Svoboda – diskriminace – segregace … likvidace? Braňme se!!!

Featured Image

Žijeme ve svobodné zemi. Když jsme se po listopadu 1989 zbavili vlády jedné strany, tak jsem si naivně myslel, že mi tuhle nově nabytou svobodu už žádný aparátčík nevezme. Netušil jsem, že tato životní etapa bude mít tak rychlý konec.

Občanem druhé kategorie snadno a rychle – od svobody k diskriminaci a segregaci

Po třiceti letech budování svobodného státu jsem se koncem srpna tohoto roku stal opět občanem „druhé kategorie“ s výrazně omezenými občanskými právy. Na střední škole koncem 80. let jsem považoval za projev diskriminace třeba už jen to, že jsme nesměli cestovat na Západ. Bláhové mládí!

Teď už nemůžu cestovat do žádné cizí země, lhostejno na které je světové straně. Nemohu jet ani do lázní, ani na tuzemskou rekreaci a chtít se přitom ubytovat v hotelu. A od listopadu už nesmím ani do hospody na rohu. Můžu sice ještě chodit do práce, ale ani to už prý nepotrvá dlouho. V televizi už „experti“ vládě doporučují, aby tak nezodpovědným hovadům, jako jsem já, nařídila domácí vězení.

Za mlčení nebo i tichého souhlasu části veřejnosti se nám tu rozběhla diskriminace jak z učebnice a segregace už klepe na dveře. Tipnete si, co bude třetí fáze? I to vám za chvíli prozradím, napřed ale posuďte míru mého provinění.

Má vina

Co jsem provedl tak strašného? Koncem února jsem onemocněl tou jedinou opravdovou chorobou dneška – covidem. A protože jsem v ten moment už nesměl k doktorovi, léčili mě jen po telefonu. Někdy kolem Velikonoc mi z té „léčby – neléčby“ šlo pomalu o život a skončil jsem na chvíli v nemocnici. Ale uzdravil jsem se bez následků. Sice covidem už nejspíš neonemocním, protože mé tělo soubojem s ním získalo buněčnou imunitu a k tomu ještě tááákle moc protilátek, ale momentálně je mi to na hovno. Imunitu jsem totiž získal způsobem, který strana a vláda neuznává. Tím pádem jsem pro společnost strašlivě nebezpečnej!

Můžu se utěšovat aspoň tím, že nejsem diskriminovaný sám. Jestliže považujeme za platná oficiální data Ústavu zdravotních informací a statistiky (UZIS), tak v podobné situaci (covid diagnostikovaný před více než 180 dny, neočkovaný) je dnes přes jeden a půl milionu lidí!

Pro ty, kterým vládní diskriminace každého sedmého občana v zemi nepřijde zas až tak společensky nepřijatelná, dovolím si vložit krátké historické okénko, protože jak pravil americký filosof George Santayana, „Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“

Historické okénko: březen 1933, na západ od Rozvadova

NSDAP získává ve volbách 49,3% procent hlasů, s podporou 8% od nacionální lidové strany DNVP pak nadpoloviční většinu v parlamentu (říšském sněmu). „Zákonem pro nápravu nouze občanů a národa“ (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich) se poté parlament sám rozpustí a předá zákonodárnou moc Adolfu Hitlerovi. Jedním z prvních projevů Hitlerovy moci nad národem je počátek diskriminace části obyvatelstva: 1. 4. 1933 je vyhlášen bojkot židovských obchodníků, živnostníků, právníků a lékařů a zahájena oficiální protižidovská propaganda.

A co na to národ Luthera, Goetha, Schillera nebo Beethovena? Prakticky nic. Hlavu do písku a čekat, že to nějak přejde a nakonec bude líp.

Pro Němce se životní situace do roku 1939 skutečně postupně zlepšovala, pro Židy ovšem nikoliv. Od 7. dubna 1933 na základě „Zákona o obnovení úřednického stavu“ byli z pracovního života vyloučeni neárijští, komunističtí a další potenciálně nespolehliví úředníci a začalo systematické vytlačování Židů nejen z pracovního, ale společenského života. Napřed nesměli do práce a za kulturou, pak do škol, pak už prakticky nikam.

Po takzvaných „norimberských zákonech“ z 15. září 1935 byli Židé vyloučeni ze společnosti úplně, stali se druhořadými občany „de iure“. A zákony jak známo, Němci v Německu celkem dodržují. Jak to s Židy nakonec dopadlo, to snad nemusím nikomu připomínat. Správně, třetí fázi útlaku vůči skupině obyvatelstva je totiž její postupná LIKVIDACE.

Současnost aneb historie se podezřele opakuje

A teď, laskavý čtenáři, ráčej otočit kalendářem zpět ke dnešku a zkus v předchozím textu nahradit slovo „Žid“ za „neočkovaný“. A ty německé diskriminační „zákony“ nahraď souslovím „mimořádná opatření“, z nichž třeba úvodem zmíněné „Mimořádné opatření ze dne 22. října 2021, č.j. MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN“ mi jako neočkovanému s prošlou lhůtou 180 dní od covidu dnes znemožňuje jít ani na oběd do restaurace.

Úvodní fázi diskriminace jsme už bez potíží vstřebali, všichni se náležitě přizpůsobili, a pokud se segregace formou domácího vězení náležitě zdůvodní, část obyvatelstva tomu i zatleská. Už to slyším:

„Další pomatený odmítač, ach jo! Jde přeci o zdraví nás všech!“
„Když ti to tak vadí, tak proč se nenaočkuješ, ty trumbero? Místo té tvé pofidérní diskriminace bys měl klid!“

Obojí je bohužel tragický omyl. Pokud jste to dosud neudělali, vytáhněte teď prosím hlavu z písku. Hlavu budete potřebovat, mrkneme se totiž na pár lehce ověřitelných „tvrdých“ dat. A na závěr s tou naší malou českou diktaturou něco zavčas uděláme, platí?

Nelegálnost mimořádných opatření vlády z pera Ministerstva zdravotnictví

Pamatujete si ještě, jak za minulého režimu většina pracujících chodila „dobrovolně – povinně“ do prvomájových průvodů? Kdo dobrovolně nešel, zažil pak na pracovišti větší či menší ústrky.

Režim se sice změnil, metody ne, diktatury jsou vystavěné na stejných principech. Ta unijní sice dokáže vyprodukovat kdejaký nesmysl, ale v případě očkovací kampaně spatřila světlo světa zajímavá Rezoluce Rady Evropy č. 2361 (2021) – Vakcíny proti Covid-19: etické, právní a praktické aspekty, (dále v textu „RRE“), která vybízí členské země k zajištění principu dobrovolnosti očkování, konkrétně v bodě 7.3:

„Ve světle současné celosvětové pandemie, jejich okamžitých i dlouhodobých důsledků a očkování proti nemoci covid-19 vybízí Parlamentní shromáždění Rady Evropy členské země Rady Evropy a Evropskou unii mimo jiné k tomu, aby:

7.3 s ohledem na zajištění vysoké proočkovanosti:

7.3.1 zajistily, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné, a aby na nikoho nebyl vyvíjen politický, společenský ani jiný nátlak na to, aby se nechal očkovat, pokud si to sám nepřeje;

7.3.2 zajistily, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že není očkovaný kvůli možným zdravotním rizikům nebo proto, že nechtěl být očkován;

7.3.3 podnikly včasná účinná opatření čelící mylným informacím, dezinformacím a nerozhodnosti v souvislosti s vakcínami proti covid-19;

7.3.4 šířily transparentní informace o bezpečnosti a možných vedlejších účincích vakcín, pracovaly s platformami sociálních médií a regulovaly je za účelem zamezení šíření mylných informací;

7.3.5 transparentně oznamovaly obsah smluv s výrobci vakcín a zveřejňovaly je k podrobnému přezkoumání Parlamentem i veřejností;

7.3.6 spolupracovaly s nevládními organizacemi a/nebo jinými lokálními iniciativami za účelem oslovení marginalizovaných skupin;

7.3.7 se spojily s lokálními komunitami k vývoji a realizaci přizpůsobených strategií na podporu proočkovanosti.“

Body 7.3.1 a 7.3.2 si přečtěte raději ještě jednou, sám jsem jim ve světle toho, co se aktuálně děje, zpočátku nevěřil. Požadovanou „transparentnost informací o bezpečnosti a vedlejších účincích“ dle bodu 7.3.4. si probereme dále.

Celý text rezoluce (bohužel pouze anglicky nebo francouzsky) je zde:

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

A co na RRE říká dnešní, jistě už demokratická, strana a vláda? Ignorovat! Proočkovat vše, co se hýbe!

Vláda má další problém v tom, že veřejnosti podsouvá rychle za sebou mimořádná opatření (nikoliv zákony), která jsou v přímém rozporu s platnou legislativou. To výše zmíněné opatření z 27. září hospodským ukládá povinnost ptát se na váš zdravotní stav a vy jako zákazník se mu musíte prokázat, že jste buď očkovaní / otestovaní / nebo krátce po covidu. To všechno jsou ale citlivé osobní údaje spadající pod GDPR – viz NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, odst. (35):

„Mezi osobní údaje o zdravotním stavu by měly být zahrnuty veškeré údaje související se zdravotním stavem subjektu údajů, které vypovídají o minulém, současném či budoucím tělesném nebo duševním zdraví subjektu údajů.“

Úplné znění zde:

https://www.uoou.cz/uplne%2Dzneni%2Dgdpr/ds-6607/archiv=0

Ještě jsem nepotkal číšníka, který vám před dotazem na tyto otázky podstrčí k podpisu souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR, vy ano? A i kdyby ano, asi bych z takové hospody vzal hned nohy na ramena.

Dalším vládou vesele ignorovaným zákonem je Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb.:

Přečtěte si v něm pasáže o právech pacienta a o tom, jak se má správně nakládat se zdravotnickými informacemi. Kolik se toho dnes vláda snaží obejít podzákonnými „opatřeními“, je mírně řečeno zarážející.

Právo na pravdivé a transparentní informace aneb „manipulace vítězí!“

Jistě víte, jaké heslo napsáno na naší prezidentské standartě ještě z doby Masarykovy. Pravda vítězí. Moderní doba si však žádá inovace i na poli pravdy. V Orwellově románu 1984 k tomu měli dokonce celé Ministerstvo pravdy a podle formulace mimořádných opatření usuzuji, že na MZD ČR už nejsou příliš pozadu.

Netvrdím, že nám vláda a média přímo lžou. Až tak hloupí zase nejsou. Ono totiž lhát je namáhavé, musíte si pamatovat, komu jste co nalhal a většinou vás nakonec někdo při lhaní nachytá. Úplně však stačí sem tam něco (podstatného) vynechat, to nepodstatné halasně vytroubit do světa a ejhle, kýžený „správný názor“ lze veřejnosti podstrčit i bez lži, malý příklad:

Informace č. 1 (medializovaná): Počty nakažených covidem a počty hospitalizovaných s covidem rostou. ČT z této jediné informace dokáže udělat každý den sérii reportáží na 15 minut vysílacího času, napřed se k tomu vyjádří politici, pak záběry z nemocnic, pak nová opatření vlády, nakonec rozhovor s majitelem restaurace nebo občanem před sámoškou. Závěrečné vyznění: Občane boj se a jdi se rychle naočkovat, nebo nakazíš chudáky prarodiče a pak chcípneš taky. Hospodský boj se, jen co ti hlupáci vychcípají, jsi v prdeli.

Informace č. 2 (neveřejná): Podíl očkovaných, kteří navzdory očkování onemocněli covidem a zejména pak podíl očkovaných vůči neočkovaným v nemocnicích vzrostl na téměř 45%.

Informace č. 3 (neveřejná): Lidé, kteří covid v minulosti prodělali, jsou s komplikacemi v nemocnicích velmi zřídka, ve vážném stavu na JIP pak jen ojedinělé případy.

Pro nevěřící teď výše uvedené informace č. 1, 2 a 3 podložím statistikou z ISIN (informační systém infekčních nemocí) z UZISu:

Nově nakažení

Datum

Neočko

Očko

Neočko s C

Očko s C

Podíl (O + OsC)

(26. 10. 2021)

3031

1231

68

25

28,8%

29. 10. 2021

3310

1038

88

17

23,7%

05. 11. 2021

5598

2821

230

67

33,1%

12. 11. 2021

7116

3279

186

48

31,3%

Hospitalizace

Datum

Neočko

Očko

Neočko s C

Očko s C

Podíl (O + OsC)

(26. 10. 2021)

628

425

0

2

40,5%

29. 10. 2021

753

551

0

0

42,3%

05. 11. 2021

1360

1128

0

1

45,4%

12. 11. 2021

1945

1569

27

16

44,6%

Vážný stav na JIP (z hospitalizací)

Datum

Neočko

Očko

Neočko s C

Očko s C

Podíl (O + OsC)

(26. 10. 2021)

110

48

0

0

30,4%

29. 10. 2021

130

65

0

0

33,3%

05. 11. 2021

224

111

0

0

33,1%

12. 11. 2021

352

148

0

1

29,7%

Poznámky k tabulce:

  1. Podařilo se mi dát dohromady údaje jen z 3,5 týdne, proto je první údaj z 26. 10. uveden v závorce.
  2. Sloupce „Neočko s C“ a „Očko s C“ znamená neočkované a očkované, kteří již předtím prodělali covid, tzv.“Reinfekce“. Podíl očkovaných k celkovému počtu případů jsem dopočítal.
  3. Kde se dostat k těmto neveřejným informacím UZISu, určeným jen pro poslance a senátory, rozkrývá na tomto webu skvělý článek Přirozená imunita v disentu z 31. 10. 2021.

Jak tedy budete nahlížet na covidovou pandemii v okamžiku, když se k vám dostanou všechny relevantní informace a můžete nad nimi zapřemýšlet? Jaké si pak vyvodíte závěry o skutečné účinnosti očkování, když nemocniční kapacity z 45% zabírají očkovaní? Jak to, že 30% lidí ve vážném stavu na JIP jsou očkovaní? Očkovací kampaň nám přece slibovala něco výrazně jiného!!!

Pohled z druhé strany: Jak oprávněná je ve světle oficiálních dat výše popsaná diskriminace vyléčených z covidu, když znovu onemocní jen výjimečně a do nemocnic se už prakticky nedostanou?

Dlouhodobé zatajování informací o průběhu pandemie a skutečné účinnosti a vlivu očkování na její průběh by měl někdo kompetentní a nezávislý prošetřit. Nejlépe soud. Veřejnost je totiž záměrně uváděna v omyl a s veřejným míněním je surově manipulováno.

A proč vakcinace nepřináší slibované výsledky? Nejsem zastánce konspiračních teorií a nepodezírám tedy výrobce, že by vakcíny dělali záměrně neúčinné, nebo že by je namíchali z jedovatých nanočástic Grafenu proto, aby jim zajistily budoucí zisky při léčbě následných nemocí přiotrávených příjemců. Nebo že by do nich dokonce přimíchali mikročipy pro ovládání očkovaných. Nechme konspirace stranou, je to dle mé zkušenosti mnohem, mnohem jednodušší.

Farmaceutický průmysl prostě jen splnil vládní zadání: vymyslete vakcínu co nejrychleji, finance a bezpečnostní rizika přitom nechte na nás. A stalo se. První generace vakcín proti první mutaci viru byla na světě skutečně rychle a zpočátku vše vypadalo slibně. Ale pak ta svině covid zmutovala. A pak zase a znova. A vlády nemají ve smlouvách žádné pojistky. Vzdali se jich, prý pro naše dobro, aby ty vakcíny v šibeničních termínech vůbec vznikly. Nemůžou teď říci: „tohle už nefunguje, vezměte si to zpátky a vymyslete něco, co funguje lépe, jinak vám ty miliardy dolarů a eur nedáme“. Takhle smluvní vztahy prostě nefungují, plní se přesně to, co je v těch (tajných) smlouvách. Také proto se k jejich obsahu dostalo jen velmi málo lidí, včetně těch z nejvyšších pater politiky. Připomeňme si, že dle bodu 7.3.5. RRE tyto smlouvy vůbec tajné být neměly. No comment.

A farmaceutické firmy? Tak především jsou to firmy. Minimalizují rizika a maximalizují zisk, tak to úspěšné firmy dělají už stovky let. Vládám nezbývá, než nasmlouvaná množství odebrat, zaplatit a nacpat je lidem ve formě druhé, třetí… a osmnácté dávky, protože očkování přeci jen riziko nemoci trochu snižuje. Přesné údaje vyčtete z odborného stanoviska MUDr. Čížka zveřejněného na webu sdružení právníků Pro Libertate, odkaz je na konci článku.

Nebezpečné hry s bezpečností

A teď zpět k Rezoluci Rady Evropy, konkrétně k bodu 7.3.4. a k „…transparentnímu informování o bezpečnosti a možných vedlejších účincích vakcín“. Jakmile vakcíny prošly třetí fází klinických testů, dostaly schválení k nasazení v experimentálním režimu. Ten byl později změněn na podmínečnou registraci vakcín (např. Pfizer – Comirnaty v prosinci 2020) Bezpečnostní rizika se prý budou dál průběžně zkoumat, ale valit to do lidí ve velkém lze už od teď. Hurá! Dnes, po dalším roce, sice na SUKLu vychází pravidelné aktualizace bezpečnosti každé ze schválených vakcín, ale moc se toho nedozvíte, většinou jen to, že vliv vakcíny na tu a tu zdravotní komplikaci se neprokázal. To víte, jsou tu ty smlouvy. Jinými slovy: jestli nám chcete prokázat něco jiného, důkazní břemeno je na vás, drazí občané!

Přesto začínají prosakovat informace o bezpečnostních rizicích i z oficiálních zdrojů. Dobrým příkladem je třeba dokument č. B9-0475/2021: „Návrh usnesení Evropského parlamentu o zřízení Evropského fondu pro odškodnění obětí očkování proti onemocnění COVID-19“ předložený 23.9. 2021 poslankyní Evropského parlamentu Virginií Joron.

Stojí to za přečtení a to včetně odkazů na další dokumenty obsažené v tomto usnesení. Pro mě z toho vyplynul závěr, že bezpečnost „moderních“ mRNA vakcín se spike proteinem či vakcín na bázi Adenoviru není zdaleka tak vysoká, jak se předpokládalo, a tak se jimi do doby, než mi poklesnou protilátky na zhruba šestinu současné hodnoty, očkovat nenechám.

Bezpečnější vakcína na 130 let prověřeném (ve Pfizeru by řekli „zastaralém“) principu inhibovaného viru společně s pomocnými látkami vyzkoušenými na předchozích vakcínách už je ve 3. fázi klinických testů. Jde o vakcínu VLA2001 společnosti Valneva. Je vyvíjena právě s cílem minimalizace bezpečnostních rizik, aby mohla být podávána třeba i lidem s imunologickou supresí, více se dočtete ve článku zde.

Vývoj ještě nějakou dobu potrvá. Do té doby se musím nějak zbavit té diskriminace.

Braňme se, dokud můžeme (a dokud máme čím)

Dva ze tří pilířů státní moci, konkrétně moc zákonodárná a moc výkonná, našemu národu po vstupu do EU už tak úplně neslouží. Značná část nově přijímané legislativy a tedy i činnost vlády je již podřízena Evropské unii a dalším mezinárodním institucím. Všimli jste si kupříkladu, že žádná krajská hygiena natož hlavní hygienik v ČR nikdy nevyhlásili stav epidemie covidu? Jen jsme přejali výzvu WHO, bez ohledu na aktuální situaci v ČR.

Když jsem si uvědomil rozsah manipulace s veřejným míněním a míru nezákonnosti vládních opatření, celé to začalo připomínat spíš velký sociologický experiment, než boj proti pandemii. Zadání znělo: zjistěte, kolik procent obyvatelstva se ohne a jak hluboko. A ty, co se neohnou, donuťte dehonestací a postupným okrajováním jejich práv. V mém okolí je poměr podvolených k dosud rezistentním asi 7 : 3. Dost nelichotivé skóre, ale ještě není vše ztraceno. Jedna z teorií systémů říká, že chceme-li změnit chování celku, stačí změnit chování asi 10% prvků, z nichž je celek složen. Jednejme tedy dřív, než se dosud rezistentní občané podvolí a stanou se z nich ovčané!

Pokud první dva pilíře státní moci již neslouží zájmům našich občanů, nezbylo mi, než se zkusit opřít o pilíř třetí: o moc soudní.

Individuální boj se zlovůlí státní mocí je málokdy úspěšný, mravenec málokdy skolí slona, ale ani slon nevydrží stát dlouho v mraveništi. V boji proti stupňovanému pošlapávání občanských práv nám mohou pomoci například:

  • Iniciativa Zlatý špendlík. Jsem zde registrován, ale zatím jsem se jejich iniciativ přímo neúčastnil.
  • Sdružení právníků Pro Libertate, na jejichž stránkách můžete najít pečlivě zpracované Trestní oznámení na trestný čin útisku podle § 177 trestního zákona.  Stačí doplnit kontaktní údaje, připojit k tomu odborné stanovisko MUDr. Čížka (z téhož odkazu) a odnést na nejbližší služebnu Policie ČR. Osobní zkušenost s policisty z místního obvodního oddělení byla veskrze pozitivní. Nejlepší byl dotaz policisty po letmém prostudování oznámení: „Hmm, solidně zpracované, a nebude vás takových víc?“ Odpověděl jsem: „Podle aktuální statistiky by nás mohlo být přes 1,5 milionu“ Zasmál se a trestní oznámení během pár minut odeslal na kriminálku v Praze k prošetření. Nedělám si velké iluze, že bych zrovna já dohnal vládu k zodpovědnosti, ale bude-li takových podání stovky, bude jasné, že se něco děje, a že mezi všemi těmi ohebnými Ovčany žijí i Občané, kteří jsou vědomi svých práv, a se kterými nelze mávat dle libosti a porušovat přitom platné zákony.
  • Majitelé restauračních zařízení se mohou také bránit a nebýt jen vykonavatelem diskriminačních opatření na své zákazníky. Na stránkách hnutí Otevřeme Česko k tomu mají připravený manuál
  • Každý máme právo se obrátit na svého poslance, je to jeden ze základních rysů zastupitelské demokracie. Tohle určitě zkusím, myslím si, že diskriminace 1,5 milionu potenciálních voličů by jej zajímat mohla!

Nejen mě, ale i právníkům z Pro Libertate a i tomu službukonajícímu policistovi udělá radost, když nás bude mnohem, mnohem víc.

 


14.11.2021 HandyMan


Související články:


12345 (238x známkováno, průměr: 1,19 z 5)
13 162x přečteno
D-FENS © 2017