Jak nám Občané pro Budějovice předělali křižovatku

Featured Image

Původně jsem začal připravovat tradiční výběr z programů politických stran pro komunální volby v Českých Budějovicích, ale zarazil jsem se paradoxně hned na druhé z nich a narazil na skutečně extrémní nestoudnost.

Politická strana zvaná Občané pro Budějovice, postaru Hnutí občanů pro Budějovice, zkratkou HOPB, lidově hopíci, se rozhodla pochlubit optimalizací křižovatky ulic Mánesova – Lidická. V jejich programu, v sekci Moderní doprava se uvádí, cituji:

Vzpomínáte, jak těžko se projíždělo křižovatkou Mánesova-Lidická, než jsme ji předělali? A dnes? Podobně by mohla vypadat nová křižovatka na Dlouhé louce – kompaktnější, kratší vzdálenosti, odbočovací pruhy bez světel, prostě rychleji průjezdná“

 

V následujícím textu ukážu, jak se projíždělo křižovatkou Mánesova – Lidická, než ji Občané pro Budějovice předělali, a proč jako voliči nesmíte dát tomuto spolku šanci takto předělat jakoukoli jinou křižovatku stejným způsobem.

Křižovatka Mánesova – Lidická je jednou ze stěžejních křižovatek v Českých Budějovicích. Potkávají se na ní směry z centra směrem do Rožnova, Včelnou a Kamenný Újezd, což je čím dál významnější rezidenční oblast, a směr od Strakonic a Písku na silnici 156 směřující na Trhové Sviny a Nové Hrady. Po této křižovatce musí projet každý, kdo chce jet z centra do nemocnice, nebo kdo chce jet z jižní části ČB do západní a částečně severní. Z technického hlediska se jedná o víceméně pravoúhlé křížení víceproudých komunikací řízené světelnými signály.

V září 2013 byla dokončena rekonstrukce křižovatky (pohled na křižovatku před rekonstrukcí a po rekonstrukci). Ta spočívala ve vytvoření bypassů, které umožnily objet semafory při odbočování doprava, změnách řazení v jízdních pruzích a dále implementaci moderních prvků spíše politického charakteru. Zejména tedy zavedení preference MHD, kdy se na křižovatce vytvořil vyhrazený jízdní pruh ve směru Lidická – centrum, který je po většinu času prázdný. Dále se ukázaly naprosto nezbytnými ostrůvky pro chodce.

Ačkoli původní idea možná nebyla až tak špatná, výsledkem je nakonec extrémní zprasek, kterému je lepší se zdaleka vyhnout. Důsledkem „vylepšení“ je totiž přiblližně dvojnásobný počet dopravních nehod, který se v křižovatce stanou. Do roku 2013 docházelo na křižovatce zhruba ke čtyřem nehodám ročně. Počínaje optimalizací se počet nehod zhruba zdvojnásobil, jak ukazuje následující graf:

Koho zajímá tabulka, tak

Podobnou tendenci jako počet nehod sleduje počet zraněných. Nejvíce šokující je nárůst počtu nehod při odbočování vlevo na zhruba čtyřnásobek (z 8 na 29 za sledované období) a nárůst počtu srážek vozidel s chodci (z 1 na 4).

Pro vyhodnocení byla použita data Centra dopravního výzkumu a Policie ČR dostupná zde. Jedná se oficiální data a protože nejsem jako oficiální dopravní experti a pro své závěry jsem schopný doložit zdroje, surová data si můžete stáhnout zde.

Hodí se poznamenat, že tato data zahrnují pouze nehody, které zaznamená Policie ČR. Tzv. malé dopravní nehody, tedy události bez zranění a bez velké hmotné škody, se odehrají bez účasti policie a nejsou nikde znamenány. Různé drobnější kolize jsou v těchto místech k vidění velmi často.

Detailnější pohled na úspěšnost „přestavění“ křižovatky, na kterou je OPB tak pyšné, přináší například tento souhrn:

Příčinou této situace, podle mého názoru, je kombinace tří vlivů. Jednak odbočování vlevo, kdy je třeba dát přednost vozidlům jedoucím v protisměru. To se jeví triviální, ale je to problém, protože tato auta nejsou vidět přes jiná auta, která provádějí totéž v protějším směru. Především ve směru centrum – Lidická je to doslova ruská ruleta. Dalším zdrojem kolizí jsou bypassy, protože jsou navržené v takovém úhlu, který téměř dokonale koresponduje s mrtvým úhlem většiny vozidel. A tohle všechno komplikuje stísněnost a nepřehlednost křižovatky, jak by řeklo HOPB, je „kompaktnější“, kdy je na malém prostoru nahuštěno příliš mnoho aut, chodců, cyklistů a motorkářů a kde vám na jakýkoli úhybný manévr zbývá minimum prostoru.

Jinými slovy řečeno, kdokoli máme dvojnásobnou šanci, že v křižovatce, kterou nám experti z HOPB „předělali“, se nám něco stane nám nebo naopak něco někomu provedeme.

Svoje si myslím i o deklarovaném zlepšení průjezdnosti. Osobně si myslím, že této křižovatce se mnoho lidí raději vyhne a jezdí jinudy. I já to tedy dělám rád a často. Geniální křižovatka, kterou „HOPB přestavělo“, tak generuje větší zátěž na Modrém mostě a u Polikliniky jih, kudy ji objíždějí řidiči jedoucí od Nových Hradů, a v ulici Boženy Němcové, která představuje vítaný únik před problematickým odbočováním doleva z ulice Lidické směrem na Dlouhou louku.

Tohle není zásluha a prvek politického programu, to je obrovská ostuda a zprasenina krajských rozměrů. Zdůrazňuji, přirozeným očekáváním občana je, že se s přestavbou křižovatky za jeho peníze místní bezpečnostní situace zlepší. Neúspěchem by tedy bylo už jen to, kdyby nehodovost v křižovatce před a po přestavbě zůstala stejná. Je to odsouzeníhodné selhání, jehož důsledky navíc po léta přetrvávají bez jakékoli reakce odpovědných stran, a vydávat tento tristní výsledek za zásluhu je zvrhlé a svědčí to o naprostém ignorantství a diletantismu nositelů politického programu Občanů pro Budějovice.

Ostatně, obskurní těleso HOPB je skvělou volbou pro ty, kteří preferují dopravní Kocourkov nad městem přátelským k občanům a jejich dopravním potřebám. Nelze obsáhnout všechny ty nesmysly souvislým textem, takže pouze heslovitě.

Levnější MHD? Klíčem k tomu může být spojení teplárny s dopravním podnikem.“ Ano, jistě. Uživatelé městské topné sítě nechť dotují skupině vyvolených jízdenky. Osobně si myslím, že klíčem k levnější MHD by bylo, kdyby přestala vozit vzduch a dopravní podnik přestal platit různé odborové vyžírky včetně jednoho sociálnědemokratického zastupitele.

Zpracujeme nový plán rozvoje MHD, protože současný platí jen do roku 2020.“ Tomu říkám vizionářský politický program, zpracovat nový plán místo toho, který přestane platit. To je něco jako „půjdu kakat, protože jsem už celý den nebyl.“

MHD má mít v centru města přednost, ale odvaha k její preferenci poslední čtyři roky chyběla. My ji máme!“ Bůh nás ochraňuj před tímto druhem odvahy.

Podporujeme další rozšiřování parkovacích zón, ale radnice musí s občany komunikovat, ne jim přes noc namalovat modré čáry před domem. To není náš styl! Takhle velká věc vyžaduje vysvětlovací kampaň ode dveří ke dveřím.“ Bez komentáře. Každopádně nakonec vám taky namalujeme modré čáry před dveřmi, ale ještě předtím utratíme vaše peníze za „vysvětlovací kampaň“, což je náš styl.

Že je HOPB volbou pro dopravní fajnšmekry, nasvědčuje i výběr osobností na kandidátní listině. Hotová dopravní freak show. Všemu dominuje primátor Thoma, který proslul celou řadou dopravních ostud. Ta nejvýznamnější byla, že chtěl v Budějovicích masivně rozmístit radary na měření rychlosti, na které dokonce město podepsalo smlouvu s fízlovskou firmou Czech Radar, ale pak se ukázalo, že při výběrovém řízení došlo k porušení zákona a město muselo platit pokutu.

O pohodlí při přepravě se nám postará pan Lukáš Bajt, nynější městský koordinátor, který s mladým soudruhem Klikou svého času založili sdružení Cyklo Budějovice a pořádali cyklojízdy, při kterých cyklisté organizovaně buzerovali řidiče a chodce. Naštestí těch cyklojízd po čase nechali pro nezájem veřejnosti.

Mladý budějovický angažovaný občan Klika se proslavil jako organizátor městských cyklojízd a propagací extrémních návrhů za zcyklistění Budějovic. Z Českých Budějovic prý hodlá vybudovat evropskou cyklometropoli.

Na samém konci kandidátky najdeme paní Popelovou, která v letech 2006 – 2010 byla náměstkyní primátora pro dopravu a stala se téměř synonymem nekompetentnosti, neschopnosti řešit problémy a úřednické arogance. Ve svém profilu zcela jasně vypodobnila, jaké má s vašimi dopravními potřebami plány. Jste prostě dopravně přebujelí a omezujete veřejný prostor:

Centrum ale má již svou komunikační kapacitu naplněnou a zde pomůže jen nabídka kvalitní alternativní dopravy, protože individuální v nekoordinovaném rozsahu je pro centrum zhoubná. Přebujelá doprava také velmi omezuje veřejný prostor, který by měli mít obyvatelé města k žití.“

Celkově asi nebude výraznější diskuse o tom, že doprava je jedním z kritických témat Českých Budějovic, ne-li tématem nejkritičtějším, a současný stav je z velké části způsoben diletantstvím a bezkoncepčností z dob Thomy a Popelové.

Hodně štěstí s takovou volbou. Jak šílený musí volebním právem nadaný občan být, aby hlasoval pro kandidáty, kteří si dělají program z toho, že předělali křižovatku tak, že je nebezpečná. 

V obecnější rovině, toto je také příklad, kde je skutečná příčina dopravních nehod. Je zcela mylné, pokrytecké a falešné, když se „dopravní experti“ neustále ohánějí řidičskou nekázní a hledají řešení neexistujících problémů v čím dál zákeřnějších represívních opatřeních. Skutečná příčina je nevyhovující dopravní infrastruktura, která je dále przněna diletanty a jejich neodbornými zásahy. Ty jsou navíc jen částečně motivované věcně nebo alespoň dobrým úmyslem. Mnohdy mají tyto zásahy čistě politický obsah, třeba že nějaký zmrd „najde odvahu“ na vyhrazený pruh pro autobusy nebo stižen mindrákem a zlomyslností začne „omezovat auta“. Tito lidé si zahrávají s našimi životy, zdravím a majetkem, žeňme je pryč z vedení našich měst svinským krokem, dokud a pokud můžeme.

 


06.09.2018 D-FENS


Související články:


12345 (281x známkováno, průměr: 1,15 z 5)
23 189x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017