Právo držet a nosit zbraň – ústavní zakotvení (ideální stav)

Featured Image

 

předchozím článku  jsem došel k závěru, že právo držet a nosit zbraň je základním lidským právem, protože (zjednodušeně) jedině tak nám bude zaručena alespoň nějaká šance na úspěch ve střetu se zločincem nebo tyranem v podobě státu. A když už ne přímo na úspěch, tak přinejmenším na důstojnější smrt, než jakou by nám a našim blízkým dopřáli státní kati např. v Mauthausenu. Spoléhat se na stát, že nás ochrání před sebou samým a následky svých idiotských rozhodnutí, je kulantně řečeno nemoudré.

Nyní úvahu posuneme dále. Naše Listina zná pouze právo na branný odpor, považuje jej za právo základní. Zakotvuje ho slovy: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ To je zvláštní a v důsledku dosti nepraktická formulace. Pomineme zde fakt, že demokracie je pouhá forma vlády a sama o sobě zaručuje jen to, že zejm. moc zákonodárná ve státě se ustaví na základě voleb, kde se projeví vůle hlasující většiny, což je začasté spíše důvod ke zděšení, a ne každý by byl ochoten se bít za její zachování, a také, že demokraticky se dají „prohlasovat“ pěkná svinstva, musíte se nejprve spolehnout na činnost ústavních orgánů. Ta může přijít pozdě nebo taky vůbec, přestože není znemožněna, jen například chybí vůle. V takovém případě máte podle našeho ústavního pořádku smůlu. Ústava mimochodem moc zákonodárnou nijak zvlášť nelimituje. No, některá omezení dává svou rozhodovací činností ÚS, např. na základě testu vyloučení extrémní disproporcionality.

Vhodnější formulace by zněla nějak takto „..postavit na odpor každému, kdo by neuplatňoval veřejnou moc spravedlivě a ku prospěchu občanů ČR“.

Ovšem právo na držení a nošení zbraní nikde v našem ústavním pořádku nenajdeme. Jeho formulace by mohla znít: „K realizaci tohoto práva (myšleno práva na odpor) a k ochraně svobody, života, zdraví a majetku zaručuje se občanům právo držet a nosit palné zbraně. Toto právo lze omezit zákonem, jde-li o opatření nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých“.

Co by se tím zaručilo? Jednak by se zákonu o zbraních dal „správný základ“. Zmizela by tak ustanovení stávajícího zákona o možnosti odebírat občanům zbraně a omezovat jejich nošení při určitých příležitostech, které považuji za nejkřiklavější příklady zmíněného vadného pojetí stávajícího zákona.

Dále, mělo by to určitý „psychologický efekt“, a to v dvojím smyslu. V článku Tisíc malých nepřátel jsem psal o vztahu norem. Závěr byl, že právní norma je pro regulaci chování člověka ta „poslední v řadě“. Pokud by tedy lidé měli reálnou moc, která by se jim nedala jednoduše vzít, byly by mocenské orgány vedeny i určitou obavou „o sebe“, protože pak už to není taková legrace.  Budete-li rozhodovat o pravidlech, kterými se mají lidé řídit, budete motivován jednat jinak, pokud existuje i malé riziko, že vám to přijdou spočítat se zbraněmi v rukách, než když vám jakési mantinely dává „jen zákon“. A podruhé, lidé držící skutečnou moc jsou méně ochotní akceptovat špatné kompromisy a ústupky. Konečně, protože by toto právo bylo ústavně zaručeno, dalo by se pouze omezit v některých určitých případech. Tak, a teď v jakých.

Je-li účelem a smyslem práva držet a nosit zbraň mít účinné prostředky k odstranění nebezpečí, které člověku hrozí, musím rovnou z tohoto práva vyloučit osoby, které samy mohou takové nebezpečí vyvolávat. Typicky zločince, osoby psychicky nemocné, v průniku obou množin se pak objeví většina politiků (pardon, to jsem si nemohl odpustit). Dále i (slovy starého obecného zákoníku občanského) osoby zuřivé, šílené (ty máme výše) a blbé. ZP by byl nárokový, stejně jako teď, vydávaný na základě zhodnocení, že osoba nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Pak je zde i otázka druhů a provedení zbraní, které by „stačily“. Spadaly by sem i např. zbraně plně automatické, příp. zbraně do jaké ráže a výkonu?  To je na delší úvahu, která je vzhledem k zaměření článku nadbytečná.

Příště se můžeme podívat na situaci v ČR trochu detailněji.


13.01.2016 porta


Související články:


12345 (66x známkováno, průměr: 1,59 z 5)
5 480x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017