policijeee

Jak si stěžovat na příslušníky Policie ČR

Ačkoliv bych rád věřil, že většina policistů vykonává svou práci svědomitě a k všeobecnému prospěchu občanů, moje praktická zkušenost je přinejlepším půl na půl, a to už mi táhne na pátý křížek. Může se Vám tedy snadno stát, že narazíte na policistu, který se bude pohybovat na hraně zákona či rovnou za ní. V tomto článku popisuji, jak si na takového policistu stěžovat.


Proč se mě policie ptá, odkud nebo kam jedu?

Zdá se mi, že se při policejních kontrolách začíná objevovat více a více irelevantních otázek. To není úplná novinka, zvlášť pro čtenáře tohoto webu, ale je jedna z nich, která se podle mých pozorování začíná objevovat čím dál tím častěji. Je to otázka „kam jedete, pane řidiči?“ případně „kam jedete?“ nebo „Odkud jedete?“


Ku*va ty ku*do, Policie Plzeň

Povím vám vtip. Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. Policista a zaměstnanec policie jsou povinni postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem.


D-FENS © 2017