Naše justice a Hlava XXII

Featured Image

Minulý týden jsem se tu rozplýval nadšením, že spravedlnosti bude učiněno zadost a že své peníze, které ze mě vylákalo město Varnsdorf nezákonně, dostanu zpět. Ještě před vydáním článku mi ale přišla z města Varnsdorf odpověď, ve které mi správní odbor sděluje, že si mám políbit prdel.

Kdysi dávno jsem četl román Josepha Hellera Hlava XXII. Ten má kromě protiválečného tématu na paškálu i vojenský předpis – Hlavu XXII, která staví jedince do logicky neřešitelných situací: Například smíte navštívit velitele v kanceláři jen tehdy, není-li velitel v kanceláři přítomen. Začínám mít pocit, že náš justiční systém začíná dosahovat dokonalosti podobné Hlavě XXII. Protože přestože jsem splnil všechny náležitosti výzvy k vrácení neoprávněně vylákaných peněz, město Varnsdorf, resp. jeho odbor pro správní řízení, mi odpověděl s argumenty, které mi vyrazily dech.

Cituji:

Dovolte mi, abych Vám sdělil, že závěry uvedené ve zmíněných rozhodnutích se na Váš případ nevztahují. Naopak je na něj třeba vztáhnout rozhodnutí Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 679/21 ze dne 21. 05. 2021, které se zabývá přímo problematikou města Varnsdorf a částek uhrazených na základě výzev k úhradě určených částek. Zde cituji: „Ústavní soud považuje v projednávaném případě za přiléhavý závěr okresního soudu, podle něhož se stěžovatel dobrovolným uhrazením určené částky vzdal možnosti zajištění dalších důkazních prostředků, nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem a následným zjišťováním skutkového a právního stavu věci v běžném správním řízení. Stěžovatel akceptoval skutková zjištění a z nich vyplývající závěry o spáchaném přestupku a jeho právní kvalifikaci.

Zaplacením určené částky stěžovatel převzal odpovědnost za skutečnost, že údaje uvedené ve výzvě souhlasí se zjištěným skutkovým stavem. Měl-li stěžovatel o zjištěném skutkovém stavu pochybnost, nic mu nebránilo v tom, aby se postupem práva domáhal zrušení rozhodnutí, jež by jinak bylo ve správním řízení vydáno. Stěžovatel neměl v době úhrady vyměřené částky subjektivní pochybnost o tom, že se vytýkaného jednání dopustil, toto akceptoval a stěží tak lze uvažovat o zásahu do jeho základních práv a svobod.“

Konec citátu.

Myšlenkový veletoč Ústavního soudu mi přijde k pláči. Pokud nezareaguji na výzvu k uhrazení pokuty, spadnu do správního řízení. V něm zcela jistě uhradím poplatek za správní řízení plus onu pokutu, protože nemám důkazní materiál, který by vyvracel skutkovou podstatu mého přestupku. Je-li ale takové správní řízení založeno na podvodu a nezákonnosti, je to státu, potažmo Ústavnímu soudu zcela u prdele, protože podle té právnické pakáže tím, že jsem pokutu zaplatil, jsem uznal svoji vinu. Z toho by se posral i vojín Yossarian.

Takže zatímco pan bývalý starosta města Varnsdorf čelí u soudu následkům svého jednání kolem radarů, a firma Water Solar Energy si užívá neoprávněně získaných dvaceti mega, všichni donátoři této zlodějiny – podvedení a okradení řidiči – si můžou o svých ukradených penězích jenom zdát. Budu-li dostatečně paranoidní, mohl bych si myslet, že stát se stává spolupachatelem okradení několika desítek tisíc lidí. Každopádně se s tímto stavem nehodlám smířit.

Je několik možností – jednou z nich je dodržení správního kolečka, které zabere dle mého příbuzného právníka asi tak šest let, než by mohlo dojít k řádné žalobě, ovšem s velmi nejistým výsledkem, má-li stát tak hezky nabito od té Rychetského party. Nezbude mi tedy než nalézt nějakou zkratku. Například dát podnět ombudsmanovi a celý skandál patřičně podpořit kampaní v médiích. Možná by se ke mně část okradených přidala. Tady jde o víc než o těch pár litrů za pokuty.

Nejjednodušší by ale asi bylo dojet do Varnsdorfu a ty prachy si z bývalého pana starosty prostě vymlátit, což samozřejmě neudělám. Zatím jsem si jen vyžádal od správního odboru města Varnsdorf rozhodnutí, ne jen nějaký přípis, že si mám trhnout.

A pak uvidíme, jak je to s tou investigativní novinařinou ve velkých médiích.


18.12.2022 Pako


Související články:


12345 (203x známkováno, průměr: 1,13 z 5)
13 896x přečteno
Updatováno: 18.12.2022 — 22:53
D-FENS © 2017