncentrační tábory v Istanbulské úmluvě nejsou ani náznakem, takže když si je k tomu ve svém slavném kázání kněz Piťha navymýšlel jako bombastický bonus namísto aby zůstal u střízlivé pravdy, úžasně tím pomohl progresivní levici, která skrze jeho výmysly zdiskreditovala jakoukoli kritiku IÚ jako paranoidní a vyšinuté lži od bandy starých extremistických katolických paranoiků (kteří určitě chtějí mlátit ženy). Totální kontraproduktivní „medvědí služba s.r.o.“

Nebo farmacie. Investigativní novináři vynesli na světlo celou řadu kauz, kdy Big Pharma uvedla na trh nebezpečný lék či vakcínu protože jim šlo o rychlé zisky a buď zfušovali vývoj, nebo vědomě ignorovali nežádoucí účinky aby mohli preparát co nejdříve uvést na trh, nebo v rámci cost-cuttingu nedodrželi hygienické či jiné normy ve výrobě a balení.

V medicíně a farmacii přitom existují velmi přísné konvence a úmluvy, které leccos zakazují. Kupříkladu Norimberský kodex, který nejpřísněji zakazuje jakoukoli experimentální medicínu či preparáty bez absolutně svobodného, informovaného a nevynuceného souhlasu osoby. Nebo Úmluva o lidských právech a biomedicíně ratifikovaná ČR která říká, že „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“

Kdyby se odpůrci vynucované covid-vakcinace v první větě říkali, že nejsou antivax ale zaštiťovali se empirickým seznamem historických průšvihů Big Pharma a jejích nebezpečných produktů; seznamem empiricky prokázaných a soudy uznaných závažných vedlejších účinků vakcinací; závaznými dohodami o lidských právech; šermovali dohodami, které Big Pharma dávají imunitu vůči žalobám o odškodné pro nežádoucí účinky vakcín; a vyvozovali z toho, že se odmítají podrobit nové a nedostatečně vyzkoušené vakcíně, ve kterou nemají důvěru ani její vlastní výrobci… Normies by pro to měli pochopení.

Konečně jeden z heslovitých morálních imperativů Normies přeci mluví o lidských právech, takže zastat se lidských práv když se nejedná o zlé antivaxery ale jen občany důvodně znepokojené Korupcí Korporací (cože je jeden z předsudků Normies), které jim chtějí vnucovat experimentální produkt – to je Dobrá a Slušná věc která se musí podpořit. Just když se jedná o Norimberský kondex který vznikl jako pojistka, aby se neopakovaly nacistické lékařské zločiny na lidech! Boj za lidská práva proti náckům je dvojnásobně Slušná a Dobrá věc!

Jenže to extremistům nestačí – potřebují si přisadit bombastické teorie, že vakcíny určitě úmyslně „obsahují hotové jedy“; že obsahují „látky způsobující neplodnost kvůli Globálnímu Depopulačnímu Spiknutí Elit“; že vakcíny obsahují „Nanočástice a Nanoboty ovládané přes 5G sítě“; a tisíc dalších ichtylských bombastických extrémů hovořících nikoli o nekompetenci nebo přirozených rizicích, nýbrž o úmyslném globálním spiknutí s výslovným cílem škodit. O tak bombastických extrémech a smyšlenkách, které nejenže jakémukoli Normie přijdou nejen totálně přes čáru, naprosto extrémní a vyšinuté – ale tak moc vyšinuté, že jejich hlasatel patří zavřít na psychiatrii.

Tím je však jakýkoli odpor proti povinné covid-vakcinaci v očích Normies totálně zdiskreditován jako Tabu kterého se dopouští jen očividně nesvéprávní šílenci s těžkou paranoiou naprosto odtržení od reality – a takovým nesvéprávným lidem je přece just nutné nařídit očkování.

Kdo s takovými ‚přáteli‘ ještě potřebuje nepřátele?

Slova klasika to vystihují přesně. Proč se tihle bombastičtí extremisté chovají tak šíleně kontraproduktivně a snaží se úplně celou společnost poštvat proti sobě?

Proč se vysloveně snaží poštvat celou většinovou společnost proti názorům, které hlásají?

Proč jsou tak asociální, neempatičtí, necitliví a ignorantští k tomu, jak jejich poselství vnímá sociologická demokratická většina a zda jejich poselství přijme nebo ne?

Proč tak často urážejí ty, které údajně chtějí přesvědčit, a tím je zatvrzují a blokují?

Proč trpí nutkavou potřebou přissát se k jakékoli akci, serveru, článku nebo politikovi, který se snaží dělat opozici racionálně v rámci mezí tolerance Normies – a pak mu dají „polibek smrti“ svých extrémních, bombastických a pro Normies nesnesitelných řečí a teorií?

Konspirační teoretici levice

Stejný mechanismus má i extrémní levice. Ta sobě samé říká „Woke“ – „Prozřelí“, protože také trpí pocitem že jenom oni vidí Tajnou Příčinu Úplně Všeho Zla na Světě – akorát že touto příčinou není Bilderberg, nýbrž „Systematický rasismus“.

Ideologie přímo vychází z filozofie postmodernismu a Kritické teorie, která říká že ti nejchytřejší vysokoškoláci dokáží prohlédnout „skutečný smysl“ slov, myšlenek, institucí a chování, který je přesně opačný než jak je chápe „zmanipulovaná většina“ a který nikdo jiný než oni nevidí, nevnímá a nechápe.

Druhou skupinou levicových konspirátorů je „Unconscious Bias“ – to je prozměnu víra, že veškeré chování všech lidí řídí podvědomé zlé předsudky, které ovšem vidí opět jen Prozřelí Zasvěcení a nikdo jiný. Všichni ostatní musí Prozřelým věřit, že předsudky mají, a nechat se jimi přivést na správnou cestu.

(Viz Matěj Stropnický – likvidačně diskreditující extremismus vůbec není jen doménou pravice, a stejně tak má i levice své konspirační teorie fungující podle úplně stejných principů a psychologie, jimž se akorát neříká „konspirační“).

Důvody jsou v zásadě dvojího druhu. Jedním je, že jim ve skutečnosti o žádné přesvědčování většiny nejde a nikdy nešlo – stejně jako u příkladů kontraproduktivních extremistů výše. Drtivá většina extremistických konspiračních teoretiků jsou totiž narcisové, kteří se ukájí představou že oni sami jsou géniové kteří prokoukli Skrytou Pravdu, kdežto všichni ostatní jsou trapní blbci kterým to nedochází (nebo se tomu brání protože nejsou schopni „snést krutou pravdu o světě“).

Potom ovšem samozřejmě ani není žádoucí, aby to ostatním „došlo“ – tzn. aby změnili názor a přijali tvrzení extremistů -, protože potom by konspirátoři přestali být tak nadprůměrní, vědoucí a vybočující z davu. Pokud mají stejné názory jako vy všichni ostatní, nejste speciální ani nevíte něco, co ostatní netuší. Takže je nejlepší všechny preventivně pozurážet do blbců, ignorantů či zbabělců, aby zůstali u svých zaslepených názorů a konspirátor zůstal osamoceným prorokem. Což má i ten skvělý vedlejší efekt, že na konspirátora začnou ostatní reagovat podrážděně a opětovat mu nadávky, čímž se konspirátor stane kromě Proroka i Mučedníkem pro pravdu – je prostě skvělý! Hotový Galileo! Tento mechanismus přitom může být i podvědomý.

Druhým důvodem je víra v univerzální substituční narativ – tzn. potřeba nějakého jednoduchého, šablonovitého, univerzálního vysvětlení čehokoli, čemu dotyčný nerozumí. De facto primitivní náboženskou víru, která „za každým prdem hledá čarodějnici“ – akorát namísto čarodějnice má tu Bilderberg, tu Rasismus, tu nějakého multimiliardáře, tu reptiliány… Vždy ale něco jednoduchého, čím se dá vysvětlit úplně všechno.

Shořel mi počítač protože Bilderberg!“ – zní vám to stupidně? A co tahle variace – ten samý princip, jen propracovanější „logika“:

Když jsem psal poslední článek, shořel mi počítač poté, co v bouřce uhodil do baráku blesk. To není normální, bouřek jsem zažil spoustu a nikdy mi počítač nevyhořel. Někdo chtěl, abych nemohl psát na internet Pravdu, a proto Američané přes HAARP vyvolávají bouřky kterými cenzurují alternativní média!

Nepřipomíná vám to něco? Včetně té stavby jako z kostiček Lega: „pozorování skutečnosti + něco nového a neznámého + odhalen zlolajný úmysl v pozadí + paranoia + asociována všeobecně rozšířená konspirace = důkaz“…

Vůbec přitom nejde o konkrétní tvrzení, skupinu, technologie nebo o vládu – to jsou jen proměnné. Lidé, kteří dnes coby svůj Univerzální Substituční Narativ používají Bilderberg, Gatse nebo Sorose jsou úplně stejní, jako včerejší okultisté Madame Blavatské, předvčerejší kabalisté a alchymisté či předpředvčerejší gnostici (gnóze = individuální skryté/tajné poznání). Ostatně slovo „okultní“ znamená „skrytý“ ve smyslu skrytých sil; víra, že svět řídí spiknutí jakýchkoli utajených sil, je tedy doslova víra v okultismus. Nic nového pod sluncem, mění se jen kulisy.

Pořád ti samí narcisové nebo intelektuální lenoši, kteří hledají Jednotné Univerzální Vysvětlení Všech Událostí Na Světě. Jedni kvůli přesvědčení o tom, jak jsou výjimeční protože „prokoukli“ svět a společně s malou skupinkou Zasvěcených kumpánů vidí Tajnou Pravdu o Všehomíru, kterou nikdo jiný nevidí a která Řídí Celý Svět.

Druzí proto, že jsou příliš líní sáhnout do knihovny a namísto zkoumání, proč se něco reálně děje, se spokojí s úšklebkem – „jo, za tohle taky může Bilderberg, problém vyřešen“.

„Nevím, že nic nevím“ – aneb co neznám, to považuji za spiknutí, ale nebudu se obtěžovat nic zjišťovat

Právě náboženské narativy coby „Univerzálních Jednoduchých Vysvětlení Všeho“ jsou dominantní příčinou diskreditace v očích Normies. Zatímco totiž narcističtí konspirátoři ve svém přesvědčení o vlastní nadřazenosti všechny pozuráží, nakonec naštvou i majitele serveru a jsou zabanováni, čímž dojdou naplnění samozvaných mučedníků… Náboženská víra v jednoduchá univerzální vysvětlení dává lidem neuvěřitelnou vytrvalost.

Taková extrémní konspirační tvrzení ani nemusí být nějak strašlivě v rozporu s imperativy Normies, ale stejně vyvolávají pobouření a diskreditují cokoli a kohokoli, čeho se jen vzdáleně dotknou, tím, že jsou tragicky a extrémně povrchní a ignorantské. Standardní modus operandi konspirátorů totiž je, že za výsledek také či onaké konspirace prohlásí bez důkazů nebo přemýšlení cokoli, co se vymyká z jejich běžné zkušenosti a znalostem. To ovšem šíleně vytáčí každého, kdo dané problematice byť jen trochu rozumí – a to může zahrnovat i Normies se středoškolským vzděláním.

Pár příkladů za všechny. Nedávno zde padl autentický výrok, že protože jistý člověk ještě nikdy ve svém životě neviděl oblohu zataženou celou mlhavým oparem, který rozmazával slunce do skvrny:

"Netuším sice kdo ani jak to způsobuje, ovšem určitě to nevzniklo přirozeně. A myslím, že v knihách o meteorologii se nic takového také nenajde."

(Stylistika byla pozměněna z důvodu ochrany soukromí autora výroku, proti kterému nic nemám; smysl je ovšem zachován akurátně, protože dokonalejší příklad bych ani sám nevymyslel.)

No, tak tady máme ty meteorologické knihy – a jaké překvapení! Je tam fotka přesně tohoto jevu, kterému se říká „cirrostratus“, i půlstránkový popis jak a kdy naprosto přirozeně vzniká. Ale vidíte to? „Nic takového jsem nezažil, tak to nevzniká přirozeně ale NĚKDO to dělá“ – SPIKNUTÍ!

Svět je sice plný neznámých událostí a jevů, ale každý z nich je automaticky potenciální spiknutí. To není jeden člověk ani jeden lapsus, tohle je systematický jev v přemýšlení skoro každého Extrémního Konspirátora typu Univerzální Substituční Narativ.

Autor výroku pak sice pronese, že „to nebude v knihách o meteorologii“ – ale aby vynaložil trochu úsilí, šel, otevřel si tu knihu o meteorologii a podíval se, zda to v ní skutečně je nebo není, to už je zatěžko, že? Vynášet kategorické soudy o spiknutích a tajemných čachrech mocných sil bez sebemenší námahy s kritickým ověřováním a dozdrojováním je přeci o tolik snazší!

A tato intelektuální lenost s jen zhoršila s nástupem Youtube a jiných videoserverů. Kde kdo dnes vychází z videjí, která někdo natočí na internetu a „dokazuje“ tam cosi ohledně existujících dokumentů či institucí. Např. kde kdo nasazuje psí hlavu knize „The Great Reset“ od předsedy WEF Schwalbeho – před rokem mě samotného šíleně vytočila informace, že prý Great Reset plánuje zrušení soukromého vlastnictví. Jenže protože jsem naučený prověřovat primární zdroje, začal jsem se pídit z čeho vlastně autor vychází. A zjistil jsem, že z videa. Přičemž „důkaz“ ve videu byl jakýsi propagandistický obrázek, jehož původ se nedal dohledat.

Nuže, je čas jít k originálu! Ta kniha je k dispozici v knihkupectvích a dokonce na uložto jako PDF. Každý si ji může půjčit/stáhnout, přečíst a podívat se, co v ní skutečně je. Takže jsem ji prorychločetl. Je v ní typicky Merkelovsko-Grétovská politika brutálně oportunistického „využití každé skuliny“, vlastně je to jen další, neimaginativní variace na starý známý Green New Deal – jenže tam naopak není vůbec žádný Globální Plán na „Zrušení Osobního Vlastnictví“, jak tvrdí videa konspiračních videjí. Fakt. Ale nevěřte mi, třeba jsem si toho jen nevšiml – jděte, přečtěte si ji sami a řekněte, na které stránce ve kterém odstavci to Zlo je!

Přitom to je sviňská kniha, protože propaguje přechod na 100% bezuhlíkovou ekonomiku – jenže nepravdivá, neoprávněná, bombasticky přehnaná kritika sice připoutá pozornost, jenže když je snadno vyvrácena jako naprosto lživá, zdiskredituje potom jakoukoli kritiku včetně kritiky oprávněné. Je to přesně stejný případ, jako medvědí služba kněze Piťhy – každá kritika včetně pravdivé je díky tomu Normies automaticky odmítnuta, děkuji pěkně.

Toto platí v každé oblasti techniky a vědění. Jako dítě školou povinné jsem miloval letadla, takže jsem schroustal každou knihu o letadlech na jakou jsem narazil, táta mně občas vzal na vyhlídkovou terasu Ruzyně sledovat provoz, a jednou mně známý propašoval na plochu a do hangárů údržby. Jako takového mne šíleně dráždila ignorantská konspirační teorie, že do Pentagonu určitě nemohlo narazit dopravní letadlo, protože by tam přece musely být mnohem větší trosky a protože při havárii „vždycky zůstane neporušený velký kus SOP“ nebo zadní části trupu.

Viděli jste někdy dopravní letadlo v řezu? Je to jen s mírnou nadsázkou dutá staniolová roura vyztužená pár nosníky a narvaná palivem, sedačkami, zavazadly, dráty a hadicemi hydrauliky. Jediné opravdu kompaktní celky v dopravním letadle, které vydrží náraz víceméně v původní formě a dají se rozeznat, jsou kola podvozku, věnce ukotvení lopatek dmychadla a turbíny apod., plus sem tam nosník. A zase: vždyď ten motor je přeci óóóbrovskej, takže absence několikametrových kusů prokazuje že to nebyl B757! Ne neprokazuje, protože zaprvé to óbrovský je jen dmychadlo na začátku kdežto zbytek motoru je jen dutá trubka od dmychadla a uprostřed mnohem menší kompresor, spalovací komora a turbína; zadruhé jakékoli lopatky se ulámou; a zatřetí protože stačí něco vědět o konstrukci letadel a ukáže se, že přesně takové kusy přesně toho správného motoru tam byly.

No a co se kusů trupu týče – ano, když letadlo nouzově přistane a shoří; nebo když plácne o vrchol kopce jako např. při ikonické havárii B767 u Busanu (B-2225, 2002); nebo když havaruje do lesa a stromy brzdí náraz (N651AA, 1995); potom často zůstanou velké kusy. Jenže když dopravní letoun napikuje vysokou rychlostí přímo do tvrdé překážky (C-9EMC, 2013; D-AIPX, 2015), potom po něm zůstane přesně takové „velké nic“ jen s kusy podvozkových kol a částí turbín, jaké zbylo u Pentagonu.

Dokazuje to, že do Pentagonu nutně naboural Boeing 757? Ne nutně – ale 100% to prokazuje, že konspirátoři argumentující takovými smyšlenkami jsou šílení ignoranti, kteří neví vůbec, ale vůbec nic o letadlech, vůbec nic o leteckých haváriích, zato se jim „mozkovým myšlením udělal názor“ vycucený z prstu na základě náboženské víry v Univerzální Narativ, kterým pak šíleně dráždí každého, kdo narozdíl od nich o problematice alespoň něco malinko ví.

Je to jako Midasův dotek: čehokoli se pachatel tak ignorantského a nesprávného výroku dotkne, to je tím v očích Normies automaticky a nevratně znehodnoceno.

Disproporce důkazního břemene

Zejména ten poslední příklad mne přivádí ještě k další iritující vlastnosti extrémních konspirátorů: oni sami nikdy nic důsledně neprokazují a nedozdrojovávají z primárních zdrojů, jen si cucají z prstu a svých domněnek a předsudků kategorická tvrzení nebo se odkazují na stejně zprstuvycucané slátaniny svých kolegů.

Protože „přece kouknu na letadlo a vidim“, žejo (že „po vraku letadla vždy zbude SOP“; že „nemůže to být B757 protože by zbyly větší kusy motorů“; že „takový mrak nemohl vzniknout přirozeně“ apod.) Ovšem jakmile s nimi někdo nesouhlasí, chtějí po něm aby to přesvědčivě doložil, protože jim je to přeci naprosto jasné. Po oponentovi se tak požaduje, aby pracně dohledal nákresy dílů od výrobce a zkoreloval s nimi vrak; aby spočítal šrouby a díry apod.

Nebo „viděl jsem video, jak jedna paní povídala že ta kniha říká“. Nebo „viděl jsem na Youtube video jak ta organizace plánuje“. Ale jít k primárnímu zdroji a přečíst si, co se SKUTEČNĚ píše ne v babských tlachách Jedna Paní Povídala, ale v originálním nejpůvodnějším textu? Proč?! To není cool ani bombastické! Číst, pche, taková zastaralá kompetence, dneska místo toho máme emotivní cool videa jútúberů. Ale pokud někdo nesouhlasí, tak má jít, přečíst celou tu knihu a prokázat, co v ní není.

Z toho plyne extrémní disproporce vynaloženého úsilí: extrémní konspirátor si cucá z prstu nebo ze zkratovitých a zkratkovitých „kouknu a vidím“ zjednodušené a emotivní názory, o kterých je ale absolutně neochvějně přesvědčen a po protistraně požaduje extrémně podrobné vyvracení. Konspirátor říká „někde to tam je“ – a po protistraně vyžaduje, aby přečetla celou knihu nebo studii a prokázala, že to tam nikde není.

Ale pokud to toho protistrana investuje (a to se stává, protože lidi dráždí ignorance), smete to extrémní konspirátor se stolu opět zcela bez námáhy a bez vynaložení jakéhokoli úsilí: hodí do vyhledávače klíčová slova, zkopíruje první odkaz aniž by jej vůbec četl, a tím pak šermuje jako důkazem že má stejně pravdu. A to bez ohledu na to, že třeba když se v článku vyskytuje klíčové slovo ‚NSA‘, vůbec to nemusí být spiknutí tajných služeb, nýbrž to může být o náhodná podobnost se zkratkou pro „Network Systems Administrator“, „Non-State Actor“ nebo „Negotiated Service Agreement“.

Jenže to protistrana musí jít, celé to přečíst, vyhodnotit kontext a ohradit se, že to je úplně irelevantní článek. Načež bombastický extrémní konspirátor plácne do diskuse jiný odkaz, opět aniž by jej četl. Nebo ještě lépe: odkaz na stránky ideově spřízněných konspirátorů, kde ovšem pro předkládaná tvrzení není žádný zdroj, žádný odkaz a žádný důkaz, jen nepodložená dojmologie „přece kouknu a vidim“ resp. „všichni přece vědí že“. Tomu se ovšem milí zlatí neříká „důkaz“, nýbrž „náboženská víra“.

To je prostě konečná, takovou disproporci nelze vyhrát. Každý kdo by se snažil seriózně vyvracet extrémní tvrzení nakonec vyhoří, vzdá to – a začne extrémním konspirátorům nadávat, ať přestanou těmi svými ignorantskými nesmysly tapetovat v diskusi. Čímž se subtyp 1 – narcisové s extrémními názory mohou konečně pasovat do role ubohých mučedníků pro Pravdu Nepochopenou Vovčím Stádem a tím více tapetují, subtyp 2 – nábožensky věřící v Univerzální Narativ Vysvětlující Všehomíru začnou do roztrhání těla hájit své náboženství.. A čímž se diskuse stane vulgárním soubojem a jde totálně do kelu.

Jsou důležitější pocítky a ego než taktika? Potom zdiskreditujete, sabotujete a prohrajete.

To všechno dohromady ve výsledku vytvoří toxické diskuse, kde se to již od první stránky hemží nikoli rozumnou argumentací k věci – nýbrž nejpozději třetí nebo čtvrté vlákno je buď nějaký extrémní výpad v nesmiřitelném rozporu s morálními imperativy Normies.

Nebo je to nějaká extrémně slaboduchá konspirační teorie vycházející z neznalosti, která někoho znalejšího udeří do očí a v očích Normies „Midasovým dotekem ignorance“ totálně zdiskredituje i všechno ostatní ne-mainstreamové, co stejná osoba říká – i kdyby to náhodou byla pravda. Pokud pak dotyčná osoba dokonce souhlasí s autorem, svým Midasovým dotekem zdiskredituje i autora.

Nebo jsou to podrážděné vulgární příspěvky od ostatních přispěvatelů, kteří již ztratili trpělivost a nadávají extremistům a konspirátorům – čímž tomu fakt nepomáhají.

Pokud cokoli z toho uvidí Normie, je vymalováno – protože to porušuje všechny jeho podvědomé morální imperativy.

Nenásilí – tady si nadávají.

Přijatelné názory – tady padají bombastické extrémy daleko za mírou tolerance Normies.

Vehementní anti-science kopající nikoli do kontroverzních vědeckých teorií s odkazy na jedny akademiky proti jiným akademikům, nýbrž popírající samotné „samozřejmé ZŠ základní vědomosti“ jako fyzikální zákony, samotnou existenci virů, fungování mozku apod.

Takový server a takový článek nemají šanci. Když vypuklo COVID-šílenství a média se stala hlásnými troubami hysterické paniky a protiústavní nepřiměřenosti, začal jsem psát s cílem sociologicky citlivě, v rámci jejich mezí tolerance, ovlivnit Normies a postrčit je do opozice proti vládním opatřením. PR aparát za vládními opatřeními totiž brilantně brnká na morální imperativy Normies: na pocit bezpečí. Na touhu po návratu k normálnímu životu (o kterém se řekne, že je o něj připravil „virus“, nikoli „vládní opatření“.) Po státu který to zorganizuje. A na falešné dilema, že nikdo rozumný není proti – proti jsou jen blázni, šílenci a extremisti.

Psal jsem proto dozdrojované, vyargumentované články kompatibilní s mezemi tolerance Normies a co možná brnkající na jejich imperativy, zejména návrat k normálu a nesnášenlivost ke korupci a k vyhraněným extrémům: o účelovém zneužívání a překrucování statistik o COVID prohnilými politiky. Že vláda a média lžou když vykreslují obraz „buď Kulveitovec nebo chřipečkář, třetí možnost není“ ačkoli existuje mlčící většina normálních oponentů požadujících, aby vláda na nemoc reagovala racionálně, proporcionálně a s nejmenšími škodami. Sesumíroval výslovně nekonspirační, empiricky prokázaná rizika narychlo zbastlených vakcín bez pořádného testování. Miliardovou korupci epidemiologů. Atd.

V tom celém šlo o to napsat takové texty, aby se k nim lidé mohli přidat a sdílet je bez pocitu, že se tím obrazně řečeno „svým souhlasem přidávají po bok“ extremistů. Ne třeba přímo z D-F, ale z nekontroverzních serverů které z D-F články přejímají.

Jenže přišli bombastičtí extremisté, kteří to spolehlivě zničili a zdiskreditovali. Není možné ovlivňovat Normie tam, kde bují extrémy typu „Bill gates depopulační“, „ovládání mozků 5G sítěmi“, „nanoboti ve vakcínách“, „celoplanetární režim“, „virus neexistuje“ apod. Ani tam, kde se první příspěvek nese v duchu „super článek, ale ti blbci a hovada by to stejně nepochopili“ resp. „2/3 národa tvoří imbecilové, jen já jsem chytrý“, nebo „každý kdo nosí roušku/nechal se covidvakcinovat aby měl pokoj je zmrd a měli by ho zmlátit“.

Normies stačí jeden pohled na takový místní kolorit a blokují se – a co hůře, startuje efekt Midasova doteku, který v Normies propříště blokuje jakékoli poselství byť jen podobné poselství zdiskreditovaného článku či serveru. A nejen Normies, ale i řada normálních (=nevyšinutých) přebíračů článků, kteří je historicky z D-F vždy přebírali, repostovali a šířili dál jinde, pod svou vlajkou a tedy v různých komunitách, které by to nevzaly přímo z D-F ale od přebíračů a šiřičů ano.

Jediný, kdo teď chce takové články přebírat, je server Zvědavec – což je v očích Normies jednoznačně extrém, kterým se ironicky vracíme k prvnímu příkladu: k Normies, kteří raději vehementně odmítají nějaký názor jen „aby nevypadali že patří k náckům“.

A tím napáchané škody nekončí. Je to ještě mnohem horší: takové příspěvky jsou obrovská voda na mlýn samozvaným „bojovníkům z dezinformacemi“, kterým konspirátoři sami nabijí pušku -co pušku, Doru!– k tomu, aby jakoukoli opozici k vládnímu či podjatému akademickému narativu vykreslili jako nedůvěryhodný, konspirační a vyšinutý extrém, který všichni Rozumní i Slušní lidé automaticky ignorují a vyhýbají se mu jako čert kříži. Konspirátoři, neopovažujte se nadávat na Kartouse a Elfy, když sami jste jejich nejlepší a nejcennější spolupracovníci a symbionti!

(Ostatně již nejednou mě napadlo, zda náhodou původcem některých nejblbějších konspiračních teorií není sama některá vláda resp. nějaký její PR tým, který by vypiloval blábol, který zaručeně odradí a pohorší Normies a zároveň jej přirozeně převezmou a rozšíří užiteční idioti a zdiskreditují tím opozici. Ne česká vláda, ta takovéto PR s veškerou úctou k Márovi Prchalovi neumí, ale některá západní. Hele, nadhazuji konspirační teorii! Až na to, že ji nepodávám jako zaručený fakt a už vůbec ne Univerzální Vysvětlení Všeho, nýbrž jen rozsahem omezenou hypotetickou možnost. Jak vidno, není „konspirační teorie“ jako konspirační teorie.)

Nemá cenu se v diskusích snažit vyargumentovat, že ne, 5G sítě fakt neumí ovládat mozky a chemtrails fakt neexistují, zato viry překvapivě existují a to dokonce včetně mutace známé jako SARS-CoV-2, protože „disproporce vynaloženého úsilí“ viz výše.

A nefunguje vysvětlovat takovým lidem, ať alespoň z taktických důvodů kurňa drží klapačku a klidně si myslí co chtějí o Gatesovi nebo neexistenci virů, ale ať to prokrindapána neříkají a nepíší nehlas, protože tím kontraproduktivně totálně diskreditují jakoukoli opozici vůči vládě a MeSES a prokazují tím vládě tak skvělou propagandistickou službu kontraproduktivní proti opozici, že by je PR odbor Ministerstva zdravotnictví a MeSES měli platit jako své agenty!

Ne. Do dubu mluviti. Je to přesně takové, jako když se nějaký pravicový politik snaží realisticky jít „proti proudu v mezích mírného pokroku“ – a na jeho první veřejné vystoupení přijde chlapík v bomberu s vyholenou hlavou a neodolatelným nutkáním vykřičet co nejhlasitěji své doporučení, jaký aerosol by měli vdechovat někteří spoluobčané.

Nebo si kopnu do vlastních řad: když organizátor demonstrace proti Lockdownům a vládním epidemiologickým opatřením vyzve účastníky, aby si vzali roušky aby se po jejich absenci nemohla vozit televize – ale účastníci samozřejmě nebudou taktizovat, to je pod jejich úroveň. Ne, namísto toho „dokáží že nejsou vovce“ tím, že přijdou bez roušek, a ČT celá nadšená hodiny vysílá detailní výřezy na tváře a odvádí pozornost o strašlivém ohrožení demonstrací bez roušek a nikoli o nepříjemném faktu, že na ní přední čeští odborníci kritizovali Lockdowny ani že tam proti vládní politice demonstrovaly tisíce lidí.

Taktizovat? Proč?! Vždyť hlavní je polechat si své ego, že jsem lepší než ty vostatní vovce! Že tím něco zdiskreditujeme, to je fuk.

Žijeme v narcistické době a udělat cokoli, čím si zvednu sebevědomí, je zjevně to nejdůležitější. Protože dnes jsou nejdůležitější osobní pocítky a symboly, kterými dáváme světu ostentativně najevo, jaké máme osobní superdůležité názory které potřebujeme všem vykřičet do tváře. Nikoli činy a jejich předem promyšlené dlouhodobé důsledky – ty jsou naopak beznadějně de mode, stejně jako „staré ctnosti“ sebeovládání, socializace (vč. schopnosti empatie) a přemýšlení v dlouhodobém horizontu namísto uspokojování okamžitých potřeb. Natož taktika, tzn. cílevědomá práce na nějakém cíli i za cenu vlastního nepohodlí, přizpůsobování se nutnosti a odříkání.

Je to marný, je to marný, je to marný, jak říkal klasik.

Tak pište extrémní příspěvky pod články. Vykřikujte na demonstracích radikální hesla. Ignorujte žádosti pořadatelů.

Určitě tím ohromně pomůžete věci, o kterou vám jde!


Související články:


12345 (226x známkováno, průměr: 1,68 z 5)
16 894x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017