Pádné argumenty

Featured Image

Učinil jsem zajímavé pozorování: lidé s krátkými vlasy jsou špatní, zlí a zasluhují vyhostit z naší země, pokud si nenechají vlasy narůst alespoň na ramena.

Ptá se snad někdo proč? Jen se podívejte na všemožná zvěrstva, která tito lidé napáchali. Nacisté ve Druhé světové válce například; na všech dostupných fotografiích mají krátké vlasy. Viděl jsem obrázky zachycující nechutné mučení lidí a mučitelé byli velmi často krátkovlasí. Armády po celém světě zabíjejí lidi, často civilisty; a řekněte sami, kolik vojáků dnes nosí dlouhé háro? A co třeba dopravní policie, jejímž úkolem je téměř výhradně buzerace slušných lidí; kolik z nich má vlasy na ramena a delší? Podobným způsobem by se dalo zajisté pokračovat, má tvrzení by bylo rozhodně možné doložit i fotografiemi, podobně jako to zde udělal nedávno jiný autor; já však věřím, že to ani není nutné, protože relevantní fotodokumentaci si jistě bez problémů najde každý sám.

Zajímavá je též situace kolem znásilnění; znásilňují v drtivé většině případů muži – ti mají krátké vlasy statisticky daleko častěji než ženy. Co z toho vyplývá? Že dlouhovlasí lidé znásilňují méně často než lidé krátkovlasí; dojde-li ke znásilnění, pak šance, že měl útočník krátké vlasy, je větší, než že měl vlasy dlouhé. Proč bychom tedy měli krátkovlasé lidi pouštět ke svým rodinám? Jak rozlišíme, kteří z nich jsou nebezpeční a kteří nikoliv? Nebylo by bezpečnější a snazší rozhodnout podle délky vlasů? Proč zbytečně riskovat a obtěžovat se nějakým rozlišováním?

Dále tu máme samozřejmě skinheady, ti jsou velmi často též pěkná pakáž. Jejich vlasy jsou ty nejkratší možné; a hle, jak obvyklé je pro ně hlásit se k různým nacistickým ideologiím. Mnoho z nich u nás chce zavést nacismus, jsou to zastánci koncentráků, holokaustu a usilují o naše nečisté a neárijské životy. Jistě, někteří z nich nám budou tvrdit, že hnutí skinheads má kořeny mezi jamajskými přistěhovalci, kteří jen žili určitým stylem a poslouchali podobnou hudbu, takže o nějaké čisté rase či árijcích nemůže být řeči, ale to je jen přetvářka. V rámci své zvrácené ideologie nám mohou lhát a libovolně nás klamat (skoro by se chtělo říci, že mohou lhát úplně stejně snadno jako někdo, kdo má k dispozici nějakou svatou knihu, která mu lež povoluje), dokud nedosáhnou svého cíle, tedy nastolení brutální totality. Ten cíl mají pochopitelně všichni krátkovlasí lidé; nevěřte těm, kdo tvrdí opak, mohou lhát (dokonce i když k tomu nemají explicitní povolení).

Stalin i Hitler měli oba krátké vlasy; a kolik krátkovlasých lidí chodí po našich ulicích, aniž veřejně, dostatečně hlasitě a jednoznačně odsoudili jejich činy? A ti, kdo odsoudili činy těch dvou, skutečně všichni odsoudili i Obamu, Breivika, Usámu (toho jsem sice nikdy neviděl bez hadru na hlavě, ale určitě tam má jako správný bídák krátké vlasy) a taky vyholeného Frantu z Horní Dolní, který na zábavě osahával Anču proti její vůli? Jestliže se všichni krátkovlasí dostatečně nahlas nedistancovali od činů výše uvedených (a jsou i tací, kteří s některými jejich činy souhlasí), jak můžeme vědět, že na nás nechtějí hned zítra uvrhnout policejní stát, vystřílet zásobník, shodit bombu, nebo nás znásilnit? Navíc ti, kdo se skutečně dostatečně nahlas distancovali od všech takových lidí a činů, jsou stejně dost podezřelí, protože to na nás mohou jen hrát.

Je volbou každého člověka, zda si nechá narůst dlouhé vlasy, nebo ne; kdo si ale vlasy opakovaně zkracuje, dává tím najevo určitý postoj. Mnozí z nich sice tvrdí, že je to nesmysl, protože krátké vlasy nosí z jiných důvodů, ne aby se ideologicky hlásili ke zvěrstvům spáchaným krátkovlasými, ale copak jim to můžeme věřit? Kdyby s těmi zvěrstvy vážně nesouhlasili, přece si logicky nechají vlasy narůst. Každý slušný člověk by měl mít vlasy dlouhé, nebo ať se laskavě klidí z naší země, protože toto nebezpečí přece podstupovat nebudeme jen proto, abychom sluníčkově dbali na svobodu každé skupiny lidí.

Jsem tolerantní člověk, takže jsem jakž takž ochoten překousnout to, že někdo bude nosit krátké vlasy doma za zavřenými dveřmi; ale na veřejnost jedině v paruce! Vždyť přece už tím, že si dotyčný paruku nasadí, dává najevo, že nepatří ke krátkovlasým monstrům. V ideálním světě by pochopitelně bylo každému vidět do hloubi duše, takže bychom mohli snadno rozeznat dobrého člověka od zlého; buďme ale realisté: krátkovlasí lidé zabíjejí a znásilňují častěji než lidé dlouhovlasí, takže je rozumné přistupovat ke všem krátkovlasým jako k násilníkům; v rámci bezpečnosti, samozřejmě. Není to ideální ani sluníčkové, ale realita je prostě taková: nejsme-li schopni rozlišit na první pohled lépe, prostě se musíme řídit délkou vlasů; až zastánci krátkovlasých přijdou s rozumnějším návrhem, můžeme se jím zabývat.


Připadají vám argumenty v článku naprosto debilní? Mně tedy rozhodně ano. Na chlup stejně idiotské jako libovolné jiné argumenty pro nenávist vůči určité skupině lidí na základě toho, že někteří její příslušníci páchají zvěrstva. Ačkoliv je mi jasné, že tento článek nebude většinou čtenářů přijat, což se bezesporu projeví v komentářích i hodnocení, přesto doufám, že se alespoň někdo zamyslí nad tím, jak je možné zcela totožným argumentům jednou tleskat, ale podruhé je zavrhnout jen na základě toho, vůči jaké skupině lidí jsou použity. Je-li možné pomocí nějakých argumentů obhájit naprostý nesmysl či zrůdnost, jakákoliv obhajoba čehokoliv právě takovými argumenty nemá naprosto žádnou váhu, neboť jakmile víme, že jimi lze obhájit i nesmysly či zrůdnosti, nemůžeme si být nikdy jisti, zda to, co právě obhajujeme, nespadá právě do této kategorie; v takovém případě je tedy třeba od dané obhajoby upustit, nebo přijít s lepšími argumenty.


Související články:


12345 (7x známkováno, průměr: 3,29 z 5)
586x přečteno
D-FENS © 2017