policijeee

Ku*va ty ku*do, Policie Plzeň

Povím vám vtip. Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. Policista a zaměstnanec policie jsou povinni postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem.


Říše krále Miroslava

Přečetli jsme si, že za velitele strážníků Stejskala a jeho praxi popsanou v jeho dopisu podřízeným se postavil jeho šéf i pan starosta za TOP09 a já se k nim musím přidat. Skutečně bych velmi nerad, aby pan Stejskal někam odcházel, a pokud ano, tak jedině někam výš.


Policie a respekt

Dnes jsme v práci u oběda vedli diskusi nad tím, zda je vůbec možné, vážit si policistů a jejich náročné práce. Začátek diskuse vyprovokoval kolega informací, že rakouští policisté mají ve výbavě i bílou rukavici, kterou kontrolují čistotu výfuku a pokud najdou saze, doprovodí auto do dílen, které na to mají nasmlouvané.


Policejním Passatem na svatbu

Jejich tempo je vražedné a jejich protivníci jsou úplně všichni, protože neexistuje nevinný řidič, existuje jen nedůsledně vyšetřovaný. Ano, hovořím o nich, o dopravních policistech. Nicméně i při jejich strhujícím nasazení za bezpečné silnice a za co největším počtem vybraných pokut v čárkovacím systému se občas stane, že se ožení.


D-FENS © 2017