Nebezpečné zbraně proti Covidu II

Featured Image

„Svůj plandemický respirátor odhazuji v dál …“

V diskusi mého předchozího článku se objevily argumenty, které na první pohled logicky zpochybňují věrohodnost uvedených informací. Pojďme si to podrobněji rozebrat.

Protiargumenty asi nejlépe vystihl diskutující marcusant:

1. Vlákno – míra sterility je dána sterilizací, to, že je na štětičce mikrošpona patrně ze stroje, kterým je vyrábějí naprosto není na závadu

Že objevená vlákna na tamponu jsou mikrošpony, patrně ze stroje, můžeme pouze spekulovat. Mohou vlákna ulpívat na sliznici? Mohou způsobovat zdravotní problémy? Odpovědi na tyto otázky by měly vzejít od těch, kteří nám nesmyslné antigenní testy nařídili. Zatím jsme svědky naprostého ignoranství.

2. Ethylenoxid je vysoce reaktivní PLYN, jehož rezidua nikde dlouho nezůstávají právě protože se jedná o vysoce reaktivní plyn, který jako správný plyn okamžitě uniká a mísí se se vzduchem. Jakékoli podráždění sliznic způsobené popsaným mechanizmem je vyloučené, naopak mechanické poškození způsobené nešikovností je docela běžné.

Pro připomenutí se jedná o sterilizaci odběrového tamponu na tyčince plynným ethylenoxidem.

Vycházel jsem z toho, že samotný proces sterilizace musí být ve shodě s normou EN ISO 10993-7 – Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem, ve které je uvedeno: „Při rozhodování o vhodnosti sterilizace zdravotnických prostředků ethylenoxidem (EO) je důležité zajistit, aby hladiny zbytkového EO, představovaly minimální riziko pro pacienta při běžném použití prostředku. Je proto důležité, aby během návrhu a vývoje produktu bylo zvažováno použití alternativních materiálů a sterilizačních procesů. Je známo, že EO má řadu biologických účinků. Při přípravě této části ISO 10993 byly tyto účinky, které zahrnují dráždění, orgánová poškození, mutagenitu, karcinogenitu u lidí a zvířat a účinek na reprodukci u zvířat zvažovány.“

3. Před pepřákem a slzným plynem respirátor nikdy nikoho neochrání neb k tomu není určen. Slzné plyny bývají relativně jednoduchými molekulami, které projdou stejně jako vzduch, vodní pára či prd. Před bojovými látkami vás může ochránit pouze a výhradně uhlíkový filtr na plynové masce.

Chtěl jsem respirátory otestovat pepřovým sprejem a slzným plynem. Účinná látka použitá v pepřovém spreji, je kapsaicin, přírodní olej vyskytující se v mnoha druzích pálivých paprik. Použitý pepřový sprej měl být ve formě aerosolu (FOG). Jak známo, SARS-CoV-2 se šíří kapénkami a také aerosoly. Respirátor by nás tedy měl ochránit.

U slzného plynu dávám za pravdu diskutujícímu. Respirátory s aktivním uhlím sice existují (sám je používám jako ochranu proti ozónu, když pracuji s plazmou), ale v souvislosti s ochranou proti koronaviru je to nesmysl. Všem čtenářům D-F se omlouvám.

4. Koncentrace CO2 v krvi při použití respirátoru se může zvyšovat pouze plyn který jste vydechli, ale neprošel maskou tj. z prostoru mezi pokožkou a maskou. Tento prostor s rezervou rozličné fyziognomie odhaduji na 0,5 dl tj pohybujeme se mezi 1-2% dechového objemu. Nárůst koncentrace CO2 z tohoto objemu je zcela marginální. Popisované potíže uživatelů respirátorů jdou zcela na vrub nedokysličení, neboť kvalitní respirátor vytváří tlakovou překážku převážně na vstupu, jelikož má tendenci se k tváři (hladce oholené) přisávat, kdežto na výstupu profukuje kolem víceméně volně. Tento efekt způsobuje mírné zpomalení přísunu kyslíku do krve zejména v okamžicích zvýšené spotřeby (nádech), nikoli však městnání CO2 v organismu (výdech).

Hodnoty klidového dechového objemu u průměrné populace překvapivě naměříme pouze okolo 0,5 l a to přes fakt, že vitální kapacita plic je u průměrné populace žen hodnoty cca 3 – 4 l a cca 4 – 5,5 l u mužů. Hodnoty klidové dechové frekvence se u běžné populace pohybují okolo 16 dechů/min. Volný vnitřní objem respirátoru jsem naměřil cca 0,1 l. Respirátor klade při nádechu a výdechu určitý odpor. Člověk má potom tendenci zmenšovat už tak malý klidový dechový objem s následkem zvýšení klidové dechové frekvence.

Příklad:

Dejme tomu, že menší děti v klidovém stavu nadechují 0,4 l vzduchu. S respirátorem pouze 0,3 l. Objem vydechnutého vzduchu v respirátoru zůstane cca 0,1 l (natlakování vydechnutého vzduchu v respirátoru neberu v úvahu). Při nadechnutí je poměr starého vzduchu z respirátoru vůči celkovému objemu 1/3.

Že některé děti v respirátorech kolabují, je fakt.

Vydechnutý vzduch obsahuje mj. cca 6% vodní páry, která v závislosti na rozdílu teplot a prodyšnosti respirátoru, na jeho vnitřní straně kondenzuje (markantně je to vidět při používání silikonových polomasek s filtrem, ze kterých se cca 1x za hodinu vylévá voda). V tomto vlhkém a teplém prostředí zachycené viry snadno přežívají. Nevím, zda se tam i rozmnožují (např. na zbytcích slin nebo hlenu, ale podle tohoto článku jde prý o dezinformaci) nebo zda je pouze vdechujeme zpět. Nicméně Školy s rouškami zaznamenaly o 37% více infekcí než školy bez roušek a určitě to má nějaký reálný důvod.

Nechci tímto respirátory a roušky úplně shazovat, svoje opodstatnění z hlediska omezení šíření infekcí určitě mají. Ovšem nutit zdravé, testované děti, aby nosily X hodin denně na obličeji plastový artefakt, to nemohl vymyslet a schválit žádný hlupák, ale opravdový debil.

Autor článku je typický konspirátor.

Přiznávám, že nemám patent na rozum a výše uvedený omyl v předchozím článku možná nebyl jediný. Věta „Autor článku je typický konspirátor“ je typické nálepkování, tak časté v naších sdělovacích prostředcích. Svým způsobem, bych však měl být potěšen neboť, jak dokázal D-FENS, rozdíl mezi konspirační teorií a realitou jsou v některých případech cca 2 týdny.

Očkovaní lidé mRNA vakcínami mohou nepříznivě ovlivňovat neočkované tím, že šíří spike protein (který jejich tělo po očkování produkuje) buď vzduchem nebo dotykem. Tuto větu jsem zahlédl na nějakém zahraničním webu. Přesto, že tam ještě byly na důkaz uvedeny komentáře ze sociálních sítí (zejména od žen), jak jim po kontaku s takto očkovanými naskakují modřiny, krvácí, atd., bral jsem tyto informace s velkou rezervou. Praktická lékařka MUDr. Málková však ve videu tvrdí, že se s takto postiženými lidmi ve své ordinaci potkává a zároveň nabádá, aby ostatní čerstvě očkovaným nejméně 48 h vyhýbali.

Šíleným paradoxem dnešní doby je to, jak se ti očkovaní šíleně bojí těch neočkovaných. Na základě výše uvedeného, by tomu mělo být právě naopak.

Důkazů o vedlejších účincích vakcín neustále přibývá. Vakcinaci proti Covidu, by zejména mladí lidé, kteří plánují mít děti, měli pečlivě zvážit. Očkovat děti neúplně odzkoušenými vakcínami jen proto, aby nenakazily dospělé (což je mimochodem pitomost), považuji přímo za zločin.

Naše západní společnost má velký sklon k fachidiocii. To, že je problematika Covidu záležitost multidisciplinární, je už jasné. To, že vláda raději naslouchá vybraným fachidiotům, aby mohla provádět svoje špinavé kšefty, je taky jasné.

Několik přátel mi řeklo, že informace jsou v dnešní době tak protichůdné, že se ani odborníci nemohou shodnout. Moje zkušenost je jiná. Pokud jde člověk v poznání alespoň do určité hloubky, dokáže většinou oddělit zrno od plev. Je třeba o všem přemýšlet, diskutovat, ale hlavně zůstat v klidu. Nejsme ovce a o to tady především jde.

 


V Kocourkově 3.6.2021 Terbo


Související články:


12345 (119x známkováno, průměr: 1,32 z 5)
7 741x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017