Opatření proti kovidu

Featured Image

Před rokem byla Česká republika první zemí v Evropě, kdo vyhlásil povinnost nosit roušku na veřejnosti.

Po roce byla Česká republika první v počtu zemřelých s kovidem v přepočtu na obyvatele. Aby v tom nikdo nehledal souvislost, začali čeští odborníci hledat další kroky k potlačení epidemie kovidu.

Odborníci si všimli několika skutečností, a dali si dvě a dvě dohromady:

Je známo, že virus SARS-Cov-2, dále jen virus, je detekovatelný v horních cestách dýchacích 5 – 18 dnů od projevení nemoci. V trávicím traktu ovšem virus vydrží 14 – 20 dnů, občas i déle, a rekord je 83 dnů. Dále je známo, že virus lze detekovat v odpadních vodách a kanalizaci.

Odborníci přibrali i indicie: epidemii se nepodařilo zlikvidovat dosud vyhlášenými nařízeními, takže někde musí být chyba a něco nám uniká. Třeba virus.

Podle posledních zjištění klimatologů se z neznámých příčin za rok 2020 zvýšil podíl metanu ve vzduchu o 20% oproti předchozím rokům.

Odborníci tak přišli na to, že společným jmenovatelem výše popsaných jevů může být meteorismus, v jednotlivých případech prd.

Ministr zdravotnictví, v souladu s Pandemickým zákonem, vyhlásil povinnost nosit rektální respirátor (dále jen RR).

Při projednávání ve vládě byla navrhovaná povinnost upřesněna tak, aby nebyla příliš obtěžující:

Za prvé může občan nosit jen rektální roušku, nemusí to být vždy respirátor.

Druhé upřesnění říká, že RR je nutné nosit viditelně.

Potud oficiální vyhlášení. Přinášíme ještě informace z jednání vlády od osoby dobře obeznámené s průběhem jednání.

Při rozhodování respirátor / rouška hrálo významnou roli přesvědčení, že je třeba vyhovět již zažitému rčení „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mne.“

Jednání vlády se jako poradce dvě minuty účastnil exministr Vojtěch. Po zvolání „To si snad děláte prdel“ byl vyveden pro neslušnost.

Padl i návrh zavést tzv. lock-in. Dr. Kubek byl zprvu pro, ale pak byl proti s odůvodněním, že si zkraje popletl locky.

Skupina dr. Smejkala trvala na tom, že RR musí být nasazena přímo na tělo kvůli účinnosti. Tento požadavek byl nekompromisně smeten ministrem vnitra. „Vzhledem k nízkým kompetencím městské policie a sporným kompetencím policie státní by nebyla možná účinná kontrola. A o vaši účinnost se nestarejte, ta bude stejná jako u roušek nerektálních.“

Ministři Havlíček byli pro, protože hned na místě provedli výpočet, že RR povedou k omezení mobility. Ovšem většina byla proti návrhu ministra vnitra, aby roušky byly povinně červené. Ministr to zdůvodňoval slovy: „Na jaře nám stačil jakýkoliv hadr, tak nám teď hrozí nebezpečí, že občané budou při kontrole tvrdit, že jim stačí trenýrky. A za druhé by bylo už zdálky patrné, že makáme.“

Premiér nařízení podepsal, protože „Epidemie bude teď zaručeně klesat, tak to nemůže skončit jako obvykle.“

Ministr zdravotnictví řekl, že „Řádné zdůvodnění netřeba. Stejně nám do toho právníci hodí vidle. A i kdyby ne, tak se stačí kouknout na odůvodnění nerektálních roušek: ani jeden argument tam není platný, a stejně to platí.“

Prostřednictvím obrazovky vyjádřil dvě myšlenky i dr. Hořejší: jak je možné, že nám tato zcela zřejmá cesta šíření viru doposud unikala; a že je nutné opustit rovinu dobrovolnosti, kterou navrhoval ing. Dušek. Ten požadoval prvních 14 dnů nepovinných, aby mohl numericky podchytit rouškofily. Podle Kulveitových vzorečků by ovšem takové odložení mělo nedozírné následky. Dr. Šmucler namítal, že se nikdy nepodařilo prokázat přenos živého viru po uplynutí 9 dnů od projevení příznaků, ale je to zubař.

 


25.04.2021 Drobeček


Související články:


12345 (90x známkováno, průměr: 2,52 z 5)
6 379x přečteno
D-FENS © 2017