Jak se sbírají čárky na železničních přejezdech

Featured Image

Váhal jsem, zda tento článek nepatří spíše na roaD-FENSe, ale protože má určitý společenský přesah, nechám ho tady pro poučení většího počtu čtenářů, kteří by se jinak mohli stát obětí prima policejního vojebu.

§ 29 odst. 1 Zákona o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Podle § 125f odst. 1 pís. f) bodu 9. téhož zákona se jedná o přestupek. Podle stejného paragrafu téhož zákona odst. 5 pís. f) je za toto jednání pokuta 2500 – 5000 Kč. Podle odst. 6 pís. c) bodu 3. se dále udělí zákaz činnosti v délce trvání 1 – 6 měsíců. Kromě toho, podle zvláštní části téhož zákona, se zaznamená v úřednické lumpárně zvané bodový systém 7 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Je tedy velká pravděpodobnost, že podobným jednáním přijdete o řidičák hned nadvakrát. Nebudeme rozebírat proč a jak je to možné.

Sankce za tento delikt byly zvýšeny na základě společenské poptávky poté, co polský kamion vjel na železniční přejezd ve Studénce a sestřelil Pendolino. Změna zákona vešla v platnost ještě dříve, než bylo vyšetřování dokončeno, řidič odsouzen, Pendolino opraveno a zabezpečení přejezdu zlepšeno, což ukazuje na to, jak rychle dovede státní represívní aparát přetavit společenskou poptávku od často emotivně rozrušené veřejnosti ve zpřísňování zákonů. Také se tehdy ukázalo, že místní přes přejezd na červenou jezdili běžně, protože se u něj jinak čekalo desítky minut, a rozlišovali přitom mezi rychlými a pomalými vlaky. V obvodu přejezdu byla totiž stanice, a závory byly dole, když byl vlak ve stanici, takže závory byly dole zhruba po polovinu času, což není neobvyklé ani jinde. Halt i železniční inženýři mívají temnější chvilky, vlastně je mají skoro pořád.

Mnozí si tehdy řekli – no a co má být, to je přece správně. Já chci represi, represe je pro mě OK. Je třeba potrestat ty jedince, kteří úmyslně serou na světelnou signalizaci na přejezdech a kolikrát i na závory – cyklisti třeba naprosto pravidelně a riskují srážku s přijíždějícím vlakem. Takže se stalo. Doufám, že alespoň jeden ten kripl, co tu represi tehdy tolik chtěli, okusí to, co popíšu dále.

Podíváme se, jakým způsobem se v poměrech českého silničního fašismu tento přestupek zjišťuje a sankcionuje.

Momentálně vím o pěti případech, kdy se řidič dostal do problémů za porušení výše citovaného ustanovení poměrně kuriózním způsobem. Všechny jsou lokalizovány do Českých Budějovic a dokonce všechny na stejnou železniční trať, totiž trať vedoucí z Českých Budějovic na jih směrem na Český Krumlov nebo Horní Dvořiště. Některé přejezdy na ní mají totiž jednu vlastnost. Jedná se o železniční přejezdy se závorami a světelným signalizačním zařízením. Tyto závory se zcela zvednou, ale světelné zařízení ještě nějakou dobu bliká. Existuje pravděpodobně technické vysvětlení, proč to tak je a nehodlám se tomu věnovat, zatím stačí, že červená světla blikají ještě zhruba 2 sekundy poté, co se závory zvednou a zastaví nahoře. V tu dobu je samozřejmě vlak dávno mimo přejezd a protože trať je jednokolejná, není žádný vlak, který by přijel v opačném směru. Oba tyto přejezdy také disponují fíčurou, že v jejich obvodu je stanice, konkrétně České Budějovice – Jižní zastávka, takže i u nich si můžete postát několik minut, což zvyšuje nervozitu a napomáhá tomu, co popíšu dále.

Většina lidí se v okamžiku, kdy jsou závory zvednuté, nechá nachytat. Vidí zvednuté závory, vezmou za heft a jedou, aniž by se zajímali o nadále blikající světla. Většinou se to dotýká prvního auta v pořadí před závorami. Jenže to už na ně číhá policejní auto, které je schované v úkrytu opodál. Následuje scéna jako z amerického filmu, kdy se policejní vůz začne proplétat mezi řadou aut, která právě odjela od přejezdu, až se procpe k tomu prvnímu, zastaví ho a přítomní policisté začnou řidiči sdělovat podezření z porušení zákona.

To, o čem vím a píšu, bude nejspíš špička ledovce. Těch případů musí být celkem hodně, když se jich tolik dostalo ke mně. První je z roku 2015, další čtyři z konce roku 2017 a začátku roku 2018, což by nasvědčovalo, že to fízlové začali dělat ve velkém. Případy mají některé další společné znaky.

Co do lokality lehce dominuje přejezd v Českých Budějovicích 6, ulici Křižíkově (tři případy). Policejní auto v tom případě stojí mezi garážemi na jižní straně přejezdu zhruba v tomto místě. Další dva případy jsou z Českých Budějovic 8, od přejezdu z ulice Plavské poblíž křižovatky s ulicí Krumlovoskou, kde policejní auto stálo na různých místech, například před garážemi v ulici Krumlovské (pro směr do města) nebo na zastávce MHD v ulici Plavské. Dál to vypadá, že i policista z pořádkových jednotek je schopen porozumět jízdním řádům, protože všechny případy jsou situovány kolem 10 h. dopolední, případně 18. hodiny večerní, což jsou momenty, kdy z Českých Budějovic odjíždějí osobní vlaky do všech směrů.

Zajímavé je ovšem také, jak to pokračuje dál. Tři z těchto případů obsahují další zajímavou okolnost. Policisté samozřejmě řidiče osloví a řeknou mu, z čeho ho podezřívají. Také mu řeknou, jaká mu za to hrozí sankce (hlavně ta horní). Dál mu řeknou, že by se to dalo projednat na místě dejme tomu za 1000 Kč, pokud s tím souhlasí.

Řidič si to samozřejmě nedá dohromady. Předně nejspíš už ani neví, jak ta situace vypadala a kde se rozjížděl na jaký signál. Dál taky většinou neví, že za uvedený přestupek hrozí zákaz činnosti a že takový přestupek se musí projednat ve správním řízení. Policajti mu to neřeknou a většina hejlů za volantem zákony nezná, protože zákony čtou jen lumpové a jejich advokáti, zatímco slušný člověk se spoléhá, že s ním policajt bude jednat fér, ale to už jsme pěkně daleko na území říše fantazie. Hejl je rád, že policista je natolik vstřícný a smázne to jen za tisícovku, když před správním orgánem by musel vytlačit tisícovek pět plus náklady řízení. Policajti se zeptají řidiče, zda s tím souhlasí a ten samozřejmě souhlasí. Policisté to odejdou sepsat, napíšou záznam o přestupku, dají h řidiči podepsat pak se zavřou se do auta na zhruba deset minut.

Až doposud to bylo nejspíš pro většinu čtenářů standardní a většina čtenářů neregistruje žádný vojeb, což z nich bohužel dělá potenciální oběti podobných praktik Policie ČR. V průběhu sezení v autě se totiž „ukáže“, že se policisté „zmýlili“. Samozřejmě že ne, věděli to od počátku, každý debil snad ví, že příkazem na místě lze projednat jen ty delikty, za které lze uložit jen  napomenutí nebo pokutu, ale nic jim nebrání předstírat, že se spletli. Vylezou ven z toho jejich křápu a sdělí řidiči, že „to probrali s centrálou“ a tam jim řekli, že v tomto případě nelze věc projednat na místě a musejí ji předat správnímu orgánu k řešení. Záznam o přestupku upraví v tom smyslu, že věc nelze projednat na místě a bude předána k dalšímu řešení.

Řeknete si, co je na tom tak špatného. Každý se může splést. Ano, každý se může splést, ale nesmí se to dít pravidelně. K čemu je tento postup dobrý? Asi si to každý domyslí, ale pro ty extra natvrdlé to řeknu explicitně. Oni trikem získali vaše doznání. Na začátku neměli v ruce nic. Měli domněnku, že možná něco viděli, něco, co se dá rozporovat, a na konci celého procesu, díky hejlově spolupráci, mají doznání černé na bílém.

Víte, co bude dělat policista, až přijde na služebnu? Posadí se na prdel a začne ťukat do počítače dokument zvaný „úřední záznam“. A tam bude uvedeno zhruba následující: „Dne … prováděla hlídka ve složení npor. Lízal a pprap. Prstil dohled nad dodržováním Besip v Českých Budějovicích, ulici Plavské poblíž železničního přejezdu… jmenovaný porušil… jmenovaný s projednáním na místě souhlasil… záznam o přestupku podepsal… se ukázalo, že přestupek nelze projednat na místě…“

Proč to? Pokud fízlové nebudou mít video, můžete nakráčet ke správnímu orgánu a říci, že si nejste ničeho takového vědom a jediné, co proti vám bude stát, jsou výpovědi policajtů. Jejich hodnota někdy po deseti měsících od spáchání nebude velká. Je pořád solidní šance, že policejního svědka v řízení znevěrohodníte, zejména pokud v tom umíte chodit, a správní orgán to bude muset zastavit kvůli aplikaci zásady in dubio pro reo. Kromě toho fízlové u správního řízení často lžou jako když tiskne a občas to přeženou sami od sebe, takže se s tím znevěrohodněním nemusíte moc snažit. Také se může ukázat, že jste tam třeba vůbec nebyl, že omylem zastavili někoho jiného, nebo se mohou najít svědci, kteří potvrdí, že si fízlové vymýšlejí, protože zrovna jeli v autobuse v opačném směru (5 As 80/2010 – 97) a viděli vás, jak vjíždíte na přejezd a světla spolehlivě nesvítí. Nic z toho se však nestane, když tu máme záznam o přestupku, který hejl podepsal a je tady úřední záznam, ve kterém hejl projevil ochotu platit a je zatěžko v řízení namítat, že fízlové lžou a že vypovídají účelově, když se hejl sám přiznal a podepsal to v naivní představě, že mu za to dají za litr příkazovým blokem a bude zase dobře.

Možná jste hardcore přestupkový teoretik a řeknete, že úřední záznam si mohou ve správním řízení strčit do prdele, protože ho nejde použít jako důkaz. Ano, je pravda, že úřední záznam si mohou strčit do prdele, pokud tam tedy mají ještě místo, protože jsem jich jim tam nějaké nastrkal. Ale i zde mám špatnou zprávu. Soudy hodně vyměkly ohledně použití úředního záznamu v řízení jako důkazu a tento argument je hodně slabý. A zatímco věrohodnosti policejní výpovědi úřední záznam svědčí (shodují se, protože si ho fízlové před výpovědí přečetli a podle něho vypovídají), tak vám nepomáhá. Šance na úspěšnou obhajobu v případě, že hejl cítil potřebu platit pokutu na místě a navíc něco podepisovat se rovná nule a jediné, co mohu hejlovi poradit je, aby se neodvolával a zkusil se domluvit na úřadě na takovém termínu vydání rozhodnutí, kdy bude hejlovi ztráta papírů nejméně vadit.

Materiální stránka? Nenechte se vysmát.

Moje rada? Dejte si pozor. To, co se tady děje, je spravedlnost utržená z řetězu. Asi bychom nikdo nenamítal nic, kdyby policie trestala ignoranty, kteří vjíždějí na přejezdy úmyslně, v době, kdy reálně hrozí srážka s vlakem. Jenže takových by asi policie chytila docela málo, pokud vůbec nějaké. A tak je lepší sbírat čárky a lovit nějaké chudáky, kteří se nechali nachytat na rozporné chování světelného a mechanického zabezpečení a v důsledku nepozornosti, spěchu a roztržitosti vjeli na přejezd v době, kdy tam formálně neměli vjíždět.

Podle úředních záznamů se jedná o doménu policistů z pořádkových jednotek. Ti nemají většinou celé dny nic na práci, leští si tonfy a jejich nadřízení je rádi posílají do terénu „sbírat čárky“, tedy dokumentovat přestupky. Kdo nezná, to jsou takové ty gorily v černých hadrech, co se často chovají agresivně a zákony této země mají úplně u prdele. Policisté z těchto jednotek většinou vynikají v promyšlené buzeraci řidičů nad policií dopravní, která si občas uchovává něco jako rozum a svoje aktivity alespoň někdy soustřeďuje do míst, která se jí zdají nějakým způsobem nebezpečná a nikoli kde se jen napytlují pokutami.

Pokud tedy uvidíte policejní Octavii, jak postává někde okolo železničního přejezdu, tak to není proto, že by se policisté dívali na mašinky nebo snili o tom, že si jednou najdou nějakou pořádnou práci jako slušní lidé, například dělat průvodčího nebo strojvedoucího. Oni se dívají na vás a zda vám náhodou nepůjde něco přišít.

Nejsnazší samozřejmě je počkat, až ten krám dobliká, ale stoprocentní jistotu to nepřináší. Čistě hypoteticky totiž mohou takto obvinit každého, ať je vinen nebo ne, protože ruku na srdce, jak moc si pamatujete, co za světlo kde svítilo? Podle mého názoru snad jen úplný blázen může v dnešní době vyjíždět ven bez kamery za sklem.

Kdyby přesto přišla nějaká potetovaná arogantní gorila v čerňákách a s plnovousem a autoritativně sdělovala, že si myslí, že jste někde něco provedli, protože to s pprap. Majákem viděli, ale žádný strach, že to udělají za tisícovku a „body vám nedáme“, tak to úplně ignorujte, protože to neznamená nic. Lžou, až se jim kouří z prdele. Rovnou to pošlete do správního, protože to tam stejně skončí. Hlavně nic neříkejte a nic nepodepisujte, protože pak vám nepomůže ani duch svatý.

 


17.06.2018 D-FENS


Související články:


12345 (392x známkováno, průměr: 1,19 z 5)
31 148x přečteno
D-FENS © 2017