Třesně mi poněkud přezrály

Featured Image

Tento text píši jako doplnění několika informací k článku „Jó, třešně zrály„, který jsem napsal asi před týdnem; zjevně jsem své myšlenky v něm nevyjádřil dostatečně jasně, takže bych tyto nedostatky rád napravil.

Stejný článek vyšel i na serveru mises.cz, kde mé myšlenky čtenáři přijali tak, jak jsem je při psaní myslel. To je pravděpodobně dáno tím, že čtenáři mises.cz jsou jednak mladší a jednak veskrze libertariáni. Opomněl jsem, že mnoho čtenářů D-F zažilo minulý režim na vlastní kůži, takže jsou na toto téma hákliví. Navíc jsem skutečně nečekal, že se mezi čtenáři tohoto serveru najdou i tací, kterým žádné libertariánské myšlenky nic neříkají (nejen, že s nimi nesouhlasí, ale ani je neznají). V tomto kontextu se článek musí pochopitelně jevit výrazně jinak, než jak byl původně myšlen; například v něm nikde nehájím komunisty, ani nezlehčuji zvěrstva, která tu napáchali, byť to tak pro mnohé vypadá. Uznávám však, že pokud autor píše článek pro nějaké obecenstvo a jeho nezanedbatelnou části není pochopen, je chyba na straně autora, protože měl své myšlenky vyjádřit srozumitelně pro ty, pro které píše. Přiznávám tedy svou chybu a rád bych ji napravil.

Kritizován jsem byl zejména za dvě věci:
1. Tvrzení, že ostatní parlamentní strany nejsou o nic lepší než KSČM.
2. Konstatování, že za zvěrstva, která tu komunisté před revolucí napáchali, jsou zodpovědní konkrétní lidé, nikoliv strana.
Ač si za oběma názory stojím tak, jak jsou napsané, rád bych je oba podrobněji vysvětlil, protože mnoho lidí v nich vidí něco, co v nich ve skutečnosti není.

Když tvrdím, že ODS/ČSSD/TOP09/VV nejsou o nic lepší než KSČM, mnozí si to hned přeberou tak, že říkám, že KSČM nejsou tak zlí. Tak jsem to ale rozhodně nemyslel. Chtěl jsem říci pouze to, že ostatní parlamentní strany jsou také tak špatné. Byl jsem obviněn z toho, že nemám ani nejmenší tušení, jak to tu za minulého režimu vypadalo. Ač jsem byl v té době ještě velmi mladý a osobní zážitky tedy nemám, četl jsem o té době dost na to, abych samozřejmě věděl, že stav, který tu byl tehdy, se nedá srovnávat s tím, co je tu teď. Rozhodně netvrdím, že se máme stejně špatně jako před revolucí.

Na druhou stranu si ale myslím, že (mimimálně v posledních deseti letech) jsou naše svobody stále více pošlapávány a omezovány. Bojím se, že bude-li to tak pokračovat i nadále stejným způsobem, dostane se naše společnost do stavu, ve kterém byla před revolucí. Ne dnes, ani zítra, dokonce ani za rok, možná ani za deset let; ale když bude současná vláda dělat dále to, co dělala doposud, pravděpodobně se dle mého názoru dožijeme stejných zvěrstev, která se tu děla před rokem 1989.

Když tvrdím, že za to, co se tu dělo, nesou zodpovědnost jednotlivci, nikoliv strana, rozhodně tím nemyslím že vina leží jen na těch osobách, které fyzicky něco udělali a sprošťuji viny ty, kteří vydávali rozkazy a tvořili ten systém. Těmi lidmi myslím pochopitelně všechny! A zejména ty nahoře. Jen říkám, že nelze shazovat zodpovědnost na nějakou imaginární entitu typu „strana“ či „ideologie“ (ač s tou ideologií zásadně nesouhlasím), protože všechna zvěrstva tu páchali prostě lidé (a prostředí a podmínky jim k tomu tvořili zas jen lidé a tu ideologii vymysleli a prosazovali též pouze lidé – ti všichni nesou svůj díl zodpovědnosti a viny). Naopak nelze zodpovědnost za činy, které se staly před rokem 1989 připisovat těm, kteří v té době ještě ani nebyli na světě, jen proto, že se pak stali členy KSČM, což jistě svědčí o tom, že jsou to gauneři, nebo hlupáci, případně obojí, nicméně jim to nemůže připsat odpovědnost za něco, co se stalo dřív, než se narodili.

Zejména jsem chtěl ale varovat lidi před uvažováním pro mnohé naprosto typickým – všechno zlo, které se tu odehrálo, připíšeme na vrub pouze současné KSČM – prostě proto, že se tak jmenuje. Ostatní strany i jednotlivce od jakékoliv zodpovědnosti očistíme (tady nejsem žádný zastánce toho, že bychom měli ty zodpovědné nějak perzekuovat…. ale volit je bychom zrovna nemuseli), protože to nenesou v názvu. A i když se ty ostatní strany budou snažit o totéž a směřovat tamtéž, kam dřív KSČ, budeme si říkat, že je to vlastně ještě dobré, protože to nejsou komunisti (jen proto, že se tak nejmenují). Budeme se stále ostře vymezovat proti komunistům, kteří to mají napsáno v názvu a programu, ale budeme slepí vůči těm, kteří to dělají nenápadně a plíživě pod různými maskami.

Doufám, že tenktorát jsem vyjádřil svůj názor jasně, aby nedošlo k žádným pochybnostem. A pokud to náhodou stejně ještě nestačilo, píši sem otevřeně, že nenávidím komunismus jako myšlenku, ideologii, nemám rád komunisty, nikdy bych je nevolil a ani jsem o tom neuvažoval. Neříkám, že „nejsou tak zlí“. Jsou zlí, opravdu moc. Jediné, co sděluji svými příměry, je fakt, že ostatní parlamentní strany považuji za stejný hnus, póvl a zlo. A i když se mnou v tomto většina čtenářů asi nesouhlasí, opravdu bych nerad, aby si to interpretovali tak, že mi komunisté nepřijdou tak hrozní – přijdou; jen ostatní parlamentní strany mi přijdou také tak zlé.


24.10.2012 Urza


Související články:


12345 (3x známkováno, průměr: 1,33 z 5)
177x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017