Jak EU oficiálně plánuje zrušit řidiče a řízení

Featured Image

Evropská komise ve svých dokumentech plánuje do roku 2050, cituji, „krok za krokem vyřadit nepředvídatelné lidi” ze silničního provozu a nahradit je „autonomní dopravou” v elektromobilech. Oficiálně „driverless”, bezřidičskou, abychom měli úplně jasno. A do té doby alespoň všechna auta připojit na internet, šmírovat rychlost telemetrikou a zasahovat řidičům do jízdy agresivními „asistenty” i proti vůli. Je to zhruba ekvivalent „protizbraňové směrnice”, akorát v oblasti silniční dopravy.

Proč? Je to snad nějaké ďábelské spiknutí s cílem zlikvidovat řidiče jako politicky nekorektní kastu? Ne, vysvětlení je daleko prostší. Evropská Komise (a Evropa jako taková) trpí mesiášským komplexem a rozhodla se zavřít celý svět do „zlaté klece” vypolstrovaných komor a svěracích kazajek, aby si náhodou někdo neublížil. Abych přímo citoval Evropskou Komisi, „I jeden zmařený život je příliš!” Vznešeně se tomu říká „Vize Nula”: fanatická posedlost zajistit „nula mrtvých” v souvislosti s nějakým jevem tím, že se příčiny toho jevu buď zakáží, nebo alespoň nějakou technologií vyrvou z pod kontroly nedůvěryhodným obyčejným smrtelníkům. Jak řekla eurokomisařka Violeta Bulcová, „Proč jsme kdy vůbec přistoupili na to, že na silnicích umírají lidi?

Nuže, drahá Violeto, lidé umírali na silnicích i staletí před příchodem nějakých hrozně nebezpečných aut a motorek – to když je „autonomní smart 100% biodegradabilní a recyklovatelný dopravní prostředek na biopaliva” se čtyřma nohama, takzvaný „kůň”, kopl, uvláčel, splašil se nebo cokoli jiného. Dokonce i v dnešní době se udává, že koně způsobí svým jezdcům 1 zranění na 1000 hodin „použití”, a ve stájích zraní každého 30 pracovníka, což je více než auta a dokonce motorky!

Ale zpět k téma. Současný extrémní plán na úplně „bezřidičskou” společnost je jen vyústěním dlouholeté snahy a selhavších Pětiletek, pardon, chci říct Desetiletek (komunistické pětiletky byly očividně příliš „málo ambiciózní”, abych použil oblíbený obrat EK). Kořeny tedy musíme hledat již v roce roce 2010. Tehdy si EU oficiálně nastavila cíl „snížit počet obětí dopravních nehod na polovinu do roku 2020”. Jenže záhy musela sama konstatovat že to nejde. Co myslíte, jak to dopadlo?

Bavíme se o EU, takže řešením samozřejmě nebylo zmírnění nesplnitelného cíle, ale naopak zvýšení „ambicióznosti” na ještě nerealističtější a fanatičtější. S tím jde nutně ruku v ruce následuje zvýšení regulací a represe aby vyřešil takto uměle vyrobený a zveličený problém. Například povinnost mezinárodně stíhat překročení rychlosti. Nebo „rozšířit omezení rychlosti na 30km/h”, protože podle dobové dopravní agitky EU by prý

snížení průměrné rychlosti jen o 1 km/h napříč celou EU zabránilo 1300 úmrtím na silnicích.

A následuje další kolečko salámu. Komise si všimla začínajících snah o autonomní vozy a aktivní asistenty a rozhodla se, že tudy vede cesta: ultimátně zcela odstranit z cesty ty zatracené lidi a nahradit je roboty, a v mezičase – nebo kdyby to s úplnou autonomií náhodou nevyšlo – alespoň nařídit, aby lidem do řízení neustále zasahovala celá plejáda nevypnutelných represivních kontrolních systémů. Není to nic tak převratného: Komise se prostě rozhodla vnutit do aut tu samou konstrukční filosofii a technologii, kterou již po léta radostně provozuje Airbus.

Airbus věří, že se lidem nedá důvěřovat, takže jejich neomylný počítač musí mít poslední slovo vždy, pokud sám nevyhodnotí že buď „oslepl” kvůli výpadku senzorů nebo si vlastně neporadí. Proto počítač natvrdo omezuje piloty a prostě je odpojí a fyzicky jim nedovolí udělat nic, co podle software není dobré. Občas to tedy vede například k tomu, že počítač pošle letadlo do nezrušitelného strmého klesání které pilot nemůže vybrat ani když vypne autopilota a přitáhne knipl na doraz. Naštěstí ještě stále existuje workaround: vypnout rychloměry a výškoměry, tím kamikaze počítač oslepit a nechat ho se vypnout. Pak vrátí řízení pilotům. Podle Komise by takto, s automatickými SW limity řízení, měla nakonec fungovat všechna auta, která vůbec ještě půjde řídit (=která nebudou plně autonomní). S „neobejitelným systémem nouzového manévrování”, počínaje náklaďáky.

Pro srovnání americký přístup, který razí např. Boeing, je, že počítač je sice schopný a užitečný, ale přeci jen blbec který nikdy nemůže předvídat všechny možnosti. Poslední slovo tudíž musí mít pilot, kterému počítač jen dává zpětnou vazbu tím, že tuhne řízení, ale nechá se přeprat – a hlavně má pilot po ruce velký spínač ODPOJIT POČÍTAČ kterým si kdykoli může převzít plnou manuální kontrolu. Z návrhů Komise filozofii Boeingu respektuje první fáze „Inteligentního Asistenta Rychlosti”, který by měl tedy zatím dovolit překročit to, co SW považuje za momentálně povolenou rychlost, pokud sešlápnete plyn až na podlahu. I komisi totiž došlo, že když by při předjíždění najednou auto odmítlo zrychlovat, cílům desetiletky by to jaksi neprospělo.

Každopádně vzít řízení „nepředvídatelným lidem” a namísto toho je svěřit tak krásně předvídatelným a poslušným počítačům je v očích EK (a technofašistů) ideál, takže si Komise roce 2015 si založila „pracovní skupinu GEAR” (něco podobně „nestranného” jako „pracovní skupina Zbraně”, která má na svědomí Protizbraňovou Směrnici), která má hezky seshora určit, jak mají vypadat auta v roce 2030 s přihlédnutím k autonomii. V roce 2016 pak Komise vydala „Amsterdamskou deklaraci o spolupráci na poli Connected a Automatizovaného řízení”.

Ta, společně s komuniké COM(2016)766, stanoví jak EU vytvoří podmínky pro autonomní řízení: odstraněním zákonných bariér pro masové testování autonomních aut, a vytvářením „digitalizovaných silnic” (C-ITS), kde budou všechna auta neustále bonzovat svou pozici všem ostatním a silnice bude naopak vysílat informace jaká je tam povolená rychlost atp. To vše ideálně do roku 2019 alespoň na hlavních tazích. (Už jsem se zmínil, že pětiletky mívají skluz?)

V roce 2017 ještě Unie přišla s tzv. „Valletskou deklarací o zlepšení bezpečnosti na silnicích”, která požadovala mj. cíl zmenšit počet obětí dopravních nehod do roku 2030 opět na polovinu stavu v roce 2020. Hádejte jak? Správně, opět represí a šikanou.

Například pomocí „účinnějšího trestání překračování rychlosti (…) nebo nepoužívání ochranných prostředků”. Kdo se nepoutá, sabotuje pětiletku a rozvrací socialistické (z)řízení!
Zvláštní pozornost by dále měla být věnována i „preventivním nástrojům” jako „zapalování podmíněnému alkoholtesterem”. Kdo si vypláchl ústní vodou nebo má fyziologickou hladinu, ten prostě manželku do porodnice neodveze, protože mu integrovaný detektor pralinek zabrání nastartovat „pokrokové” auto a hotovo. A může si stěžovat na Lampárně. Pěšky.

Ministři dopravy, signující Valetskou Deklaraci, také „vyzvali Komisi” (ekvivalent Zvacího dopisu z ’68) aby „zpřísnila typové schvalování aut kvůli lepší ochraně chodců a cyklistů”, jakož i utáhla šrouby v dalších oblastech. A zvací dopis byl pochopitelně vyslyšen. V roce 2018 EU začala finišovat „Třetí Balíček Mobility”. Ten využívá příslib infrastruktury z Amsterdamské Deklarace i COM(2016)766 a konečně může směle navrhnout mj. povinnost zabudovat aktivní asistenty schopné zasahovat do řízení do úplně všech nových aut „kvůli zamezení nehodám”, vč. „Inteligentního Asistenta Rychlosti”, který nedovolí překročit povolenou rychlost kterou rozpoznal kamerami ze značek nebo GPS z C-ITS. Nebo diktát Komise jak mají vypadat nová auta (v minulosti Komise podobnou regulací nařídila zvednout kapoty a snížit okna, takže šéf velké automobilky se vyjádřil v tom duchu, že „Design aut dnes určuje EU svými regulacemi a automobilkám je dovoleno dotvořit estetické detaily”).

Třetí Balíček Mobility je extrémně důležitý i proto, že je – narozdíl od zcela autonomní mobility – již dnes dosažitelný. I o tom Komise psala: že je možné, že se autonomní mobilita zadrhne či opozdí, takže v mezičase úlohu omezovačů úmrtí (a svobody) převezme stav, kdy sice auto v řadě aspektů ovládají nevypnutelné „asistenty” trhající volantem, dupající na brzdy a vypínající plyn, ale odpovědnost za to všechno a za udržení auta na silnici ponese i nadále lidský řidič. Jako u Airbusu, podotýkám já.

No a konečně jako jedno z prozatím posledních „koleček salámu” přišla „Vize Nula”: „Nula emisí, nula dopravních nehod, a nula papírování v dopravě”. Poslední heslo někteří komentátoři pochopili jako boj proti byrokracii, ale to je samozřejmě nesmysl. Znamená to jen že chce EU všechny informace zpracovávat pouze digitálně a nic netisknout, takže až vás zastaví Passat, pokutový bloček bude elektronický přes smartphone aby se šetřila Matka Příroda.

Jak to má vypadat v praxi řekla Eurokomisařka pro dopravu, Violeta Bulcová, ve své zahajovací řeči na dopravní konferenci Ten-T:

Proto dáváme důraz na digitalizaci. Digitalizace často kráčí ruku v ruce s dekarbonizací, zaměřujíc se na vyšší úrovně kooperativní, Connected, Automatizované a Autonomní dopravy
(…)
Máme také velmi motivující cíl: 0 papíru v sítích pro dopravu, a ještě významnější, drajv k 0 mrtvým a vážně zraněným na silnících EU do roku 2050, krok za krokem odstraňujíc nepředvídatelné lidské chování a černé skvrny z dopravy v EU. Upřímně doufám, že s pomocí inteligentních řešení dopravy z naší společnosti nadobro odstraníme tohoto tichého zabijáka.

Že se nejedná o žádnou mýlku nebo paranoidní výklad, ale o první hlasy věcí budoucích ukazuje i komentář Eurokomisařky pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Elźbiety Bieńkovské, který zazněl měsíc po Bulcové v oficiální tiskové zprávě EuroKomise o agendě pro dopravu:

90% silničních nehod je způsobeno lidskou chybou. Nové povinné bezpečnostní prvky, které dnes navrhujeme, sníží počet nehod a vydláždí cestu pro budoucnost Connected a automatizovaného řízení zcela bez řidičů”.

„Driverless future”. Černé na bílém v oficiálních materiálech Komise. Co byste ještě chtěli? A konečně, zmínku najdete i ve Factsheetu EK o budoucnosti dopravy, který obsahuje jako jeden z klíčových bodů zmínku o„Strategii pro bezpečný přechod k Connected a automatizované dopravě” (a modelu dálničních a silničních poplatků „za ujetý kilometr”, který umožní právě sledování pohybů všech aut C-ITS infrastrukturou).

Nenechte se zmást zmínkou o „řidičích náklaďáků” – to je tím, že Vision Zero je dvoufázový plán, jak ukazuje druhý Factsheet, který již hovoří konkrétně o představách EK o autonomní dopravě.

Do roku 2025 má být teprve hotová strategie pro „přechod k autonomní mobilitě”, ale v praxi má být aplikace této strategie odložena. Do roku 2020 má být autonomní řízení podporováno pouze na některých dálnicích, až v roce 2030 má být úplně všude. Jo, a do roku 2022 mají být všechna auta nepřetržitě připojená na internet aby je šmírovala „veřejná správa” pod záminkou telemetrie provozu, a do roku 2019 na Galileo. Není zač.

Již od první fáze má ale být podporováno ještě něco jiného: odrazování lidí od vlastnictví aut a motivování, aby všichni přešli na model „doprava-jako-služba”. Na summitu Future of car 2018 se Bulcová nechala slyšet, že chce auto ponížit na pouhý „modul pro naplnění potřeb jedinců, firem a společnosti”. Využívá přitom mentalitu měšťáků, kteří chtějí „dopravu-jako-službu bez nutnosti řídit”, která je nerozlučně spojena s modelem „ne vlastnictví”, resp. „předplatného služeb”, který nesmírně vyhovuje velkým korporacím které jej vnucují všem coby „budoucnost”. Pochopitelně, protože je to vlastně návratu k feudalismu, kde všechno na čem jste existenčně závislí máte pouze propůjčeného od vašeho lenního pána, jehož jste vazaly na a jehož dobré vůli a nastavení cen jste oddáni na milost a nemilost.

Autoforum píše, že EU předpokládá že se díky tomu nejdříve zmenší počet jak držitelů řidičských průkazů, tak i počet aut oboje o 50%, což by usnadnilo přechod k výhradně autonomní dopravě pronajímané „jako služba k přepravě z bodu A do bodu B”. Ale zmínku o tomto jsem našel pouze v této analýze EU o dopadech Connected Automatech Mobility, ve které se na straně 105 píše že budou úplně zrušeny řidičáky a v mezičase budou „zvýšené nároky” na studenty autoškol („piloty silničních Airbusů”, jak víme).

Do toho všeho máte mít v autech bonzovátka, která budou hlásit polohu a pohyb vašeho vozu všem včetně zlodějů osobních dat ze „startupů” – to řekla Belcová také na Ten-T, říká se tomu „otevřená data” a v ČR s tím začínají ŘSD a Brno. A EU zároveň oficiálně přiznala, že eCall má sloužit ke šmírování polohy vozidel – ale nebojte se, jenom zlých náklaďáků s nebezpečným zbožím. Dál už salám určitě krájet nebudeme. Ačkoli tedy Komise již nyní navrhuje „rozšířit existující požadavky na některé kategorie vozidel,” – čti: požadavky na kamiony – „ např. nouzové brzdění, na všechny kategorie vozidel.”

A tohle všechno má být připojené na internet, abyste se náhodou nemohli odpojit, a ještě kolem sebe šmírovat kamerami, jejichž videozáznam bude předávat jednak policii a jednak vysílat „kvůli navigaci v pruzích”. Má být posílená represe, protože přece „rychlost zabíjí”. A vůbec nevadí, že to je demotivační: odradit lidi od řízení je naopak žádoucí protože nemají co řídit vlastní auta, mají používat Uber nebo spíše Transport-as-a-Service taxíky od automobilek. To podporuje „Cirkulační ekonomiku” a „sociální začlenění” a je to pokrokové, soudruzi.

Kdo se někdy v praxi účastnil legislativního procesu, ten zná jasný proces: Komise vydá „ambiciózní cíle” a založí si „pracovní skupin”. Zadají se analýzy a průzkumy veřejného mínění a z těch se vyřízne co se hodí a odignoruje zbytek. Vydají se Komuniké a Vize. Na ty úzce navážou již konkrétní návrhy Směrnic či přímo platných Regulací. A ty se po chabém odporu Europarlamentu překlopí do platné unijní legislativy. A kdyby ne, Komise si je stejně prosadí na Trialogu.

Takže otázka každého znalce pochopitelně zní: kde jsou konkrétní Směrnice či Regulace, které jsou na popsaných Strategiích a Vizích založené a proti jejichž návrhům by se dalo bojovat tak, jako s protizbraňovým COM(2015)750?

V prvé řadě se jedná o návrh Regulace (tj. těžší kalibr než Směrnici, protože nejde zmírnit „implementací po Česku”) COM(2018)286 měnící požadavky pro typové schválení motorových vozidel. Právě v té se zavádí povinnost mít ve všech nových autech agresivní asistenty zasahující do řízení, jakož i výše zmíněné rozšíření „bezpečnostních systémů jenom pro náklaďáky” i do osobních aut. Přečtěte si ji, je to masakr.

Druhou regulací je COM(2018)274 o bezpečných silnicích, která vypadá překvapivě rozumně, ale snadno se dá spojit s návrhy na plošné snižování rychlosti, protože zavádí „bezpečné přístupy” které mohou být trojskými koni pro stejně označné „dopravní expertní strategie” jako vize OSN s plošným snížením rychlosti na okreskách a ve městech.

Pak jsou tu výše odkázané dotační a infrastrukturní programy. A další regulace ještě přijdou, ale jediný povolený směr přemýšlení a regulace byl nastaven zcela jasně.

EU tím vším jen definitivně potvrdila, že kvůli „bezpečnosti” a „ekologii” je odhodlána zakázat všechny chlapské „nebezpečné věci”. Palné zbraně? Zakázat. Auta a motorky? Zakázat. Rybaření? Zakázat alespoň olůvka. Elektrikaření? Zakázat alespoň slušné pájky. V obou případech kvůli z prstu vycucanému číslu, jak to prý „zabíjí lidi” hypotetickou kontaminací vody a půdy.

Můžeme v přímém přenosu sledovat vyvrcholení „Chůvičkovského státu”, před kterým varovala už Margaret Thatcherová. Občan má sedět na Fejsbůku nebo jezdit závody ve virtuální realitě, protože jedině ta je mu povolena. Reálný svět už je off limits, tam je fyzicky dovoleno pouze chodit vydělávat na daně. A pak se divte mladým závislíkům na počítačích – z pohledu pachatelů dobra je to vlastně ideál.

Pokud se oběti EUrozákazů nespojí a nezačnou křičet, že nikoli ideologické výhrady nebo „extrémní politické názory”, ale šikana zákazy a likvidací „way of life” milionů lidí je vedou k totální opozici k EU, a pokud tato „nepolitická síla obětí zákazové šikany” nevyvolá silnou veřejnou debatu na toto téma, lepší to nebude. A utěšovat se, že „Dávám bolševikovi rok, maximááálně dva”… No, víme jak to dopadlo minule.

 


27.05.2018 Jan Mrcasík


Související články:


12345 (200x známkováno, průměr: 1,17 z 5)
14 030x přečteno
D-FENS © 2017