Ruská role

Featured Image

Ruský vůdce Putin vrtá hlavou (nejen) našemu panu Zaorálkovi. Ministr chce vědět, k jaké roli se Rusko přihlásí: “Rusko se musí přihlásit k roli, jakou chce v dnešním světě sehrávat..“ (PL, 23. 10. 2016).

Rusové, jakou roli sehrajete? To je otázka do pranice.

Rusko zřejmě nechce existovat v budoucnu bez jakési doktríny. Což ostatně není od věci, protože Němci žijí se svou bonnskou doktrínou neustále a nevypadá to, že by to chtěli výrazně omezit, zvláště, když mají plnou zemi imigrantů, kteří jim vnáší chaos, strach a bezmoc do jejich životů. Některé země samozřejmě klidně dokážou existovat bez doktríny. Ovšem pro Rusko, Německo a USA to neplatí. Tyto velmoci budou mít vždy doktríny či ideologie. Rusové navíc budou mít ve své ideologii či doktríně zakotveno náboženství (nauka pravoslavné církve), vlastenectví a nacionalismus. Jejich geopolitika pofrčí prostě v typickém ruském stylu a budou vyznávat euroasianismus. Důležitou úlohu sehraje rozhodně pravoslavná církev. Přežila v minulosti svou infiltraci tajnou službou a po pádu komunismu se vyznala ze svých hříchů, otevřela znovu kostely a obnovila činnost. Většina Rusů považuje církev za zásadní a pozitivní faktor. Je však také další skupina obyvatel, která náboženství nepraktikuje, nechodí do kostela ani o svátcích. A nevypadá to, že by chtěli svůj ateismus měnit.

V ruské ideologii se objevuje (kromě nových prvků jako je antiglobalismus, geopolitika, neoeuroasianismus a konspirologie), i otázka pravoslavného obrození. Jaké asi bude? Najde se pak ovšem podpora pro myšlenku, že Rusko je vzhledem ke svým kořenům, kultuře, demografii a náboženství, asijská mocnost? Ne, migrace Rusů do Asie asi nehrozí. Kdyby chtěli Rusové ve velkém migrovat, udělali by to už dávno. Zájem o asijské trhy tu je. Rusko má problémy s Evropou, nebo má Evropa problém s Ruskem. Navíc se to mlelo na Ukrajině a na Krymu, do toho všechny ty různé protikampaně, takže ruský zájem to od Asie nějak odklonilo. Tudíž důležitou součástí nové ruské doktríny bude i děržavnosť. Puškin taky neměl rád pomlouvače Ruska. Jeho báseň o tom hovoří jasně. Puškin zřejmě nebyl demokrat, protože v 18. století jím nebyl asi nikdo. Puškin stárl a stal se z něho konzervativec. To je pořád lepší než blbec. Pokud někdo totiž oslavuje svobodu neznamená to ještě, že ta svoboda je pro každého. To samé platí pro pravdu a lásku, že? Puškin mohl obdivovat carevnu Kateřinu zrovna tak, jako jiní obdivovali Lenina, Stalina a dnes Putina. Je to zločin? Ne, není.

Pádem Sovětského svazu se ideologie ruského režimu změnila. Marxismus-leninismus byl nahrazen ruským nacionalismem a glorifikací silného státu. Navíc v posledních letech sovětské moci se význam komunismu, celé této ideologie, ve světě přeceňoval a kupodivu pořád přeceňuje, což je vskutku úsměvné. Kdo by chtěl v multikulturním konzumním světě komunismus? Nyní půjde v Rusku o hledání nové ideje. Hlavní idea je totiž základ všeho. Pokud chceme novou ideologii, je potřeba nových myšlenek. Oprašování těch starých se jaksi neosvědčilo. Má to ovšem háček. Většinu průměrných lidí nemotivují ideologie, ty jsou zásadní jen v řadách vyšších pater inteligence. Formování ruské politiky bude tedy velmi důležité pro budoucnost. Dnešní konzumní společnost se zabývá hlavně tužbami a uspokojováním potřeb svých nadšených stoupenců. Přesto je pořád v dnešním světě současné Rusko tradiční společností a většina nemá zájem o nějaké radikální změny. Rusové chtějí „Rusko Rusům“, což bude docela zajímavé, protože až dosáhne muslimská populace v Rusku výraznější převahy, Rusové asi nebudou nadšeni.

Minulé období bylo ideologiemi přesycené, oficiální ideologie si klidně může dát na čas pauzu. Autoritářský režim v Rusku prostě funguje zrovna tak jako v některých jiných zemích. Rusko má výraznou autoritu v čele státu, proč ne? Rusko nemá instantního prezidenta, Avatar prostě Rusy neláká. Díky výrazné autoritě absenci doktríny či nějakého systému lze po určitou dobu klidně tolerovat. Ovšem čím více bude přibývat chaosu, tím zřetelnější bude potřeba vlády tzv. silné ruky. A to neplatí jen pro Rusko. Pro multikulturní svět bude potřeba velmi geniálních mozků co se týče systémových konfigurací pro vedení nesourodého, pravdou a láskou pomýleného stáda. Nynější Putinův režim je založen z větší části na moci z centra. Tohle je zřetelné i v USA, uvidíme, jak se s tím popere pak vítěz klání „lejdy a tremp“. V Německu a v jiných zemích je režim obdobný. Střízlivě řízená demokracie je zřejmě pořád lepší než žádná demokracie. Kde je ovšem střízlivě vedená demokracie? Proč tedy tolik povyku kolem Rusů? Bojí se někteří snad návratu komunismu? Lidé s „naočkovanou“ mentalitou budou v každém systému a je úplně lhostejné, jak ten systém nazveme. Vždyť například takový liberalismus je vhodný tak akorát do homogenní společnosti v malé zemi.

„Kultivovaný Evropan“ zhlíží svrchu na ty „primitivní Rusy“, tahle hysterická rusofobie je ukázkou nevyzrálosti vrozeného intelektu zrovna tak jako třeba hysterická západofobie. Naprostá neznalost ruské či jiné mentality, kultury i historie vede některé lidi k těmto fobiím, ve kterých si vysloveně libují. Z čeho to pramení? Rusko podezřívá Západ a Západ podezřívá Rusko. Ovšem pro Rusko nebude západní společnost zřejmě dobrým modelem. V Rusku nepanuje důvěra k západní demokracii. Západní demokracie s sebou přináší sice mnoho malých svobod, ovšem naráží na jeden neúprosný fakt: „Tvoje svoboda končí tam, kde začíná moje svoboda..“ A s tím si většina lidí poradit neumí. Nemají prakticky nastaveny žádné mantinely a žádají více svobod na úkor ostatních. A s tím jde ruku v ruce i dravý individualismus, lenost, nezodpovědnost, nedůvěra k jiným, pesimismus, touha po blahobytu, konzumu, společnost se rozděluje čím dále zřetelněji a tím vzrůstá i sociální napětí. A přesně tohle Rusové cítí, možná i zažívají a proto jsou k západní demokracii skeptičtí. Proto je u nich samozřejmá podpora vlády silné ruky. Chtějí mantinely, chtějí pořádek, řád, smysl, víru i za cenu nějakých represí. Lidem nestačí jen zákony, protože zákony jsou alfou a omegou tak akorát pro advokáty. Co si budeme nalhávat.

Rusko vyslalo signál už dávno. Sovětský svaz se kdysi zhroutil. Ovšem Rusko se nezhroutí. A jeho role bude pro budoucnost Evropy zcela zásadní. Takže mu raději přejme to, co bychom přáli Evropě. Mír.

 


30.10.2016 -ed-


Související články:


12345 (148x známkováno, průměr: 1,84 z 5)
14 789x přečteno
D-FENS © 2017