ozbrojená společnost

Právo držet a nosit zbraň – ústavní zakotvení (ideální stav)

  V předchozím článku  jsem došel k závěru, že právo držet a nosit zbraň je základním lidským právem, protože (zjednodušeně) jedině tak nám bude zaručena alespoň nějaká šance na úspěch ve střetu se zločincem nebo tyranem v podobě státu. A když už ne přímo na úspěch, tak přinejmenším na důstojnější smrt, než jakou by nám a našim blízkým dopřáli státní kati např. v Mauthausenu. Spoléhat se na stát, že nás ochrání před sebou samým a následky svých idiotských rozhodnutí, je kulantně řečeno nemoudré.


D-FENS © 2017