Projev ke shromážděným poslancům a senátorům

Featured Image

Paní poslankyně, páni poslanci, paní senátorky, páni senátoři, můžete dát ruce dolů a posadit se.

Tato sněmovna prodloužila stav ohrožení, který je zjevně zneužíván ke kšeftům, což bych pochopil neboť dravci jsou běžnou součástí ekosystému, ale co je závažnější, k omezování naprosto nesmyslnému (naposledy zmražení zvyšování nájemného v bytech v době, kdy má spíše klesající tendenci, předtím třeba roušky v autě pro členy jedné domácnosti nebo zavírání provozoven s minimálním pohybem lidí), ke škodolibému ničením podnikání (necháme hospody nakoupit zásoby na sobotu a pak je ve dvě ráno zavřeme). Vláda nebyla schopna dodržet své sliby, například o tom, že nebude zavírat obchody nebo jednotlivé oblasti. Našla by se řada dalších případů.

Je také možné, že zneužíván není, že jde jen o projevy nekompetence a nepřipravenosti.

Ať tak či tak, obojí ukazuje na to, že nouzový stav musí být zrušen, je užíván škodlivě a osobám, které jím vládnou, nepatří do ruky. Poslanecká sněmovna to však nedokázala.

Bylo by možné pro ilustraci mluvit o některých nápadech ve školství, kde bez právního základu někteří ředitelé škol či učitelé vytváří nové povinnosti pro rodiče i žáky a ministerstvo uvažuje o využití hodnocení práce z domova pro známky na vysvědčení, aniž by pro nařízení domácího vzdělávání existoval právní podklad.

Je mi znám případ střední školy, která zletilému žákovi zakázala v době mimořádného stavu vykonávat práci na dohodu o provedení práce, protože jí konal v době, kdy by jinak seděl ve škole. Takový zákaz je pak ukázkou zneužití moci a zřizovatel by měl ředitele odvolat obratem, neboť mu moc do ruky nepatří. Tento přístup však prochází také státní správou, bezpečnostními sbory a vede k naprosto absurdním situacím, podpoře udavačství a vyvolání atmosféry strachu nejen před nemocí, ale i před mocí.

Toto vše ukazuje, že nouzový stav musí být zrušen. Poslanecká sněmovna však rozhodla jinak.

Jako by nestačilo, že jsme se nacházeli v období nastupující recese a samotná pandemie a zejména hysterie okolo ní vyvolaná by způsobily nemalé škody, v rámci mimořádných opatření bylo zcela necitlivě a chaoticky zasaženo do ekonomiky a vznikly škody, které kdyby měly být vynaloženy jako náklady na léčbu, musely by být odmítnuty.

I to je důvodem, proč výjimečný stav musí být zrušen, poslanecké sněmovně to však nestačilo.

Tuto zdaleka ne úplnou rekapitulaci důvodů pro zrušení výjimečného stavu pak uzavírám tím, že neexistuje důvod nebo omluva pro zákaz opuštění země. Žádná osoba nemůže opuštěním země způsobil šíření choroby na území, které opustila. Výroky o tom, že premiér nechápe, proč by lidé chtěli cestovat při viru i po viru nejsou u tak obchodně i politicky úspěšného muže projevem nechápavosti, ale jsou projevem snahy zatnout obyvatelstvu tipec, postavit jej do latě a omezit, kde to půjde.

To vše jsou důvody, proč měl být nouzový stav zrušen obratem a této vládě měla být vyslovena nedůvěra. Poslanecká sněmovna i zde selhala.

Důvod, proč zde dnes stojím, je zpráva o tom, že vláda poté, kdy jí bylo soudem zakázáno vládnout dekrety ministerstva zdravotnictví, chce prosadit zákon, kterým by bez ohledu na to, jestli tu je nebo není stav nouze, mohla „zakázat nebo omezit činnost obchodních center, obchodních a výrobních provozoven, bazénů, wellness zařízení, veřejné dopravy, všech druhů zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb a nařídit jim používání hygienických opatření. Dále povinnost používat osobní ochranné prostředky a dezinfekční prostředky. Regulovat hromadné akce, omezit jejich rozsah.“

Zákon vláda odůvodňuje touhou dusit část provozoven o týden déle a pro případ příchodu druhé vlny. Jinými slovy, ministr zdravotnictví by si mohl uzavírat provozovny, dopravu a nařizovat roušky či skafandry kdykoliv a komukoliv. Proč při šíření chlamydií nevyhlásit zákaz zábav a diskoték, proč neuzavřít podniky, kde dochází k seznamování lidí, proč na základ zvýšení nárůstu cukrovky nezakázat provoz cukráren a prodej slazených vod, proč k potírání obezity neomezit dopravu, ať lidé více chodí pěšky? Kdo by se tomu postavil? Sněmovna? Stačí jeden emotivní projev o úmrtí živitele rodiny a málo kdo z vás se odváží zvednout ruku.

Tento zákon je součástí široké fronty nastupujících omezení, které vymýšlíte, schvalujete a přebíráte z unijní legislativy. Pandemie není důvodem, je katalyzátorem, urychluje mnoho špatných věcí a parlament k tomuto přikyvuje.

Na závěr svého projevu vás viním, že jste přihlíželi tomu, jak se vláda strachem, hrozbou zbídačení a slibem pomoci v tomto zbídačení snažila vytvářet manipulovatelný zastrašený dav, vzdávající se svého soukromí a práv s ilusí, že si kupuje bezpečnost. Vaše představa o tom, že v evidencích a hlášeních nebude v budoucnu hledáno nic, co by mohlo ublížit i vám, že zde budeme stále mít režim, který bude považovat to, co děláte, za správné, je naivní a mohla by se vám v budoucnu vymstít.

To, co slyšíte za okny je důkaz, že vystrašený dav lze zmanipulovat i někým jiným, než vámi. Sami jste otevřeli tuto cestu přesvědčeni o tom, že jste členy jediné skupiny, která může takovou situaci využít. Že vaše skupina je jediná, před kterou bude mít dav dostatečný respekt.

Tento parlament je rozpuštěn. Mnou a mými muži vám nebude zkřiven vlas na hlavě a v příštích volbách se budete moci ucházet o místa v Českém zemském sněmu. Žádný politický systém nebude ideální a jistě nebyl ani v dnes oslavované Belle Époque. Přesto bych se na ní pokusil navázat alespoň v jednom.

Současná vláda z důvodů uvedených dříve vládnout nemohla a byla rozpuštěna a já vládnout nechci. Vypravím se tedy do Solnohradu a poprosím legitimního nástupce trůnu, zda by byl ochoten přijmout korunu svých předků. Pokud se obáváte neznámého, které může přijít, potom já se obávám toho, co již zde je a nemám obav, že by toto řešení ve svých důsledcích bylo horší.

Pro ty, kteří netouží po rozhovoru s voliči, shromážděnými před touto budovou, jsou zajištěny evakuační autobusy.

Ať stráže uvolní odchod ze sálu a vy, ve jménu Božím, jděte!


29.04.2020

— Kataklyzma —


Související články:


12345 (147x známkováno, průměr: 2,33 z 5)
10 322x přečteno
D-FENS © 2017