Přirozená imunita v disentu

Featured Image
  1. Tento týden se to přihodilo. Už je to venku, malé státně-úřednicko-mediální covidové tajemství. Překvápko, a větší, než jsem čekal.

Covidová propaganda se v posledních týdnech pomalu propadá do krize. Na vrakovišti pro opuštěné mediálních narativy se již nacházi namátkou princip kolektivní imunity, vymýcení viru ve společnosti, memorandum Honzy Snížka a ona pověstná tečka za koronavirem. Zdaleka to není všechno. Narativ „očkování chrání před symptomatickým COVIDem“ už také dojezdil a nyní jsme na konci teorie „očkování chráni před hospitalizací“.

Začalo to nevinným publikováním vcelku příznivých statistik zdůrazňujících nepoměr mezi očkovanými a neočkovanými pacienty s covidem v nemocnicích. Optimismus však dlouho nevydržel. Aktuální skóre (31.10.2021) v nemocnicích je 797 neočkovaných a 619 očkovaných. To nevypadá moc přesvědčivě. Tečku jsme si asi představovali jinak. V Brně už to mají skoro fifty:fifty. ale prý je to tím, že jim tam navozili nesprávné pacienty, jak vysvětlil legendární Dr. Husa.

Narativ „očkování chrání před hospitalizací“ začal trpět rozporem s realitou. Několik dnů to zkoušeli různě patchovat články typu „co ze statistik nevyčtete“ (ačkoli ještě před týdnem „statistiky hovořily zcela jasně“) a pak přišla nepozorována další změna komunikace.

Byl nasazen narativ „očkování chrání před těžkým průběhem COVIDu“, ačkoli už v momentě nasazení na mediální frontu bylo jasné, že to nebude nic moc. Vzápětí došlo k další proměně komunikace a fungl nová storyline je „očkování chrání před hospitalitzací na JIP“. Média začala přinášet různá líčení, jak na JIP v Kotěhůlkách leží 9 neočkovaných a 1 očkovaný, takže účinnost vakcíny je 90% a komu se to nezdá, ten je odmítač. Nejlépe to pojali tady v Budějovicích, kde si covidové zpravodajství vystačilo s konstatováním, že „Pohled na ARO a JIP Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. jasně potvrzuje, že očkování proti COVID-19 chrání před těžkým průběhem onemocnění“. Což je velmi přesvědčivé. Prostě stačí se tam podívat a bude vám vše jasné.

Mediální očkovací Stalingrad.

Mediální bojovníci s covidem začínají opuštět i tento zákop. Ústupový scénář se jmenuje „očkování chrání před úmrtím“, který se již začíná nenápadně používat v testovacím provozu. Nicméně nevidím to déle než na nějaké dva týdny a pak přijde finální fáze očkovacího marketingu, totiž že s očkováním se umírá tak nějak příjemněji a radostněji než bez něj. Ale to už jsme zpátky v Berlíně, že. Je to až tragikomické, co všechno dělají vykladatelé pravdy, aby se vyhnuli faktu, že ty vakcíny prostě nejsou dostatečně účinné a kromě vedlejších účinků je nejasný i ten hlavní.

Zatímco ohledně účinků očkování jsou média mnohomluvná, ohledně jedné věci jsou velmi skoupá na slovo. Ačkoli různá omezující opatření pracují s kategoriemi „očkovaný“, „testovaný“ a „uzdravený“, v mediální komunikaci počtu nakažených a hospitalizovaných ta poslední skupina úplně chybí.

Média důsledně zamlčují, jaký je podíl již jednou nemocných na počtu nově nakažených, hospitalizovaných i zemřelých. Jako by tato část populace neexistovala, ačkoli k dnešnímu dni čítá oficiálně 1 669 667 hlav, tedy asi 15% populace. Jak si tito lidé vedou?

To jsme se až donedávna nemohli dozvědět, protože údaj o počtu reinfikovaných byl ze zpravodajství jaksi vynechán. Veškeré zpravodajství probíhá pouze na úrovni očkovaní/neočkovaní.

Nicméně díky iniciativě (dosud pořád ještě) Piráta Ondřeje Dostála se to stalo minulostí, protože Dostál tento týden potřebná čísla získal a publikoval na svém Twitteru. Podle očekávání se podíl reinfikovaných na různých kategoriích zasažených covidem pohybuje v řádu jednotek procent. Například k 31. 10. vypadala statistika takto:


Stejně tak pokud jde o hospitalizované. Tak se ukázalo, že z 1417 hospitalizovaných je 619 očkovaných, ale jen 1 reinfikovaný.

Z toho plyne mým laickým vnímáním, že prodělání nemoci poskytuje řádově lepší ochranu před opětovným onemocněním než očkování. To koresponduje s různými médii nerozpoznanými lékařskými závěry, které popisují totéž (příklad).

Oficiální média stejně jako oficiální činitelé, kteří „řídí plándemii“ odmítají uznat význam i efekty přirozené imunity a dělají jako by neexistovala. Oni jsou ti opravdoví „odmítači“, kteří vědomě a dokonce úmyslně přehlížejí něco, co se týká se 1,6 milionu občanů.

Nyní to budou mít „kapitáni covidu“ těžší, protože je to venku a nejde to vtáhnout zpátky. Ten nepoměr mezi počtem infikovaných očkovaných a reinfikovaných je navíc velmi přesvědčivý i pro naprostého idiota. Buď se to pokusí vymlčet a budou dělat jako že nic, nebo nastoupí osvědčená a funkční HLPčka neboli hluboce lidské příběhy jedinců, kteří se reinfikovali a zemřeli za nějakých mimořádně krutých okolností. Pracovní porady ve významných mediálních domech budou v nadcházejícím týdnu asi hodně vzrušující. Bude to rozjezd.

Pokud se nepovede poslední fakta o významu přirozené imunity důsledně a rychle popřít, bude se celá oficiální „antivirová“ politika hroutit. Ukáže se tak například, že přinejmenším pro část populace je tzv. promořování fungující strategie, která navíc nastane bez ohledu na to, zda to tak rouškaři, antirouškaři, včeličkáři i antivaxeři chtějí nebo nechtějí, protože na trhu prostě neexistuje alternativa se srovnatelnými parametry.

Proč se takto chovají? To nikdo neví. Každopádně příroda je zde v konkurenčním vztahu s big pharma, má významný podíl na trhu, nabízí lepší produkt, má horší marketing a nulový korupční potenciál. Což pro přírodu není dobré.

Také se ukazuje, kdo je tady ten skutečný „konspirátor“. Je tady něco, co se přímo dotýká 1.6 miliónu lidí, je to zcela relevantní, je to číselně podloženo a média to jako na povel přehlížejí. Existuje něco jako aktivní konspirační praxe, kdy si skupina lidí vymyslí nějakou obskurní teorii, kterou potom ve vzájemné shodě šíří a podporují se v ní, například že Elvis žije. Co potom taková pasivní konspirace, kdy existuje nějaký fakt, je využitelný, nelze ho popřít, a konspirátoři o tom zaměrně mlčí? Navíc tato pasivní konspirace vykazuje znaky určité koordinace shora. Například ještě před pár měsící se informace o přirozené imunitě objevovaly v médiích zcela bežně. Vypadá to, že nejaký centrální orgán vydal jasné rozkazy. Takhle pracují skuteční „popírači covidu“.

Značně znepokojivý shledávám i tento nenápadný Dostálův tweet, který naznačuje, že při tvorbě statistik je skupina reinfikovaných ignorována záměrně a systematicky.

Otázka je, jak tohle všechno dopadne na samotného Dostála a jak dlouho mu bude dopřáno přinášet tyto informace. Už jednou byl prokádrován a kamenován za to, že odmítal informovat veřejnost o svých soukromých věcech a trval na tom, že pokud nemoc prodělal, je proti ní chráněn dostatečně a napíchat se zatím nenechá. Nyní publikovaná čísla ukazují, jak moc měl pravdu, ale pravda není to, co je v Pirátské straně důležité. Jeho vyjádření se stalo předmětem kritiky především jeho vlastních progresívních spolustraníků digitálních svazáků, podle kterých je očkovaný lepším člověkem. Tohle mu taky nepřidá, nejspíš se jeho spolustraníci digitální zloději napřed budou několik dnů zamýšlet, co to vlastně znamená a až jim to doklapne, tak se dočista poserou.

Osobně bych nejprve rád poděkoval panu Dostálovi za to, že uvedené informace zpřístupnil nejširší veřejnosti ve srozumitelné formě a pomohl tak opravit shora popsaný „deficit v informovanosti“. Pak bych vyjádřil přání, aby zanechal své spolustraníky i s jejich dilematy, zda je lepším občanem nevakcinovaný černý homosexuál na kole nebo naočkovaný bílý fašistický páprda, a definitivně se rozešel se stranou zla, přestože nabízí sušenky. Ministrem zdravotnictví stejně nebude, jednak protože má kádrovou skvrnu a také proto, že Piráti prosrali volby. V době, která nadchází, ho čekají jiné důležitější věci.

Pravda si vždy najde nějakým způsobem cestu.

 


31.10.2021 D-FENS

12345 (620x známkováno, průměr: 1,27 z 5)
36 859x přečteno
Updatováno: 1.11.2021 — 13:24
D-FENS © 2017