Odstup 1.5 m: Jak přijít o řidičák prakticky

Featured Image

V tomto článku budeme cestovat do budoucnosti a ukážeme si, jak bude lehké přijít o řidičák poté, co senát odhlasuje novelu zákona č. 361/2000 Sb. Ve znění, v jakém ji předložil pan Dolínek, navrhl pan Kindl, freneticky uivítali cyklofašisté a mlčky přešli všichni ostatní, možná ovšem kromě vás.

Mám video. O jeho vznik jsem se nemusel nijak snažit, stalo se to prostě samo.

Šířka auta byla 1.8 metru, lze to najít kdekoli na internetu. Šířka jízdního pruhu je v místě předjíždění je 3.3 metru. Tyto dva údaje jsou zcela postačující ke spolehlivému zjištění, že řidič cyklistu předjel, aniž by dodržel minimální boční odstup 1.5 m mezi krajními body automobilu a jízdního kola, neboť na cyklistu zbývalo 0 cm šířky komunikace.

Důkazně je to naprosto jasné. Správní orgán by v eventuálním správním řízení vyslovil na základě těchto zjištění, bez nutnosti dalšího dokazování, řidičovu vinu a udělil mu správní sankci ve formě pokuty 5 tisíc Kč, 7 trestných bodů a zákaz činnosti na dobu 6 měsíců, dále náhradu nákladů řízení ve výši 1000 Kč, pokud by nebylo rozhodnuto příkazem.

Pokud by se řidič v řízení rozhodl bránit tím, že správní orgán přesně nezjistil, jaký byl odstup mezi vozidlem a cyklistou, správní orgán by mu dal za pravdu. To skutečně nezjistil. Současně by konstatoval, že zjišťovat to nepokládá za nutné, protože se má za obecně známé, že jízdní kolo řízené cyklistou má šířku větší než nula, a je tak bez důvodných pochybností prokázáno, že zákonem vyžadovaný minímální boční odstup ze strany řidiče dodržen nebyl a řidič předjížděl v rozporu se zákonem. Nicméně správní orgán k tomu přihlédl a uplatnil zásadu in dubio pro reo; sankci tak stanovil při dolní hranici rozpětí daného zákonem. Dále by správní orgán konstatoval, že neshledal zákonný důvod sankci mimořádně snížit pod toto zákonné rozpětí.

Argumentace materiální stránkou? Na to zapomeňte rovnou. To vylučuje zvolené znění hmotněprávního ustanovení nově navrhovaného znění § 17 ZPPK a celý konstrukt, jak je zajištění odstupu mezi motorovým vozidlem a cyklistou pojato. Pokud pan Kindl někde uvádí na těch cyklowebech, že lze argumentovat materiální stránkou, tak buď lže a dobře to ví, nebo je právník na baterky. Správní orgán by takovou argumentaci odmítl právě proto, že zákonodárce  stanovil vzdálenost mezi vozidly 1.5 metru jako vzdálenost bezpečnou, z čehož automaticky plyne, že jakákoli menší vzdálenost již bezpečná není a znamená útok na chráněný společenský zájem, kterým je bezpečnost slabších nechráněných systematicky zvýhodňovaných účastníků silničního provozu. Přinést k tomu další podpůrné argumenty není problém, cyklističtí aktivisté a jejich iniciativní ulhaní právníci by jistě neměli problém je za pomoci ministerstva dopravy rozšířit metodickou cestou po správních orgánech.

Zákon správnímu orgánu jiný postup než popsaný neumožňuje. Zákony nelze vykládat libovolně. V dané věci byly naplněny všechny zákonem stanovené znaky přestupku. Rozhodnutí by bylo plně přezkoumatelné a správní orgány by svůj postup vyložily ve vztahu ke konkrétně a spolehlivě zjištěnému skutkovému stavu.

Sice mě napadají některé postupy, které by se v obraně před tímto pseudopřestupkem daly uplatnit a nebudu je z taktických důvodů zmiňovat, nicméně 99% řidičů by ve správním řízení takovou věc prohrálo.

Vraťme se ještě k videu.

Ve skutečnosti řidič cyklistu předjížděl tak, že jel těsně kolem plné čáry a mezi krajním bodem vozidla a progresivistickou svěcenou krávou byl odstup asi 1 metr. Všimněte si, že cyklista jel velmi způsobně u samotného kraje vozovky, když ponecháme stranou existenci téměř paralelní vyhrazené infrastruktury vybudované pro vyžití našich jízdním kolem vybavených spoluobčanů na březích nedaleké Vltavy i Malše. To cykloaktivisté nedělají.

Nikomu se nic nestalo, celý manévr proběhl naprosto bezpečně pro všechny strany. Což je zatím zcela v pořádku, ale za nějaké dva tři týdny to může být závažný přestupek, který se trestá stejně jako jízda po dálnici v protisměru.

Video bylo pořízeno včera na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Nebylo to v dopravní špičce, bylo to spíše v podvečer. Ve videu lze rovněž snadno nalézt odpověď na to, jak daleko by musel řidič jet za cyklistou jet jeho tempem, kdyby se pokusil chovat tak, jak po nás předkladatelé novely zákona vyžadují. Lidická třída totiž před časem prošla „modernizací“, která zavedla zúžení jízdních pruhů, asymetrické dělící ostrůvky a další prvky likvidace dopravy, která se označuje jako „dopravní zklidňování“. Takže, jak vidíte, za cyklistou by v tomto případě jel rychlostí 20 km/h asi 640 metrů. Tolik k argumentaci cyklistických scharrführerů, že no tak bože, tak prostě řidič automobilu pojede pár metrů za cyklistou, on se nezblázní, stejně mu už brzo to auto zakážeme a automobily budou mít pouze policisté a politici. Při sledování videa vás asi napadne, že cyklističtí manipulátoři a jejich vlivové skupiny už tu jejich likvidaci dopravy (krycí jméno „zklidňování dopravy“) dotáhli tak daleko, že to začíná ohrožovat je samotné.

Vážení čtenáři, děkuji za vaši dosavadní aktivitu a doufám, že Senát v následujících dnech osvědčí svoji roli pojistky proti extrémistické legislativě podvržené sněmovně cyklofašistickým hnutím a vrátí tenhle do nebe volající nesmysl tam, odkud vzešel, aby tam hnil spolu s poslancem již brzy mimoparlamentní České strany sociálně demokradické Dolínkem až do konce funkčního období tohoto ostudného tělesa.

 


08.06.2021 D-FENS


Související články:


12345 (402x známkováno, průměr: 1,10 z 5)
24 405x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017