Proč by boční odstup od cyklistů neměl být uzákoněn

Featured Image

D-FENS již dvakrát na tomto blogu psal o sněmovním tisku č. 893, kde poslanec ČSSD Dolínek předložil návrh na změnu zákona č. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Klíčové body tohoto návrhu jsou následující:

1. Při předjíždění cyklisty musí řidič motorového vozidla udržet minimální boční odstup 1,5 m

2. Cyklista nebude povinen použít cyklostezku nebo vyhrazený jízdní pruh

Pojďme si nyní vyjasnit, proč jsou oba body zcela nesmyslné:

Ad 1 – Boční odstup 1,5 metru

 • Na silnicích s šířkou menší 4 metry nebude možné cyklistu legální předjet
 • Řidič nemá možnost vzdálenost změřit – pouze odhadnout
 • Návrh skrývá obrovský prostor pro šikanu řidičů – stačí najít vhodné místo s úzkou silnicí a každý řidič objíždějící cyklistu bude vinen / zastaven / pokutován / zbaven oprávnění řídit motorové vozidlo na X měsíců

Hlavní problém je fakt, že toto opatření neřeší problém bezpečnosti cyklistů – o tom si povíme více v další části článku.

Ad 2 – Cyklostezky a vyhrazené pruhy

 • Z veřejných rozpočtů (a našich daní) byla zaplacena výstavba cyklostezek a značení vyhrazených pruhů, často za extrémně vysokých nákladů (1 m cyklostezky byl stejně drahý jako 1 m silnice široký 4 m)
 • V řadě měst byly komunikace zúženy tvorbou cyklopruhů a v některých případech došlo k redukci z dvouproudé komunikace na jednoproudovou, přičemž prostor druhého pruhu byl vyhrazen pro cyklisty, taxi a autobusy (Praha a další města)
 • Tyto činnosti omezily možnosti individuální dopravy, kdy řidiči dnes stojí v kolonách, kde zbytečně ztrácejí čas i peníze (navíc se zhoršuje ovzduší z důvodu zbytečných kolon)
 • návrh naopak posílá cyklisty z relativně bezpečných cyklostezek a vyhrazených pruhů přímo do popojíždějící kolony osobních vozidel a tím zvyšuje riziko nehody

Všechny výše uvedené činnosti byly odůvodněny bezpečností cyklistů, ochranou jejich života a zdraví.

Proto se nyní se podíváme podrobněji na stav a příčiny nehodovosti cyklistů. Na webu Policie.cz jsou dostupné statistické údaje o nehodovosti na území ČR. Ze zpráv jsem vytáhnul data týkající se nehodovosti cyklistů za roky 2019, 2018 a 2017 (rok 2020 jsem s ohledem na pandemii vynechal) a data srovnal do 2 jednoduchých tabulek. Co nám data a jejich analýza sdělují:

 1. cca 60 % nehod s účastí cyklistů je zaviněno samotnými cyklisty – největším nebezpečím pro cyklistu je samotný cyklista
 2. vzrostl počet smrtelných a těžkých zranění – cyklisté jezdí riskantním a pro ně samotné nebezpečným způsobem
 3. cyklisté ignorují pravidla silničního provozu a vytvářejí nebezpečné situace, při kterých dochází k úmrtí, těžkým nebo lehkým zraněním cyklistů samotných
 4. specifickou záležitostí je jízda na kole pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
 5. tabulku s hodnotami všech nehod za účasti cyklistů a nehody zaviněné cyklisty je níže

Hodnota

2017

2018

2019

Celkem

Počet nehod za účasti cyklistů celkem

3 790

4 222

4 034

12 046

Počet usmrcených

44

39

36

119

Počet těžce zraněných

373

409

322

1 104

Počet lehce zraněných

3 050

3 361

3 272

9 683

Počet nehod zaviněných cyklisty

2 393

2 724

2 646

7 763

Počet usmrcených

25

19

27

71

Počet těžce zraněných

214

247

206

667

Počet lehce zraněných

1 939

2 195

2 145

6 279

Podíl zaviněné vs. celkem – nehody

63%

65%

66%

64%

Podíl zaviněné vs. celkem – usmrcení

57%

49%

75%

60%

Podíl zaviněné vs. celkem – těžká zranění

57%

60%

64%

60%

Podíl zaviněné vs. celkem – lehká zranění

64%

65%

66%

65%

Nyní se podíváme na příčiny nehod, jak je uvádí Policie ČR – zaměříme se na nehody, které cyklista zavinil a sám při nich zemřel:

Příčiny nehod zaviněných cyklisty

2017

2018

2019

Celkem

nezvládnutí řízení jízdního kola

6

3

2

11

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

4

3

5

12

nedání přednosti při vjíždění na silnici

3

0

0

3

nedání přednosti dané dopravní značkou

3

2

5

10

jiné nedání přednosti

3

1

3

7

nevěnování se řízení jízdního kola

1

6

4

11

Celkem

20

15

19

54

Jak vyplývá z policejního vyšetřování, nejčastější příčinou smrtelné nehody cyklisty jsou:

 1. příliš vysoká rychlost jízdy
 2. nezvládnutí řízení jízdního kola
 3. nevěnování dostatečné pozornosti řízení jízdního kola
 4. nedání přednosti dané dopravní značkou

A perlička na závěr – cyklisté a alkohol? Tady je nutné pátrat, protože policie tento údaj neuvádí – můžete hádat proč. Našel jsem ale zprávu BESIPu, která pro rok 2018 uvádí následující:

 1. Celkem 555 nehod, 6 usmrcených, 43 těžce a 440 lehce zraněných v roce 2018 jde na vrub cyklistů pod vlivem alkoholu – navíc zjištěné hodnoty alkoholu byly 1,5 promile a vyšší!!!
 2. Cyklisté pod vlivem alkoholu a návykových látek byli zodpovědní za 29 % nehod zaviněných cyklisty, při kterých bylo 37 % cyklistů usmrceno, 27 % těžce a 29 % lehce zraněno

Jenom pro připomenutí – v roce 2018 zemřelo na silnicích vlastní vinou 19 cyklistů – z toho 6 usmrcených (celých 31 %) jde na konto alkoholu nad 1,5 promile!!!

Nyní pro srovnání budu citovat z důvodové zprávy pro sněmovní tisk č. 893, jak byla předložena panem Dolínkem / ČSSD:

 „Nejčastější příčinou smrtelných nehod cyklistů je srážka zezadu.“

Nepravda – nejčastější příčinou smrtelných nehod cyklistů je chování samotného cyklisty – viz veřejně dostupné oficiální statistiky Policie ČR.

Většinu nehod s účastí cyklistů a motoristů přitom zaviní motoristé.“

Nepravda – většinu nehod s účastí cyklisty zaviní samotní cyklisté – viz veřejně dostupné oficiální statistiky Policie ČR.

Závěr

Na základě uvedených dat a jejich analýzy je nutné sněmovní tisk č. 893 odmítnout:

 1. Tisk 893 absolutně neodpovídá realitě a jeho odůvodnění je zcela nepravdivé
 2. Tisk 893 navede cyklisty z bezpečných cyklostezek do silničních kolon s vyšším rizikem nehody – a to pro cyklistu i ostatní účastníky silničního provozu
 3. Tisk 893 zhoršuje plynulost a bezpečnost silničního provozu = jde zcela proti všem směrnicím, deklaracím a strategiím zaměřeným na bezpečnosti silničního provozu
 4. Tisk 893 bude mít negativní dopad na čistotu ovzduší

Doporučení pro váhající – správný čas je tady a teď – pokud tato novela vstoupí v platnost, bude velmi těžké ji zvrátit – proto je nutné jednat ihned!!!

 


09.06.2021 Flek


Související články:


12345 (247x známkováno, průměr: 1,15 z 5)
12 330x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017