Zdravotníci, jsou na vás lidé zlí? Proberte to s dr. Kubkem!

Featured Image

Zdravotníci jsou konsternováni, že jsou na ně lidé protivní a neprokazují už jim tolik respektu, jak byli zvyklí. Já vím proč.

Jděte se zeptat pana MUDr. Milana Kubka.

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace lékařů. MUDr. Kubek se soustavně prezentuje jako zástupce všech zdravotníků, ačkoli z titulu své veřejné funkce zastupuje toliko lékaře sdružené České lékařské komoře. Nevím o tom, že by ho zástupci dalších zdravotních profesí zmocnili k tomu, aby hovořil za ně. Je to zhruba stejné, jako by předseda soudcovské unie hovořil jménem obhájců i žalobců, protože se přece také při výkonu práce nacházejí občas ve stejném baráku. Je zvláštní, že si toho nepovšiml nikdo z těch „zdravotníků“, za které tak často hovoří, a neměl potřebu se proti tomu ohradit, a ještě zvláštnější je, že se proti tomu nevymezili konzumenti médií.

Média jsou ji zřejmě vědoma tohoto malého problému a tak bývají mediální vystoupení dra Kubka naaranžována tak, že nejde jednoduše rozeznat, kdy hovoří odborář Kubek, kdy předseda ČLK Kubek a kdy občan Kubek. Naštěstí si většinoví konzumenti médií z nějakého důvodu přestali pokládat otázku, z jaké pozice a proč na ně mluvící hlava hovoří a příliš se soustředí na to, co mluvící hlava říká.

Nejvíce znepokojující ovšem je povýšený způsob, jakým pak Kubek své názory prezentuje, ať už v té chvíli mluví za kohokoli.

Kubkova vyjádření se vyznačují tím, že (kulantně řečeno) pan doktor má mimořádně vyvinutou analytickou fázi na úkor všeho ostatního. Dovede tedy obsáhle popsat, co není správné, co je špatně a jaké všechny pohromy to vyvolá, ale nikdo od něj nikdy neslyšel, co s tím tedy dělat, kromě jedné výjimky. Zdá se, že většinu problémů v Kubkově světě lze vyřešit lockdownem.

MUDr. Kubek zásadně neuvádí žádná fakta nebo čísla, o které by své úvahy opřel, protože se rozhodl, že vizionář jeho formátu nemá nic takového zapotřebí. Jeho veřejné projevy jsou pokaždé jako přes kopírák. Na ulici stojí jakýsi načepýřený křikloun s respirátorem, ve kterém má strčenou zhruba polovinu hlavy (přestože se nachází venku a respirátor by mít nemusel, ale zřejmě pokládá za nutné demonstrovat odpovědný přístup) a vykřikuje kompiláty různých hesel, například:

„Lékaři padají na hubu a lidé si chodí kupovat biomrkev“,

Něco se omezit musí“,

„Nic se nedodržuje“,

„Šest očkovaných milionů Čechů je rukojmím dvou neočkovaných milionů českých občanů“

„Můžeme závidět Rakušanům jejich odvážné politiky“

„Není správné, že se na řešení epidemické krize nepodílí spravedlivě celá společnost. Kultura prakticky neexistuje, živnostníci mají měsíce zavřeno, děti nechodí měsíce do školy, ale fabriky jedou, jako by se nechumelilo. To je chyba“.

Pokud jde o názory samotné, je Kubek dobře předvídatelný. Když je epidemie na vzestupu, požaduje lockdown, protože jinak zdravotnictví zkolabuje. Pokud je epidemie na ústupu, požaduje aby se nerozvolňovalo, protože jinak zdravotnictví zkolabuje.

Téměř vždy tak od dra Kubka uslyšíme, že hrozí krize, kolaps a naprosté zhroucení. Frekventované používání těchto slov panem Kubkem má za následek, že prošla inflací. Až tedy dojde na nějaký skutečný kolaps, krizi a naprosté zhroucení, nezbude nikdo, kdo tomu bude věnovat pozornost.

Jakákoli polemika s MUDr. Kubkem není možná, protože není s čím polemizovat. MUDr. Kubek nemá myšlenky, ale pouze jakousi sadu výkřiků a sloganů. Polemika s MUDr. Kubkem není dokonce ani přípustná, viz případ redaktora Novy, později Primy Suchoně, který nestrávil Kubkovo povykování a vymezil se proti němu, aby následně dostal padáka. Od té doby nabyl MUDr. Kubek dojmu, že může svou verbální agresivitu vůči veřejnosti stupňovat a také tak činí, přičemž zejména v poslední době z něj cítím rostoucí přezíravost, což je myslím vlastnost, která by lékaři neměla být vlastní, byť se v tomto případě jedná spíše o odboráře a funkcionáře než o lékaře.

Z projevů pana Kubka mám intenzivní pocit, že občané a nezdravotnická veřejnost představují něco jako obtížný hmyz, který útočí na zdravotníky, protože jsou to neustále nemocní, chrchlající a smrkající pacoši a kulichové.

V delším časovém horizontu však MUDr. Kubek už tak dobře předvídatelný není. Poměrně známý se v poslední době stal jeho mediální výstup z roku 2009 týkající se vakcinace proti prasečí chřipce. Tam se MUDr. Kubek vyprofiloval jako hardcore antivaxer. Dějiny snad omluvily toto soudruhovo dávné drobné ideologické zakolísání, ale já tento názorový veletoč metabolizuji poměrně pomalu.

Übersestřička Martina Šochmanová, předsedkyně České asociace sester, si poslední dobou hořce stěžuje na rezervovaný přístup části veřejnosti k zdravotnickému personálu. Na druhé straně ani ona necítí potřebu se nějak vymezit proti mediální rozpínavosti überarzta Kubka a nechává ho kácet v jejím lese, přestože sester je asi dvakrát více než lékařů a troufám si tvrdit, že zátěž plynoucí dílem z hrozivé pandemie, dílem z opatření proti ní leží především na jejich bedrech. Pokud by tedy měla v prime time kvákat nějaká orespirátorovaná hlava o vytížení zdravotníků, tak je to ta Šochmanové.

Veřejnost by si měla místo Kubkova pokřikování povšimnout, že míra prostituce lékařů se zdravotně-policejním establishmentem ve skutečnosti není nijak vysoká. Lékařů je asi 50 tisíc, ale do médií se kolem dokola vyjadřuje jen zhruba deset z nich. Zjevně se zde uplatňuje známý poznatek o akustice prázdného sudu.

Modus operandi dra Kubka demonstruje také jeho hurá akce z loňského října, kdy vyzýval k návratu české lékaře pracující v cizině. Kubek si sice našel čas na dělání P. R. a jeho dramatické výzvy k návratu odvysílalo dokonce několik zahraničních televizí, ale vůbec se neobtěžoval dohodnout právní rámec, ve kterém by měli krátkodobě navrátivší lékaři pracovat. Samozřejmě, to je organizační činnost, tím se nelze nijak zviditelňovat a dojit z ní mediální kapitál, tak proč to vůbec dělat. Celá Kubkova akce s repatriací lékařů tak skončila naprostým fiaskem, což média blahosklonně přešla.

O celkové akceptaci MUDr. Kubka na nejvyšších místech hovoří fakt, že ačkoli docházelo k frekventovaným výměnám na pozici ministra zdravotnictví a kontinuální obměně různých poradních těles, žádný zdravotnický leadership dosud neprojevil zájem o rozsáhlé protipandemické virobijecké know how dra Kubka, který se spolu s dalšími podobně exotickými „experty“ ocitl v izolaci podobně jako Flegr, jeho kocour Micík nebo Václav Hořejší. Odborné aktivity dra Kupka se tak koncentrují do jerk circle Johna Snowa, kde asi berou každého. Každopádně pokud by se Kubek do boje s virem pustil stejně vehementně jako do sebeprezentace v souvislosti s ním, pravděpodobně by vymizel nejen covid, ae všechny infekční nemoci.

Nevím jak jste na tom vy, ale já chlebíčky ani sušenky zdravotníkům nosit nebudu. Nene. S každým dalším vyjádřením pana Kubka v médiích se v mé mysli zdravotníci posunou na pomyslné stupnici prestiže povolání o malý kousek dolů směrem k pásmu disrespektu a pohrdání, kde se přinacházejí například strážníci. A bude to tak dál, dokud se ho nezbaví nebo v něm nevyvolají sebereflexi do té míry, aby přizpůsobil své vystupování míře respektu, kterou očekávají. Nebo mu alespoň nešlehnou něco za zklidnění. Pan Kubek je všechny s sebou stahuje do bahna své demagogie a mediálních a politických ambicí, dělá si z nich rukojmí a kompars ve své covid show. A oni se nijak zvlášť nebrání. Tak se teď nesmí divit, že se jim to vrací odjinud.

 


05.12.2021 D-FENS


Související články:


12345 (472x známkováno, průměr: 1,31 z 5)
24 353x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017